Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Doopsgezinden in Friesland

Expand Messages
 • J.C.M. Hoornick
  Beste. Het is teveel om in één keer te lezen, ik zal het zeker goed doornemen vooral over de doopgezinden. Er moeten toch aantekeningen zijn in
  Message 1 of 13 , Jun 9, 2008
  • 0 Attachment
   Beste.
   Het is teveel om in één keer te lezen, ik zal het zeker goed doornemen vooral over de doopgezinden. Er moeten toch aantekeningen zijn in lidmatenregisters van deze kerkgemeenschap, verschilt de werkwijze cq zienswijze dan zoveel van de Zeeuwse dat er geen aantekeningen zijn. Als ik mij goed herinner worden de kinderen ook ergens vermeld in een kinderboek. Maar of dit allemaal waar is durf ik niet te beweren. Ik heb slechts met "enkele Menisten" van doen in Friesland.
   Mei freonlike groetnis,
   Sjaak
   ----- Original Message -----
   From: hzijlstra
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Monday, June 09, 2008 1:01 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Doopsgezinden in Friesland


   L.S.

   Over de doopsgezinden in Friesland is al veel uitgezocht en
   gepubliceerd. Ik heb het op het Sneuper-blog eens op een rijtje gezet.
   Aanvullingen zijn welkom!

   Zie http://sneuperdokkum.blogspot.com

   Groetnis,
   Hans

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • klaaspera
   Hallo Sjaak, Het hele punt is, dat er in de noordelijke provincies nauwelijks sprake is van een doopsgezinde kerkelijke administratie. Misschien was dat in
   Message 2 of 13 , Jun 9, 2008
   • 0 Attachment
    Hallo Sjaak,

    Het hele punt is, dat er in de noordelijke provincies nauwelijks
    sprake is van een doopsgezinde kerkelijke administratie. Misschien was
    dat in Zeeland wel anders. In Friesland en Groningen werden
    doopsgezinden getolereerd, min of meer oogluikend toegestaan. Ze
    mochten diensten houden, een eigen kerkgebouw (=vermaning) hebben,
    maar een zelfstandige kerkelijke administratie mochten ze niet voeren.
    Bepaalde zaken zoals doop en belijdenis moesten doorgegeven worden aan
    "een echte kerk" in de buurt. Dat was natuurlijk bedoeld om hen te
    controleren, maar dat leidde wel tot een onvolledige administratie.

    Als er al kinderen op papier staan bij de doopsgezinden, zullen het er
    nooit veel zijn, vanwege de gebrekkige administratie en gezien het
    feit, dat er geen kinderdoop is bij dit kerkgenootschap. Ze zijn
    voorstander van de volwassendoop, omdat ze vinden dat kinderen nog
    niet bewust geloven.

    Hartelijke groeten,

    Klaas Pera


    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "J.C.M. Hoornick"
    <jhoornick@...> wrote:
    >
    > Beste.
    > Het is teveel om in één keer te lezen, ik zal het zeker goed
    doornemen vooral over de doopgezinden. Er moeten toch aantekeningen
    zijn in lidmatenregisters van deze kerkgemeenschap, verschilt de
    werkwijze cq zienswijze dan zoveel van de Zeeuwse dat er geen
    aantekeningen zijn. Als ik mij goed herinner worden de kinderen ook
    ergens vermeld in een kinderboek. Maar of dit allemaal waar is durf ik
    niet te beweren. Ik heb slechts met "enkele Menisten" van doen in
    Friesland.
    > Mei freonlike groetnis,
    > Sjaak
   • Nynke van den Hooven
    Sjaak, Klaas, Er zijn vanaf een bepaald moment wel geboorteboeken bijgehouden en ook de lidmaten werden vanaf een bepaald moment genoteerd. Het meeste pas
    Message 3 of 13 , Jun 9, 2008
    • 0 Attachment
     Sjaak, Klaas,

     Er zijn vanaf een bepaald moment wel geboorteboeken bijgehouden en ook de lidmaten werden vanaf een bepaald moment genoteerd. Het meeste pas vanaf het eerste kwart van de 18de eeuw, staat me bij.
     Zoek in de DTBL-inventaris op de Tresoar-website eens met de zoekterm geboor* doopsgez*. Je zult dan kunnen vaststellen dat er tóch nog het nodige geadministreerd werd.

