Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp

Expand Messages
 • Jan Tolsma
  Beste groepsgenoten,   Bij één van mijn voorouders stuitte ik op een probleem bij Jochem Gerrits Ram, “Meester Wagenmaker te Hardegarijp”. Deze Jochem,
  Message 1 of 8 , Oct 8, 2008
   Beste groepsgenoten,
    
   Bij één van mijn voorouders stuitte ik op een probleem bij Jochem Gerrits Ram, “Meester Wagenmaker te Hardegarijp”.
   Deze Jochem, (zijn ouders zijn mij helaas nog onbekend!), huwde op 29-05-1722 met Antje Jacobs, gedoopt op 28-03-1697 te Hardegarijp/Rijperkerk. 
   Tietjerksteradeel, huwelijken 1722
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1722 in Hardegarijp
   Man       : Jochum Ram afkomstig van Hardegarijp
   Vrouw     : Antje Jacobs afkomstig van Rijperkerk
   Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp
   Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en ANTJE JAKOBS
   Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
   Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp 1658-1810
   Inventarisnr.: 721
   Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar1.      – Jeltje Jochems Ram, ged. 01-02-1739, en
   2.      -  Gerrit Jochems Ram, ged. 29-03-1741 beiden gedoopt te Ferwerd.
   Van de laatste (Gerrit) ben ik zeker dat hij een zoon van Antje is, hij is mijn voorvader.
    
   Met het zoeken naar vader Jochem, kwam ik een ander (eerder) huwelijk van hem tegen, nl. met Aukje Jakobs, ook afk. uit Hardegarijp.
    
   Huwelijk Jochem Ram en Aukje Jakobs:
    
   Tietjerksteradeel, huwelijken 1719
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1719 in
   Hardegarijp
   Man       : Joachimus Ram afkomstig van Hardegarijp
   Vrouw     : Auckjen Jacobs afkomstig van Hardegarijp
   Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp
    
   Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en AUKJE JAKOBS
    
   Bron:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
   Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
   1658-1810
   Inventarisnr.: 721
   Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoara.  De vader is steeds Jochem Ram – Mr. Wagenmaker te Hardegarijp! Er zal toch maar één Meester Wagenmaker van die naam in die periode en in dat dorp geweest zijn?
   b.  Het echtpaar Jochem en Aukje kreeg tussen 1720 en 1735 10(!) kinderen, geboren tussen 1720 en 1735.
   c.  De kinderen uit het huwelijk met Antje Jakobs sluiten wel aan op het huwelijk met Aukje Jakobs. Is de huwelijksdatum van 1722 wel correct? Wil iemand die datum controleren
   d.  Het zijn wel twee huwelijken geweest, (zie akten), dus er kan géén verschrijving van Antje en Aukje geweest zijn. Zijn het zussen geweest?
   e.  Bij het vernoemen van de kinderen zouden zij dezelfde grootouders kunnen hebben.
   f.  Van Aukje heb ik géén doopakte kunnen vinden!
   g. De huwelijksakten hebben hetzelfde inventarisnummer (721).
    
   Kortom, een raadsel, althans nu nog voor mij! Heb ik iets over het hoofd gezien? Helaas kan ik door twee ernstige chronische  ziekten niet zelf naar Tresoar/Leeuwarden komen om het op te lossen.
    
   Wie heeft de oplossing voor dit probleem en wil mij behulpzaam zijn? 
    
   Met een hartelijke groet, 
    
   Jan Tolsma, Odijk                                        Wat is hier aan de hand?Van dit echtpaar heb ik twee kinderen gevonden:
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Jan Tolsma
   Beste groepsgenoten, Bij een van mijn voorouders stuitte ik op een probleem, bij Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp. Deze Jochem, (zijn
   Message 2 of 8 , Oct 8, 2008
    Beste groepsgenoten,

    Bij een van mijn voorouders stuitte ik op een probleem, bij Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp.
    Deze Jochem, (zijn ouders zijn mij helaas nog onbekend), huwde op 29-05-1722 met Antje Jakobs, gedoopt op 28-03-1697 te Hardegarijp - Rijperkerk.
    Tietjerksteradeel, huwelijken 1722
    Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1722 in
    Hardegarijp
    Man       : Jochum Ram afkomstig van Hardegarijp
    Vrouw     : Antje Jacobs afkomstig van Rijperkerk
    Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp

    Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en ANTJE JAKOBS

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
    Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
    1658-1810
    Inventarisnr.: 721
    Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

    Van dit echtpaar heb ik twee kinderen gevonden:
    1. Jeltje Jochems Ram, ged.: 01-02-1739 en 2. Gerrit Jochems Ram, ged.: 29-03-1741, beiden gedoopt te Ferwerd.
    Omdat ik vrijwel zeker ben dat de laatste (Gerrit) een voorvader van mij is, viel mij op dat er na de huwelijksdatum 17 jaren verstreken voordat ik het eerste kind vond. Hij was wel Wagenmaker, maar toch!
    Met het verder zoeken, kwam ik een ander huwelijk (van hem?!) tegen, nl met Aukje Jakobs, ook afkomstig uit Hardegarijp, echter van drie jaar eerder!

