Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: gezocht enkele DOUMA' s

Expand Messages
 • Andrys Stienstra
  ... Van: H. Hoeksema Nieuwsgroepen: alt.genealogy,soc.genealogy.benelux Datum: dinsdag 4 januari 2000 13:47 Onderwerp: gezocht enkele
  Message 1 of 1 , Jan 7, 2000
   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: H. Hoeksema <h.hoeksema@...>
   Nieuwsgroepen: alt.genealogy,soc.genealogy.benelux
   Datum: dinsdag 4 januari 2000 13:47
   Onderwerp: gezocht enkele DOUMA' s


   >Heeft iemand gegevens over eventuele nazaten van FOLKERT GERBENS DOUMA,
   >geboren 25.07.1823 te Oostdongeradeel als zoon van GERBEN JOHANNES DOUMA en
   >TRIJNTJE HOTZES BOOM en van zijn broer JAN GERBENS DOUMA, geboren
   24.08.1826
   >te
   >Oostdongeradeel?
   >Tevens eventuele nazaten van SYTZE JOHANNES DOUMA, geboren 20.05.1862 te
   >Damwoude als zoon van JOHANNES GERBENS DOUMA en TJITSKE KLAZES KUIPERS die
   >in 1919 met zijn echtgenote HISKJE SCHAAF woonde in Dokkum aan de
   >Aalzumerpoort A196 en als laatste WYBE GERBENS DOUMA geboren 20.12.1892 te
   >Dokkum als zoon van GERBEN JOHANNES DOUMA en SAAPKE WYBES ZWAAGSTRA die op
   >27.10.1908 is vertrokken naar Schoonhoven en op 11.2.1911 aldaar weer werd
   >uitgeschreven naar DEN HELDER.
   >Graag reacties naar h.hoeksema@...
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.