Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 24-02-2008

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 24-02-2008 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Feb 24, 2008
   De onderstaande advertenties zijn op 24-02-2008 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Johannes Deelstra.
   geb.: nb. overl.: Cananda, 08-02-2008. (NOF 13-02-2008).

   Atze Dijkstra (partner: A. Postma).
   geb.: Jistrum, 19-01-1933. overl.: Leeuwarden, 13-02-2008. (NOF 15-02-2008).

   F. Drenth (partner: Zijlstra).
   geb.: nb. overl.: Zwaagwesteinde, 15-02-2008. (NOF 18-02-2008).

   Maria Drenth (partner: Teunis Zijlstra, overl.: 01-01-2004).
   geb.: Leek, 21-02-1919. overl.: Leeuwarden, 15-02-2008. (NOF 18-02-2008).

   Grietje Kobus (partner: Gooi Kloosterman).
   geb.: Twizel, 20-10-1967. overl.: Droegeham (wonende Kollumerzwaag), 14-02-2008. (NOF 18-02-2008).

   Yke Kuipers (partner: Bauke Veenstra).
   geb.: Murmerwoude, 13-04-1925. overl.: Veenwouden, 10-02-2008. (NOF 13-02-2008).

   Afie Sijtsema.
   geb.: nb. overl.: De Triemen, 09-02-2008. (NOF 13-02-2008).

   Anneke van der Meulen.
   geb.: Kollum, 02-08-1944. overl.: Hengelo, 11-02-2008. (NOF 18-02-2008).

   Sijmen (Siemen) van der Veen (partner: Jan Kamminga).
   geb.: Westergeest, 04-04-1942. overl.: Roodkerk, 10-02-2008. (NOF 13-02-2008).

   Yfke Trijntje van der Velde (partner: Pieter Wester, overl.: 23-09-1982).
   geb.: Heeg, 23-05-1924. overl.: Harlingen, 13-07-2008. (NOF 15-02-2008).

   Neeltje van Dijk (partner: Abele van Santen, overl.: 20-01-1997).
   geb.: 15-08-1920. overl.: Surhuisterveen, 12-02-2008. (NOF 15-02-2008).

   Siebrigje Veenstra (partner: Sieds Kloosterman, overl.: 14-04-1996).
   geb.: 19-07-1918. overl.: Kollum, 15-02-2008. (NOF 18-02-2008).

   Gerrit Visser.
   geb.: Broeksterwoude, 16-03-1946. overl.: Buitenpost, 13-02-2008. (NOF 15-02-2008).

   Jan Visser.
   geb.: nb. overl.: 00-02-2008. (NOF 20-02-2008).

   Jitze Westra (partner: Jelkje Kramer).
   geb.: Broeksterwoude, 16-08-1932. overl.: Dokkum, 17-02-2008. (NOF 20-02-2008).

   Minke Woudstra (partner: Jelle de Zwart, overl.: 21-07-2000).
   geb.: nb. (83 jaar). overl.: Damwoude, 20-02-2008. (NOF 22-02-2008).

   Sake Wybenga (partner: Willie Vonk).
   geb.: 26-12-1953. overl.: Veenwouden, 16-02-2008. (NOF 20-02-2008).

   Sake Wybenga.
   geb.: nb. overl.: Veenwouden, 16-02-2008. (NOF 22-02-2008).

   Klaas Zuidersma.
   geb.: nb. overl.: Kootstertille, 12-02-2008. (NOF 15-02-2008).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.