Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Johannes Harmens

Expand Messages
 • Geert W.A. van der Velde
  Douwe en Antje zijn ook van mij familie. Zie: http://www.vandervelde.net/familie/vandervelde/aqwg05.htm#343, daar staan de ouders van Antje, die ook weer mijn
  Message 1 of 14 , Mar 4, 2009
   Douwe en Antje zijn ook van mij familie. Zie: http://www.vandervelde.net/familie/vandervelde/aqwg05.htm#343, daar staan de ouders van Antje, die ook weer mijn voorouders zijn.

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "backfiremillie" <hms.molenaar@...> wrote:
   >
   >
   > Hoi Margeet,
   >
   > Ik moet snel weg naar een zieke oudtante maar kon het niet laten om even
   > nieuwsgierig jouw bericht te lezen.
   >
   > Ik kom bekenden tegen: Douwe Beyma en Antje Langius zijn al familie. Hun
   > dochter Simkje de zus van de door gevonden Jantje is getrouwd met Doede
   > Johannes Molenaar. Zie hieronder.
   >
   > Ik kijk vanavond nog.
   >
   > Bedankt he
   >
   > Hans Molenaar
   > Voorlopige parenteel van Harmen Dirks (Durks) 1 Harmen Dirks (Durks) is
   > geboren in 1744. Harmen is overleden op donderdag 05-04-1810 in Arum, 65
   > of 66 jaar oud. Harmen trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zondag 17-05-1772
   > in Arum met Aaltje Johannes, nadat zij op zaterdag 25-04-1772 in Achlum
   > en Hitsum in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats
   > op zondag 17-05-1772 in Arum. Kinderen van Harmen en Aaltje: 1
   > Onbekend kind [1.1]. Onbekend is overleden. 2 Onbekend kind 2 [1.2].
   > Onbekend is overleden. 3 Onbekend kind 3 [1.3]. Onbekend is overleden.
   > 4 Johannes Harmens Molenaar (van der Meulen of van der Molen), geboren
   > omstreeks 1774. Volgt 1.4
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p140> . 5 Dirk Harmens [1.5],
   > geboren op dinsdag 29-03-1774 in Arum. Hij is gedoopt op zondag
   > 11-05-1806 in Midlum. Dirk is overleden. 1.4 Johannes Harmens Molenaar
   > (van der Meulen of van der Molen) is geboren omstreeks 1774, zoon van
   > Harmen Dirks (Durks) (zie 1
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p149> ) en Aaltje Johannes.
   > Johannes is overleden op woensdag 26-12-1838 om 13:00 in Wonseradeel,
   > ongeveer 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag
   > 27-12-1838. Johannes trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op zondag 30-04-1809
   > in Harlingen met Jeltje Doedes Dijkstra, 20 jaar oud, nadat zij op
   > zaterdag 15-04-1809 in Harlingen in ondertrouw zijn gegaan. Jeltje is
   > geboren op dinsdag 29-07-1788, dochter van Doede Annes (Dijkstra) en
   > Marijke (Mari) Johannes (Scheer). Zij is gedoopt op dinsdag 12-08-1788
   > in Harlingen. Jeltje is overleden op zondag 26-12-1852 in Wonseradeel,
   > 64 jaar oud. Kinderen van Johannes en Jeltje: 1 Doede Molenaar (van
   > der Meulen of van der Molen) [1.4.1], geboren op maandag 12-02-1810 in
   > Harlingen. Hij is gedoopt op zondag 08-04-1810 in Harlingen. Doede is
   > overleden op donderdag 24-05-1810 in Almenum, 3 maanden oud. 2 Doede
   > (Johannes) Molenaar (van der Meulen of van der Molen), geboren op
   > zaterdag 01-02-1812 in Almenum. Volgt 1.4.2
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p356> . 3 Harmen Johannes
   > Molenaar (van der Meulen of van der Molen), geboren op vrijdag
   > 16-07-1819 in Wonseradeel. Volgt 1.4.3
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p434> . 4 Anne Johannes
   > Molenaar, geboren op maandag 17-06-1822 in Wonseradeel. Volgt 1.4.4
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p142> . 5 Pieter Johannes
   > Molenaar [1.4.5], geboren op dinsdag 11-10-1825 in Wonseradeel. Van de
   > geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13-10-1825. Pieter is
   > overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag
   > 13-10-1825. 6 Marijke Johannes Molenaar, geboren op vrijdag 06-06-1828
   > in Wonseradeel. Volgt 1.4.6
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p144> . 1.4.2 Doede
   > (Johannes) Molenaar (van der Meulen of van der Molen) is geboren op
   > zaterdag 01-02-1812 in Almenum, zoon van Johannes Harmens Molenaar (van
   > der Meulen of van der Molen) (zie 1.4
