Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Jan Jeips en Akke Roels

Expand Messages
  • jos.koster
    Egbert, Bedankt voor de snelle reply! Ik heb weer wat kunnen toevoegen in mijn bestand. Helaas ontbreekt ook in jouw kwartierstaat de informatie die ik nog
    Message 1 of 6 , May 3, 2009
    • 0 Attachment
      Egbert,      Bedankt voor de snelle reply! Ik heb weer wat kunnen toevoegen in mijn
      bestand. Helaas ontbreekt ook in jouw kwartierstaat de informatie die
      ik nog zoek van enkele kinderen. Ik heb jouw staat nog even aangevuld
      met de info die ik nog had. Nogamaals bedankt!

      234. Jan Jeips, geb. Oranjewoud 27-12-1711, veehouder, overl. na
      2-5-1773, tr. Oudeschoot 22-11-1741

      235. Akke Roels, geb. ca 1721, afkomstig uit De Knipe, overl. Oudeschoot
      21-4-1806 (85 jr.)

      Uit dit huwelijk:

      i. Saakjen Jans, geb. Mildam 6-1-1744, tr. Idskenhuizen 2-5-1773 Wiebe
      Sjerps Wierda uit Tjerkgaast, won. 't Meer 1793

      ii. Korneliske Jans Heida, geb. Oudeschoot 5-3-1746, ged. Oudeschoot
      27-3-1746, tr. Oudeschoot 25-3-1770 Jeip Pieters Heida uit Oudeschoot,
      won. 't Meer 1793

      iii. Jeip Jans Heida, geb. Oudeschoot 2-1-1749, ged. Oudeschoot
      12-1-1749, overl. Mildam 28-6-1816, won. Brongerga 1793, tr. (1)
      Oudeschoot 19-11-1780 Popke Pieters Langius uit Oudeschoot, tr. (2)
      Oudeschoot 27-1-1793 Ytje Hommes Kuiper uit Oranjewoud

      iv. Roel Jans Heida, geb. Oudeschoot 17-12-1751, ged. Oudeschoot
      1-1-1713, huisman (veehouder), overl. Nieuwehorne 29-1-1817, tr. (1)
      Oudeschoot 14-5-1780 Janke Tjeerds Nijenhuis uit Brongerga, tr. (2)
      Nieuwehorne 15-5-1806 Hinke Jelles Meina uit Nieuwehorne

      v. Foekje, geb. Oudeschoot 4-4-1756, jong overl.

      vi. Sipke Jans Heida, geb. Oudeschoot 10-1-1759, ged. Oudeschoot
      11-2-1759, veehouder, overl. Schoterland 2-9-1842, tr. Oudeschoot
      24-5-1786 Saakjen Meints Heida uit Bovenknijpe, klndr. van nrs 468 en
      469

      vii. Imke Jans Heida, geb. Oudeschoot 22-7-1762, ged. Oudeschoot
      12-8-1762 (nr. 117), overl. Oudeschoot 9-2-1830. tr. Oudeschoot 7-5-1786
      met Eitze (Eise) Meeuwes Hoekstra


      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Egbert Lantinga"
      <egbert.lantinga@...> wrote:
      >
      > Ik zat even wat te knoeien met mijn aantekeningen, en daarom heb ik
      mijn eerste e-mail verwijderd. Maar nu weet ik het weer:
      > AEngwirden, huwelijken 1663
      > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 juli 1663 in Luinjeberd
      > Man : Jelle Roeloffs afkomstig van Luinjeberd
      > Vrouw : Arj.. Meites afkomstig van Luinjeberd
      >
      > Jelle Roel[of]s is dus overleden tussen 1694 en 1698 en Arjaantje
      Jelle Roelofs weduwe (=Arrien Jelles) wordt in 1698 als eigenaar van de
      helft Luinjeberd nr. 2 vermeld. Later dus opgevolgd door hun zoon Roel
      Jelles.
      >
      > Groet,
      > Egbert
      >
      > > Beste Jos,
      > > Ik heb ze alle 7 in mijn kwartierstaat staan (hopelijk zonder
      fouten):
      > > http://members.chello.nl/e.lantinga/
      > > Roel Jelles, de vader van Akke Roels, was in 1711 (Reëelkohieren
      Luinjeberd)
      > > eigenaar van "een veenplaats ende huijsinge in Schoterlandt met
      eenigh lant groot
      > > 17 morgens wordt hier voor de helft genomen".
      > > Volgens de Proclamatieboeken van Aengwirden was hij in 1720 huisman
      in 't Meer.
      > > Tevens was hij in 1711 voor de helft eigenaar van Luinjebert nr. 2
      (in 1698
      > > Arrien Jelles), en in 1728 nog steeds:
      > > Stemkohier 1728 Luinjeberd (Ængwirden)
      > > Stem nr. 2, aantal stemmen: 1
      > > Zakelijk gerechtigden:
      > > Broer Wisses, eigenaar voor 1/2
      > > Roel (ROELOF) Jelles, eigenaar voor 1/2
      > > Dedde Clases (KLASES), gebruiker
      > > In de Hypotheekboeken van Schoterland wordt in 1710 Jelle Roels,
      huisman te Luinjeberd, vermeld als crediteur van een lening welke in
      1694 is verstrekt aan Pieter Jelles (overl. in of voor 1710) en zijn
      vrouw Tietske Brugts te Heerenveen.
      > > Groet,
      > > Egbert
      > >
      >
      [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.