Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: AW: [Friesland-genealogy] Sybe Jacobs, Tietjerksteradeel

Expand Messages
 • Tony Hofstee
  Thank you Fokko. That fills in a little bit more background information. In the meantime I have found that Dieuwke was christened in Oudkerk on 13 november
  Message 1 of 2 , Aug 30, 2008
  • 0 Attachment
   Thank you Fokko. That fills in a little bit more
   background information. In the meantime I have
   found that Dieuwke was christened in Oudkerk on
   13 november 161692 as daughter of Harke Foppes
   and Auckje Dirks. Perhaps you have more information Harke and Auckje? Tony
   PS Can you tell me what has happened to Betty
   Eisinga who always used to answer the questions about Tietjerksteradeel?

   At 11:51 AM 8/30/2008, you wrote:
   >Tony (uit inwoners Tietjerksteradeel voor 1811)
   >Sybe Jacobs, boer te Bergum, Buitenpost,
   >Rijperkerk; overleden Rijperkerk 1756/57; huwde
   >onder Bergum 10-5-1716 Dieuwke Harkes (beiden
   >van Bergum); belijdenis gedaan 22-2-1726 te
   >Bergum; Op lidmatenlijst 1729 (Noordermeer,
   >vertrokken naar Rijperkerk); Diaken Bergum 1731;
   >Stemcohier 1728 gebruiker van stem 50 te Bergum;
   >1738 en 1748 gebruiker van Rijperkerk stem 5;
   >1748 ook van stem 10; Quot: een redelijkwel
   >gestelt boer, hebbende een schoon reeuw en
   >beslagh. 6-61-8; Speciecohier 1748 Rijperkerk 26
   >( 1751 zoon Tjeerd trouwd); 1755 zoon op nr 46;
   >1757 overleden, de weduwe op 28; 1767 nr 45; 11768 nr3; 1773 naar Mantgum.
   >Acten: S19 408; S21 383; S22 27
   >Kinderen:
   >Jacob 1718
   >Tjeerd
   >Aukje gedoopt te Bergum 1-3-1722
   >Harke gedoopt te Bergum 8-5-11724
   >Tjitske gedoopt Buitenpost 22-3-1733 ( 6 weken oud)

   >Groetjes Fokko Kloostra
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.