Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Betr: [Friesland-genealogy] Re: Jacob Jelles uit Elsloo

Expand Messages
 • tjeerdoenema-t@telfort.nl
  Hallo Sjoerd, Bedankt voor jouw antwoord. Daar had ik ook al eens aan gedacht, maar de voornamen van die familie komen toch niet echt terug in het nageslacht.
  Message 1 of 4 , Jan 20, 2010
  • 0 Attachment
   Hallo Sjoerd,

   Bedankt voor jouw antwoord.
   Daar had ik ook al eens aan gedacht, maar de voornamen van die familie komen
   toch niet echt terug in het nageslacht. Vandaar dat mijn gedachte toch meer
   uitgaat naar de vader Eise Jochems, gelet ook op de gegevens uit de stemkohieren.

   Voor zover mij bekend, klopt de naam van de voogd Jacob Jelles wel.
   Toch wil ik nog eens goed naar jouw gegevens kijken.

   Sta voor verdere, mogelijke antwoorden open.

   Met vriendelijke groet,

   Tjeerd Oenema, Hengelo


   >-- Oorspronkelijk bericht --
   >To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >From: "Sjoerd" <sj.dehaan@...>
   >Date: Tue, 19 Jan 2010 20:20:06 -0000
   >Subject: [Friesland-genealogy] Re: Jacob Jelles uit Elsloo
   >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >
   >
   >Tjeerd Oenema,
   >Een antwoord op je vragen heb ik niet. Wel over de afstamming van Mettje
   >Eises nog het volgende.
   >Het echtpaar Jacob Reints en Mettje Eisses komt ook in mijn kwartiestaat
   >voor.Ik heb me daarom ook nogal eens bezig met de afstamming van Mettje
   bezig
   >gehouden. Zekerheid Daarover heb ik ook niet gevonden. Wel heb ik het Vermoeden
   >DAT Haar ouders zijn:
   >   Eyse Wilts, geboren op 27-10-1695 in Appelscha en gedoopt op
   >   10.11.1695 in Oosterwolde,
   >   getrouwd met Antie BOLTES.
   >Een Registratie van het huwelijk van dit paar vond ik niet. Wel de doop
   van
   >3 kinderen:
   >Aaffie, gedpt. 28-7-1721, Oosterwolde; Pieter, gedpt 18-4-1725, Fochteloo;
   >Romckie, gedpt. 21-12-1729, Oosterwolde. Geen Mettje dus maar op grond van
   >de leeftijd zou ze goed in dit rijtje passen.
   >Het Vermoeden DAT dit Haar ouders zijn is Gebaseerd op het Feit DAT Zij
   een
   >zoon Eyse En een dochter Antie had de namen van dit paar. Bovendien wordt
   >Haar Mogelijke zuster Aaffie getrouwd met een Jelles, Zij het DAT dit Blijkens
   >de registratie van de doop van hun kinderen een Jan Jelles is.
   >Zijn deze vermoedens juist, dan zijn een stel grootouders van Mettje:
   >Wilt Eyses nl Aafke Jans, getrouwd op 20-3-1687 in Ooststellingwerf.
   >Bij mij is dan ook de vraag gerezen van de Naam van de Voogd Jacob Jelles
   >wel juist is.
   >
   >Overigens is de gedachte DAT Mettje een dochter zou zijn van Eyse Jochems
   >uit Elsloo in mijn ogen ook niet raar. De gegevens uit de stemkohieren geven
   >immers aan, Dat de 3 / 20 van Elslo 30, waarvan deze Eyse in 1698 eigenaar
   >werd, in 1728 Kennelijk zijn overgegaan naar Jochem Eyses nl Mettyn Eyses.
   >Waarschijnlijk een zoon en dochter Van Eyse Jochems.
   >
   >Maar voldaan Dit alles zijn je vragen niet opgelost. Ik realiseer voldaan
   >DAT ik mogelijk nog meer verwarring heb gebracht, maar ik wilde je mijn
   vermoedens
   >toch laten weten.
   >
   >Groetend, Sjoerd De Haan.
   >
   >
   >
   >--- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Tjeerd Oenema" <tjeerdoenema@...>
   >wrote:
   >>
   >> Beste medegenealogen,
   >>
   >> In 1756 wordt Jacob Jelles uit Elsloo Voogd over de 2 minderjarige kinderen
   >> Eltjen en Reint) van Jacob Reints en Mettie Eises uit Langedijke (beide
   >overleden
   >> Voor 16 april 1756). Jacob Jelles Daarin wordt genoemd als een oom van
   >moederszijde.
   >> Dit kan betekenen DAT Jacob Jelles gehuwd was met een zuster van Mettie
   >Eises.
   >> Beide Eises-dochters zouden Kunnen kinderen zijn van een Eise Jochems,
   >in
   >> 1698 voor 3/20e. deel eigenaar van stem nee. 30 te Elsloo (Daarbij is
   een
   >> Jannes Jochems voor 1/5e. En een Roelof Jochems voor 1/10e. deel Eigenaar
   >> Van Dezelfde stam, Terwijl Roelof Jochems ook gebruiker is van het geheel).
   >> Jacob Jelles in 1748 gebruiker van stem nee. 9 te Elsloo en in 1749 is
   >hij
   >> Een Boer ontmoet reuw nl voldaan volw gezin beslag '.: 3 en kind: 1.
   >> In de doopboeken zijn 3 kinderen van hem terug te vinden: Eltjen (geboren
   >> In Elsloo in 1744), Eltjen (geboren in Elsloo in 1748) en Wijbe (geboren
   >> In de Elsloo in 1760 en uit wie de familie Kastelein uit Elsloo voortkomt).
   >> Jacob Jelles is in 1758, 1768 en 1778 gebruiker van stem nee. 26 te Elsloo;
   >> In 1778 ook van geen Stengel. 14 te Elsloo.
   >> Jacob Jelles is vermoedelijk een zoon van Jelle Jacobs, in 1718, 1728
   en
   >> 1.738 gebruiker van stem nee. 9 te Elsloo nl in 1718 gebruiker van stem
   >nee.
   >> 30 te Elsloo.
   >> Wie heeft Verdere Aanvullende gegevens, mogelijk ook over het voorgeslacht
   >> Van Jacob Jelles en (mogelijk) z'n vrouw ... Eises?
   >> Waarschijnlijk zitten er Tussen de eigenaren en gebruikers van de stengel
   >niet.
   >> 30 te Elsloo vanaf ca. .. 1640 tot ca. .. 1800 familierelaties. Wie heeft
   >daar
   >> Gegevens voorbij?
   >>
   >> Alvast bedankt voor een antwoord,
   >> Met vriendelijke groet,
   >>
   >> Tjeerd Oenema, Hengelo.
   >>
   >>
   >> [Non-text portions van dit bericht werden verwijderd]
   >>
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.