    Tietjerksteradeel, huwelijken 1719
    Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1719 in
    Hardegarijp
    Man       : Joachimus Ram afkomstig van Hardegarijp
    Vrouw     : Auckjen Jacobs afkomstig van Hardegarijp
    Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp

    Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en AUKJE JAKOBS

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
    Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
    1658-1810
    Inventarisnr.: 721
    Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

    Uit dit huwelijk (met Aukje) kwamen 10 kinderen voort, tussen 1720 en 1735.

    Nu kreeg ik wel een probleem.
    a. De vader is steeds Jochem Ram - Meester Wagenmaker - te Hardegarijp. Er zal toch maar één Wagenmaker van die naam in die periode en in dat dorp geweest zijn?
    b. De kinderen uit het huwelijk met Antje sluiten wel aan op het huwelijk met Aukje.
    c. Het zijn wel twee verschillende huwelijken geweest, zie akten met hetzelfde inventarisnummer (721). Dus geen verschrijving van de voornaam. Waren het zussen?
    d. Bij het vernoemen van de kinderen kwamen wel namen van moeder Jakobs voor (in beide huwelijken)
    e. Van Aukje heb ik geen doopakte kunnen vinden.
    f. Is er een verschrijving van het huwelijksjaar in de akte van Jochem en Antje? b.v. 1736 ipv 1722? (zie - b -).

    Kortom, het is nog een raadsel voor mij. Wat heb ik over het hoofd gezien?
    Helaas kan ik door twee ernstige chronische ziekten niet naar Tresoar/Leeuwarden komen om verder te zoeken en te controleren.
    Wie heeft de familie Ram uit Hardegarijp in zijn/haar stamboom en wie wil hier alsjeblieft naar "kijken"?

    Ik ben erg benieuwd naar de reactie's!

    Groetnis út Odijk fan Jan Tolsma
    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Nynke van den Hooven
    Jan, Het lijkt er op dat Jochem Ram op een bepaald moment naar Ferwerd is vertrokken. Zijn zoon Klaas (Nicolaas ~1735) overlijdt in 1807 in Ferwerd. Misschien
    Message 3 of 8 , Oct 8, 2008
     Jan,

     Het lijkt er op dat Jochem Ram op een bepaald moment naar Ferwerd is vertrokken. Zijn zoon Klaas (Nicolaas ~1735) overlijdt in 1807 in Ferwerd.
     Misschien is het verstandig om een mailtje naar info@... te sturen met de vraag of het huwelijksjaar, zoals dat vermeld wordt in de record op de website, correct is. Als het om dezelfde Jochem gaat, zou je, gezien de dopen van de kinderen, verwachten dat Jochem ergens tussen 1735 en 1739 met Antje getrouwd is.

     Kennelijk is hij vóór 1749 overleden want een Jochem Ram, wagenmaker, komt niet voor in de Quotisatie van 1749. Wél een Jan Ram, die wagenmaker in Joure is; een Nicolaus Ram, barbier in Buitenpost en een P. (ongetwijfeld Pieter/Peter) Ram, mr. chirurgijn in Bergum.
     Aangezien deze Pieter, net als Jochum een zoon Rijkman laat dopen, lijkt het niet onmogelijk dat zij broers waren en dat Rijkman de naam van hun vader was. Jochems patroniem wordt nergens vermeld, maar kennelijk heb je verondersteld dat zijn vader Gerrit heette?
     De tweede dochter van Pieter werd Geesje gedoopt en ook Jochum laat een dochter Geeske dopen. Dat zou dus de naam van hun moeder geweest kunnen zijn. Hoewel ze ook beiden een dochter Lijsbeth laten dopen.......

     Via www.familysearch.com vond ik een Rijkman Ram die in 1707 in Steenwijk begraven werd. Wie weet kwam de familie Ram daarvandaan...?

