Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Re: soldaat in het leger van Napoleon

Expand Messages
 • pboltjes@planet.nl
  Hallo Hans, Gesneuveld, vermist, gedeserteerd. Veel vermisten, etc. zijn nooit teruggevonden, getraceerd. Van een klein aantal is bekend dat ze terug kwamen
  Message 1 of 10 , Mar 4, 2008
   Hallo Hans,

   Gesneuveld, vermist, gedeserteerd.
   Veel vermisten, etc. zijn nooit teruggevonden, getraceerd.
   Van een klein aantal is bekend dat ze terug kwamen in
   hun dorp, gemeente en werden gearresteerd.
   Zie ook Paasman en ook Rian Derksen.

   Groetnis, Piet
   ----- Original Message -----
   From: hzijlstra
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Tuesday, March 04, 2008 10:26 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: soldaat in het leger van Napoleon


   L.S.

   Weinigen overleefden het avontuur in het leger van Napoleon (lees de
   site van Paasman er maar op na). Als ze dus niet meer in Friesland
   terugkeerden kun je gevoeglijk aannemen dat ze onderweg gesneuveld
   zijn.
   Overigens is er ook nog een site met namenlijsten van Friezen in de
   Tiendaagse Veldtocht (1831). Ook van die periode zijn diverse brieven
   bewaard gebleven, zoals bv. van de oer-oerpake van Andrys Stienstra,
   Wietze Koops van der Velde, Ruurd Jans Deelstra, Ebe Rinders Kooistra
   en een brief van Gosse Heeringa aan zijn zoon Willem. Van de laatste
   staat een transcriptie in het Jaarverslag 2005 van het
   Admiraliteitshuis in Dokkum.

   Groetnis, Hans
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, <pboltjes@...> wrote:
   >
   > Hallo Keimpe,
   >
   > Veel lotelingen deserteerden en werden later opgegeven als vermist.
   > Het laatste bericht moet daarom letterlijk worden opgevat.
   >
   > Vriendelijke groet,
   >
   > Piet Boltjes
   > ----- Original Message -----
   > From: ken veldhuis
   > To: friesland genealogy
   > Sent: Tuesday, March 04, 2008 7:36 PM
   > Subject: [Friesland-genealogy] soldaat in het leger van Napoleon
   >
   >
   > Beste Lijstgenoten,
   >
   > Naar aanleiding van een email in deze groep betr. brieven uit het
   leger van Napoleon het volgende ...
   >
   > Onderstaande 'neef' van mij was er een van. Vermeld word het
   volgende "laatste bericht 20-02-1812 uit Douai". Wat moet ik daarmee
   verstaan? Verwijst dat naar een brief of alleen maar officieel roll-
   call of iets dergelijks?
   >
   > bij voorbaat bedankt voor uitleg,
   > Keimpe
   >
   >
   > [1] Damstra, Tjeerd Jans, geb. Mildam 02.04.1789, wonende te De
   >
   > Knijpe, . zoon van Jan Andries Damstra en Antje Hanzes
   >
   > oteling lichting 1809 mairie Knijpe; oktober 1811 in dienst;
   >
   > 14e bat., 6e comp. trein art.; wordt eind 1814 vermist; zijn
   >
   > laatste bericht was van 20.02.1812 uit Douai; bij aanneming
   >
   > familienaam 22 jaar dienende als conscrit
   >
   > Bronnen: Tresoar nr. 68 Op de lijst vermisten toegang 11
   >
   > inv.nr. 6510 nr. 22; Tresoar toegang 16/161 mairie Knijpe;
   >
   > Raf Knijpe fol. 177
   >
   >
   >
   > ---------------------------------
   > Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr!
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   > --
   > Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter.
   > 1500 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
   > Download de gratis SPAMfighter via deze link:
   http://www.spamfighter.com/lnl
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >

   --
   Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter.
   1500 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
   Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Herman van der Woude
   Het heeft weliswaar niets met Friesland onder Napoleon te maken, maar toch kan ik in dit verband als (meer dan) achtergrondinformatie aanbevelen het boek: In
   Message 2 of 10 , Mar 4, 2008
    Het heeft weliswaar niets met Friesland onder Napoleon te maken, maar toch
    kan ik in dit verband als (meer dan) achtergrondinformatie aanbevelen het
    boek: "In dienst voor Napoleons Europese droom, de verstoring van de
    plattelandssamenleving in Weert" door Joost Welten. Het boek (in feite een
    dissertatie) is in de herfst van 2007 verschenben bij het Davidsfonds te
    Leuven. Niet alleen geeft dr. Welten een zeer indringend beeld van de
    invloed van de Franse bezetting op een midden-Limburgse gemeenschap, maar
    ook geeft hij aan hoe het een en ander is te interpreteren. Leen dit boek
    via een bibliotheek!

