Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ane Pieters

Expand Messages
 • Douwe
  Dag medespeurders, Ik zoek al vrij lang naar de voorouders van onderstaande Pieter Anes. Verder dan de vermoedelijke namen kom ik echter niet. De naam Hinke
  Message 1 of 1 , Sep 2, 2009
   Dag medespeurders,   Ik zoek al vrij lang naar de voorouders van onderstaande Pieter Anes. Verder dan de vermoedelijke namen kom ik echter niet. De naam Hinke Anskes stond ergens in mijn aantekeningen, ik weet helaas niet meer hoe ik aan die naam kom en of het de juiste naam is...

   Ik zou erg blij zijn met verdere informatie en bewijzen.   Douwe Stellinga

   **Pieter Anes 1760 (C)

   geboren: circa 1760 Terbandsterschans

   vader: Ane Pieters ± 1730

   moeder: Hinke Anskes(?)

   gedoopt:

   gehuwd: Sytske Pieters (van Asperen) (afkomstig van Grouw) 6-5-1781, Grouw (vermelding in Idaarderadeel); attestatie afgegeven op 1-5-1781 in Terband; attestatie naar Grouw; Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL); Trouwregister Hervormde gemeente Terband Tjalleberd Luinjeberd Gersloot 1772-1812, Inventarisnr.: 40

   kinderen: Boukjen Pieters 26-12-1782 Terbandsterschans (Ǽngwirden)

   Hinke (Hendrik) 13-3-1785 Terbandsterschans

   Aentje 5-10-1787 Terbandsterschans (vader Pytter Aenes)

   Sjoukjen (Sjoukje) 1-3-1790 Terbandsterschans

   Ane (Arend) 21-10-1792 Nijehaske (Haskerland)

   overleden: 12-6-1805, Nijehaske;

   bijzonderheden: Pieter Anes was meester bakker in Nijehaske; ouders Sytske: Pieter Teunis van Asperen en Baukjen Anskes; bij het huwelijk opmerking “met attestatie van Ǽngwirden”; bij het huwelijk: Pieter Anes kwam “van Bandsterschans onder den klokslag van Terbant”; “zijn bij ons den 15, 22 en 29 April gekondigd, en na ontvangene Attestatie van het Heerenveen, den 13 Mayus in Terbant getrouwd”;


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.