Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nieuwe vondsten, Provinciaal Bestuurlijk Archief week 13

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Altena B. te Kortehemmen hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen worden beedigd enz. jaar 1914
  Message 1 of 1 , Mar 29, 2008
  • 0 Attachment
   Altena B. te Kortehemmen hij staat op een lijst met benoemde
   onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen
   worden beedigd enz. jaar 1914 (1)

   Bargerbos A. D. te Houtigehage, hij staat op een lijst met benoemde
   onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen
   worden beedigd enz. jaar 1914 (1)

   Bruinsma R. te Nijega hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd
   Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen worden beedigd
   enz. jaar 1914 (1)

   Dijck van A.D. te Dronrijp, Veldwachter aldaar, aan hem is
   ontheffing verleend van artikel 4 om de functie van de Armmeester
   Wielinga T. die ziek is en rust met houden tot 1 Juni a.s. tijdelijk
   waar te nemen enz. ook al omdat hij naast de Armenmester woont enz.
   jaar 1912 (6)

   Duin van E.---- Politiebond Rooms Katholiek "ST. MICHAEL" Onderwerp:
   het afschaffen van de nevenfunctie's van de Gemeenteveldwachters
   opgedragen door de Gemeente enz. ook de beklagen de Veldwachters zig
   over de ondeugdelijke revolvers enz. waarin genoemd Duin van E.
   Voorzitter, Zyden v.d. J. L. , Secretaris Zoomstraat 92-B Rotterdam
   jaar 1917 (2)

   Duursma D. D. Secr. Boekhouder Stoomboot "Dragten", maakt bekend in
   een handgeschreven brief die hij ondertekend en een advertentie
   (waarop een Zeilboot staat afgebeeld) en een folder (waarop een
   stoomboot staat afgebeeld en een aanplakbiljet waarop een
   stoomboot) dat de Zomerdienst van Dragten naar Leeuwarden en Dragten
   naar Sneek v.v. zal beginnen op 11 April a.s. en de
   Winterdienstregeling vanaf 3 October enz. jaar 1881 (3dossiers) (13)

   Huisman R. te Drachten hij staat op een lijst met benoemde
   onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen
   worden beedigd enz. jaar 1914 (1)

   Jong de H. te Drachten hij staat op een lijst met benoemde
   onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen
   worden beedigd enz. jaar 1914 (1)

   Jong de H. te Opeinde hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd
   Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen worden beedigd
   enz. jaar 1914 (1)

   Kingma Tjeerd Herre, Boekhouder van de Makkumer Stoombootrederij,
   maakt bekend in een handgeschreven brief die hij ondertekend dat in
   zijn plaats is benoemd Maas Willem, Fabrikant te Makkum het kantoor
   der reederij zal dan zijn te Wijk A. no. 32 , wat ook in een
   advertentie (1stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd, jaar
   1881 (5)

   Meeter P. Cargadoor, Convooilooper, Expediteur en
   Assurantiebezorger , Kromme Waal bij de Kraansluis No. 14, te
   Amsterdam Hoofdkantoor der Zuiderzee Stoomboot-Maatschappij, Factorij
   der Drentsche Stoomboot-Maatschappij, Factorij der Stoomboot
   Deventer Packet enz. met vermelding van diverse diensten aanwezig,
   een aantal folders, advertentie's en een aanplakbiljet ,
   Handgeschreven brieven met zijn handtekening, ook een Wagendienst
   tusschen Hindelopen en Workum , Kantoren en Agenten zijn gevestigd
   te Amsterdam aan het Hoofdkantoor en bij Sier J. J. te Enkhuizen en
   Alberts J. te Hindelopen en Wijnalda L. te Harlingen , jaar 1880 (9)

   Rooms Katholiek Politiebond "ST. MICHAEL" de ondergetekenden Stoop
   Petrus Josephus Antonius, Voorzitter en Koster Martinus Dominicus
   wonende Kruisstraat 30 te Tilburg, Onderwerp: het afschaffen van de
   nevenfunctie's van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de
   Gemeente enz. in Gemeenten met meer dan 1500 inwoners enz. jaar 1917
   (3)

   Scheer H. te Houtigehage hij staat op een lijst met benoemde
   onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen
   worden beedigd enz. jaar 1914 (1)

   Sluis van der E. te Drachten hij staat op een lijst met benoemde
   onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen
   worden beedigd enz. jaar 1914 (1)


   Veldwachters: een heel dossier met Reglementen en Voorschriften
   Algemene bepalingen voor de Veldwachters genaamd Ontwerp eener
   Instructie voor de Veldwachters in de Provincie Friesland met in de
   kantlijn het commmentaar/vragen van elke gemeente. Hierin worden
   geen familienamen vermeld jaar Jaar 1914
   (72)

   Wielinga T.---- Dijck van A.D. te Dronrijp, Veldwachter aldaar, aan
   hem is ontheffing verleend van artikel 4 om de functie van de
   Armmeester Wielinga T. die ziek is en rust met houden tot 1 Juni
   a.s. tijdelijk waar te nemen enz. ook al omdat hij naast de
   Armenmeester woont enz. jaar 1912 (7)

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier

   Op http://altijdstrijdvaardig.nl
   nu 117.600 familienamen met vondsten uit het
   Provinciaal Bestuurlijk Archief (de Staten)
   Copieen nodig van akten in Friesland ? zie mijn site.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.