Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Schrik te Harlingen

Expand Messages
 • 6xvloten@telekabel.nl
  Wie weet er meer van de familie Schrik uit Harlingen, o.a. Sjoerd Taeckes Schrik die in de tweede helft van de achttiende eeuw burgemeester moet zijn geweest
  Message 1 of 2 , Apr 15, 2001
  • 0 Attachment
   Wie weet er meer van de familie Schrik uit Harlingen, o.a. Sjoerd
   Taeckes Schrik die in de tweede helft van de achttiende eeuw
   burgemeester moet zijn geweest aldaar,
   Eduard van Vloten, Arnhem.
  • vloot11
   Wie weet of deze stamreeks Schrik uit Harlingen klopt op basis van de huwelijken van voor 1811 die nu beschikbaar zijn via het rijksarchief in Friesland:
   Message 2 of 2 , Aug 14, 2002
   • 0 Attachment
    Wie weet of deze stamreeks Schrik uit Harlingen klopt op basis van
    de huwelijken van voor 1811 die nu beschikbaar zijn via het
    rijksarchief in Friesland:

    Generatie I
    Attestatie afgegeven 18 mei 1640
    Man: Sioerd Tekes, Harlingen
    Vrouw: Romck Aukes, Bayum

    Generatie II
    Attestatie afgegeven 3 februari 1672
    Man: Taecke Sjoerds, Harlingen
    Vrouw: Tettie Ruirds, Makkum

    Generatie III
    Bevestiging huwelijk van 3 september 1707
    Man: Sjoerd Teeckes, Harlingen
    Vrouw: Acke Jans, Wijnaldum

    Generatie IV
    Bevestiging huwelijk van 27 februari 1724
    Man: Teeke Sioerds, Harlingen
    Vrouw: Mettie Hendrix, Harlingen

    Generatie V
    Bevestiging huwelijk van 11 december 1757
    Man: Sjoerd Teekes Schrik
    Vrouw: Hinke Clases Ysenbeek

    Generatie VI
    Bevestiging huwelijk van 2 januari 1785
    Man: Johannes Spree, Harlingen
    Vrouw: Mettje Schrik, Harlingen

    Eduard van Vloten, Arnhem.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.