Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Gerrit Hilles van Vellinga X Ienske Pieters

Expand Messages
 • Jan Rienstra
  Wie kan mij aan gegevens van Ienske Pieters Helpen? Groetjes, Jan Rienstra nierarts@kpnplanet.nl http://home.kpnplanet.nl/~j.rienstra2@kpnplanet.nl/ Gerrit
  Message 1 of 3 , Feb 6, 2009
  • 0 Attachment
   Wie kan mij aan gegevens van Ienske Pieters Helpen?   Groetjes,
   Jan Rienstra
   nierarts@...
   http://home.kpnplanet.nl/~j.rienstra2@.../   Gerrit Hilles van Vellinga is geboren rond 1758 te Burgwerd, is overleden op woensdag 16 januari 1833 te Bolsward. Gerrit werd ongeveer 75 jaar.

   Gerrit trouwt (kerk) (Rooms Katholiek) op zondag 15 januari 1786 te Bolsward (parochie Heilige Martinus) op ongeveer 28-jarige leeftijd met Ienske Pieters ook genaamd Ynschkje Pieters. Ienske is geboren te Burgwerd.   Van Gerrit en Ienske zijn elf kinderen bekend:   1 Hille Gerrits Vellinga is Rooms Katholiek gedoopt op woensdag 18 oktober 1786 te Bolsward (parochie Heilige Martinus) doopnaam: Hilarius.   2 Ympkje Gerrits Vellinga is Rooms Katholiek gedoopt op woensdag 13 februari 1788 te Bolsward (parochie Heilige Martinus) doopnaam: Emerentiana, is overleden op donderdag 6 september 1827 aldaar. Ympkje werd 39 jaar, 6 maanden en 24 dagen.   3 Hotske Gerrits Vellinga is Rooms Katholiek gedoopt op zondag 6 september 1789 te Bolsward (parochie Heilige Martinus) doopnaam: hospitius, is overleden op zondag 6 september 1789 aldaar.   4 Pieter Gerrits Vellinga is Rooms Katholiek gedoopt op zondag 6 september 1789 te Bolsward (parochie Heilige Martinus) doopnaam: Petrus, is overleden op zondag 6 september 1789 aldaar.   5 Pieter Gerrits Vellinga is Rooms Katholiek gedoopt op maandag 19 maart 1792 te Bolsward (parochie Heilige Martinus) Doopnaam: Petrus.   6 Pieter Gerryts Vellinga is Rooms Katholiek gedoopt op zaterdag 9 maart 1793 te Bolsward (parochie Heilige Martinus) Doopnaam: Petrus, is overleden op vrijdag 18 november 1859 aldaar. Pieter werd 66 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

   Pieter trouwt op zondag 24 april 1814 te Bolsward op 21-jarige leeftijd (1) met de 15-jarige Beitske Horatius Straak. Beitske is gedoopt op zaterdag 5 mei 1798 te Bolsward, is overleden op zaterdag 10 januari 1835 aldaar. Beitske werd 36 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

   Pieter trouwt op zondag 2 december 1838 te Bolsward op 45-jarige leeftijd (2) met Jacoba Ages Porten.   7 Hotse Gerrits Vellinga is Rooms Katholiek gedoopt op dinsdag 4 maart 1794 te Bolsward (parochie Heilige Martinus) doopnaam: Hospitius, is overleden op zondag 6 juli 1794 aldaar. Hotse werd 4 maanden en 2 dagen.   8 Hotse Gerrits Vellinga is Rooms Katholiek gedoopt op woensdag 1 oktober 1794 te Bolsward (parochie Heilige Martinus) doopnaam: Hospitius, is overleden op vrijdag 16 augustus 1844 aldaar. Hotse werd 49 jaar, 10 maanden en 15 dagen.   9 Anna Gerrits Vellinga is Rooms Katholiek gedoopt op dinsdag 26 juli 1796 te Bolsward (parochie Heilige Martinus), is overleden op maandag 3 juli 1797 aldaar. Anna werd 11 maanden en 7 dagen.   10 Anne Gerrits Vellinga is Rooms Katholiek gedoopt op vrijdag 29 december 1797 te Bolsward (parochie Heilige Martinus).   11 Dieuwke Gerrits Vellinga is Rooms Katholiek gedoopt op woensdag 8 februari 1804 te Bolsward (parochie Heilige Martinus), is overleden op vrijdag 15 april 1831 te Hindeloopen. Dieuwke werd 27 jaar, 2 maanden en 7 dagen.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Hinke
   Hallo Jan, Dit is wat ik van Hinske (Ynskje) heb: Hinske (Ynskje) Pieters, gedoopt 19-09-1765 Bolsward, overleden 27-07-1815 Bolsward dr.v. Pieter Alles en
   Message 2 of 3 , Feb 6, 2009
   • 0 Attachment
    Hallo Jan,

    Dit is wat ik van Hinske (Ynskje) heb:

    Hinske (Ynskje) Pieters, gedoopt 19-09-1765 Bolsward, overleden
    27-07-1815 Bolsward dr.v. Pieter Alles en Iemkje Baukes (Tr. 14-01-1759
    Dronrijp en kerk 16-01-1759 in Dronrijp)

    Doop ondertussen ook te vinden op Tresoar.nl

    Bolsward, dopen, doopjaar 1765
    Dopeling: Hinske
    Gedoopt op 19 september 1765 in Bolsward
    Dochter van Pieter Alles en Iemkje Baukes
    Getuige: Grittie Harinks