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p140> ) en Jeltje Doedes
   > Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 02-02-1812. Hij
   > is gedoopt op zondag 08-03-1812 in Harlingen. Doede is overleden op
   > maandag 14-12-1846 in Franekeradeel, 34 jaar oud. Van het overlijden is
   > aangifte gedaan op donderdag 17-12-1846. Doede trouwde, 28 jaar oud, op
   > zaterdag 09-05-1840 in Franekeradeel met Simkjen Douwes Beyma, 23 jaar
   > oud. Simkjen is geboren op donderdag 19-12-1816 in Achlum, dochter van
   > Douwe Klaazes (Clases) Beyma en Antje Eekes Langius. Van de geboorte is
   > aangifte gedaan op zaterdag 21-12-1816. Simkjen is overleden na 1858,
   > minstens 42 jaar oud. Zij trouwde later op zaterdag 10-10-1857 in
   > Franekeradeel met Casper Kreemer (geb. 1824). Kinderen van Doede en
   > Simkjen: 1 Douwe (Doedes) Molenaar [1.4.2.1], geboren op donderdag
   > 28-01-1841 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op
   > zaterdag 30-01-1841. Douwe is overleden op maandag 21-11-1842 in
   > Franekeradeel, 1 jaar oud. 2 Johannes Molenaar, geboren op donderdag
   > 28-01-1841 in Achlum. Volgt 1.4.2.2
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p352> . 3 Antje Molenaar
   > [1.4.2.3], geboren op zondag 14-04-1844 in Franekeradeel. Van de
   > geboorte is aangifte gedaan op maandag 15-04-1844. Antje is overleden op
   > vrijdag 13-09-1918 in Franeradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is
   > aangifte gedaan op zaterdag 14-09-1918. 1.4.2.2 Johannes Molenaar is
   > geboren op donderdag 28-01-1841 in Achlum, zoon van Doede (Johannes)
   > Molenaar (van der Meulen of van der Molen) (zie 1.4.2
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p356> ) en Simkjen Douwes
   > Beyma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30-01-1841.
   > Johannes is overleden op zaterdag 26-07-1919, 78 jaar oud. Johannes
   > trouwde, 22 jaar oud, op maandag 09-11-1863 in Franekeradeel met Maaike
   > Annes Zijlstra, 24 jaar oud. Maaike is geboren op vrijdag 25-10-1839 in
   > Franeker, dochter van Anne Thijsses Zijlstra en Trijntje Philippus
   > Mollema. Maaike is overleden op zondag 25-01-1920 in Franekeradeel, 80
   > jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26-01-1920.
   > Kinderen van Johannes en Maaike: 1 Doede Molenaar, geboren op maandag
   > 23-11-1863 in Franeker. Volgt 1.4.2.2.1
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p350> . 2 Trijntje Johannes
   > Molenaar [1.4.2.2.2], geboren op zaterdag 11-11-1865 in Franeker. Van de
   > geboorte is aangifte gedaan op maandag 13-11-1865. Trijntje is
   > overleden. 3 Simkje Johannes Molenaar [1.4.2.2.3], geboren op zaterdag
   > 30-03-1867 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag
   > 01-04-1867. Simkje is overleden. 4 Anne Molenaar, geboren op vrijdag
   > 28-05-1869 in Franekeradeel. Volgt 1.4.2.2.4
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p354> . 5 [misschien] Anne
   > Molenaar [1.4.2.2.5], geboren in 1891. Anne is overleden. 1.4.2.2.1
   > Doede Molenaar is geboren op maandag 23-11-1863 in Franeker, zoon van
   > Johannes Molenaar (zie 1.4.2.2
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p352> ) en Maaike Annes
   > Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24-11-1863.
   > Doede is overleden op maandag 15-03-1909 in IJlst, 45 jaar oud. Van het
   > overlijden is aangifte gedaan op maandag 15-03-1909. Doede trouwde, 31
   > jaar oud, op zaterdag 29-06-1895 in Franekeradeel met Cornelia de Jong,
   > 28 jaar oud. Cornelia is geboren op vrijdag 21-12-1866 in IJlst, dochter
   > van Jacob Rimmerts de Jong en Aafke Cornelis Dijkstra. Cornelia is
   > overleden op dinsdag 06-06-1922 in IJlst, 55 jaar oud. Van het
   > overlijden is aangifte gedaan op woensdag 07-06-1922. Kinderen van
   > Doede en Cornelia: 1 Aafke Molenaar [1.4.2.2.1.1], geboren in 1898.
   > Aafke is overleden in 1898, geen jaar oud. 2 Aafke Molenaar
   > [1.4.2.2.1.2], geboren in 1900. Aafke is overleden in 1918, 17 of 18
   > jaar oud. 3 Johannes Molenaar, geboren op zondag 28-09-1902 in IJlst.
   > Volgt 1.4.2.2.1.3 <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p348> .