     Met vriendelijke groet,
     Nynke van den Hooven


     From: Jan Tolsma
     Sent: Wednesday, October 08, 2008 1:18 PM
     To: friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Subject: [Friesland-genealogy] Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp


     Beste groepsgenoten,

     Bij een van mijn voorouders stuitte ik op een probleem, bij Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp.
     Deze Jochem, (zijn ouders zijn mij helaas nog onbekend), huwde op 29-05-1722 met Antje Jakobs, gedoopt op 28-03-1697 te Hardegarijp - Rijperkerk.
     Tietjerksteradeel, huwelijken 1722
     Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1722 in
     Hardegarijp
     Man : Jochum Ram afkomstig van Hardegarijp
     Vrouw : Antje Jacobs afkomstig van Rijperkerk
     Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp

     Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en ANTJE JAKOBS

     Bron:
     Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
     Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
     1658-1810
     Inventarisnr.: 721
     Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

     Van dit echtpaar heb ik twee kinderen gevonden:
     1. Jeltje Jochems Ram, ged.: 01-02-1739 en 2. Gerrit Jochems Ram, ged.: 29-03-1741, beiden gedoopt te Ferwerd.
     Omdat ik vrijwel zeker ben dat de laatste (Gerrit) een voorvader van mij is, viel mij op dat er na de huwelijksdatum 17 jaren verstreken voordat ik het eerste kind vond. Hij was wel Wagenmaker, maar toch!
     Met het verder zoeken, kwam ik een ander huwelijk (van hem?!) tegen, nl met Aukje Jakobs, ook afkomstig uit Hardegarijp, echter van drie jaar eerder!

     Tietjerksteradeel, huwelijken 1719
     Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1719 in
     Hardegarijp
     Man : Joachimus Ram afkomstig van Hardegarijp
     Vrouw : Auckjen Jacobs afkomstig van Hardegarijp
     Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp

     Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en AUKJE JAKOBS

     Bron:
     Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
     Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
     1658-1810
     Inventarisnr.: 721
     Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

     Uit dit huwelijk (met Aukje) kwamen 10 kinderen voort, tussen 1720 en 1735.

     Nu kreeg ik wel een probleem.
     a. De vader is steeds Jochem Ram - Meester Wagenmaker - te Hardegarijp. Er zal toch maar één Wagenmaker van die naam in die periode en in dat dorp geweest zijn?
     b. De kinderen uit het huwelijk met Antje sluiten wel aan op het huwelijk met Aukje.
     c. Het zijn wel twee verschillende huwelijken geweest, zie akten met hetzelfde inventarisnummer (721). Dus geen verschrijving van de voornaam. Waren het zussen?
     d. Bij het vernoemen van de kinderen kwamen wel namen van moeder Jakobs voor (in beide huwelijken)
     e. Van Aukje heb ik geen doopakte kunnen vinden.
     f. Is er een verschrijving van het huwelijksjaar in de akte van Jochem en Antje? b.v. 1736 ipv 1722? (zie - b -).

     Kortom, het is nog een raadsel voor mij. Wat heb ik over het hoofd gezien?
     Helaas kan ik door twee ernstige chronische ziekten niet naar Tresoar/Leeuwarden komen om verder te zoeken en te controleren.
     Wie heeft de familie Ram uit Hardegarijp in zijn/haar stamboom en wie wil hier alsjeblieft naar "kijken"?

     Ik ben erg benieuwd naar de reactie's!

     Groetnis út Odijk fan Jan Tolsma

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Jan Tolsma
     Dag Nynke,   Bedankt voor de uitgebreide aanzet om het probleem op te lossen. Voor de duidelijkheid, het patroniem voor Jochem heb ik uit de
     Message 4 of 8 , Oct 8, 2008
      Dag Nynke,
       
      Bedankt voor de uitgebreide aanzet om het probleem op te lossen.
      Voor de duidelijkheid, het patroniem voor Jochem heb ik uit de B.S.overlijdensakte van zijn zoon Gerrit Jochems Ram, die op 06-01-1820 in Wonseradeel (Arum) overleden is.
      Daar staat:.....zoon van Jochem Gerrits en Antje Gerrits, beide overleden. Antje Gerrits is dan mogelijk wwer een verschrijving van Antje Jakobs.


      ----- Original Message ----
      From: Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@...>
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Wednesday, 8 October, 2008 18:26:21
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp


      Jan,

      Het lijkt er op dat Jochem Ram op een bepaald moment naar Ferwerd is vertrokken. Zijn zoon Klaas (Nicolaas ~1735) overlijdt in 1807 in Ferwerd.
      Misschien is het verstandig om een mailtje naar info@tresoar. nl te sturen met de vraag of het huwelijksjaar, zoals dat vermeld wordt in de record op de website, correct is. Als het om dezelfde Jochem gaat, zou je, gezien de dopen van de kinderen, verwachten dat Jochem ergens tussen 1735 en 1739 met Antje getrouwd is.

      Kennelijk is hij v贸贸r 1749 overleden want een Jochem Ram, wagenmaker, komt niet voor in de Quotisatie van 1749. W茅l een Jan Ram, die wagenmaker in Joure is; een Nicolaus Ram, barbier in Buitenpost en een P. (ongetwijfeld Pieter/Peter) Ram, mr. chirurgijn in Bergum.
      Aangezien deze Pieter, net als Jochum een zoon Rijkman laat dopen, lijkt het niet onmogelijk dat zij broers waren en dat Rijkman de naam van hun vader was. Jochems patroniem wordt nergens vermeld, maar kennelijk heb je verondersteld dat zijn vader Gerrit heette?
      De tweede dochter van Pieter werd Geesje gedoopt en ook Jochum laat een dochter Geeske dopen. Dat zou dus de naam van hun moeder geweest kunnen zijn. Hoewel ze ook beiden een dochter Lijsbeth laten dopen.......

