Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-gen.] Baukje Bouwes Bruinsma en anderen

Expand Messages
 • Cor
  Tony, al jouw gestelde vragen in 1 keer het antwoord. Groeten, Cor Seinstra Huwelijksakte Hennaarderadeel (mairie Wommels), 1812 Man : Sytse Geerts Elo, oud 26
  Message 1 of 2 , Jul 31, 2008
   Tony, al jouw gestelde vragen in 1 keer het antwoord.

   Groeten, Cor Seinstra


   Huwelijksakte Hennaarderadeel (mairie Wommels), 1812
   Man : Sytse Geerts Elo, oud 26 jaar
   Ouders: Geert Pieters en Trientje Tjerks
   Vrouw : Klaaske Formers Schultetus, oud 28 jaar
   Ouders: Former Schultetus en Antje Tuinstra
   Datum : 11 juni 1812, akte nr. 8
   Wie wil in de trouwbijlagen kijken om te zien of de ouders van Sytze
   overleden zijn voor de huwelijk?
   ANTWOORD:

   Sijtze * 15-02-1786 AEgum, doop 17-04-1786 boere arbeider.

   Zoon van Geert Pieters en Trientje Tjerks, boerinne.

   Geert + 24-12-1787 te AEgum

   Klaaske * 19-02-1784 Waaxens, doop 21-03-1784

   Dr. van Former Schultitus en Antje Sjoerds Tuinstra won. Waaxens


   Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1823
   Aangiftedatum 20 januari 1823, blad nr. 3
   Trijntje Tjerks, overleden 17 januari 1823
   Dochter van Pieter en Lijske
   Oud 82 jaar, weduwe
   VAn wie was Trijntje weduwe? Zij kan geen dochter zijn van een Pieter.

   ANTWOORD:

   Trijntje * Hempens in 1741.

   Laatst won. te Cornjum.

   Dr. van Pieter ..... en Lijske ... familienamen onbekend, indertijd

   won. te Cornjum.

   Wed. van Geert Tjerks.

   Aangifte door schoonzoon Rudolf Kliffort of Kleffort. 59 jr. hovenier.   Huwelijksakte Wonseradeel, 1817
   Man : Haantje Jans Sixma
   Vrouw : Trijntje Jans Bouwstra
   Datum : 19 december 1817, akte nr. 64

   ANTWOORD:
   Haantje * 02-08-1790 Wommels

   Zoon van Jan Cornelis en Baukjen Bouwes

   Trijntje * 28-01-1796 doop 14-02-1796 N.H. gem. Lollum

   Dr. van Jan Jacobs Bouwstra en Renske Hotzes. beide won. te Lollum

   Huwelijksakte Franekeradeel, 1834
   Man : Oeble Theunis Hidma, oud 40 jaar, geboren te
   Schettens, gemeente Wonseradeel
   Ouders: Theunis Sjoerds Hidma en Antje Sikkes Bangma
   Vrouw : Antje Jans Siksma, oud 41 jaar, geboren te Wommels,
   gemeente Hennaarderadeel
   Ouders: Jan Kornelis Siksma en Baukjen Bouwes
   Datum : 8 april 1834, akte nr. 10
   ANTWOORD:

   Oeble * 08-06-1793 te Schettens, doop 16-06-1793 Herv. gem. Schettens.

   Zoon van Theunis Sjoerds en Antje Sikkes, winkeliersche won. Schettens.

   Theunis + 17-06-1820 te Schettens, 63 jr. hovenier. * te Witmarsum.

   Zoon van Sjoerd Theunis en Hinke Piers (Sjoerd + ).

   Hinke + 20-05-1821 te Witmarsum, 89 jr. * te Witmarsum.

   Dr. van Pier Watses Hidma en Dieuwke Rinkes, beide +.

   Antje * 03-01-1793 te Wommels, doop 13-01-1793.

   + 10-10-1826 te Schraard 55 jr. Dr. van Sikke Obes en Trijntje Jans.

   Gehuwd geweest met Djeinze Douwes Reitsma.

   Dr. van Jan Cornelis en Baukjen Bouwes.

   Jan + 21-11-1826 te Cubaard, 72 jr. * en won. te Cubaard

   Zoon van Kornelis Jans en Wiltje Jans.

   Wedn. van Baukjen Bouwes.