    Overigens, uit eigen onderzoek is naar voren gekomen dat veel, heel veel
    'conscrits' die met Napoleon naar Moskou hadden moeten gaan, daar nooit zijn
    aangekomen. Veel van hen zijn al voortijdig door ziekten en ontberingen om
    het leven gekomen zonder ooit aan krijgshandelingen te hebben deelgenomen.
    Van hen is niet meer vermeld dan zo'n "laatste bericht". Ze waren voor het
    Franse leger niet meer van nut door hun voortijdig overlijden. Hadden ze wel
    aan gevechten deelgenomen en daar eventueel door om het leven gekomen, dan
    was er mogelijk wel meer over hen te vinden.

    Heel waarschijnlijk betkent in dit verband "laatste bericht" ook werkelijk
    laatste bericht, jammer genoeg. Vanuit De Knijpe heeft Keimpes 'neef' in
    ieder geval met vele ander 'conscrits' naar Douai gemarcheerd; hij zal ook
    nog wel verder zijn gekomen, maar dat is in de geschiedenis verdwenen. Neem
    maar aan dat hij door uitputting en/of ziekte is gestorven - ver voor
    Ruslan, ver voor Moskou. Hij was niet de enige.

    Met vriendelijke groet,
    Herman van der Woude    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com]Namens ken veldhuis
    Verzonden: dinsdag 4 maart 2008 19:37
    Aan: friesland genealogy
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] soldaat in het leger van Napoleon


    Beste Lijstgenoten,

    Naar aanleiding van een email in deze groep betr. brieven uit het leger
    van Napoleon het volgende ...

    Onderstaande 'neef' van mij was er een van. Vermeld word het volgende
    "laatste bericht 20-02-1812 uit Douai". Wat moet ik daarmee verstaan?
    Verwijst dat naar een brief of alleen maar officieel roll-call of iets
    dergelijks?

    bij voorbaat bedankt voor uitleg,
    Keimpe


    [1] Damstra, Tjeerd Jans, geb. Mildam 02.04.1789, wonende te De

    Knijpe, . zoon van Jan Andries Damstra en Antje Hanzes

    oteling lichting 1809 mairie Knijpe; oktober 1811 in dienst;

    14e bat., 6e comp. trein art.; wordt eind 1814 vermist; zijn

    laatste bericht was van 20.02.1812 uit Douai; bij aanneming

    familienaam 22 jaar dienende als conscrit

    Bronnen: Tresoar nr. 68 Op de lijst vermisten toegang 11

    inv.nr. 6510 nr. 22; Tresoar toegang 16/161 mairie Knijpe;

    Raf Knijpe fol. 177    ---------------------------------
    Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr!

    [Non-text portions of this message have been removed]


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Luut Vlastra
    Hallo Keimpe, Je weet zoiets natuurlijk nooit zeker, maar het zou zo maar kunnen dat de verwijzing op een brief slaat, die hij van uit het kampement vlak voor
    Message 3 of 10 , Mar 4, 2008
     Hallo Keimpe,

     Je weet zoiets natuurlijk nooit zeker, maar het zou zo maar kunnen dat de verwijzing op een brief slaat, die hij van uit het kampement vlak voor hun vertrek heeft verstuurd.
     Douai is een plaats in Noord Frankrijk, waar het leger zich groepeerde om uiteindelijk op 22 juni 1812 de Niemen over te steken en Rusland binnen te vallen, op 7 september levert Napoleon slag bij Borodino en aan het eind van die maand trekt hij Moskou binnen, als hij eind 1812 Rusland weer verlaat heeft hij nog slechts 250 stuks geschut over van de 1300 waarmee de veldtocht begon. De meeste gewoon achtergelaten.
     Je "neef" diende zoals ik het lees als dienstplichtig bij de trein (transport) van de 6e compagnie van het 14e bataljon artillerie. Dat is een mogelijk aanknopingspunt.
     Goed mogelijk dat hij is omgekomen bij de veldslag op 7 september of slachtoffer is geworden van de raids van de kozakken op de terugtrekkende Fransen of doodgebleven van de koude. De transportpaarden werden voedsel voor de troepen.