      Via www.familysearch. com vond ik een Rijkman Ram die in 1707 in Steenwijk begraven werd. Wie weet kwam de familie Ram daarvandaan. ..?

      Met vriendelijke groet,
      Nynke van den Hooven

      From: Jan Tolsma
      Sent: Wednesday, October 08, 2008 1:18 PM
      To: friesland-genealogy @yahoogroups. com
      Subject: [Friesland-genealog y] Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp

      Beste groepsgenoten,

      Bij een van mijn voorouders stuitte ik op een probleem, bij Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp.
      Deze Jochem, (zijn ouders zijn mij helaas nog onbekend), huwde op 29-05-1722 met Antje Jakobs, gedoopt op 28-03-1697 te Hardegarijp - Rijperkerk.
      Tietjerksteradeel, huwelijken 1722
      Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1722 in
      Hardegarijp
      Man : Jochum Ram afkomstig van Hardegarijp
      Vrouw : Antje Jacobs afkomstig van Rijperkerk
      Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp

      Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en ANTJE JAKOBS

      Bron:
      Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken( DTBL)
      Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
      1658-1810
      Inventarisnr. : 721
      Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

      Van dit echtpaar heb ik twee kinderen gevonden:
      1. Jeltje Jochems Ram, ged.: 01-02-1739 en 2. Gerrit Jochems Ram, ged.: 29-03-1741, beiden gedoopt te Ferwerd.
      Omdat ik vrijwel zeker ben dat de laatste (Gerrit) een voorvader van mij is, viel mij op dat er na de huwelijksdatum 17 jaren verstreken voordat ik het eerste kind vond. Hij was wel Wagenmaker, maar toch!
      Met het verder zoeken, kwam ik een ander huwelijk (van hem?!) tegen, nl met Aukje Jakobs, ook afkomstig uit Hardegarijp, echter van drie jaar eerder!

      Tietjerksteradeel, huwelijken 1719
      Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1719 in
      Hardegarijp
      Man : Joachimus Ram afkomstig van Hardegarijp
      Vrouw : Auckjen Jacobs afkomstig van Hardegarijp
      Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp

      Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en AUKJE JAKOBS

      Bron:
      Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken( DTBL)
      Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
      1658-1810
      Inventarisnr. : 721
      Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

      Uit dit huwelijk (met Aukje) kwamen 10 kinderen voort, tussen 1720 en 1735.

      Nu kreeg ik wel een probleem.
      a. De vader is steeds Jochem Ram - Meester Wagenmaker - te Hardegarijp. Er zal toch maar 茅茅n Wagenmaker van die naam in die periode en in dat dorp geweest zijn?
      b. De kinderen uit het huwelijk met Antje sluiten wel aan op het huwelijk met Aukje.
      c. Het zijn wel twee verschillende huwelijken geweest, zie akten met hetzelfde inventarisnummer (721). Dus geen verschrijving van de voornaam. Waren het zussen?
      d. Bij het vernoemen van de kinderen kwamen wel namen van moeder Jakobs voor (in beide huwelijken)
      e. Van Aukje heb ik geen doopakte kunnen vinden.
      f. Is er een verschrijving van het huwelijksjaar in de akte van Jochem en Antje? b.v. 1736 ipv 1722? (zie - b -).

      Kortom, het is nog een raadsel voor mij. Wat heb ik over het hoofd gezien?
      Helaas kan ik door twee ernstige chronische ziekten niet naar Tresoar/Leeuwarden komen om verder te zoeken en te controleren.
      Wie heeft de familie Ram uit Hardegarijp in zijn/haar stamboom en wie wil hier alsjeblieft naar "kijken"?

      Ik ben erg benieuwd naar de reactie's!

      Groetnis 煤t Odijk fan Jan Tolsma

      [Non-text portions of this message have been removed]

      [Non-text portions of this message have been removed]


      De naam van Antje haar moeder was Hiltje Gerrits.
      Ik heb nog een stille hoop dat er een groepslid is die Rammen in de stamboom heeft.
      Met een vriendelijke groet,
      Jan Tolsma, Odijk

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Jan Tolsma
      Nogmaals dag Nynke, Het slot van mijn reactie op jouw mail was helemaal onderaan de mail gekomen. Ik schreef daar: de naam van Antje haar moeder is Hiltje
      Message 5 of 8 , Oct 8, 2008
       Nogmaals dag Nynke,

       Het slot van mijn reactie op jouw mail was helemaal onderaan de mail gekomen. Ik schreef daar:
       de naam van Antje haar moeder is Hiltje Gerrits. Het vierde kind van Aukje heet ook Hiltje, Waarschijnlijk zijn Aukje en Antje zussen geweest.
       Ik heb nog een stille hoop dat er een groepslid is die aan Rammen doet en/of nog iets kan toevoegen aan jouw relaas.