     Met vriendelijke groet,
     Nynke van den Hooven.     From: klaaspera
     Sent: Monday, June 09, 2008 6:45 PM
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Subject: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


     Hallo Sjaak,

     Het hele punt is, dat er in de noordelijke provincies nauwelijks
     sprake is van een doopsgezinde kerkelijke administratie. Misschien was
     dat in Zeeland wel anders. In Friesland en Groningen werden
     doopsgezinden getolereerd, min of meer oogluikend toegestaan. Ze
     mochten diensten houden, een eigen kerkgebouw (=vermaning) hebben,
     maar een zelfstandige kerkelijke administratie mochten ze niet voeren.
     Bepaalde zaken zoals doop en belijdenis moesten doorgegeven worden aan
     "een echte kerk" in de buurt. Dat was natuurlijk bedoeld om hen te
     controleren, maar dat leidde wel tot een onvolledige administratie.

     Als er al kinderen op papier staan bij de doopsgezinden, zullen het er
     nooit veel zijn, vanwege de gebrekkige administratie en gezien het
     feit, dat er geen kinderdoop is bij dit kerkgenootschap. Ze zijn
     voorstander van de volwassendoop, omdat ze vinden dat kinderen nog
     niet bewust geloven.

     Hartelijke groeten,

     Klaas Pera

     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "J.C.M. Hoornick"
     <jhoornick@...> wrote:
     >
     > Beste.
     > Het is teveel om in één keer te lezen, ik zal het zeker goed
     doornemen vooral over de doopgezinden. Er moeten toch aantekeningen
     zijn in lidmatenregisters van deze kerkgemeenschap, verschilt de
     werkwijze cq zienswijze dan zoveel van de Zeeuwse dat er geen
     aantekeningen zijn. Als ik mij goed herinner worden de kinderen ook
     ergens vermeld in een kinderboek. Maar of dit allemaal waar is durf ik
     niet te beweren. Ik heb slechts met "enkele Menisten" van doen in
     Friesland.
     > Mei freonlike groetnis,
     > Sjaak

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • reyacta
     Dag Hans, In Genealogysk Jierboekje 1959 van de Fryske Akademy is gepubliceerd: Zonderman, W.: Genealogische aantekeningen uit het kerkeboek der vroegere
     Message 4 of 13 , Jun 11, 2008
     • 0 Attachment
      Dag Hans,

      In Genealogysk Jierboekje 1959 van de Fryske Akademy is gepubliceerd:
      Zonderman, W.: Genealogische aantekeningen uit het kerkeboek der
      vroegere Doopsgezinde Gemeente Kromwal (bij Britswerd).

      1713-1814: Lidmaten, overleden en vertrokken personen, echtparen,
      met ook aantekeningen als gedoopte zonen en dochters, vrouwen, zwagers
      etc. van ...

      Mvg Margreet


      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "hzijlstra"
      <hzijlstra@...> wrote:
      >
      > L.S.
      >
      > Over de doopsgezinden in Friesland is al veel uitgezocht en
      > gepubliceerd. Ik heb het op het Sneuper-blog eens op een rijtje gezet.
      > Aanvullingen zijn welkom!
      >
      > Zie http://sneuperdokkum.blogspot.com
      >
      > Groetnis,
      > Hans
      >
     • J.C.M. Hoornick
      Klaas, Nynke en Margreet. Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder
      Message 5 of 13 , Jun 13, 2008
      • 0 Attachment
       Klaas, Nynke en Margreet.
       Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
       vr. gr. Sjaak

       ----- Original Message -----
       From: klaaspera
       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Sent: Monday, June 09, 2008 6:45 PM
       Subject: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


       Hallo Sjaak,

       Het hele punt is, dat er in de noordelijke provincies nauwelijks
       sprake is van een doopsgezinde kerkelijke administratie. Misschien was
       dat in Zeeland wel anders. In Friesland en Groningen werden
       doopsgezinden getolereerd, min of meer oogluikend toegestaan. Ze
       mochten diensten houden, een eigen kerkgebouw (=vermaning) hebben,
       maar een zelfstandige kerkelijke administratie mochten ze niet voeren.
       Bepaalde zaken zoals doop en belijdenis moesten doorgegeven worden aan
       "een echte kerk" in de buurt. Dat was natuurlijk bedoeld om hen te
       controleren, maar dat leidde wel tot een onvolledige administratie.

