Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Doopsgezinden in Friesland

Expand Messages
 • klaaspera
  Hallo Sjaak, Het hele punt is, dat er in de noordelijke provincies nauwelijks sprake is van een doopsgezinde kerkelijke administratie. Misschien was dat in
  Message 1 of 13 , Jun 9, 2008
  • 0 Attachment
   Hallo Sjaak,

   Het hele punt is, dat er in de noordelijke provincies nauwelijks
   sprake is van een doopsgezinde kerkelijke administratie. Misschien was
   dat in Zeeland wel anders. In Friesland en Groningen werden
   doopsgezinden getolereerd, min of meer oogluikend toegestaan. Ze
   mochten diensten houden, een eigen kerkgebouw (=vermaning) hebben,
   maar een zelfstandige kerkelijke administratie mochten ze niet voeren.
   Bepaalde zaken zoals doop en belijdenis moesten doorgegeven worden aan
   "een echte kerk" in de buurt. Dat was natuurlijk bedoeld om hen te
   controleren, maar dat leidde wel tot een onvolledige administratie.

   Als er al kinderen op papier staan bij de doopsgezinden, zullen het er
   nooit veel zijn, vanwege de gebrekkige administratie en gezien het
   feit, dat er geen kinderdoop is bij dit kerkgenootschap. Ze zijn
   voorstander van de volwassendoop, omdat ze vinden dat kinderen nog
   niet bewust geloven.

   Hartelijke groeten,

   Klaas Pera


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "J.C.M. Hoornick"
   <jhoornick@...> wrote:
   >
   > Beste.
   > Het is teveel om in één keer te lezen, ik zal het zeker goed
   doornemen vooral over de doopgezinden. Er moeten toch aantekeningen
   zijn in lidmatenregisters van deze kerkgemeenschap, verschilt de
   werkwijze cq zienswijze dan zoveel van de Zeeuwse dat er geen
   aantekeningen zijn. Als ik mij goed herinner worden de kinderen ook
   ergens vermeld in een kinderboek. Maar of dit allemaal waar is durf ik
   niet te beweren. Ik heb slechts met "enkele Menisten" van doen in
   Friesland.
   > Mei freonlike groetnis,
   > Sjaak
  • Nynke van den Hooven
   Sjaak, Klaas, Er zijn vanaf een bepaald moment wel geboorteboeken bijgehouden en ook de lidmaten werden vanaf een bepaald moment genoteerd. Het meeste pas
   Message 2 of 13 , Jun 9, 2008
   • 0 Attachment
    Sjaak, Klaas,

    Er zijn vanaf een bepaald moment wel geboorteboeken bijgehouden en ook de lidmaten werden vanaf een bepaald moment genoteerd. Het meeste pas vanaf het eerste kwart van de 18de eeuw, staat me bij.
    Zoek in de DTBL-inventaris op de Tresoar-website eens met de zoekterm geboor* doopsgez*. Je zult dan kunnen vaststellen dat er tóch nog het nodige geadministreerd werd.

    Met vriendelijke groet,
    Nynke van den Hooven.    From: klaaspera
    Sent: Monday, June 09, 2008 6:45 PM
    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Subject: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


    Hallo Sjaak,

    Het hele punt is, dat er in de noordelijke provincies nauwelijks
    sprake is van een doopsgezinde kerkelijke administratie. Misschien was
    dat in Zeeland wel anders. In Friesland en Groningen werden
    doopsgezinden getolereerd, min of meer oogluikend toegestaan. Ze
    mochten diensten houden, een eigen kerkgebouw (=vermaning) hebben,
    maar een zelfstandige kerkelijke administratie mochten ze niet voeren.
    Bepaalde zaken zoals doop en belijdenis moesten doorgegeven worden aan
    "een echte kerk" in de buurt. Dat was natuurlijk bedoeld om hen te
    controleren, maar dat leidde wel tot een onvolledige administratie.

