Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Re: de Zondervan Hyves

Expand Messages
 • Irene Visser
  Aafke, kom erbij http://zondervanclub.hyves.nl/ groetjes Irene. 2009/2/4 ijsvogel54 ... [Non-text portions of this message have
  Message 1 of 14 , Feb 4, 2009
   Aafke,\

   kom erbij
   http://zondervanclub.hyves.nl/

   groetjes Irene.


   2009/2/4 ijsvogel54 <afke_aardema@...>

   >
   > Hallo Durk en Irene,
   >
   > Even een aanvulling van het laatste echtpaar. Antje Niezes Zondervan
   > is geboren op 11-11-1851 te Kloosterlidlum als dochter van Nies Teakes
   > Zondervan en Sjoerdtje Jan Bosch. Antje Niezes is overleden op 9-7-
   > 1884 te Tzum. Zij is getrouwd met Teake Sijbes Greidanus op 9-5-1873
   > te Franekeradeel. Teake Sijbes Greidanus trouwde na het overlijden
   > van Antje met Geertje Nannes Aardema.
   >
   > Groetjes Afke Aardema
   >
   > > Hallo Irene,
   > >
   > > Ik vond in mijn bestand enkele Zondervans.
   > > Misschien heb je er wat aan.
   > > vriendelijke groet
   > > Durk Sinnema
   > >
   > >
   > > Werklijst van 4 personen.
   > > --------------------------------------------------------------------
   > ------------
   > > 1 Tjipke H Zondervan * 1838
   > > + 22.2.1921 Akkrum þ Nes(U)
   > > w
   > > % x
   > > X Elizabeth R Dantuma
   > > bron:begraafpl.Nes 24 juni 95
   > >
   > > 2 Sjoerd H Zondervan * 22.12.1853 Offingawier
   > > + 28.1.1934 IJsbrechtum þ IJsbrechtum
   > > w
   > > % x
   > > X Klaaske H Schukken
   > > bron:kerkhof IJsbrechtum 8 sept.1992
   > >
   > > 3 Aaltje H Zondervan * 25.12.1860 Offingawier
   > > + 6.11.1905 Tirns þ IJsbrechtum
   > > w
   > > % x
   > > X Luitzen H Schukken
   > > bron:kerkhof IJsbrechtum 8 sept.1992
   > >
   > > 4 Antje Niezes Zondervan *
   > > + þ
   > > w
   > > % x
   > > X Taeke Sijbes Greidanus
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > ----- Original Message -----
   > > From: Irene Visser
   > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > > Sent: Wednesday, February 04, 2009 1:36 PM
   > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] de Zondervan Hyves
   > >
   > >
   > > Hallo Janny,
   > >
   > > welkom bij de club,
   > >
   > > zie onderstaande, als je meer aanvullingen hebt? Heel graag, en
   > ook
   > > aansluiten bij de Hyves natuurlijk.
   > >
   > > Persoonskaart van Willemke Pieters Zondervan Persoonskaart van
   > Willemke
   > > Pieters Zondervan *Willemke Pieters Zondervan* is geboren op 17-
   > 11-1815 in
   > > Sneek, dochter van Pieter Lieuwes Zondervan en Grietje Ulbes van
   > Bons.
   > > Willemke is overleden op 17-08-1847 in Wymbritseradeel, 31 jaar
   > oud.
   > > Willemke trouwde, 20 jaar oud, op 26-05-1836 in Wymbritseradeel
   > (30) met Bote
   > > Klazes Jellema, 23 jaar oud. Bote is geboren op 18-08-1812 in
   > Sneek, zoon
   > > van Klaas Klazes Jellema en Froukjen Botes nijdam. Bote is
   > overleden op
   > > 28-07-1888, 75 jaar oud. Bote begon later een relatie na 1847 met
   > Minke
   > > Willems Grondsma (1820-1881). Kinderen van Willemke en Bote: *1
   > Klaas Botes
   > > Jellema*, geboren op 18-10-1835 in Wymbritseradeel. Klaas is
   > overleden op
   > > 24-10-1906 in Wymbritseradeel, 71 jaar oud. Klaas: (1) trouwde,
   > 22 jaar oud,
   > > op 08-05-1858 in Wymbritseradeel met Tjitske Eijzes Speerstra, 22
   > jaar oud.
   > > Tjitske is geboren op 16-12-1835 in Wymbritseradeel, dochter van
   > Eijze Jans
   > > Speerstra en Tytje Sjoerds Klaversma. Tjitske is overleden op
   > > 18-08-1870 in Hemeler
   > > Oldeferd, 34 jaar oud.
   > > (2) trouwde, 35 jaar oud, op 16-03-1871 in Hemeler Oldeferd met
   > Lijkeltje
   > > Annes Tuinier, 24 jaar oud. Lijkeltje is geboren op 25-03-1846 in
   > Hemeler
   > > Oldeferd, dochter van Anne Geerts Tuinier en Froukje Lykeles
   > Helmus.
   > > Lijkeltje is overleden op 14-04-1889 in Wymbritseradeel, 43 jaar
   > oud.
   > > (3) trouwde, 55 jaar oud, op 13-05-1891 in Rauwerderhem met
   > Willemke Piers
   > > Westra, 61 jaar oud. Willemke is geboren op 30-09-1829 in
   > Rauwerderhem,
   > > dochter van Pier Willems Westra en Aafke Harmens de Rook.
   > Willemke is
   > > overleden op 25-02-1901 in Wyckel, 71 jaar oud.
   > > (4) trouwde, 66 jaar oud, op 20-03-1902 in IJlst met Antje Sjirks
   > Jousma, 56
   > > jaar oud. Antje is geboren op 09-10-1845, dochter van Sjirk
   > Johannes Jousma
   > > en Aagje Jans Bouma.
   > > *2 Grietje Jellema*, geboren op 17-06-1837 in Wymbritseradeel.
   > Grietje is
   > > overleden op 02-05-1861 in Wymbritseradeel, 23 jaar oud.
   > > *3 Vroukjen Jellema*, geboren op 15-06-1839 in Wymbritseradeel.
   > Vroukjen is
   > > overleden op 13-04-1847 in Wymbritseradeel, 7 jaar oud.
   > > *4 Pietertje Jellema*, geboren op 15-02-1841 in Wymbritseradeel.
   > Pietertje
   > > is overleden op 05-03-1895 in Wijckel, 54 jaar oud. Pietertje
   > trouwde,
   > > minstens 20 jaar oud, na 1861 met Albert Annes de Groot, minstens
   > 23 jaar
   > > oud. Albert is geboren op 09-04-1838 in Oosthem. Albert is