       Als er al kinderen op papier staan bij de doopsgezinden, zullen het er
       nooit veel zijn, vanwege de gebrekkige administratie en gezien het
       feit, dat er geen kinderdoop is bij dit kerkgenootschap. Ze zijn
       voorstander van de volwassendoop, omdat ze vinden dat kinderen nog
       niet bewust geloven.

       Hartelijke groeten,

       Klaas Pera

       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "J.C.M. Hoornick"
       <jhoornick@...> wrote:
       >
       > Beste.
       > Het is teveel om in één keer te lezen, ik zal het zeker goed
       doornemen vooral over de doopgezinden. Er moeten toch aantekeningen
       zijn in lidmatenregisters van deze kerkgemeenschap, verschilt de
       werkwijze cq zienswijze dan zoveel van de Zeeuwse dat er geen
       aantekeningen zijn. Als ik mij goed herinner worden de kinderen ook
       ergens vermeld in een kinderboek. Maar of dit allemaal waar is durf ik
       niet te beweren. Ik heb slechts met "enkele Menisten" van doen in
       Friesland.
       > Mei freonlike groetnis,
       > Sjaak

       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Nynke van den Hooven
       Sjaak, Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde
       Message 6 of 13 , Jun 15, 2008
       • 0 Attachment
        Sjaak,

        Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

        Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
        Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

        Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

        Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
        "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
        De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
        "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
        De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

        Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

        Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
        Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

        Met vriendelijke groet,
        Nynke van den Hooven.


        From: J.C.M. Hoornick
        Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


        Klaas, Nynke en Margreet.
        Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
        vr. gr. Sjaak
        <knip>

        [Non-text portions of this message have been removed]
       • J.C.M. Hoornick
        Nynke. Hartelijk dank voor de heldere uiteenzetting, ik ben een stuk wijzer geworden. Vriendelijke groet van Sjaak ... From: Nynke van den Hooven To:
        Message 7 of 13 , Jun 15, 2008
        • 0 Attachment
         Nynke.
         Hartelijk dank voor de heldere uiteenzetting, ik ben een stuk wijzer geworden.
         Vriendelijke groet van Sjaak

         ----- Original Message -----
         From: Nynke van den Hooven
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Sent: Sunday, June 15, 2008 1:54 PM
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


         Sjaak,

         Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

         Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
         Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

         Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

         Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
         "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
         De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
         "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
         De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

         Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

         Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
         Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

         Met vriendelijke groet,
         Nynke van den Hooven.

         From: J.C.M. Hoornick
         Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

         Klaas, Nynke en Margreet.
         Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
         vr. gr. Sjaak
         <knip>

         [Non-text portions of this message have been removed]

         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Peter Nanne Streekstra
         Gegroet allen, Ter aanvulling: Men was pas in Friesland volwassen en rechtshandelings en anderszins volwassen bij de 25 jarige leeftijd. Volwassendoop werd
         Message 8 of 13 , Jun 15, 2008
         • 0 Attachment
          Gegroet allen,

          Ter aanvulling:

          Men was pas in Friesland volwassen en rechtshandelings en anderszins volwassen bij de 25 jarige leeftijd.
          Volwassendoop werd zelfs toegepast op bed als men soms in de 90er jaren was met nalatenschap.
          Vr.gr.
          Peter Nanne Streekstra

          ----- Original Message -----
          From: Nynke van den Hooven
          To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Sent: Sunday, June 15, 2008 1:54 PM
          Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


          Sjaak,

          Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

          Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
          Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

          Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

          Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
          "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
          De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
          "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
          De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

          Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

          Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
          Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

          Met vriendelijke groet,
          Nynke van den Hooven.

