Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

de Vries-Heerenveen

Expand Messages
 • s.hhagen@freeler.nl
  Dag onderzoekers, Misschien kan iemand mij helpen met het volgende: Op 28 februari 1751 trouwden te Gorredijk Albert Lammerts de Vries van het Heerenveen, en
  Message 1 of 1 , Feb 25, 2001
   Dag onderzoekers,

   Misschien kan iemand mij helpen met het volgende:
   Op 28 februari 1751 trouwden te Gorredijk Albert Lammerts de Vries
   van het Heerenveen, en Zara Andries van Gordijk. Volgens DTB 559 (RA
   Leeuwarden)waren hun kinderen: Wike (1751),Andries (1753), Rinske
   (1756), Lammert (1758) en Hendrikjen (1760) (allen geboren te
   Gorredijk).
   Ik ben er tot dusver niet in geslaagd gegevens over de geboorte en
   ouders van zowel Albert Lammerts de Vries als Zara Andrys te
   achterhalen.
   Bij de geboorte van Wike op 5 dec 1751 staat in het doopboek vermeld
   dat het kind door de moeder is gepresenteerd. Volgens een
   archieffunctionnaris was dit ongebruikelijk en zou dit kunnen
   inhouden, dat de vader van een andere geloof is of zoiets. Dit zou
   dan een probleem kunnen zijn bij het achterhalen van zijn afkomst.Van
   zijn zoon Andries staat in een huwelijksakte vermeld dat hij tegen de
   doop was dus mogelijk gaat het hier om mennonieten ? (doopsgezinden
   die tegen de kinderdoop waren).
   Mijn vragen zijn:
   ---Heeft iemand misschien informatie over de ouders van Albert
   Lammerts de Vries en die van Zara Andries.
   ---Zijn er andere bronnen die mogelijk wat op zouden kunnen leveren?
   (zijn er bijvoorbeeld registers van doopsgezinde gemeenten uit die
   tijd en in die plaatsen).
   ---Wat mij ook interesseert is de familienaam : "de Vries". De meeste
   mensen hadden in die tijd nog geen familienaam. Waar komt dit
   vandaan ? Waarom heet iemand in "Vriesland" de Vries ?

   Bvd Siegfried Hagen
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.