   > overleden op
   > > 06-08-1893 in Wyckel, 55 jaar oud.
   > > *5 Gertje Jellema*, geboren op 14-01-1843 in Wymbritseradeel.
   > Gertje trouwde
   > > met Pieter Durks Rollema. Pieter is geboren op 04-09-1840 in
   > Wymbritseradeel.
   > >
   > > *6 Pieter Jellema*, geboren op 21-06-1844 in Wymbritseradeel.
   > Pieter is
   > > overleden op 04-01-1912 in Haskerland, 67 jaar oud. Pieter: (1)
   > > trouwde met Eelkjen
   > > Sijbes Hoogstra. Eelkjen is geboren op 23-12-1853 in
   > Wymbritseradeel.
   > > (2) trouwde, minstens 57 jaar oud, na 1901 met Uilkje Rimmerts de
   > Vries,
   > > minstens 56 jaar oud. Uilkje is geboren op 17-07-1845 in Heeg
   > > (Wymbritseradeel), dochter van Rimmer Sibeles de Vries en Sipkjen
   > Jelles
   > > Zoethout. Uilkje is overleden op 25-01-1901, 55 jaar oud.
   > > Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen: 2 Broer Lieuwe Pieters
   > geboren
   > > (23-01-1818) 4 Broer of zus levenloos geboren (15-12-1819) 6 Broer
   > > Sjoerd Pieters geboren (12-07-1822) 8 Broer Hotze Pieters geboren
   > (
   > > 06-10-1824) 12 Broer Hessel Pieters geboren (04-10-1828) 14 Oom
   > > Hessel Ulbes overleden (25-03-1830) 15 Broer Ulbe Pieters trouwde
   > met
   > > Tjitske Cornelis Grondsma (18-05-1831) 18 Grootvader Ulbe Hessels
   > > overleden (11-09-1834) 19 Zus Taetske Pieters trouwde met Haye
   > Feikes
   > > Boomstra (15-03-1835) 19 Zoon Klaas Botes geboren (18-10-1835)
   > > 20 Nicht
   > > Jitske Ulbes geboren (02-01-1836) 20 Trouwde met Bote Klazes
   > Jellema
   > > (26-05-1836) 21 Dochter Grietje geboren (17-06-1837) 23 Nicht
   > > Grietje Ulbes geboren (07-12-1838) 23 Dochter Vroukjen geboren (
   > > 15-06-1839) 24 Nicht Antje geboren (15-12-1839) 25 Dochter
   > Pietertje
   > > geboren (15-02-1841) 27 Dochter Gertje geboren (14-01-1843) 27
   > Nicht
   > > Pieter geboren (29-01-1843) 28 Zoon Pieter geboren (21-06-1844)
   > > 29 Broer
   > > Sjoerd Pieters trouwde met Jetske Sijbrens Sijbrandy (17-05-1845)
   > 29 Nicht
   > > Klaske geboren (03-08-1845) 31 Dochter Vroukjen overleden (13-04-
   > 1847
   > > ) 31 Neef Pieter geboren (16-04-1847) 31 Broer Hotze Pieters
   > > overleden (22-04-1847)
   > >
   > > http://zondervanclub.hyves.hu/
   > >
   > > groetjes Irene..
   > >
   > > 2009/2/4 Janny van der Meer- de Vries <muziekfr2nl@...>
   > >
   > > > Hallo Irene
   > > > In de familie van mijn man komt ook de naam Zondervan voor deze
   > gegevens
   > > > heb ik voor je
   > > > Bote Klazes Jellema boerenknecht en landbouwer geboren te Sneek
   > op 18
   > > > augustus 1812, wonende te Offingawier overleden te
   > Wijmbritseradeel op 28
   > > > juli 1888 hij is getrouwd te Wijmbritsseradeel op 26 1836 mei
   > met Willemke
   > > > Pieters Zondervan, geboren te Sneek op 7 november
   > 1815,overleden te
   > > > Offingawier op 17 augustus 1847
   > > > Ik hoop dat je er iets aan hebt
   > > > groeten Janny van der Meer
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > ________________________________
   > > > From: irene15121954 <irenejolanda.vandermeulen@...>
   > > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > > > Sent: Sunday, 1 February, 2009 21:50:30
   > > > Subject: [Friesland-genealogy] de Zondervan Hyves
   > > >
   > > >
   > > > Dag allemaal,
   > > >
   > > > ik heb vandaag maar eens een hyves aangemaakt voor de Zondervan
   > naam
   > > > en nakomelingen.
   > > >
   > > > Dus welkom allemaal.
   > > >
   > > > We hebben volgens mij 2 takken eentje in Leeuwarden en eentje In
   > > > Wymbrits, wij zijn Wybrits.
   > > >
   > > > Als je van een broer bent, want ja er waren 5 broers met
   > allemaal
   > > > andere achternamen! Je bent welkom hoor. Hoe meer personen hoe
   > groter
   > > > de stamboom.
   > > >
   > > > groetjes Irene.
   > > >
   > > > http://zondervanclu b.hyves.nl/
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > >
   > > >
   > > > ------------------------------------
   > > >
   > > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl.
   > > >
   > > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin
   > alle sinds 8
   > > > juli 1999 geposte berichten staat op
   > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > > >
   > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-
   > bericht naar:
   > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > > Yahoo! Groups Links
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > __________ NOD32 3820 (20090203) Informatie __________
   > >
   > > Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem.
   > > http://www.nod32.nl
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl.
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • jootjevught
   Ook ik heb enkele Zondervans (Sondervan) in mijn database, zie onderstaand: Grietje Aries Zondervan, geboren op zondag 23 augustus 1772 in Ouderkerk a/d
   Message 2 of 14 , Feb 5, 2009
    Ook ik heb enkele Zondervans (Sondervan) in mijn database, zie
    onderstaand:

