Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Volkstellingen Friesland

Expand Messages
 • tjeabele
  Hallo Yntze, uit monumenta Frisica gids voor genealogisch onderzoek in Friesland. Blz.87 Archieven van besturen 1795-1813. Inv. Arch. 8 Signatuur: BRF. 119
  Message 1 of 3 , Jan 8, 2000
   Hallo Yntze,

   uit monumenta Frisica "gids voor genealogisch onderzoek in Friesland.

   Blz.87 "Archieven van besturen 1795-1813.
   Inv. Arch. 8
   Signatuur: BRF.

   119 lijsten van volkstelling Barredeel, Gaasterland en Hennaarderadeel,
   1796.

   BLZ. 124.
   Volkstelling 1829 en 1839 van Leeuwarden

   BLZ 146
   Archief Dokkum inv. no. 1488 volkstelling 1830
   inv. no. 1489 volkstelling 1840

   BLZ. 148
   Archief Kollumerland volkstelling 1830 1840

   Ook in Oost en Westdongeradeel.

   Ik ben benieuwd wat voor stamboom deze meneer Heida maakt! zijn het alle
   nakomelingen van Jan Jeips en Saakje Sipkens of alleen in de manelijke lijn?


   Met vriendelijke groet,

   Tjeabele


   ----- Original Message -----
   From: Yntze van der Honing <yntze@...>
   To: <Friesland-genealogy@onelist.com>
   Sent: Saturday, January 08, 2000 2:51 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Volkstellingen Friesland


   > From: Yntze van der Honing <yntze@...>
   >
   > Mijne dames en heren,
   >
   > Heden ontving ik een fax van de heer Johannes HEIDA in Ierland die bezig
   is
   > met het samenstellen van een nieuw boek over de familie HEIDA en daarbij
   > ook aandacht aan statistische gegevens wil schenken. In dit verband de
   > volgende vraag:
   >
   > ==> Wanneer zijn er in de 19e eeuw volkstellingen gehouden?
   >
   > Het gaat hem in de eerste plaats om bevolkingsaantallen op gezette tijden
   > in de gemeente Weststellingwerf (in de 19e eeuw).
   >
   > Mij is alleen een volkstelling uit 1840 (?) bekend.
   >
   > Ik zou hem suggereren om contact op te nemen met het Ryksargyf of met het
   > CBS, maar mogelijk zijn er dames of heren in deze nieuwsgroep die mij
   > rechtstreeks het juiste antwoord kunnen toezenden. Ik zal het dan per
   > slakkenpost of fax aan de heer HEIDA in Ierland doen toekomen.
   >
   > Bij voorbaat dank,
   >
   > Yntze van der Honing
   > http://home.wxs.nl/~yntze
   >
   > --------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >
   > Get great offers on top-notch products that match your interests!
   > Sign up for eLerts at:
   > <a href=" http://clickme.onelist.com/ad/elerts1 ">Click Here</a>
   >
   > ------------------------------------------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
  • Godwin Zwanenburg
   Beste Yntze, Heb je hem op het boek over de Heida s gewezen? Godwin ... -- **************************************************************** Godwin Zwanenburg
   Message 2 of 3 , Jan 9, 2000
    Beste Yntze,

    Heb je hem op het boek over de Heida's gewezen?


    Godwin

    At 14:51 08-01-00 , Yntze van der Honing wrote:
    >From: Yntze van der Honing <yntze@...>
    >
    >Mijne dames en heren,
    >
    >Heden ontving ik een fax van de heer Johannes HEIDA in Ierland die bezig is
    >met het samenstellen van een nieuw boek over de familie HEIDA en daarbij
    >ook aandacht aan statistische gegevens wil schenken. In dit verband de
    >volgende vraag:
    >
    >==> Wanneer zijn er in de 19e eeuw volkstellingen gehouden?
    >
    >Het gaat hem in de eerste plaats om bevolkingsaantallen op gezette tijden
    >in de gemeente Weststellingwerf (in de 19e eeuw).
    >
    >Mij is alleen een volkstelling uit 1840 (?) bekend.
    >
    >Ik zou hem suggereren om contact op te nemen met het Ryksargyf of met het
    >CBS, maar mogelijk zijn er dames of heren in deze nieuwsgroep die mij
    >rechtstreeks het juiste antwoord kunnen toezenden. Ik zal het dan per
    >slakkenpost of fax aan de heer HEIDA in Ierland doen toekomen.
    >
    >Bij voorbaat dank,
    >
    >Yntze van der Honing
    >http://home.wxs.nl/~yntze
    >
    >--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
    >
    >Get great offers on top-notch products that match your interests!
    >Sign up for eLerts at:
    ><a href=" http://clickme.onelist.com/ad/elerts1 ">Click Here</a>
    >
    >------------------------------------------------------------------------
    >
    >Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/

    --
    ****************************************************************
    Godwin Zwanenburg
    Pijlkruid 14
    7909 HK Hoogeveen
    The Netherlands
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.