Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

Expand Messages
 • J.C.M. Hoornick
  Klaas, Nynke en Margreet. Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder
  Message 1 of 13 , Jun 13, 2008
   Klaas, Nynke en Margreet.
   Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
   vr. gr. Sjaak

   ----- Original Message -----
   From: klaaspera
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Monday, June 09, 2008 6:45 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


   Hallo Sjaak,

   Het hele punt is, dat er in de noordelijke provincies nauwelijks
   sprake is van een doopsgezinde kerkelijke administratie. Misschien was
   dat in Zeeland wel anders. In Friesland en Groningen werden
   doopsgezinden getolereerd, min of meer oogluikend toegestaan. Ze
   mochten diensten houden, een eigen kerkgebouw (=vermaning) hebben,
   maar een zelfstandige kerkelijke administratie mochten ze niet voeren.
   Bepaalde zaken zoals doop en belijdenis moesten doorgegeven worden aan
   "een echte kerk" in de buurt. Dat was natuurlijk bedoeld om hen te
   controleren, maar dat leidde wel tot een onvolledige administratie.

   Als er al kinderen op papier staan bij de doopsgezinden, zullen het er
   nooit veel zijn, vanwege de gebrekkige administratie en gezien het
   feit, dat er geen kinderdoop is bij dit kerkgenootschap. Ze zijn
   voorstander van de volwassendoop, omdat ze vinden dat kinderen nog
   niet bewust geloven.

   Hartelijke groeten,

   Klaas Pera

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "J.C.M. Hoornick"
   <jhoornick@...> wrote:
   >
   > Beste.
   > Het is teveel om in één keer te lezen, ik zal het zeker goed
   doornemen vooral over de doopgezinden. Er moeten toch aantekeningen
   zijn in lidmatenregisters van deze kerkgemeenschap, verschilt de
   werkwijze cq zienswijze dan zoveel van de Zeeuwse dat er geen
   aantekeningen zijn. Als ik mij goed herinner worden de kinderen ook
   ergens vermeld in een kinderboek. Maar of dit allemaal waar is durf ik
   niet te beweren. Ik heb slechts met "enkele Menisten" van doen in
   Friesland.
   > Mei freonlike groetnis,
   > Sjaak

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Nynke van den Hooven
   Sjaak, Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde
   Message 2 of 13 , Jun 15, 2008
    Sjaak,

    Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

    Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
    Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

    Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

    Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
    "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
    De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
    "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
    De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

    Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

    Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
    Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

    Met vriendelijke groet,
    Nynke van den Hooven.


    From: J.C.M. Hoornick
    Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


    Klaas, Nynke en Margreet.
    Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
    vr. gr. Sjaak
    <knip>

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • J.C.M. Hoornick
    Nynke. Hartelijk dank voor de heldere uiteenzetting, ik ben een stuk wijzer geworden. Vriendelijke groet van Sjaak ... From: Nynke van den Hooven To:
    Message 3 of 13 , Jun 15, 2008
     Nynke.
     Hartelijk dank voor de heldere uiteenzetting, ik ben een stuk wijzer geworden.
     Vriendelijke groet van Sjaak

     ----- Original Message -----
     From: Nynke van den Hooven
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Sent: Sunday, June 15, 2008 1:54 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


     Sjaak,

     Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

     Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
     Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

     Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

     Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
     "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
     De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
     "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
     De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

     Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

     Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
     Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

     Met vriendelijke groet,
     Nynke van den Hooven.

     From: J.C.M. Hoornick
     Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

     Klaas, Nynke en Margreet.
     Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
     vr. gr. Sjaak
     <knip>

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Peter Nanne Streekstra
     Gegroet allen, Ter aanvulling: Men was pas in Friesland volwassen en rechtshandelings en anderszins volwassen bij de 25 jarige leeftijd. Volwassendoop werd
     Message 4 of 13 , Jun 15, 2008
      Gegroet allen,

      Ter aanvulling:

      Men was pas in Friesland volwassen en rechtshandelings en anderszins volwassen bij de 25 jarige leeftijd.
      Volwassendoop werd zelfs toegepast op bed als men soms in de 90er jaren was met nalatenschap.
      Vr.gr.
      Peter Nanne Streekstra

      ----- Original Message -----
      From: Nynke van den Hooven
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Sunday, June 15, 2008 1:54 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


      Sjaak,

      Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

      Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
      Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

      Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

      Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
      "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
      De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
      "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
      De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

      Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

      Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
      Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

      Met vriendelijke groet,
      Nynke van den Hooven.