    Grietje Aries Zondervan, geboren op zondag 23 augustus 1772 in
    Ouderkerk a/d IJssel. Grietje is overleden op zaterdag 24 november
    1838 in Capelle a/d IJssel, 66 jaar oud. Grietje trouwde, 19 jaar
    oud, op vrijdag 25 mei 1792 met Klaas den Toom, 28 jaar oud. Klaas is
    geboren op maandag 21 november 1763 in Streefkerk, zoon van Arij
    Cornelis den Toom en Lijntje Gerrits de Ruijter. Klaas is overleden
    op woensdag 10 februari 1841 in Streefkerk, 77 jaar oud.

    ouders
    Arij Govertse Sondervan.
    Hij trouwde met
    Neeltje Pieters Mes. Neeltje is overleden op maandag 13 mei 1805 in
    Krimpen a/d IJssel.
    Kinderen uit dit huwelijk:
    I. Pieter Zondervan, geboren op zondag 31 januari 1768 in Ouderkerk
    a/d IJssel.
    II. Govert Zondervan, geboren op woensdag 31 januari 1770 in
    Ouderkerk a/d IJssel.
    III. Grietje Aries Zondervan, geboren op zondag 23 augustus 1772 in
    Ouderkerk a/d IJssel
    IV. Leendert Zondervan, geboren op zondag 15 december 1776 in
    Ouderkerk a/d IJssel.

