Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Huisnummering

Expand Messages
 • phnl5
  Beste mensen, Ik zag een tijdje geleden weer een vraag over huisnummers. Dit is volgens mij een terugkerende vraag en in nijn beleving werkt het als volgt: 1.
  Message 1 of 2 , Mar 2, 2008
   Beste mensen,

   Ik zag een tijdje geleden weer een vraag over huisnummers. Dit is
   volgens mij een terugkerende vraag en in nijn beleving werkt het als
   volgt:

   1. Stemkohiernummer (belastingregister vanaf 1640 tot 1788):
   Aanduiding van uitsluitend stemdragende plaatsen. Per gemeente met
   gebruiker en eigenaar. Soms omschrijving van lokatie of naam van het
   pand. Enkelvoudig nummer. Het gaat hier vrijwel uitsluitend om
   boerderijen die door de omschrijving meestal wel te lokaliseren zijn.

   2. Floreennummer (belastingregister van circa 1700 tot 1858):
   Aanduiding van floreenplichtigen. Per dorp/ gemeente met gebruiker en
   eigenaar. Soms omschrijving van lokatie en bijhorende percelen.
   Koppeling aan kadaster 1832. Enkelvoudig nummer. Ook deze panden zijn
   door omschrijving en koppeling met het kadaster eenvoudig te
   lokaliseren.

   3. Gemeentelijk huisnummer (gemeentelijke registers met huisnummering
   vanaf circa 1790 tot 1900): Dit zijn de voorlopers van de huidige
   huisnummers. Verschillend per gemeente. Dergelijke nummers werden
   gebruikt voor adressering, volkstelling en identificatie in
   verkoopakten. Binnen verscheidene gemeenten heeft meerdere malen
   hernummering plaatsgevonden. Lokalisering is mogelijk als de gemeente
   dit in haar archieven heeft bewaard, of door eigen reconstructie. De
   nummering was uiteraard niet willekeuring en in een klein dorp is
   deze met enig puzzelen zelf te recontrueren.

   4. Kadastraal nummer (kadastrale metingen vanaf 1832 tot heden):
   Aanduiding van ieder perceel met eigenaar en woonplaats eigenaar.
   Opgebouwd uit: kadastrale gemeente, kadastrale sectie (letter) en
   perceel (nummer). Lokalisering met kadastrale minuutplans. Vrijwel
   alle percelen zijn later opgesplitst of samengevoegd waarna werd
   hernummerd. Mutaties in de nummering zijn terug te vinden in de
   registers van de Hypotheekbewaarders.

   5. Gemeentelijk adres (vanaf circa 1900 tot heden): opvolgers van de
   oudere gemeentelijke nummers, maar nu met straatnamen. Er heeft in de
   loop der tijd vrijwel altijd weer hernummering plaatsgehad.
   Straatnamen zijn ook veranderd of opgeheven. Lokalisering hangt weer
   af van het feit of de gemeente dit nog in haar archieven heeft. Soms
   is het mogelijk de huisnummering van een straat zelf te reconstrueren.

   6. Postcode (vanaf 1978 tot heden): Ingevoerd ten bate van
   automatische verwerking/ sortering. Indeling in postcode regio's. De
   letter-cijfer combinatie is uniek voor circa 20 adressen.

   De gemeentelijke huisnummers in het bijzonder zijn frustrerend. Men
   krijgt het idee iets ontdekt te hebben, maar dan stokt de
   lokalisering omdat de gemeente dit niet gearchiveerd heeft. Dan rest
   slechts nog reconstructie op basis van: toevalsvondsten, kennis over
   bewoners en de aanname dat de nummering niet willekeurig was. Wat
   betreft het meer recente gemeentelijke adres is het vaak zinvol te
   rade te gaan bij familie of streekhistorici. Het is onjuist om aan te
   nemen dat een adres uit het begin van de 20e eeuw op dezelfde lokatie
   betrekking heeft als die met het huidige identieke adres.

   Groetnis,
   P. Hartmans
  • Henk Smit
   Beste hr./mvr. Hartmans, bedankt voor de duidelijke uitleg/toelichting op het vinden van adressen in verleden en heden. Met vriendelijke groet, Henk Smit
   Message 2 of 2 , Mar 3, 2008
    Beste hr./mvr. Hartmans,

    bedankt voor de duidelijke uitleg/toelichting op het vinden van
    adressen in verleden en heden.

    Met vriendelijke groet,
    Henk Smit
    <Knip>
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.