    Opm.: Doopnaam Helena

    Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
    Dopeling : HINKE
    Vader : PIETER ALLES
    Moeder : IEMKJE BAUKES
    Getuige : GRIETJE HARINGS,

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
    R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811
    Inventarisnr. : 152
    Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

    groet, Hinke Woudt-Westra

    http://wyldewielde.tumblr.com/
    Jan Rienstra schreef:
    > Wie kan mij aan gegevens van Ienske Pieters Helpen?
    >
    >
    >
    > Groetjes,
    > Jan Rienstra
    > nierarts@...
    > http://home.kpnplanet.nl/~j.rienstra2@.../
    >
    >
    >
    > Gerrit Hilles van Vellinga is geboren rond 1758 te Burgwerd, is overleden op woensdag 16 januari 1833 te Bolsward. Gerrit werd ongeveer 75 jaar.
    >
    > Gerrit trouwt (kerk) (Rooms Katholiek) op zondag 15 januari 1786 te Bolsward (parochie Heilige Martinus) op ongeveer 28-jarige leeftijd met Ienske Pieters ook genaamd Ynschkje Pieters. Ienske is geboren te Burgwerd.
    >

    --
   • Hinke
    En Jan, mogelijk heb je mijn mail van 02-02-09 niet gezien? Daarin stonden ook al de gegevens die ik had van Hinske en 16 kinderen van haar en Gerrit. Ik plak
    Message 3 of 3 , Feb 6, 2009
    • 0 Attachment
     En Jan, mogelijk heb je mijn mail van 02-02-09 niet gezien? Daarin
     stonden ook al de gegevens die ik had van Hinske en 16 kinderen van haar
     en Gerrit.

     Ik plak het hier nog even onder:

     Gerardus Hilles (Gerrit) van Vellinga, geb. Burgwerd, ged. Bolsward 8
     jan. 1759, koopman, † Bolsward 16 jan. 1833, zn. van Hille Gerrits en
     Antie Hotses, tr. 1e Bolsward 15 jan. 1786 Hinskje (Ynskje) Pieters,
     ged. Bolsward 19 sept. 1765, † ald. 27 juli 1815, dr. van Pieter Alles
     en Iemkje Baukes; tr. 2e Bolsward 25 aug. 1816 Hinke Jelles Kuiper, geb.
     Makkum 1759.
     Uit het eerste huwelijk:
     1. Hille Gerrits van Vellinga, geb. Bolsward, ged. Bolsward 18 okt.
     1786, schipper, † Harlingen 16 okt. 1817, tr. Bolsward 9 dec. 1810
     Susanna Nicolaas Gubbels, ged. Makkum 6 sept. 1768, † Bolsward 14 dec.
     1850, dr. van Nicolaas Johannis en Rigtje Jans.
     2. Ymkjen Gerrits van Vellinga, ged. Bolsward 13 febr. 1788, † ald. 6
     sept. 1827, tr. Bolsward 27 april 1810 Lourens Joostes Hankel, ged.
     Bolsward 18 sept. 1790, wever, † Sneek 7 april 1847, zn. van Joost
     Lourens en Johanna Cecilia Gleets.
     3. Pieter Gerrits, ged. Bolsward 6 sept. 1789, † vóór 19 maart 1792.
     4. Hotske Gerrits, ged. Bolsward 6 sept. 1789, † vóór 1811.
     5. Pieter Gerrits, ged. Bolsward 19 maart 1792.
     6. Pieter Gerrits van Vellinga, ged. Bolsward 9 maart 1793, schipper,
     koopman, arbeider, † Bolsward 18 nov. 1859, tr. 1e Bolsward 24 april
     1814 Beitske Horatius Straak, ged. Bolsward 5 mei 1798, † ald. 10 jan.
     1835, dr. van Horatius Krins en Ytje Cornelis Dijkstra; tr. 2e Bolsward
     2 dec. 1838 Jacoba Ages Porten.
     7. Hotse Gerrits, ged. Bolsward 4 maart 1794.
     8. Hotze Gerrits van Vellinga, geb. Burgwerd, ged. Bolsward 1 okt. 1794,
     slager, † Bolsward 16 aug. 1844, tr. Bolsward 4 juni 1815 Trijntje
     Hiddes Stallinga, ged. Bolsward 15 juni 1793, † ald. 23 aug. 1856, dr.
     van Hidde Eeltjes en Taetske Pytters.
     9. Anna Gerrits, geb. Burgwerd, ged. Bolsward 26 juli 1796.
     10. Anne Gerrits, ged. Bolsward 29 dec. 1797.
     11. Anna Gerrits van Vellinga, ged. Bolsward 24 aug. 1799.
     12. Bouke Gerrits, ged. Bolsward 28 april 1801.
     13. Anne Gerrits Vellinga, ged. Bolsward 12 nov. 1802, tr. Jurjen Sytzes
     Eskes.
     14. Dieuke Gerrits van Vellinga, ged. Bolsward 8 febr. 1804, tr.
     Bolsward 21 nov. 1824 Henricus Antonius van Ringh.
     15. Saske Gerrits, ged. Bolsward 16 okt. 1805.
     16. Johannes Gerrits, ged. Bolsward 30 juli 1808.

     groet, Hinke Woudt-Westra

     http://wyldewielde.tumblr.com/

     Jan Rienstra schreef:
     > Wie kan mij aan gegevens van Ienske Pieters Helpen?
     >
     >
     >
     > Groetjes,
     > Jan Rienstra
     > nierarts@...
     > http://home.kpnplanet.nl/~j.rienstra2@.../
     >
     >
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.