    Als er al kinderen op papier staan bij de doopsgezinden, zullen het er
    nooit veel zijn, vanwege de gebrekkige administratie en gezien het
    feit, dat er geen kinderdoop is bij dit kerkgenootschap. Ze zijn
    voorstander van de volwassendoop, omdat ze vinden dat kinderen nog
    niet bewust geloven.

    Hartelijke groeten,

    Klaas Pera

    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "J.C.M. Hoornick"
    <jhoornick@...> wrote:
    >
    > Beste.
    > Het is teveel om in één keer te lezen, ik zal het zeker goed
    doornemen vooral over de doopgezinden. Er moeten toch aantekeningen
    zijn in lidmatenregisters van deze kerkgemeenschap, verschilt de
    werkwijze cq zienswijze dan zoveel van de Zeeuwse dat er geen
    aantekeningen zijn. Als ik mij goed herinner worden de kinderen ook
    ergens vermeld in een kinderboek. Maar of dit allemaal waar is durf ik
    niet te beweren. Ik heb slechts met "enkele Menisten" van doen in
    Friesland.
    > Mei freonlike groetnis,
    > Sjaak

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • reyacta
    Dag Hans, In Genealogysk Jierboekje 1959 van de Fryske Akademy is gepubliceerd: Zonderman, W.: Genealogische aantekeningen uit het kerkeboek der vroegere
    Message 3 of 13 , Jun 11, 2008
    • 0 Attachment
     Dag Hans,

     In Genealogysk Jierboekje 1959 van de Fryske Akademy is gepubliceerd:
     Zonderman, W.: Genealogische aantekeningen uit het kerkeboek der
     vroegere Doopsgezinde Gemeente Kromwal (bij Britswerd).

     1713-1814: Lidmaten, overleden en vertrokken personen, echtparen,
     met ook aantekeningen als gedoopte zonen en dochters, vrouwen, zwagers
     etc. van ...

     Mvg Margreet


     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "hzijlstra"
     <hzijlstra@...> wrote:
     >
     > L.S.
     >
     > Over de doopsgezinden in Friesland is al veel uitgezocht en
     > gepubliceerd. Ik heb het op het Sneuper-blog eens op een rijtje gezet.
     > Aanvullingen zijn welkom!
     >
     > Zie http://sneuperdokkum.blogspot.com
     >
     > Groetnis,
     > Hans
     >
    • J.C.M. Hoornick
     Klaas, Nynke en Margreet. Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder
     Message 4 of 13 , Jun 13, 2008
     • 0 Attachment
      Klaas, Nynke en Margreet.
      Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
      vr. gr. Sjaak

      ----- Original Message -----
      From: klaaspera
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Monday, June 09, 2008 6:45 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


      Hallo Sjaak,

      Het hele punt is, dat er in de noordelijke provincies nauwelijks
      sprake is van een doopsgezinde kerkelijke administratie. Misschien was
      dat in Zeeland wel anders. In Friesland en Groningen werden
      doopsgezinden getolereerd, min of meer oogluikend toegestaan. Ze
      mochten diensten houden, een eigen kerkgebouw (=vermaning) hebben,
      maar een zelfstandige kerkelijke administratie mochten ze niet voeren.
      Bepaalde zaken zoals doop en belijdenis moesten doorgegeven worden aan
      "een echte kerk" in de buurt. Dat was natuurlijk bedoeld om hen te
      controleren, maar dat leidde wel tot een onvolledige administratie.

      Als er al kinderen op papier staan bij de doopsgezinden, zullen het er
      nooit veel zijn, vanwege de gebrekkige administratie en gezien het
      feit, dat er geen kinderdoop is bij dit kerkgenootschap. Ze zijn
      voorstander van de volwassendoop, omdat ze vinden dat kinderen nog
      niet bewust geloven.