       Met een vriendelijke groet,
       Jan Tolsma, Odijk       ----- Original Message ----
       From: Jan Tolsma <jacotolsma@...>
       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Sent: Wednesday, 8 October, 2008 19:02:43
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp


       Dag Nynke,
        
       Bedankt voor de uitgebreide aanzet om het probleem op te lossen.
       Voor de duidelijkheid, het patroniem voor Jochem heb ik uit de B.S.overlijdensakte van zijn zoon Gerrit Jochems Ram, die op 06-01-1820 in Wonseradeel (Arum) overleden is.
       Daar staat:.....zoon van Jochem Gerrits en Antje Gerrits, beide overleden. Antje Gerrits is dan mogelijk wwer een verschrijving van Antje Jakobs.

       ----- Original Message ----
       From: Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@ hotmail.com>
       To: Friesland-genealogy @yahoogroups. com
       Sent: Wednesday, 8 October, 2008 18:26:21
       Subject: Re: [Friesland-genealog y] Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp

       Jan,

       Het lijkt er op dat Jochem Ram op een bepaald moment naar Ferwerd is vertrokken. Zijn zoon Klaas (Nicolaas ~1735) overlijdt in 1807 in Ferwerd.
       Misschien is het verstandig om een mailtje naar info@tresoar. nl te sturen met de vraag of het huwelijksjaar, zoals dat vermeld wordt in de record op de website, correct is. Als het om dezelfde Jochem gaat, zou je, gezien de dopen van de kinderen, verwachten dat Jochem ergens tussen 1735 en 1739 met Antje getrouwd is.

       Kennelijk is hij v贸贸r 1749 overleden want een Jochem Ram, wagenmaker, komt niet voor in de Quotisatie van 1749. W茅l een Jan Ram, die wagenmaker in Joure is; een Nicolaus Ram, barbier in Buitenpost en een P. (ongetwijfeld Pieter/Peter) Ram, mr. chirurgijn in Bergum.
       Aangezien deze Pieter, net als Jochum een zoon Rijkman laat dopen, lijkt het niet onmogelijk dat zij broers waren en dat Rijkman de naam van hun vader was. Jochems patroniem wordt nergens vermeld, maar kennelijk heb je verondersteld dat zijn vader Gerrit heette?
       De tweede dochter van Pieter werd Geesje gedoopt en ook Jochum laat een dochter Geeske dopen. Dat zou dus de naam van hun moeder geweest kunnen zijn. Hoewel ze ook beiden een dochter Lijsbeth laten dopen.......

       Via www.familysearch. com vond ik een Rijkman Ram die in 1707 in Steenwijk begraven werd. Wie weet kwam de familie Ram daarvandaan. ..?

       Met vriendelijke groet,
       Nynke van den Hooven

       From: Jan Tolsma
       Sent: Wednesday, October 08, 2008 1:18 PM
       To: friesland-genealogy @yahoogroups. com
       Subject: [Friesland-genealog y] Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp

       Beste groepsgenoten,

       Bij een van mijn voorouders stuitte ik op een probleem, bij Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp.
       Deze Jochem, (zijn ouders zijn mij helaas nog onbekend), huwde op 29-05-1722 met Antje Jakobs, gedoopt op 28-03-1697 te Hardegarijp - Rijperkerk.
       Tietjerksteradeel, huwelijken 1722
       Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1722 in
       Hardegarijp
       Man : Jochum Ram afkomstig van Hardegarijp
       Vrouw : Antje Jacobs afkomstig van Rijperkerk
       Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp

       Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en ANTJE JAKOBS

       Bron:
       Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken( DTBL)
       Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
       1658-1810
       Inventarisnr. : 721
       Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

       Van dit echtpaar heb ik twee kinderen gevonden:
       1. Jeltje Jochems Ram, ged.: 01-02-1739 en 2. Gerrit Jochems Ram, ged.: 29-03-1741, beiden gedoopt te Ferwerd.
       Omdat ik vrijwel zeker ben dat de laatste (Gerrit) een voorvader van mij is, viel mij op dat er na de huwelijksdatum 17 jaren verstreken voordat ik het eerste kind vond. Hij was wel Wagenmaker, maar toch!
       Met het verder zoeken, kwam ik een ander huwelijk (van hem?!) tegen, nl met Aukje Jakobs, ook afkomstig uit Hardegarijp, echter van drie jaar eerder!

