Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ids Idserda/Idzerda

Expand Messages
 • F.Cate@Samsom.nl
  Beste lezers, Is er iemand die mij iets meer kan vertellen over de volgende mensen die allen Ids Idzerda heetten? Ik kan ze geen van alle inpassen in de
  Message 1 of 1 , Mar 7, 2001
   Beste lezers,

   Is er iemand die mij iets meer kan vertellen over de volgende mensen
   die allen Ids Idzerda heetten? Ik kan ze geen van alle inpassen in de
   Idzerda-genealogie die ik aan het maken ben.

   I. Ids Jans X Jeltje Reins
   1. Rein Idses Idserda, * ca. 1769, woont in 1811 (naamsaanneming) te
   Wiewerd, overlijdt Baarderadeel 2-7-1832. Ongehuwd.

   I. Ids
   1. Sybren Idses Idserda, * Heeg ca. 1766, woont in 1811
   (naamsaanneming) te Heeg, looiersknecht, overlijdt Wymbritseradeel 20-
   9-1826. Trouwt IJtje Gerrits

   I. Ids (of Eeltje) Paulus X Antje Bouwes
   1. Bouwe Idses Idserda, * Tjerkwerd ca 1757, woont in 1811
   (naamsaanneming) te Greonterp, rentenier, overlijdt ongehuwd Bolsward
   5-6-1827

   I. Ids
   1. Grietje Idses Idzarda, * ca 1764, overlijdt Bolsward 27-4-1831 X
   Joost Ynzes Reitsma. (hun zoon Marten Reitsma trouwt Het Bilt 10-5-
   1829 Maria Meyer)

   I. Ids Eedes X Aaltje Zytses
   1. Geertje Idzerda, * Oldeberkoop ca 1759, overleden Sneek 27-11-
   1844, X Murk Reidsma
   2. Sytske Idzerda, * Oldeberkoop ca. 1765, overleden Sneek 15-10-
   1826, X Tjeerd Sytzes van der Zee


   Flip ten Cate
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.