    Heeft iemand een aansluiting?

    Mvg,

    Hans Ouwehand.


    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen"
    <samneyen@...> wrote:
    >
    > De naam Zondervan komt ook bij mij in Hoofddorp voor.
    > vr.gr Sonja
    >
    > ----- Original Message -----
    > From: "irene15121954" <irenejolanda.vandermeulen@...>
    > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    > Sent: Sunday, February 01, 2009 9:50 PM
    > Subject: [Friesland-genealogy] de Zondervan Hyves
    >
    >
    > Dag allemaal,
    >
    > ik heb vandaag maar eens een hyves aangemaakt voor de Zondervan naam
    > en nakomelingen.
    >
    > Dus welkom allemaal.
    >
    > We hebben volgens mij 2 takken eentje in Leeuwarden en eentje In
    > Wymbrits, wij zijn Wybrits.
    >
    > Als je van een broer bent, want ja er waren 5 broers met allemaal
    > andere achternamen! Je bent welkom hoor. Hoe meer personen hoe
    groter
    > de stamboom.
    >
    > groetjes Irene.
    >
    > http://zondervanclub.hyves.nl/
    >
   • Irene Visser
    Hai Hans, geen aansluiting met de Friesland (Wymbrits) tak. groetjes Irene. 2009/2/5 jootjevught ... [Non-text portions of this message
    Message 3 of 14 , Feb 5, 2009
     Hai Hans,

     geen aansluiting met de Friesland (Wymbrits) tak.

     groetjes Irene.

     2009/2/5 jootjevught <jootjevught@...>

     > Ook ik heb enkele Zondervans (Sondervan) in mijn database, zie
     > onderstaand:
     >
     > Grietje Aries Zondervan, geboren op zondag 23 augustus 1772 in
     > Ouderkerk a/d IJssel. Grietje is overleden op zaterdag 24 november
     > 1838 in Capelle a/d IJssel, 66 jaar oud. Grietje trouwde, 19 jaar
     > oud, op vrijdag 25 mei 1792 met Klaas den Toom, 28 jaar oud. Klaas is
     > geboren op maandag 21 november 1763 in Streefkerk, zoon van Arij
     > Cornelis den Toom en Lijntje Gerrits de Ruijter. Klaas is overleden
     > op woensdag 10 februari 1841 in Streefkerk, 77 jaar oud.
     >
     > ouders
     > Arij Govertse Sondervan.
     > Hij trouwde met
     > Neeltje Pieters Mes. Neeltje is overleden op maandag 13 mei 1805 in
     > Krimpen a/d IJssel.
     > Kinderen uit dit huwelijk:
     > I. Pieter Zondervan, geboren op zondag 31 januari 1768 in Ouderkerk
     > a/d IJssel.
     > II. Govert Zondervan, geboren op woensdag 31 januari 1770 in
     > Ouderkerk a/d IJssel.
     > III. Grietje Aries Zondervan, geboren op zondag 23 augustus 1772 in
     > Ouderkerk a/d IJssel
     > IV. Leendert Zondervan, geboren op zondag 15 december 1776 in
     > Ouderkerk a/d IJssel.
     >
     > Heeft iemand een aansluiting?
     >
     > Mvg,
     >
     > Hans Ouwehand.
     >
     >
     > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen"
     > <samneyen@...> wrote:
     > >
     > > De naam Zondervan komt ook bij mij in Hoofddorp voor.
     > > vr.gr Sonja
     > >
     > > ----- Original Message -----
     > > From: "irene15121954" <irenejolanda.vandermeulen@...>
     > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > > Sent: Sunday, February 01, 2009 9:50 PM
     > > Subject: [Friesland-genealogy] de Zondervan Hyves
     > >
     > >
     > > Dag allemaal,
     > >
     > > ik heb vandaag maar eens een hyves aangemaakt voor de Zondervan naam
     > > en nakomelingen.
     > >
     > > Dus welkom allemaal.
     > >
     > > We hebben volgens mij 2 takken eentje in Leeuwarden en eentje In
     > > Wymbrits, wij zijn Wybrits.
     > >
     > > Als je van een broer bent, want ja er waren 5 broers met allemaal
     > > andere achternamen! Je bent welkom hoor. Hoe meer personen hoe
     > groter
     > > de stamboom.
     > >
     > > groetjes Irene.
     > >
     > > http://zondervanclub.hyves.nl/
     > >
     >
     >
     >
     >
     > ------------------------------------
     >
     > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
     >
     > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
     > juli 1999 geposte berichten staat op
     > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     >
     > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Yvonna Both
     Hallo Irene Ik heb een Durkje Zondervan gehuwed met Rink Minkema hun zoon Gerrit ,geb 13/7/1935 n IJlst is gehuwed met Jannetje Both geb 11/12/1938 in
     Message 4 of 14 , Feb 5, 2009
      Hallo Irene
      Ik heb een Durkje Zondervan gehuwed met Rink Minkema hun zoon Gerrit ,geb
      13/7/1935 n IJlst is gehuwed met Jannetje Both geb 11/12/1938 in
      HIllegersberg komen deze personen voor in uw database ,helaas heb ik geen
      geboortedatums voor Durkje en Rink
      m.v.g
      Yvonna Both
      Canada

