Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Foe(c)kema

Expand Messages
 • Hessel de Walle
  Hallo, Deze Foeckama s kwamen inderdaad uit deze buurt. Zelf ken ik de familie niet, maar ik heb wel een paar grafschriften: Uit de kerk van Spannum: Anno 1661
  Message 1 of 2 , Jul 29, 2008
   Hallo,

   Deze Foeckama's kwamen inderdaad uit deze buurt. Zelf ken ik de
   familie niet, maar ik heb wel een paar grafschriften:

   Uit de kerk van Spannum:

   Anno 1661 den 11 iulij is inden heere godtsalichlijck ontslapen Hoite
   Wybes Foeckama in leven mede rechter dijx-gedupteerde van
   Wijmbritseradeel ende ontfanger dorprechter in den dorp[e F]olsgara
   out int [7]7 iaer en leijt alhier begraven

   en uit de kerk van Folsgare

   Anno 1618 den n[e]gent[ie]nden dach des maents augusti is in den here
   gerust Wlbe Hoite z leit hier begraven

   Anno 1635 de 13 april is in den heere gerust de eersame Pietrik
   Hessels in leven huysfrou van Hotse Sibbes out 50 jaer ende leyt
   alhier begraven

   Anno 1641 den 6 iunius is i[n] den heere gerust den eersame Wybe
   Hoites olt 22 iaer en .. manten ende leijt hier begra...

   Anno 1653 de 13 octobris is in den heere gerust de eersame Hotse
   Sibbes out 74 jaer ende leyt alhier begraven

   Hessel de Walle
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.