       Tietjerksteradeel, huwelijken 1719
       Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1719 in
       Hardegarijp
       Man : Joachimus Ram afkomstig van Hardegarijp
       Vrouw : Auckjen Jacobs afkomstig van Hardegarijp
       Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp

       Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en AUKJE JAKOBS

       Bron:
       Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken( DTBL)
       Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
       1658-1810
       Inventarisnr. : 721
       Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

       Uit dit huwelijk (met Aukje) kwamen 10 kinderen voort, tussen 1720 en 1735.

       Nu kreeg ik wel een probleem.
       a. De vader is steeds Jochem Ram - Meester Wagenmaker - te Hardegarijp. Er zal toch maar 茅茅n Wagenmaker van die naam in die periode en in dat dorp geweest zijn?
       b. De kinderen uit het huwelijk met Antje sluiten wel aan op het huwelijk met Aukje.
       c. Het zijn wel twee verschillende huwelijken geweest, zie akten met hetzelfde inventarisnummer (721). Dus geen verschrijving van de voornaam. Waren het zussen?
       d. Bij het vernoemen van de kinderen kwamen wel namen van moeder Jakobs voor (in beide huwelijken)
       e. Van Aukje heb ik geen doopakte kunnen vinden.
       f. Is er een verschrijving van het huwelijksjaar in de akte van Jochem en Antje? b.v. 1736 ipv 1722? (zie - b -).

       Kortom, het is nog een raadsel voor mij. Wat heb ik over het hoofd gezien?
       Helaas kan ik door twee ernstige chronische ziekten niet naar Tresoar/Leeuwarden komen om verder te zoeken en te controleren.
       Wie heeft de familie Ram uit Hardegarijp in zijn/haar stamboom en wie wil hier alsjeblieft naar "kijken"?

       Ik ben erg benieuwd naar de reactie's!

       Groetnis ç…¤t Odijk fan Jan Tolsma

       [Non-text portions of this message have been removed]

       [Non-text portions of this message have been removed]

       De naam van Antje haar moeder was Hiltje Gerrits.
       Ik heb nog een stille hoop dat er een groepslid is die Rammen in de stamboom heeft.
       Met een vriendelijke groet,
       Jan Tolsma, Odijk

       [Non-text portions of this message have been removed]


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Hessel de Walle
       Ha, Volgens mijn gegevens - ik stam ook van deze man af - is deze Jochum Ram een zoon van Rijkman Ram (1665?- _; geh. Geesjen Boelens. Hij komt in 1697 uit
       Message 6 of 8 , Oct 8, 2008
        Ha,

        Volgens mijn gegevens - ik stam ook van deze man af - is deze Jochum
        Ram een zoon van Rijkman Ram (1665?- _; geh. Geesjen Boelens. Hij komt
        in 1697 uit Steenwijk naar Bergum en is daar chirurgijn.

        Groet

        Hessel
       • Nynke van den Hooven
        Jan, Dan waren de aangevers van Gerrit s overlijden kennelijk niet op de hoogte van de patroniemen van diens ouders en hebben er toen bij beide ouders maar
        Message 7 of 8 , Oct 8, 2008
         Jan,

         Dan waren de aangevers van Gerrit's overlijden kennelijk niet op de hoogte
         van de patroniemen van diens ouders en hebben er toen bij beide ouders maar
         Gerrits achteraangeplakt . Gerrit had natuurlijk naar één van zijn opa's
         vernoemd kunnen zijn !

         Gerrit's dochter Antje kreeg de volgende kinderen (maar dat is je
         ongetwijfeld bekend):
         (Kinderen van Sijbe Obes en Antje Gerrits Ram)
         Froukjen, geboren op 6 september 1791 in Arum, gedoopt op 25 september 1791
         in Arum
         Outgertje, geboren op 20 januari 1793 in Arum, gedoopt op 27 januari 1793 in
         Arum
         Gerrit, geboren op 14 september 1794 in Arum, gedoopt op 28 september 1794
         in Arum
         Obbe, geboren op 20 februari 1796 in Arum, gedoopt op 6 maart 1796 in Arum
         Hijke, geboren op 17 maart 1798 in Arum, gedoopt op 1 april 1798 in Arum
         Baukjen, geboren op 29 maart 1800 in Arum, gedoopt op 14 april 1800 in Arum

         De vernoemingen volgen het te verwachten patroon, met als uitzondering dat
         Antje's vader in de vernoemingen voorrang krijgt boven die van Sybe.
         Hieke en Baukje zouden dan vernoemd kunnen zijn naar overgrootmoeders.
         De in 1814 in Wonseradeel (Mairie Arum) overleden Froukje Johannes Borger
         zou Antjes moeder geweest kunnen zijn. Heb je die akte ooit ingezien?

