Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 31-01-2008

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 31-01-2008 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Jan 31, 2008
   De onderstaande advertenties zijn op 31-01-2008 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Ymkje Bekema (partner: Wiebren Bosma, overl.: 14-09-1973).
   geb.: Westhem, 12-05-1920. overl.: Drachten, 26-01-2008. (DrCrt 30-01-2008).

   Jan Boonstra (partner: Martje Hofman).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 30-01-2008).

   Maaike de Haan (partner: Pieter Kuperus).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 30-01-2008).

   Chiel Deckers.
   geb.: nb. overl.: Ryptsjerk, 23-01-2008. (Actief 30-01-2008).

   Rommie Deinum (partner: Klaas Bloemhof).
   geb.: nb. overl.: Burgum, 28-01-2008. (Actief 30-01-2008).

   Rommie Hilda Deinum (partner: Klaas Bloemhof).
   geb.: Drachten, 02-02-1961. overl.: Burgum, 27-01-2008. (DrCrt 30-01-2008).

   Geeske Feenstra (partner: Veenstra).
   geb.: nb. overl.: Burgum, 25-01-2008. (Actief 30-01-2008).

   Kees Gjaltema.
   geb.: nb. overl.: 28-01-2008. (DrCrt 30-01-2008).

   Hendrik Wolter Heida.
   geb.: 05-02-1920. overl.: Drachten (Bertilla), 24-01-2008. (DrCrt 30-01-2008).

   Dirkje Horjus (partner: van der Heide).
   geb.: nb. overl.: Burgum, 26-01-2008. (Actief 30-01-2008).

   Anneke Huizing.
   geb.: nb. overl.: Bakkeveen, datum nb.. (DrCrt 30-01-2008).

   Pieter Kuperus (partner: Maaike de Haan).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 30-01-2008).

   Simon (Sijmon) Miedema.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 30-01-2008).

   Wiebe Pool (partner: Dieuwke Keuning).
   geb.: Tijnje, 02-06-1923. overl.: Drachten, 27-01-2008. (DrCrt 30-01-2008).

   Hiltje Pronk (partner: Hinne Dillema).
   geb.: Ureterp Vallaat, 09-09-1923. overl.: Drachten, 28-01-2008. (DrCrt 30-01-2008).

   Maaike Rinsema (partner: Wybrand Dorenbos).
   geb.: Fryske Peallen, 27-12-1939. overl.: Grins, 23-01-2008. (DrCrt 30-01-2008).

   Jan van der Kooi.
   geb.: nb. overl.: Bakkeveen, 27-01-2008. (DrCrt 30-01-2008).

   Jan van der Meulen (partner: Pity Keuning).
   geb.: Wolvega, 20-04-1926. overl.: Bilthoven, 19-01-2008. (DrCrt 30-01-2008).

   Griet van der Wal.
   geb.: nb. overl.: Noardburgum, 22-01-2008. (Actief 30-01-2008).

   G. Zandstra (partner: Paulusma).
   geb.: nb. overl.: Drachten, 24-01-2008. (Actief 30-01-2008).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.