   > 1.4.2.2.1.3 Johannes Molenaar is geboren op zondag 28-09-1902 in IJlst,
   > zoon van Doede Molenaar (zie 1.4.2.2.1
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p350> ) en Cornelia de Jong.
   > Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29-09-1902. Johannes is
   > overleden op dinsdag 25-09-1984 in IJlst, 81 jaar oud. Hij is begraven
   > op vrijdag 28-09-1984 in IJlst. Johannes: (1) trouwde met Johanna
   > Zwaan. Johanna is geboren op maandag 07-10-1901 in Stavoren, dochter van
   > Jelle Annes Zwaan en Geeske Bijlsma. Van de geboorte is aangifte gedaan
   > op dinsdag 08-10-1901. Johanna is overleden op zondag 28-07-1963 in
   > Rotterdam, 61 jaar oud. Zij is begraven in IJlst. (2) trouwde met
   > Froukje van der Horst. Froukje is geboren op woensdag 15-08-1906 in
   > IJlst. Froukje is overleden op vrijdag 02-03-1990 in IJlst, 83 jaar oud.
   > Zij is begraven in IJlst. 1.4.2.2.4 Anne Molenaar is geboren op vrijdag
   > 28-05-1869 in Franekeradeel, dochter van Johannes Molenaar (zie 1.4.2.2
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p352> ) en Maaike Annes
   > Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31-05-1869. Anne
   > is overleden op zondag 23-01-1955, 85 jaar oud. Zij is begraven in
   > Achlum. Anne trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 30-05-1891 in
   > Franekeradeel met Hendrikje van der Meer, 24 jaar oud. Hendrikje is
   > geboren op maandag 04-06-1866 in Lollum (Wonseradeel). Hendrikje is
   > overleden op donderdag 06-05-1937, 70 jaar oud. Hij is begraven in
   > Achlum. 1.4.3 Harmen Johannes Molenaar (van der Meulen of van der
   > Molen) is geboren op vrijdag 16-07-1819 in Wonseradeel, zoon van
   > Johannes Harmens Molenaar (van der Meulen of van der Molen) (zie 1.4
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p140> ) en Jeltje Doedes
   > Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 18-07-1819.
   > Harmen is overleden. Harmen trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13-08-1842
   > in Wonseradeel met Pietje Symons Miedema, 22 jaar oud. Pietje is geboren
   > op zaterdag 02-10-1819 in Zurich?, dochter van Symon Sjoerd(s) Miedema
   > en Tjerkjen (Feikjen) Douwes Huitinga (Hoitinga). Van de geboorte is
   > aangifte gedaan op maandag 04-10-1819. Pietje is overleden. Kind van
   > Harmen en Pietje: 1 Johannes Molenaar (van der Meulen of van der
   > Molen) [1.4.3.1]. Johannes is overleden op zaterdag 11-10-1930 in
   > Ferwerderadeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag
   > 14-10-1930. 1.4.4 Anne Johannes Molenaar is geboren op maandag
   > 17-06-1822 in Wonseradeel, zoon van Johannes Harmens Molenaar (van der
   > Meulen of van der Molen) (zie 1.4
   > <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p140> ) en Jeltje Doedes
   > Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19-06-1822.
   > Anne is overleden. Anne trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15-05-1847 in
   > Wonseradeel met Hinke Pieters Bakker. Hinke is overleden. 1.4.6 Marijke
   > Johannes Molenaar is geboren op vrijdag 06-06-1828 in Wonseradeel,
   > dochter van Johannes Harmens Molenaar (van der Meulen of van der Molen)
   > (zie 1.4 <file:///C:/tmp/1211109934/aldfaertmp.html#p140> ) en Jeltje
   > Doedes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag
   > 06-06-1828. Marijke is overleden op dinsdag 15-02-1910 in Wonseradeel,
   > 81 jaar oud. Marijke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 16-12-1854 in
   > Wonseradeel met Johannes Rombouts, 34 of 35 jaar oud. Johannes is
   > geboren in 1819 in waarschijnlijk Noord Brabant. Johannes is overleden
   > op donderdag 05-05-1892 in Wonseradeel, 72 of 73 jaar oud. Kind van
   > Marijke en Johannes: 1 Jeltje Rombouts [1.4.6.3], geboren op zaterdag
   > 10-08-1861 in Wonseradeel. Jeltje is overleden. Kinderen van Marijke uit
   > onbekende relatie: 2 Siebrigje Molenaar [1.4.6.1], geboren op zaterdag
   > 10-04-1852 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag
   > 12-04-1852. Siebrigje is overleden. 3 Johannes Molenaar [1.4.6.2],
   > geboren op dinsdag 17-10-1854 in Wonseradeel. Van de geboorte is
   > aangifte gedaan op donderdag 19-10-1854. Johannes is overleden.
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.