         Met vriendelijke groet,
         Nynke van den Hooven


         From: Jan Tolsma
         Sent: Wednesday, October 08, 2008 7:02 PM
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te
         Hardegarijp


         Dag Nynke,

         Bedankt voor de uitgebreide aanzet om het probleem op te lossen.
         Voor de duidelijkheid, het patroniem voor Jochem heb ik uit de
         B.S.overlijdensakte van zijn zoon Gerrit Jochems Ram, die op 06-01-1820 in
         Wonseradeel (Arum) overleden is.
         Daar staat:.....zoon van Jochem Gerrits en Antje Gerrits, beide overleden.
         Antje Gerrits is dan mogelijk wwer een verschrijving van Antje Jakobs.
         <knip>
        • Nynke van den Hooven
         Jan, Dan zouden Aukje en Antje dochters geweest zijn van Jacob Jacobs en Hiltje Gerrits? Dan zou Aukje toch in het doopboek teru te vinden moeten zijn, want
         Message 8 of 8 , Oct 8, 2008
          Jan,

          Dan zouden Aukje en Antje dochters geweest zijn van Jacob Jacobs en Hiltje
          Gerrits?
          Dan zou Aukje toch in het doopboek teru te vinden moeten zijn, want die
          beslaat de periode 1658 t/m 1811.
          Als Aukjes moeder Hiltje heette, zou je een 'snellere' vernoeming
          verwachten. De tweede dochter is naar Jochums moeder, Geesje Boelens (zie
          bericht Hessel de Walle), vernoemd. Dan zou je toch vermoeden dat Aukjes
          moeder Lijsbert (naam van de eerste dochter) moet hebben geheten.....

          En Hessel de Walle blijkt dus aan Rammen te doen :-)

          Met vriendelijke groet,
          Nynke van den Hooven

          From: Jan Tolsma
          Sent: Wednesday, October 08, 2008 7:43 PM
          To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Subject: Re: [Friesland-genealogy] Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te
          Hardegarijp


          Nogmaals dag Nynke,

          Het slot van mijn reactie op jouw mail was helemaal onderaan de mail
          gekomen. Ik schreef daar:
          de naam van Antje haar moeder is Hiltje Gerrits. Het vierde kind van Aukje
          heet ook Hiltje, Waarschijnlijk zijn Aukje en Antje zussen geweest.
          Ik heb nog een stille hoop dat er een groepslid is die aan Rammen doet en/of
          nog iets kan toevoegen aan jouw relaas.

          Met een vriendelijke groet,
          Jan Tolsma, Odijk

          ----- Original Message ----
          From: Jan Tolsma <jacotolsma@...>
          To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Sent: Wednesday, 8 October, 2008 19:02:43
          Subject: Re: [Friesland-genealogy] Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te
          Hardegarijp

          Dag Nynke,
          Â
          Bedankt voor de uitgebreide aanzet om het probleem op te lossen.
          Voor de duidelijkheid, het patroniem voor Jochem heb ik uit de
          B.S.overlijdensakte van zijn zoon Gerrit Jochems Ram, die op 06-01-1820 in
          Wonseradeel (Arum) overleden is.
          Daar staat:.....zoon van Jochem Gerrits en Antje Gerrits, beide overleden.
          Antje Gerrits is dan mogelijk wwer een verschrijving van Antje Jakobs.

          ----- Original Message ----
          From: Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@ hotmail.com>
          To: Friesland-genealogy @yahoogroups. com
          Sent: Wednesday, 8 October, 2008 18:26:21
          Subject: Re: [Friesland-genealog y] Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker
          te Hardegarijp

          Jan,

          Het lijkt er op dat Jochem Ram op een bepaald moment naar Ferwerd is
          vertrokken. Zijn zoon Klaas (Nicolaas ~1735) overlijdt in 1807 in Ferwerd.
          Misschien is het verstandig om een mailtje naar info@tresoar. nl te sturen
          met de vraag of het huwelijksjaar, zoals dat vermeld wordt in de record op
          de website, correct is. Als het om dezelfde Jochem gaat, zou je, gezien de
          dopen van de kinderen, verwachten dat Jochem ergens tussen 1735 en 1739 met
          Antje getrouwd is.

          Kennelijk is hij v贸贸r 1749 overleden want een Jochem Ram, wagenmaker,
          komt niet voor in de Quotisatie van 1749. W茅l een Jan Ram, die wagenmaker
          in Joure is; een Nicolaus Ram, barbier in Buitenpost en een P. (ongetwijfeld
          Pieter/Peter) Ram, mr. chirurgijn in Bergum.
          Aangezien deze Pieter, net als Jochum een zoon Rijkman laat dopen, lijkt het
          niet onmogelijk dat zij broers waren en dat Rijkman de naam van hun vader
          was. Jochems patroniem wordt nergens vermeld, maar kennelijk heb je
          verondersteld dat zijn vader Gerrit heette?
          De tweede dochter van Pieter werd Geesje gedoopt en ook Jochum laat een
          dochter Geeske dopen. Dat zou dus de naam van hun moeder geweest kunnen
          zijn. Hoewel ze ook beiden een dochter Lijsbeth laten dopen.......

