Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

"Wezen & Boefjes"

Expand Messages
 • Robert van der Hall
  Goede morgen, Nu eens geen vraag maar een aanrader. Ik kwam het boek “Wezen & Boefjes, zes eeuwen zorg in wees- en kinderziekenhuizen” tegen. De schrijvers
  Message 1 of 1 , Feb 3, 2008
   Goede morgen,   Nu eens geen vraag maar een aanrader.   Ik kwam het boek “Wezen & Boefjes, zes eeuwen zorg in wees- en
   kinderziekenhuizen” tegen. De schrijvers zijn S. Groenveld, J.J.H.Dekker en
   Th. R. M. Willemse, terwijl voor de eindredactie J.Dane tekent. Uitgever is
   Verloren Hilversum (1997) . Ik mag u allen lezing van dit boek zeer
   aanbevelen. We hebben allemaal weesjes in ons voorgeslacht en deze studie
   beschrijft dit verschijnsel zeer uitgebreid en naar mijn mening ook zeer
   volledig.   In mijn geval ook nog een tweetal gevallen uit mijn voorgeslacht. O.a. mbt
   een broer van een voormoeder:

   “ ………opmerking van het weeshuisbestuur in Leiden in 1680, na het overlijden
   van het echtpaar Willem van Persijn en Lijsbet Basijn. Er waren twee
   nagelaten zoontjes met de naam Crijn, één van acht en één van vier jaar.
   ‘Die van 8 jaren is een speelkint, niet gewonnen bij Lisbet Basijn , maer
   bij sijn dienstmaecht, daerom hebben de regenten tselve niet willen
   aennemen, gelijc tselve oock noyt aengenomen zal werden’ Een zuster van de
   vader bekommerde zich om het kind………….”   Ik zelf zou nooit op die gegevens of bron zijn uitgekomen en het vertelt mij
   dus enorm veel over de dagelijkse gang van zaken in die periode in Leiden.
   Het boek staat vol met dergelijke voorbeelden en met statistieken en meer
   informatie.   Met groet!

   Robert van der Hall

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.