Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Groot Riemersma in Birdaard?

Expand Messages
 • Douwe
  Dag Hinke, Mijn beppe is een nazaat van Jacob Sjoerds (Riemersma) geboren 1-12-1786 in Britswerd, getrouwd met Antje Tjeerds van Dijk op 4-12-1814
  Message 1 of 3 , Oct 20, 2009
  • 0 Attachment
   Dag Hinke,

   Mijn beppe is een nazaat van
   Jacob Sjoerds (Riemersma) geboren 1-12-1786 in Britswerd, getrouwd met Antje Tjeerds van Dijk op 4-12-1814 Rauwerderhem.
   dan
   Sjoerd Jacobs Riemersma, geboren 9-2-1820 Rauwerd, getr. Trijntje Lieuwes Kamstra op 31-5-1849 Rauwerderhem
   dan
   Lieuwe Sjoerds Riemersma, geboren 13-5-1853 Rauwerd, getr. Klaaske Pieters Wiersma 6-5-1880 Rauwerderhem
   dan
   Trijntje Riemersma, geb.18-5-1888 Rauwerd, getr. Hendrik Stellinga op 30-5-1912 Rauwerderhem en dat is mijn pake!

   Bedankt voor je suggestie,

   Douwe Stellinga

   ----- Original Message -----
   From: h. woudt
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Tuesday, October 20, 2009 8:29 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Groot Riemersma in Birdaard?


   Douwe, betreft je tweede vraag, zou dit een mogelijkheid zijn.

   Hennaarderadeel, huwelijken 1736
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 september 1736 in Oosterend
   Man : Douwe Sioerts afkomstig van Oosterend
   Vrouw : Janke Jans afkomstig van Oosterend

   Gestandaardiseerde namen: DOUWE SJOERDS en JANKE JANS

   Bron:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
   Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hennaard 1720-1810, Hennaard tot
   1719 bij Itens
   Inventarisnr.: 399
   Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

   Dit echtpaar krijgt ook een dochter Jetske net als Sjoerd en Fokeltje, die
   bovendien ook een Janke krijgen.

   Van mij dan ook een vraag, van welk kind van Sjoerd en Fokeltje stam je af?
   Ik heb ze namelijk als zijtak in mijn bestand. Zoon Klaas Sjoerds Riemersma
   tr. Trijntje Agema, dr. van Rients Agema en Janke Pytters, zij is familie
   van mij.

   Met vriendelijke groet,

   Hinke Woudt-Westra

   Douwe schreef:

   Dag allemaal,

   In onderstaande akte op Tresoar kwam ik tegen "Is geboren op groot
   Riemersma te Birdaard". Kan iemand mij meer vertellen over groot
   Riemersma?
   Nu ik toch een vraag over Riemersma stel, kan er nog wel eentje bij,
   denk ik. Weet iemand de ouders van Sjoerd Douwes (latere familieleden
   heten Riemersma) geboren circa 1745, gehuwd met Fokeltje Dirks
   10-5-1767 Baarderadeel? Sjoerd is een rechtstreekse voorouder van mijn
   beppe Trijntje Riemersma,

   met vriendelijke groet,
   en bij voorbaat dank,

   Douwe Stellinga

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.