          Via www.familysearch. com vond ik een Rijkman Ram die in 1707 in Steenwijk
          begraven werd. Wie weet kwam de familie Ram daarvandaan. ..?

          Met vriendelijke groet,
          Nynke van den Hooven

          From: Jan Tolsma
          Sent: Wednesday, October 08, 2008 1:18 PM
          To: friesland-genealogy @yahoogroups. com
          Subject: [Friesland-genealog y] Jochem Gerrits Ram, Meester Wagenmaker te
          Hardegarijp

          Beste groepsgenoten,

          Bij een van mijn voorouders stuitte ik op een probleem, bij Jochem Gerrits
          Ram, Meester Wagenmaker te Hardegarijp.
          Deze Jochem, (zijn ouders zijn mij helaas nog onbekend), huwde op 29-05-1722
          met Antje Jakobs, gedoopt op 28-03-1697 te Hardegarijp - Rijperkerk.
          Tietjerksteradeel, huwelijken 1722
          Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1722 in
          Hardegarijp
          Man : Jochum Ram afkomstig van Hardegarijp
          Vrouw : Antje Jacobs afkomstig van Rijperkerk
          Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp

          Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en ANTJE JAKOBS

          Bron:
          Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken( DTBL)
          Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
          1658-1810
          Inventarisnr. : 721
          Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

          Van dit echtpaar heb ik twee kinderen gevonden:
          1. Jeltje Jochems Ram, ged.: 01-02-1739 en 2. Gerrit Jochems Ram, ged.:
          29-03-1741, beiden gedoopt te Ferwerd.
          Omdat ik vrijwel zeker ben dat de laatste (Gerrit) een voorvader van mij is,
          viel mij op dat er na de huwelijksdatum 17 jaren verstreken voordat ik het
          eerste kind vond. Hij was wel Wagenmaker, maar toch!
          Met het verder zoeken, kwam ik een ander huwelijk (van hem?!) tegen, nl met
          Aukje Jakobs, ook afkomstig uit Hardegarijp, echter van drie jaar eerder!

          Tietjerksteradeel, huwelijken 1719
          Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1719 in
          Hardegarijp
          Man : Joachimus Ram afkomstig van Hardegarijp
          Vrouw : Auckjen Jacobs afkomstig van Hardegarijp
          Opmerking : Ram, Mr.Wagenmaker te Hardegarijp

          Gestandaardiseerde namen: JOCHEM en AUKJE JAKOBS

          Bron:
          Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken( DTBL)
          Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
          1658-1810
          Inventarisnr. : 721
          Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

          Uit dit huwelijk (met Aukje) kwamen 10 kinderen voort, tussen 1720 en 1735.

          Nu kreeg ik wel een probleem.
          a. De vader is steeds Jochem Ram - Meester Wagenmaker - te Hardegarijp. Er
          zal toch maar 茅茅n Wagenmaker van die naam in die periode en in dat dorp
          geweest zijn?
          b. De kinderen uit het huwelijk met Antje sluiten wel aan op het huwelijk
          met Aukje.
          c. Het zijn wel twee verschillende huwelijken geweest, zie akten met
          hetzelfde inventarisnummer (721). Dus geen verschrijving van de voornaam.
          Waren het zussen?
          d. Bij het vernoemen van de kinderen kwamen wel namen van moeder Jakobs voor
          (in beide huwelijken)
          e. Van Aukje heb ik geen doopakte kunnen vinden.
          f. Is er een verschrijving van het huwelijksjaar in de akte van Jochem en
          Antje? b.v. 1736 ipv 1722? (zie - b -).

          Kortom, het is nog een raadsel voor mij. Wat heb ik over het hoofd gezien?
          Helaas kan ik door twee ernstige chronische ziekten niet naar
          Tresoar/Leeuwarden komen om verder te zoeken en te controleren.
          Wie heeft de familie Ram uit Hardegarijp in zijn/haar stamboom en wie wil
          hier alsjeblieft naar "kijken"?

          Ik ben erg benieuwd naar de reactie's!

          Groetnis ç…¤t Odijk fan Jan Tolsma

          [Non-text portions of this message have been removed]

          [Non-text portions of this message have been removed]

          De naam van Antje haar moeder was Hiltje Gerrits.
          Ik heb nog een stille hoop dat er een groepslid is die Rammen in de stamboom
          heeft.
          Met een vriendelijke groet,
          Jan Tolsma, Odijk

          [Non-text portions of this message have been removed]

          [Non-text portions of this message have been removed]
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.