      Hartelijke groeten,

      Klaas Pera

      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "J.C.M. Hoornick"
      <jhoornick@...> wrote:
      >
      > Beste.
      > Het is teveel om in één keer te lezen, ik zal het zeker goed
      doornemen vooral over de doopgezinden. Er moeten toch aantekeningen
      zijn in lidmatenregisters van deze kerkgemeenschap, verschilt de
      werkwijze cq zienswijze dan zoveel van de Zeeuwse dat er geen
      aantekeningen zijn. Als ik mij goed herinner worden de kinderen ook
      ergens vermeld in een kinderboek. Maar of dit allemaal waar is durf ik
      niet te beweren. Ik heb slechts met "enkele Menisten" van doen in
      Friesland.
      > Mei freonlike groetnis,
      > Sjaak

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Nynke van den Hooven
      Sjaak, Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde
      Message 5 of 13 , Jun 15, 2008
      • 0 Attachment
       Sjaak,

       Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

       Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
       Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

       Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

       Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
       "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
       De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
       "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
       De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

       Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

       Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
       Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

       Met vriendelijke groet,
       Nynke van den Hooven.


       From: J.C.M. Hoornick
       Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


       Klaas, Nynke en Margreet.
       Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
       vr. gr. Sjaak
       <knip>

       [Non-text portions of this message have been removed]
      • J.C.M. Hoornick
       Nynke. Hartelijk dank voor de heldere uiteenzetting, ik ben een stuk wijzer geworden. Vriendelijke groet van Sjaak ... From: Nynke van den Hooven To:
       Message 6 of 13 , Jun 15, 2008
       • 0 Attachment
        Nynke.
        Hartelijk dank voor de heldere uiteenzetting, ik ben een stuk wijzer geworden.
        Vriendelijke groet van Sjaak

        ----- Original Message -----
        From: Nynke van den Hooven
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Sent: Sunday, June 15, 2008 1:54 PM
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


        Sjaak,

        Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

        Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
        Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

        Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

        Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
        "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
        De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
        "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
        De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

        Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

        Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
        Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

        Met vriendelijke groet,
        Nynke van den Hooven.

        From: J.C.M. Hoornick
        Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

        Klaas, Nynke en Margreet.
        Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
        vr. gr. Sjaak
        <knip>

        [Non-text portions of this message have been removed]

        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Peter Nanne Streekstra
        Gegroet allen, Ter aanvulling: Men was pas in Friesland volwassen en rechtshandelings en anderszins volwassen bij de 25 jarige leeftijd. Volwassendoop werd
        Message 7 of 13 , Jun 15, 2008
        • 0 Attachment
         Gegroet allen,

         Ter aanvulling:

         Men was pas in Friesland volwassen en rechtshandelings en anderszins volwassen bij de 25 jarige leeftijd.
         Volwassendoop werd zelfs toegepast op bed als men soms in de 90er jaren was met nalatenschap.
         Vr.gr.
         Peter Nanne Streekstra

         ----- Original Message -----
         From: Nynke van den Hooven
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Sent: Sunday, June 15, 2008 1:54 PM
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


         Sjaak,

         Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

         Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
         Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

         Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

         Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
         "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
         De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
         "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
         De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

         Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

         Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
         Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

         Met vriendelijke groet,
         Nynke van den Hooven.

         From: J.C.M. Hoornick
         Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

         Klaas, Nynke en Margreet.
         Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
         vr. gr. Sjaak
         <knip>

         [Non-text portions of this message have been removed]

         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Egbert Lantinga
         http://www.wumkes.nl/docs/BlaupottenCateS_GeschiedenisDoopsgezinden.pd f In dit boek uit 1839 wordt inderdaad een Doopsgezinde gemeente te Koudum vermeld (te
         Message 8 of 13 , Jun 16, 2008
         • 0 Attachment
          http://www.wumkes.nl/docs/BlaupottenCateS_GeschiedenisDoopsgezinden.pd
          f

          In dit boek uit 1839 wordt inderdaad een Doopsgezinde gemeente te
          Koudum vermeld (te downloaden via bovenstaande link).

