Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: [Friesland-genealogy] Harinxma

Expand Messages
 • Cor
  Margaretha, ik zag dat dit bericht niet aangekomen is bij Yahoo. Dus nogmaals. Cor S. Subject: Re: [Friesland-genealogy] Harinxma
  Message 1 of 1 , Apr 2, 2008
   Margaretha,
   ik zag dat dit bericht niet aangekomen is bij Yahoo.
   Dus nogmaals.

   Cor S.


   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Harinxma


   >
   > Subject: [Friesland-genealogy] Harinxma
   >
   >
   > Hallo Cor
   >
   > Je schreef op 3/3/08 o.a.
   >
   > Als iemand de gegevens zou willen hebben van de verschillende generaties
   > Harinxma waar ik het over had, dan verstuur ik die natuurlijk met plezier.
   >
   > Ik ben eigenlijk totaal gespannd en verheug me erg op dat te zien. Hoop
   > dat je het niet vergeten heb.
   >
   > Margaretha Korn
   >
   >
   > Hallo Margaretha.
   >
   > Even zag ik vreemd op over jouw vraag, want ik kan mij er niets van
   > herinneren.
   >
   > Gezocht op 03-03 bij Yahoo en ja hoor:
   > Er zijn meer hondjes die Fikkie heten.
   > Zie het verhaal hieronder.
   > Zijn Emailadres heb ik niet maar wel zijn site:
   > www.geocities.com/boekemastate
   >
   > Groetjes Cor Seinstra.
   >
   > Had het volgende verleden week al verstuurd, maar verzond het rechtstreeks
   > naar Margaretha, terwijl misschien anderen er ook belang bij hebben. Hier
   > dus de betreffende email
   >
   >
   >
   > Hallo Margaretha, en de anderen,
   >
   >
   >
   > Vandaag ben ik in staat om weer te reageren betreffende de Harinxma's.
   >
   > Wat het "Dootboeck" van Ernestus Harinxma van Donia betreft, er moet op
   > gelet worden dat Ernest het ook over Haarsma's heeft welke tegenwoordig
   > als
   > Harinxma's worden beschouwd. Het schijnt dan vooral de Harinxma's uit Heeg
   > te betreffen. De stamboom van de Harinxma's is immers nogal ingewikkeld,
   > want gaat terug tot de Donia's, maar splitst zich in Harinxma's thoe
   > Sloten,
   > thoe Ijlst en thoe Heeg.
   >
   >
   >
   > Wat eigenaardig is, in zijn autobiographie, heeft Viglius van Aytta, van
   > Swichum, het ook steeds over Haarsma en nooit over Harinxma. Deze
   > biographie is in het latijns en is te vinden via
   > http://books.google.com/books?id=JNkBAAAAYAAJ
   > <http://books.google.com/books?id=JNkBAAAAYAAJ&pg=PA181&lpg=PA181&dq=vita+vi
   > glius&source=web&ots=x9OljFoLBu&sig=C_QoYkoAuop5hVF8UT6Fg8UR>
   > &pg=PA181&lpg=PA181&dq=vita+viglius&source=web&ots=x9OljFoLBu&sig=C_QoYkoAuo
   > p5hVF8UT6Fg8UR als deel van Analecta Belgica, Tomus primus, pars prima,
   > samengesteld door C.P. Hoynck van Papendrecht.
   >
   >
   >
   > Wat de gegevens van Janny betreffen, die zijn zeker interessant. 'n Kleine
   > opmerking. Ik geloof niet dat His de enigste dochter van Rienck Bockema
   > van
   > Donia is. Het wordt n.l. vaak over het hoofd gezien dat Tiete Idzards van
   > Hettinga, Gouverneur van Sneek. Heerschap te Hommerts, alvorens te trouwen
   > met Etheke Ockinga eerst getrouwd was geweest met Tryn Riencks Bockema.
   > Volgens 'n vriend van mij staat dat in het boek van de Friese Adel, welke
   > ik
   > zelf hier niet kan raadplegen natuurlijk.
   >
   >
   >
   > Om nu terug te komen op het vraagstuk van Margaretha, ik heb jammer genoeg
   > niet de volledige oplossing kunnen vinden.
   >
   > Vanaf Haringh Donia thoe Heeg, geb. in 1323, tot Haring Hartmans Harinxma
   > thoe Heeg , overleden in 1532 heb ik vijf generaties, en van Douwe Harings
   > Harinxma thoe Heeg (1568-1639) tot Haring Lodewijks Harinxma thoe Heeg
   > (1663-1719) heb ik drie generaties, maar ik kan er niet achter komen van
   > wie
   > Douwe Harings 'n zoon is. Zijn kleinzoon Haring Lodewijks heeft als
   > laatste
   > kind uit zijn tweede huwelijk met Magdalena Catharina Kip 'n Douwe
   > Hartman,
   > en dat doet dus vermoeden dat Douwe Harings de kleinzoon zou kunnen zijn
   > van
   > Haring Hartmans. Maar van het huwelijk van Haring Hartmans met Bauck van
   > Burmania heb ik geen kinderen kunnen vinden. Het zal me benieuwen of
   > iemand
   > daar meer van weet.
   >
   >
   >
   > Als iemand de gegevens zou willen hebben van de verschillende generaties
   > Harinxma waar ik het over had, dan verstuur ik die natuurlijk met plezier.
   >
   >
   >
   > Cor Boekema (Montreal)
   >
   >
   >
   > __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus
   > signature database 2994 (20080402) __________
   >
   > The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
   >
   > http://www.eset.com
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.