          From: J.C.M. Hoornick
          Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
          To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

          Klaas, Nynke en Margreet.
          Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
          vr. gr. Sjaak
          <knip>

          [Non-text portions of this message have been removed]

          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Egbert Lantinga
          http://www.wumkes.nl/docs/BlaupottenCateS_GeschiedenisDoopsgezinden.pd f In dit boek uit 1839 wordt inderdaad een Doopsgezinde gemeente te Koudum vermeld (te
          Message 9 of 13 , Jun 16, 2008
          • 0 Attachment
           http://www.wumkes.nl/docs/BlaupottenCateS_GeschiedenisDoopsgezinden.pd
           f

           In dit boek uit 1839 wordt inderdaad een Doopsgezinde gemeente te
           Koudum vermeld (te downloaden via bovenstaande link).

           Groet,
           Egbert

           Auteur Blaupot ten Cate, S.
           Titel Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver
           ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte
           berigten opgemaakt
           Jaar 1839
           Plaats Leeuwarden
           Beschrijving Steven Blaupot ten Cate (1807-1884) was een doopsgezind
           predikant die zich onder andere wijdde aan de geschiedschrijving van
           de eigen kerk. Hij schreef niet alleen de hier gepubliceerde
           geschiedenis van de doopgezinden in Friesland (1839), maar ook
           vergelijkbare werken over de doopsgezinden in Groningen, Overijssel
           en Oost-Friesland (1842) en in Holland, Zeeland en Utrecht (1847).
          • J.C.M. Hoornick
           Hallo Peter. Bedankt voor de aanvulling omtrent de doopsgezinden. Er is zich een beeld aan het vormen over het reilen en zeilen. Als ik zo nadenk blijf ik toch
           Message 10 of 13 , Jun 16, 2008
           • 0 Attachment
            Hallo Peter.
            Bedankt voor de aanvulling omtrent de doopsgezinden. Er is zich een beeld aan het vormen over het reilen en zeilen.
            Als ik zo nadenk blijf ik toch met een vraagje zitten. De vader is Menist, de moeder niet, het middelste kind (een zoon) wordt niet gedoopt terwijl de anderen wèl gedoopt worden.
            Edoch hartelijk dank.
            vr. gr. Sjaak

            ----- Original Message -----
            From: Peter Nanne Streekstra
            To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Sent: Sunday, June 15, 2008 9:18 PM
            Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


            Gegroet allen,

            Ter aanvulling:

            Men was pas in Friesland volwassen en rechtshandelings en anderszins volwassen bij de 25 jarige leeftijd.
            Volwassendoop werd zelfs toegepast op bed als men soms in de 90er jaren was met nalatenschap.
            Vr.gr.
            Peter Nanne Streekstra

            ----- Original Message -----
            From: Nynke van den Hooven
            To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Sent: Sunday, June 15, 2008 1:54 PM
            Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

            Sjaak,

            Koudum ligt in Hemelumer Oldeferd. Het zou dus kunnen zijn dat Koudum onder Warns of Molkwerum viel. Van beide plaatsen zijn in ieder geval Doopsgezinde gegevens bewaard gebleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Koudum een zelstandige Doopsgezinde gemeente had, maar dat er niets bewaard is gebleven.

            Wat de vraag m.b.t. de geloofskeuze van kinderen betreft: daar werd/wordt niet voor gekozen. De kinderen kiezen zelf op een leeftijd dat ze daartoe in staat zijn en dus meestal als jong-volwassene.
            Het zal in het verre verleden niet veel anders zijn gegaan dan in mijn jeugd als dochter van Doopsgezinde ouders. Het lijkt me dat kinderen van Doopsgezinde ouders ook in vroeger eeuwen de 'leer' van huis uit mee kregen en vervolgens vrij waren om een eigen keuze te maken op een leeftijd dat ze dat konden.

            Wat de gewijde grond betreft, denk ik dat Doopsgezinden er van uit gingen dat alle aarde Gods aarde en dus gewijd was.