          Groet,
          Egbert

          Auteur Blaupot ten Cate, S.
          Titel Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver
          ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte
          berigten opgemaakt
          Jaar 1839
          Plaats Leeuwarden
          Beschrijving Steven Blaupot ten Cate (1807-1884) was een doopsgezind
          predikant die zich onder andere wijdde aan de geschiedschrijving van
          de eigen kerk. Hij schreef niet alleen de hier gepubliceerde
          geschiedenis van de doopgezinden in Friesland (1839), maar ook
          vergelijkbare werken over de doopsgezinden in Groningen, Overijssel
          en Oost-Friesland (1842) en in Holland, Zeeland en Utrecht (1847).
         • J.C.M. Hoornick
          Hallo Peter. Bedankt voor de aanvulling omtrent de doopsgezinden. Er is zich een beeld aan het vormen over het reilen en zeilen. Als ik zo nadenk blijf ik toch
          Message 9 of 13 , Jun 16, 2008
          • 0 Attachment
           Hallo Peter.
           Bedankt voor de aanvulling omtrent de doopsgezinden. Er is zich een beeld aan het vormen over het reilen en zeilen.
           Als ik zo nadenk blijf ik toch met een vraagje zitten. De vader is Menist, de moeder niet, het middelste kind (een zoon) wordt niet gedoopt terwijl de anderen wèl gedoopt worden.
           Edoch hartelijk dank.
           vr. gr. Sjaak

           ----- Original Message -----
           From: Peter Nanne Streekstra
           To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Sent: Sunday, June 15, 2008 9:18 PM
           Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


           Gegroet allen,

           Ter aanvulling:

           Men was pas in Friesland volwassen en rechtshandelings en anderszins volwassen bij de 25 jarige leeftijd.
           Volwassendoop werd zelfs toegepast op bed als men soms in de 90er jaren was met nalatenschap.
           Vr.gr.
           Peter Nanne Streekstra

           ----- Original Message -----
           From: Nynke van den Hooven
           To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Sent: Sunday, June 15, 2008 1:54 PM
           Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

           Sjaak,

           Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

           Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
           Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

           Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

           Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
           "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
           De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
           "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
           De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

           Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

           Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
           Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

           Met vriendelijke groet,
           Nynke van den Hooven.

           From: J.C.M. Hoornick
           Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
           To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

           Klaas, Nynke en Margreet.
           Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
           vr. gr. Sjaak
           <knip>

           [Non-text portions of this message have been removed]

           [Non-text portions of this message have been removed]

           [Non-text portions of this message have been removed]
          • J.C.M. Hoornick
           Hallo Egbert. Bedankt voor de URL, ik heb het document gedownload en zal het op mijn gemakje doornemen, in ieder geval bedankt voor het meedenken. vr. gr.
           Message 10 of 13 , Jun 16, 2008
           • 0 Attachment
            Hallo Egbert.
            Bedankt voor de URL, ik heb het document gedownload en zal het op mijn gemakje doornemen, in ieder geval bedankt voor het meedenken.
            vr. gr. Sjaak

            ----- Original Message -----
            From: Egbert Lantinga
            To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Sent: Monday, June 16, 2008 5:45 PM
            Subject: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


            http://www.wumkes.nl/docs/BlaupottenCateS_GeschiedenisDoopsgezinden.pd
            f

            In dit boek uit 1839 wordt inderdaad een Doopsgezinde gemeente te
            Koudum vermeld (te downloaden via bovenstaande link).

            Groet,
            Egbert

            Auteur Blaupot ten Cate, S.
            Titel Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver
            ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte
            berigten opgemaakt
            Jaar 1839
            Plaats Leeuwarden
            Beschrijving Steven Blaupot ten Cate (1807-1884) was een doopsgezind
            predikant die zich onder andere wijdde aan de geschiedschrijving van
            de eigen kerk. Hij schreef niet alleen de hier gepubliceerde
            geschiedenis van de doopgezinden in Friesland (1839), maar ook
            vergelijkbare werken over de doopsgezinden in Groningen, Overijssel
            en Oost-Friesland (1842) en in Holland, Zeeland en Utrecht (1847).

            [Non-text portions of this message have been removed]
           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.