Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 04-03-2008

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 04-03-2008 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Mar 4, 2008
   De onderstaande advertenties zijn op 04-03-2008 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Reinder Stolte (partner: Akke Winia, overl.: 17-12-1986).
   geb.: Oudebildtdijk - Aldebiltdyk, 23-02-1913. overl.: Sneek - Snits, 13-02-2005. (LC 15-02-2005 (week 07)).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.