     De vraag is of hij in Rusland gesneuveld is of later, want na het Russische debacle, volgen nog de veldslagen van Lützen, 2 mei 1813, Bautzen 20 mei 1813, dan de 3 daagse veldslag bij Leipzig van 16 t/m 18 oktober 1813, 1 februari 1814 de slag bij La Rothière.
     Voor het gemak sla ik de schermutselingen bij Grossbeeren, 23/8/1813 Kulm, 30/8/1813 en Dennewitz 6/9/1813 over omdat de artillerie daar geen echte rol speelde.

     Begin 1813 is de organisatie binnen het Franse leger weer veranderd en zijn veldbatterijen toegevoegd aan legerkorpsen, dus of de verwijzing vanuit Douai nog op gaat durf ik niet te zeggen, maar wellicht is dit ook een ingang.

     De 14e divisie onder leiding van divisiegeneraal Lorencez maakte deel uit van het 12 korps olv maarschalk Oudinot en had twee veldbatterijen van elk 8 stuks geschut.

     Met vriendelijke groet
     Luut     --
     Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter.
     720 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
     Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Betty Hughes
     Hello, I am interested in finding out more about Frisian deserters/deaths during the Napoleonic war, specifically the individual noted below. It would be
     Message 4 of 10 , Mar 5, 2008
      Hello,

      I am interested in finding out more about Frisian
      deserters/deaths during the Napoleonic war,
      specifically the individual noted below. It would be
      interesting to know if there were deserters who
      married and started up new families in Russia or
      eastern Europe. (There are quite a few blond-haired
      Russians and I've wondered if the Frisians could have
      partially responsible.) Would anyone have information
      of this? I have family members who can help with the
      Dutch translation if necessary.

      Betty de Jong-Hughes      Kooistra, Schelte Abes dagloner, geb. Nes (Westd.)
      20.12.1786, wonende aldaar, zoon van Abe
      Fokkes,overleden en Antje Jans
      lichting 1812 mairie Nes; plaatsvervanger voor Tjerk
      Taekes
      Jouwsma (1792) kanton Holwerd; fuselier 08.07.1813
      124e reg.
      inf. onder nr. 5208, 5e bat., 1e comp.; in 1813
      gedeserteerd;
      wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van
      06.1813
      Bronnen: Tresoar nr. 584 op de lijst vermisten toegang
      11
      inv.nr. 6510 nr. 22; toegang 8/4065. 406;
      Mededelingenblad
      NGV afd. Friesland jrg. 3 nr. 4 bldz. 147 dhr. F.
      Kooistra te Hoevelaken

      --- Luut Vlastra <huiswerk@...> wrote:

      > Hallo Keimpe,
      >
      > Je weet zoiets natuurlijk nooit zeker, maar het zou
      > zo maar kunnen dat de verwijzing op een brief slaat,
      > die hij van uit het kampement vlak voor hun vertrek
      > heeft verstuurd.
      > Douai is een plaats in Noord Frankrijk, waar het
      > leger zich groepeerde om uiteindelijk op 22 juni
      > 1812 de Niemen over te steken en Rusland binnen te
      > vallen, op 7 september levert Napoleon slag bij
      > Borodino en aan het eind van die maand trekt hij
      > Moskou binnen, als hij eind 1812 Rusland weer
      > verlaat heeft hij nog slechts 250 stuks geschut over
      > van de 1300 waarmee de veldtocht begon. De meeste
      > gewoon achtergelaten.
      > Je "neef" diende zoals ik het lees als
      > dienstplichtig bij de trein (transport) van de 6e
      > compagnie van het 14e bataljon artillerie. Dat is
      > een mogelijk aanknopingspunt.
      > Goed mogelijk dat hij is omgekomen bij de veldslag
      > op 7 september of slachtoffer is geworden van de
      > raids van de kozakken op de terugtrekkende Fransen
      > of doodgebleven van de koude. De transportpaarden
      > werden voedsel voor de troepen.
      >
      > De vraag is of hij in Rusland gesneuveld is of
      > later, want na het Russische debacle, volgen nog de
      > veldslagen van Lützen, 2 mei 1813, Bautzen 20 mei
      > 1813, dan de 3 daagse veldslag bij Leipzig van 16
      > t/m 18 oktober 1813, 1 februari 1814 de slag bij La
      > Rothière.
      > Voor het gemak sla ik de schermutselingen bij
      > Grossbeeren, 23/8/1813 Kulm, 30/8/1813 en Dennewitz
      > 6/9/1813 over omdat de artillerie daar geen echte
      > rol speelde.
      >
      > Begin 1813 is de organisatie binnen het Franse leger
      > weer veranderd en zijn veldbatterijen toegevoegd aan
      > legerkorpsen, dus of de verwijzing vanuit Douai nog
      > op gaat durf ik niet te zeggen, maar wellicht is dit
      > ook een ingang.
      >
      > De 14e divisie onder leiding van divisiegeneraal
      > Lorencez maakte deel uit van het 12 korps olv
      > maarschalk Oudinot en had twee veldbatterijen van
      > elk 8 stuks geschut.
      >
      > Met vriendelijke groet
      > Luut
      >
      >
      >
      > --
      > Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter.
      > 720 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
      > Download de gratis SPAMfighter via deze link:
      > http://www.spamfighter.com/lnl
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been
      > removed]
      >
      >
     • L.Vlastra
      Hello Betty I could do some investigations, but the Napoleonic Wars or Coalition Wars is not an issue for this genealogy group. So if you don t mind, I rather
      Message 5 of 10 , Mar 5, 2008
       Hello Betty

       I could do some investigations, but the Napoleonic Wars or Coalition Wars is not an issue for this genealogy group.
       So if you don't mind, I rather prefer to answer to your personal mailadress.
       Mine are:
       luut@...
       huiswerk@...

       Withj regard
       Luut
       ----- Original Message -----
       From: Betty Hughes
       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Sent: Wednesday, March 05, 2008 2:12 PM
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: soldaat in het leger van Napoleon


       Hello,

       I am interested in finding out more about Frisian
       deserters/deaths during the Napoleonic war,
       specifically the individual noted below. It would be
       interesting to know if there were deserters who
       married and started up new families in Russia or
       eastern Europe. (There are quite a few blond-haired
       Russians and I've wondered if the Frisians could have
       partially responsible.) Would anyone have information
       of this? I have family members who can help with the
       Dutch translation if necessary.

       Betty de Jong-Hughes

       Kooistra, Schelte Abes dagloner, geb. Nes (Westd.)
       20.12.1786, wonende aldaar, zoon van Abe
       Fokkes,overleden en Antje Jans
       lichting 1812 mairie Nes; plaatsvervanger voor Tjerk
       Taekes
       Jouwsma (1792) kanton Holwerd; fuselier 08.07.1813
       124e reg.
       inf. onder nr. 5208, 5e bat., 1e comp.; in 1813
       gedeserteerd;
       wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van
       06.1813
       Bronnen: Tresoar nr. 584 op de lijst vermisten toegang
       11
       inv.nr. 6510 nr. 22; toegang 8/4065. 406;
       Mededelingenblad
       NGV afd. Friesland jrg. 3 nr. 4 bldz. 147 dhr. F.
       Kooistra te Hoevelaken

       --- Luut Vlastra <huiswerk@...> wrote:

       > Hallo Keimpe,
       >
       > Je weet zoiets natuurlijk nooit zeker, maar het zou
       > zo maar kunnen dat de verwijzing op een brief slaat,
       > die hij van uit het kampement vlak voor hun vertrek
       > heeft verstuurd.
       > Douai is een plaats in Noord Frankrijk, waar het
       > leger zich groepeerde om uiteindelijk op 22 juni
       > 1812 de Niemen over te steken en Rusland binnen te
       > vallen, op 7 september levert Napoleon slag bij
       > Borodino en aan het eind van die maand trekt hij
       > Moskou binnen, als hij eind 1812 Rusland weer
       > verlaat heeft hij nog slechts 250 stuks geschut over
       > van de 1300 waarmee de veldtocht begon. De meeste
       > gewoon achtergelaten.
       > Je "neef" diende zoals ik het lees als
       > dienstplichtig bij de trein (transport) van de 6e
       > compagnie van het 14e bataljon artillerie. Dat is
       > een mogelijk aanknopingspunt.
       > Goed mogelijk dat hij is omgekomen bij de veldslag
       > op 7 september of slachtoffer is geworden van de
       > raids van de kozakken op de terugtrekkende Fransen
       > of doodgebleven van de koude. De transportpaarden
       > werden voedsel voor de troepen.
       >
       > De vraag is of hij in Rusland gesneuveld is of
       > later, want na het Russische debacle, volgen nog de
       > veldslagen van Lützen, 2 mei 1813, Bautzen 20 mei
       > 1813, dan de 3 daagse veldslag bij Leipzig van 16
       > t/m 18 oktober 1813, 1 februari 1814 de slag bij La
       > Rothière.
       > Voor het gemak sla ik de schermutselingen bij
       > Grossbeeren, 23/8/1813 Kulm, 30/8/1813 en Dennewitz
       > 6/9/1813 over omdat de artillerie daar geen echte
       > rol speelde.
       >
       > Begin 1813 is de organisatie binnen het Franse leger
       > weer veranderd en zijn veldbatterijen toegevoegd aan
       > legerkorpsen, dus of de verwijzing vanuit Douai nog
       > op gaat durf ik niet te zeggen, maar wellicht is dit
       > ook een ingang.
       >
       > De 14e divisie onder leiding van divisiegeneraal
       > Lorencez maakte deel uit van het 12 korps olv
       > maarschalk Oudinot en had twee veldbatterijen van
       > elk 8 stuks geschut.
       >
       > Met vriendelijke groet
       > Luut
       >
       >
       >
       > --
       > Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter.
       > 720 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
       > Download de gratis SPAMfighter via deze link:
       > http://www.spamfighter.com/lnl
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been
       > removed]
       >
       >

       [Non-text portions of this message have been removed]
      • ken veldhuis
       Beste Piet, Hans, Luut en Herman, Hartelijk bedankt voor de reacties op mijn vraag. Nu heb ik een veel beter inzicht in het hoe en waarom, en mogelijkheden
       Message 6 of 10 , Mar 5, 2008
        Beste Piet, Hans, Luut en Herman,

        Hartelijk bedankt voor de reacties op mijn vraag. Nu heb ik een veel beter inzicht in het hoe en waarom, en mogelijkheden voor verder zoeken.

        vr groet uit het opnieuw met sneeuw bedekte Southern Ontario - echter een prachtig gezicht,
        Keimpe
        ---------------------------------
        Now with a new friend-happy design! Try the new Yahoo! Canada Messenger

        [Non-text portions of this message have been removed]
       • pboltjes@planet.nl
        Hallo Keimpe, Heb je al contact gehad met Rian Derksen. www.dutchregiments Je kunt natuurlijk ook eerst haar prachtige site bezoeken. Groeten en succes, Piet
        Message 7 of 10 , Mar 5, 2008
         Hallo Keimpe,

         Heb je al contact gehad met Rian Derksen.
         www.dutchregiments Je kunt natuurlijk ook eerst haar
         prachtige site bezoeken.

         Groeten en succes,
         Piet

         ----- Original Message -----
         From: ken veldhuis
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Sent: Wednesday, March 05, 2008 6:11 PM
         Subject: [Friesland-genealogy] soldaat in het leger van Napoleon


         Beste Piet, Hans, Luut en Herman,

         Hartelijk bedankt voor de reacties op mijn vraag. Nu heb ik een veel beter inzicht in het hoe en waarom, en mogelijkheden voor verder zoeken.

         vr groet uit het opnieuw met sneeuw bedekte Southern Ontario - echter een prachtig gezicht,
         Keimpe         ---------------------------------
         Now with a new friend-happy design! Try the new Yahoo! Canada Messenger

         [Non-text portions of this message have been removed]

         --
         Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter.
         1712 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
         Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl


         [Non-text portions of this message have been removed]
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.