            Op de website van de Verenigde Doopsgezinde gemeente in Amsterdam is als volgt samengevat wat 'doopsgezind zijn' wil zeggen :
            "Doopsgezinden behoren tot één van de oudste hervormingsbewegingen binnen de christelijke geloofswereld. Vanaf 1530 zijn er doopsgezinden in Nederland.
            De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:
            "Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11).
            De organisator van de doperse (=doopsgezinde) beweging in ons land was Menno Simons (1496 - 1561), gewezen pastoor in Witmarsum (Friesland). Doopsgezinden nemen het leven en denken van Jezus als richtsnoer van hun denken en doen. Zij kennen geen kinderdoop, maar de doop op een leeftijd waarop men een eigen zelfstandige keuze kan maken, dus de volwassenendoop op grond van een persoonlijke belijdenis. Niet alleen op dit punt onderscheiden de doopsgezinden zich van de meeste andere kerken. Ook de weerloosheid en de vredesgedachte staan hoog in het vaandel. Vanouds wordt het gebruik van geweld afgewezen, gedachtig de woorden van Jezus in de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7). Hieruit volgt dat doopsgezinden terughoudend zijn ten aanzien van de deelname aan de krijgsmacht. Verder zijn doopsgezinden van mening dat de burgerlijke overheid zich op geen enkele manier mag mengen in geloofszaken. Zij proberen zo oprecht mogelijk te zijn, omdat Jezus ons voorhoudt: "Laat het ja dat gij zegt ja zijn, en het neen, neen." "

            Uit het voorgaande mag blijken dat Doopsgezinden in het verleden een hoog percentage 'dienstweigeraars' kenden en dat zij (bijv voor een rechtbank) geen eed afleggen.

            Op de website http://www.rinkes.nl/genealogie/doopsgezind.php vind je informatie over Doopsgezinden in het algemeen en die te Joure in het bijzonder.
            Ook op http://www.xs4all.nl/~ottoknot/werk/Doopsgezinden.html valt het nodige over de Doperse geschiedenis te lezen.

            Met vriendelijke groet,
            Nynke van den Hooven.

            From: J.C.M. Hoornick
            Sent: Friday, June 13, 2008 11:41 AM
            To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland

            Klaas, Nynke en Margreet.
            Ik wil jullie bedanken voor het meedenken en de informatie die jullie gaven over de doopgezinden. Ik weet niet waar Koudum onder valt, ik dacht Joure, wellicht is er een inventaris van wat er bewaard is gebleven is van het archief. Nog een klein vraagje over de kinderen. Bij de doopsgezinden wordt gesteld dat men vrij is om te kiezen, maar wie koos dan voor de kinderen ? Die zijn toch onmondig. En wat gebeurde er met de kinderen die "ongedoopt" stierven, werden die buiten "gewijde aarde" begraven?
            vr. gr. Sjaak
            <knip>

            [Non-text portions of this message have been removed]

            [Non-text portions of this message have been removed]

            [Non-text portions of this message have been removed]
           • J.C.M. Hoornick
            Hallo Egbert. Bedankt voor de URL, ik heb het document gedownload en zal het op mijn gemakje doornemen, in ieder geval bedankt voor het meedenken. vr. gr.
            Message 11 of 13 , Jun 16, 2008
            • 0 Attachment
             Hallo Egbert.
             Bedankt voor de URL, ik heb het document gedownload en zal het op mijn gemakje doornemen, in ieder geval bedankt voor het meedenken.
             vr. gr. Sjaak

             ----- Original Message -----
             From: Egbert Lantinga
             To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             Sent: Monday, June 16, 2008 5:45 PM
             Subject: [Friesland-genealogy] Re: Doopsgezinden in Friesland


             http://www.wumkes.nl/docs/BlaupottenCateS_GeschiedenisDoopsgezinden.pd
             f

             In dit boek uit 1839 wordt inderdaad een Doopsgezinde gemeente te
             Koudum vermeld (te downloaden via bovenstaande link).

             Groet,
             Egbert

             Auteur Blaupot ten Cate, S.
             Titel Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver
             ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte
             berigten opgemaakt
             Jaar 1839
             Plaats Leeuwarden
             Beschrijving Steven Blaupot ten Cate (1807-1884) was een doopsgezind
             predikant die zich onder andere wijdde aan de geschiedschrijving van
             de eigen kerk. Hij schreef niet alleen de hier gepubliceerde
             geschiedenis van de doopgezinden in Friesland (1839), maar ook
             vergelijkbare werken over de doopsgezinden in Groningen, Overijssel
             en Oost-Friesland (1842) en in Holland, Zeeland en Utrecht (1847).

             [Non-text portions of this message have been removed]
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.