   Baukjen + 1801 te Wommels   Huwelijksakte Hennaarderadeel, 1825
   Man : Reinder Willems Lycklama à Nijeholt, oud 22 jaar,
   geboren te Workum
   Ouders: Willem Lycklama à Nijeholt en Anke Reinders Buwalda
   Vrouw : Weltje Jans Sixma, oud 24 jaar, geboren te Wommels
   Ouders: Jan Kornelis Sixma en Baukjen Bouwes Bruinsma
   Datum : 28 mei 1825, akte nr. 19
   Wie wil in de trouwbijlagen kijken voor de overlijdensakte (datum) van
   Baukje Bouwes
   Thanks. Tony A. Hofstee, St. Thomas, ON, Canada
   ANTWOORD:

   Baukje Bouwes Bruinsma overleden zonder datum.

   Weltie * 11-06-1800 te Wommels doop 29-06-1800Herv. gem. Wommels.

   Willem L. a N. +26-??-1809 50jr.

   7 kinderen uit 2 huw., gereformeerd.   Overlijdensakte Wonseradeel, 1825
   Aangiftedatum 22 augustus 1825, blad nr. 57
   Fokke Jans Eringa, overleden 19 augustus 1825, man
   Oud 74 jaar, gehuwd
   Opm.: Ook Eeringa komt voor
   Staan de namen van de ouders in de overlijdensakte? En met wie was
   ANTWOORD:

   Fokke Jans Eringa timmerman * te Lions won. en + te Arum.

   Zoon van Jan Piers en Emke Fokkes beide +.

   Gehuwd geweest met Akke Wiebes van der Velde.
  • Tony Hofstee
   Cor, bedankt voor all de gegevens. Maar nu heb ik een vraag over Trijntje Tjerks. Volgens de doopregisters van Hempens was er een Trijntje gedoopt op
   Message 2 of 2 , Jul 31, 2008
    Cor, bedankt voor all de gegevens. Maar nu heb ik een vraag over
    Trijntje Tjerks. Volgens de doopregisters van Hempens was er een
    Trijntje gedoopt op 3-4-1741 maar als dochter van Tjerk Oeges en
    Ytske Sydses. Trijntje's eerste dochter was Ytske genoemd. Het is
    heel waarschijnlijk dat de ouders van Geert Pieters Pieter en Lijske
    waren. Tweede dochter van Geert en Trijntje was een Elisabeth. Weet
    iemand iets meer over deze familie?

    En weet iemand iets over de voorouders van Baukje Bouwes Bruinsma,
    overleden 1801, misschien te Wommels?

    Thanks. Tony

    At 08:46 AM 7/31/2008, you wrote:

    >Tony, al jouw gestelde vragen in 1 keer het antwoord.
    >
    >Groeten, Cor Seinstra
    >
    >
    >Huwelijksakte Hennaarderadeel (mairie Wommels), 1812
    >Man : Sytse Geerts Elo, oud 26 jaar
    >Ouders: Geert Pieters en Trientje Tjerks
    >Vrouw : Klaaske Formers Schultetus, oud 28 jaar
    >Ouders: Former Schultetus en Antje Tuinstra
    >Datum : 11 juni 1812, akte nr. 8
    >Wie wil in de trouwbijlagen kijken om te zien of de ouders van Sytze
    >overleden zijn voor de huwelijk?
    >ANTWOORD:
    >
    >Sijtze * 15-02-1786 AEgum, doop 17-04-1786 boere arbeider.
    >
    >Zoon van Geert Pieters en Trientje Tjerks, boerinne.
    >
    >Geert + 24-12-1787 te AEgum
    >
    >Klaaske * 19-02-1784 Waaxens, doop 21-03-1784
    >
    >Dr. van Former Schultitus en Antje Sjoerds Tuinstra won. Waaxens
    >
    >
    >Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1823
    >Aangiftedatum 20 januari 1823, blad nr. 3
    >Trijntje Tjerks, overleden 17 januari 1823
    >Dochter van Pieter en Lijske
    >Oud 82 jaar, weduwe
    >VAn wie was Trijntje weduwe? Zij kan geen dochter zijn van een Pieter.
    >
    >ANTWOORD:
    >
    >Trijntje * Hempens in 1741.
    >
    >Laatst won. te Cornjum.
    >
    >Dr. van Pieter ..... en Lijske ... familienamen onbekend, indertijd
    >
    >won. te Cornjum.
    >
    >Wed. van Geert Tjerks.
    >
    >Aangifte door schoonzoon Rudolf Kliffort of Kleffort. 59 jr. hovenier.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.