      On Thu, Feb 5, 2009 at 9:25 AM, Irene Visser <
      irenejolanda.vandermeulen@...> wrote:

      > Hai Hans,
      >
      > geen aansluiting met de Friesland (Wymbrits) tak.
      >
      > groetjes Irene.
      >
      > 2009/2/5 jootjevught <jootjevught@... <jootjevught%40yahoo.com>>
      >
      >
      > > Ook ik heb enkele Zondervans (Sondervan) in mijn database, zie
      > > onderstaand:
      > >
      > > Grietje Aries Zondervan, geboren op zondag 23 augustus 1772 in
      > > Ouderkerk a/d IJssel. Grietje is overleden op zaterdag 24 november
      > > 1838 in Capelle a/d IJssel, 66 jaar oud. Grietje trouwde, 19 jaar
      > > oud, op vrijdag 25 mei 1792 met Klaas den Toom, 28 jaar oud. Klaas is
      > > geboren op maandag 21 november 1763 in Streefkerk, zoon van Arij
      > > Cornelis den Toom en Lijntje Gerrits de Ruijter. Klaas is overleden
      > > op woensdag 10 februari 1841 in Streefkerk, 77 jaar oud.
      > >
      > > ouders
      > > Arij Govertse Sondervan.
      > > Hij trouwde met
      > > Neeltje Pieters Mes. Neeltje is overleden op maandag 13 mei 1805 in
      > > Krimpen a/d IJssel.
      > > Kinderen uit dit huwelijk:
      > > I. Pieter Zondervan, geboren op zondag 31 januari 1768 in Ouderkerk
      > > a/d IJssel.
      > > II. Govert Zondervan, geboren op woensdag 31 januari 1770 in
      > > Ouderkerk a/d IJssel.
      > > III. Grietje Aries Zondervan, geboren op zondag 23 augustus 1772 in
      > > Ouderkerk a/d IJssel
      > > IV. Leendert Zondervan, geboren op zondag 15 december 1776 in
      > > Ouderkerk a/d IJssel.
      > >
      > > Heeft iemand een aansluiting?
      > >
      > > Mvg,
      > >
      > > Hans Ouwehand.
      > >
      > >
      > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com<Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>,
      > "sonja neyen"
      > > <samneyen@...> wrote:
      > > >
      > > > De naam Zondervan komt ook bij mij in Hoofddorp voor.
      > > > vr.gr Sonja
      > > >
      > > > ----- Original Message -----
      > > > From: "irene15121954" <irenejolanda.vandermeulen@...>
      > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com<Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
      > >
      > > > Sent: Sunday, February 01, 2009 9:50 PM
      > > > Subject: [Friesland-genealogy] de Zondervan Hyves
      > > >
      > > >
      > > > Dag allemaal,
      > > >
      > > > ik heb vandaag maar eens een hyves aangemaakt voor de Zondervan naam
      > > > en nakomelingen.
      > > >
      > > > Dus welkom allemaal.
      > > >
      > > > We hebben volgens mij 2 takken eentje in Leeuwarden en eentje In
      > > > Wymbrits, wij zijn Wybrits.
      > > >
      > > > Als je van een broer bent, want ja er waren 5 broers met allemaal
      > > > andere achternamen! Je bent welkom hoor. Hoe meer personen hoe
      > > groter
      > > > de stamboom.
      > > >
      > > > groetjes Irene.
      > > >
      > > > http://zondervanclub.hyves.nl/
      > > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > ------------------------------------
      > >
      > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
      > >
      > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      > > juli 1999 geposte berichten staat op
      > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      > >
      > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com<Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
      > > Yahoo! Groups Links
      > >
      > >
      > >
      > >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >      --
      Yvonna Both Brusik
      Wpg.Canada
      Website: Geneanet


      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.