Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Overlijdensberichten Friesland 10-02-2008

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 10-02-2008 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Feb 10, 2008
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 10-02-2008 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Griet de Vries (partner: Lijzenga).
   geb.: nb. overl.: Kollum, 01-02-2008. (NOF 04-02-2008).

   Murkje de Vries.
   geb.: nb. overl.: Kootstertille, 02-02-2008. (NOF 06-02-2008).

   Alida Catriene IJff (partner: Kees Ehrenburg, overl.: 31-12-2004).
   geb.: Purmerend, 08-06-1927. overl.: Leeuwarden, 04-02-2008. (NOF 06-02-2008).

   Sytze Kempenaar (partner: Martha Haakma, overl.: 29-03-2001).
   geb.: nb. (88 jaar). overl.: Kollum, 06-02-2008. (NOF 08-02-2008).

   Gosse Klaver.
   geb.: nb. overl.: Leeuwarden, 31-02-2008. (NOF 04-02-2008).

   Sietse Koonstra.
   geb.: nb. overl.: Veenwouden, 03-02-2008. (NOF 06-02-2008).

   Roelof van der Veen.
   geb.: Akkerwoude, 25-03-1925. overl.: Dokkum, 05-02-2008. (NOF 08-02-2008).

   Willem Wijma (partner: Siske Montsma, overl.: 1986).
   geb.: Niawier, 14-05-1929. overl.: Metslawier, 04-02-2008. (NOF 06-02-2008).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.