      From: J.C.M. Hoornick
      Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

      Klaas, Nynke en Margreet.
      Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
      vr. gr. Sjaak
      <knip>

      [Non-text portions of this message have been removed]

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Egbert Lantinga
      http://www.wumkes.nl/docs/BlaupottenCateS_GeschiedenisDoopsgezinden.pd f In dit boek uit 1839 wordt inderdaad een Doopsgezinde gemeente te Koudum vermeld (te
      Message 5 of 13 , Jun 16, 2008
       http://www.wumkes.nl/docs/BlaupottenCateS_GeschiedenisDoopsgezinden.pd
       f

       In dit boek uit 1839 wordt inderdaad een Doopsgezinde gemeente te
       Koudum vermeld (te downloaden via bovenstaande link).

       Groet,
       Egbert

       Auteur Blaupot ten Cate, S.
       Titel Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver
       ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte
       berigten opgemaakt
       Jaar 1839
       Plaats Leeuwarden
       Beschrijving Steven Blaupot ten Cate (1807-1884) was een doopsgezind
       predikant die zich onder andere wijdde aan de geschiedschrijving van
       de eigen kerk. Hij schreef niet alleen de hier gepubliceerde
       geschiedenis van de doopgezinden in Friesland (1839), maar ook
       vergelijkbare werken over de doopsgezinden in Groningen, Overijssel
       en Oost-Friesland (1842) en in Holland, Zeeland en Utrecht (1847).
      • J.C.M. Hoornick
       Hallo Peter. Bedankt voor de aanvulling omtrent de doopsgezinden. Er is zich een beeld aan het vormen over het reilen en zeilen. Als ik zo nadenk blijf ik toch
       Message 6 of 13 , Jun 16, 2008
        Hallo Peter.
        Bedankt voor de aanvulling omtrent de doopsgezinden. Er is zich een beeld aan het vormen over het reilen en zeilen.
        Als ik zo nadenk blijf ik toch met een vraagje zitten. De vader is Menist, de moeder niet, het middelste kind (een zoon) wordt niet gedoopt terwijl de anderen wèl gedoopt worden.
        Edoch hartelijk dank.
        vr. gr. Sjaak

        ----- Original Message -----
        From: Peter Nanne Streekstra
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Sent: Sunday, June 15, 2008 9:18 PM
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


        Gegroet allen,

        Ter aanvulling:

        Men was pas in Friesland volwassen en rechtshandelings en anderszins volwassen bij de 25 jarige leeftijd.
        Volwassendoop werd zelfs toegepast op bed als men soms in de 90er jaren was met nalatenschap.
        Vr.gr.
        Peter Nanne Streekstra

        ----- Original Message -----
        From: Nynke van den Hooven
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Sent: Sunday, June 15, 2008 1:54 PM
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

        Sjaak,

        Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

        Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
        Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

        Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

        Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
        "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
        De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
        "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
        De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

        Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

        Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
        Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

        Met vriendelijke groet,
        Nynke van den Hooven.

        From: J.C.M. Hoornick
        Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

        Klaas, Nynke en Margreet.
        Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
        vr. gr. Sjaak
        <knip>

        [Non-text portions of this message have been removed]

        [Non-text portions of this message have been removed]

        [Non-text portions of this message have been removed]
       • J.C.M. Hoornick
        Hallo Egbert. Bedankt voor de URL, ik heb het document gedownload en zal het op mijn gemakje doornemen, in ieder geval bedankt voor het meedenken. vr. gr.
        Message 7 of 13 , Jun 16, 2008
         Hallo Egbert.
         Bedankt voor de URL, ik heb het document gedownload en zal het op mijn gemakje doornemen, in ieder geval bedankt voor het meedenken.
         vr. gr. Sjaak

         ----- Original Message -----
         From: Egbert Lantinga
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Sent: Monday, June 16, 2008 5:45 PM
         Subject: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


         http://www.wumkes.nl/docs/BlaupottenCateS_GeschiedenisDoopsgezinden.pd
         f

         In dit boek uit 1839 wordt inderdaad een Doopsgezinde gemeente te
         Koudum vermeld (te downloaden via bovenstaande link).

         Groet,
         Egbert

         Auteur Blaupot ten Cate, S.
         Titel Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver
         ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte
         berigten opgemaakt
         Jaar 1839
         Plaats Leeuwarden
         Beschrijving Steven Blaupot ten Cate (1807-1884) was een doopsgezind
         predikant die zich onder andere wijdde aan de geschiedschrijving van
         de eigen kerk. Hij schreef niet alleen de hier gepubliceerde
         geschiedenis van de doopgezinden in Friesland (1839), maar ook
         vergelijkbare werken over de doopsgezinden in Groningen, Overijssel
         en Oost-Friesland (1842) en in Holland, Zeeland en Utrecht (1847).

         [Non-text portions of this message have been removed]
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.