Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 28-02-2008

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 28-02-2008 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Feb 28, 2008
   De onderstaande advertenties zijn op 28-02-2008 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Antje Broersma (partner: Hendrik Vonk).
   geb.: 30-01-1937. overl.: Kollumerzwaag, 22-02-2008. (NOF 25-02-2008).

   Klaske de Jong (partner: D.Y. Henstra).
   geb.: Kootstertille, 15-09-1936. overl.: Drachten (wonende te Kootstertille), 23-02-2008. (NOF 25-02-2008).

   Thijs Grijpstra (partner: Maaike Hoekstra).
   geb.: 14-03-1938. overl.: Damw�ld, 23-02-2008. (NOF 25-02-2008).

   Gerritdina (Gerrie) Leistra (partner: Taeke van Lingen, overl.: 23-04-2002).
   geb.: nb. (71 jaar). overl.: Dokkum, 22-02-2008. (NOF 25-02-2008).

   Jakob (Jappie) Wijma (partner: Hennie Veenstra).
   geb.: Drogeham, 30-05-1948. overl.: Twijzel, 24-02-2008. (NOF 25-02-2008).

   Minke Woudstra (partner: de Zwart).
   geb.: nb. overl.: Damwoude, 20-02-2008. (NOF 25-02-2008).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.