Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Akten naamsaanneming 1811 gefotografeerd

Expand Messages
 • hzijlstra
  Onno, Als je op de afbeelding staat, dan rechtermuisknop: afbeelding opslaan als jpg. Groetnis, Hans ... weer een beetje meer informatie dan de database. ...
  Message 1 of 8 , Feb 13, 2008
   Onno,

   Als je op de afbeelding staat, dan rechtermuisknop: afbeelding
   opslaan als jpg.

   Groetnis, Hans
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Onno Elgersma"
   <o.elgersma@...> wrote:
   >
   > Andrys,
   >
   > Geweldige service van jullie, want het origineel geeft toch vaak
   weer een beetje meer informatie dan de database.
   > Tot nu toe dacht ik bij voorbeeld dat er een ambtelijke fout
   gemaakt was bij de naamsaanname van iemand die als Elzinga overleed
   maar volgens de database Elgersma als achternaam aangenomen had. Nu
   zag ik in het origineel dat hij de akte wel degelijk met Elgersma had
   ondertekend.
   > Het is jammer dat de aktes met de extensie .htm op de website staan
   en niet als .jpg. Als .jpg had ik ze zelf kunnen bewerken in een
   fotobewerkingsprogramma, b.v. meer contrast om ze beter leesbaar te
   maken, vergroten/verkleinen, of een interessant stuk uitsnijden.
   Misschien is het mogelijk om ze in die vorm bij Tresoar aan te vragen?
   >
   > Groeten,
   >
   > Onno Elgersma
   > ----- Original Message -----
   > From: Andrys Stienstra
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Sent: Wednesday, February 13, 2008 9:50 AM
   > Subject: [Friesland-genealogy] Akten naamsaanneming 1811
   gefotografeerd
   >
   >
   > Kortgeleden heeft Tresoar alle aktes waarin in 1811 de
   familienamen
   > zijn vastgelegd gefotografeerd. Tot nu toe waren deze aktes
   alleen op
   > de studiezaal in fotokopie beschikbaar, maar vanaf nu kan
   iedereen ook
   > thuis de aktes bekijken.
   >
   > De registers van familienamen danken hun ontstaan aan een aantal
   > wetten, waarvan het Decreet van keizer Napoleon van 18 augustus
   1811
   > voor Friesland het belangrijkste was. Bij dat decreet werden de
   > inwoners verplicht een vaste familienaam aan te nemen. De
   inwoners die
   > er al een hadden moesten deze eveneens laten vastleggen.
   >
   > De registers van de eilanden (Ameland, Schiermonnikoog,
   Terschelling
   > en Vlieland) en Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden ontbreken.
   Het
   > is bekend dat die van Barradeel, Franekeradeel, Hennaarderadeel,
   > Leeuwarderadeel en Westdongeradeel hiaten vertonen.
   > Maar uit een vergelijking met andere provincies blijkt, dat er in
   > Friesland duidelijk meer bewaard is gebleven dan elders. De
   oorzaken
   > daarvan zijn niet bekend, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk
   dat men
   > in andere delen van het land dit decreet overbodig achtte omdat
   daar
   > vrijwel iedereen al een familienaam had.
   > In Friesland daarentegen had de grote meerderheid van de bevolking
   > voor 1811 geen familienamen, maar zgn. patronymica (vadersnamen).
   > Enkele voorbeelden: Jan Harmensz(oon) of Jan Harmens, Trijntje
   > Pieters(dochter), Sjoerd Gerbens, etc. Met het invoeren der
   > familienamen had overigens het gebruik van patronymica bepaald
   niet
   > afgedaan; men kan ze tot op de huidige dag tegenkomen in de
   geschreven
   > en (vooral) gesproken taal.
   >
   > Het overgrote deel van de aktes dateert uit december 1811, maar
   ook in
   > de jaren 1812 en 1813 werden er nog namen vastgelegd van degenen
   die
   > 'vergeten' hadden zich te melden of dachten dat het niet voor hen
   > gold. Ook deze gegevens zijn op de website te raadplegen.
   > De Familienamen 1811 zijn te vinden in de website
   via 'Voorouders' of
   > via het snelmenu 'Direct naar', of via deze link.
   >
   > Een database waarin op deze aktes van naamsaanneming gezocht kon
   > worden was al jarenlang één van de onderdelen van de website van
   > Tresoar. Met het koppelen van de afbeeldingen van de
   oorspronkelijke
   > akte aan deze database wordt hier een dimensie aan toegevoegd: het
   > oorspronkelijk geschreven stuk waar onze voorouders voor de eerste
   > keer hun eigen naam onder schreven (voorzover ze hadden leren
   > schrijven!).
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.