Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

trijntje gerrits bruinsveld (2e keer)

Expand Messages
 • johnplaysjazz
  dag medesneupers, ik heb over deze dame ongeveer een jaar geleden ook al een vraag gesteld. Inmiddels heb ik, tijdens mijn jaarlijkse bezoek aan tresoar, een
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2008
   dag medesneupers,
   ik heb over deze dame ongeveer een jaar geleden ook al een vraag
   gesteld. Inmiddels heb ik, tijdens mijn jaarlijkse bezoek aan tresoar,
   een gedeeltelijk antwoord gevonden. Het blijkt dat trijntje Gerrits
   Bruinsveld in 1789 overleden is, "onder Nes" (Westdongeradeel). Dit
   heb ik gevonden in een notariele akte uit 1848 (inv. 104035, rep. 175,
   d.d. 31.8.1848) - een boedelinventaris van haar man, Jan Foppes
   Dijkstra. Daarin staat de zin "overleden onder Nes in den jare
   zeventien honderd negen en tachtig", zonder vermelding van maand of dag.
   Nu heeft Trijntje, wanneer ze overlijdt, twee kinderen: Foppe, geboren
   1785, en Gerrit, geboren Januari 1789 (en gedoopt 22 februari 1789).
   Beide zoons waren dus miderjarig toen hun moederoverleed. Mijn vragen
   zijn:
   1. is er in zo'n geval een boedelinventaris en de benoeming van een
   toeziend voogd? Aangezien we voor 1811 zijn, denk ik dat er geen
   notariele aktes te vinden zijn.
   2. zo ja, waar zou dit te vinden zijn?
   3. als iemand in tresoar is, en wat vrije tijd heeft, zou die iemand
   dan eens voor mij kunnen sneupen naar boedelinventaris, of voogdij zaak?
   Ik ben inmiddels weer weg uit NL en kom vermoedelijk dit jaar niet
   meer terug.
   Bij voorbaat dank voor het meedenken en -zoeken.
   John de Vries
   Ottawa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.