Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[Friesland-genealogy] betekenis van "verspieren"

Expand Messages
 • Wilco de Jonge
  Groepsgenoten, Voorbeeld: Ancke Saeckedr te Goëngahuizen verspiert de boden daar zij en Baucke Annes elkander trouw beloften hadden gepresteerd Is de
  Message 1 of 4 , Jan 2, 2008
  • 0 Attachment
   Groepsgenoten,

   Voorbeeld: "Ancke Saeckedr te Goëngahuizen verspiert de boden daar zij en Baucke Annes elkander trouw beloften hadden gepresteerd"

   Is de onderstaande verklaring eigenlijk wel helemaal correct?

   Verspieren - zeg maar blokkeren - dat is het door de achtergebleven muurbloem formeel protest aantekenen bij of juist voor de huwelijksvoltrekking, omdat er door de gewraakte trouwlustige al eerder een trouwbelofte is gedaan, namelijk aan een achtergebleven muurbloem. Trouwbelofte deed je zeker onder Friese boeren krachtig-symbolisch door een in doek geknoopte gouden/zilveren munt aan te bieden. Als je dit had gedaan kon je eigenlijk nauwelijks meer onder het huwelijk uit. Het telde feitelijk zwaarder dan wat wij verloving noemen. En toch bedacht men zich dan nog wel eens ... of moest men gewoon met iemand anders trouwen. En dan bleef de boze muurbloem achter. En die had dan - bij gelegenheid van de proclamaties en bij de huwelijksvoltrekking zelf - het recht om formeel bezwaar aan te tekenen.
   Aanleidingen voor verspieren konden ook wel eens zijn: bigamie, te nauwe familierelatie, etc

   Wilco

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Nynke van den Hooven
   Wilco, Het is een wat gekleurde verklaring. Maar het was wél zo dat een huwelijksbelofte nagekomen diende te worden. Of die belofte werd bekrachtigd door
   Message 2 of 4 , Jan 3, 2008
   • 0 Attachment
    Wilco,

    Het is een wat 'gekleurde' verklaring. Maar het was wél zo dat een
    huwelijksbelofte nagekomen diende te worden. Of die belofte werd bekrachtigd
    door een in een doek geknoopte munt aan te bieden, is me niet bekend.

    Een vrouw kon de geboden / proclamatiën verspieren wanneer de desbetreffende
    bruidegom haar eerder een huwelijksbelofte had gedaan. Maar ook het
    omgekeerde kwam voor, nl dat het huwelijk van een bruidspaar werd verspierd
    omdat de bruid eerder al aan iemand anders een huwelijksbelofte gedaan had.
    Of omdat bruid of bruidegom minderjarig was. Of om nog andere redenen.
    Als je zoekt in de DTB van Tresor met als zoekterm verspier* kom je de
    nodige verspieringen tegen, waar ook de reden van verspiering wordt vermeld.
    Een greep daaruit:

    Dokkum 1634: de geboden zijn wegens minderjarigheid verspierd door Jan
    Thonis, de vader van de bruidegom;
    Dokkum 1636: verspiering van de proclamaties door Hiltie Lipckes, aan wie de
    bruidegom een eerdere trouwbelofte had gedaan;
    Kollummerland c.a. 1779: de proclamaties zijn na verspiering door "een
    mededinger van haar" op last van het nedergerecht Kollumerland hervat;
    gehuwd te Bergum op 1 augustus 1779;
    Tietjerksteradeel 1687: Met toestemming van het dorpsgerecht; Verspieringe
    door Wouter Thijssen (de vader van de bruid);
    Weststellingwef 1631: Hendrick Harmens van Elslo verspiert dit huwelijk tot
    Jacopien (de bruid) hem haar gekregen pand teruggeven zal hebben; protest
    "gecasseert" (vernietigd) volgens sententie van 8 september 1631;
    Schoterland 1662: de geboden zijn gespierd door Antie Jacob Thoenesdr; de
    bruidegom verklaart de verspiering ongeldig, aangezien die niet met een eed
    is bekrachtigd, waarop haar vader Jacob Thoenes van de verspiering afziet;
    Schoterland 1665: beide tekenen met handtekening; verspiering door de
    curatoren Hylcke Egberts c.s., omdat de bruidegom te jong is; de eerste
    proclamatie op 5 april 1665; hij heeft uiteindelijk het venia aetatis
    (meerderjarigheidsverklaring) verkregen;
    Harlingen 1749: de bruid wordt gecompareerd door haar vader Claas Joosten de
    Graaf; verspiering door Johanna Wintzelijn wegens het hebben van
    schriftelijke trouwbeloften van Johannes Gloor (de bruidegom) met haar zelf;
    Wonseradeel 1615: hij is een zoon van Pijtter Annis, het huwelijk is
    verspierd door Gerrijt Pijtters, lakenkoper te Bolsward, die de bruid ervan
    beticht dat zij een trouwbelofte heeft gedaan aan zijn zoon Wijbe Gerrits,
    hetgeen zij ontkent;
    Wonseradeel 1687: het huwelijk is na de tweede proclamatie verspierd, omdat
    haar vorige echtgenoot nog zou leven op de vaart, omdat bruid en bruidegom
    hiervan het tegendeel niet konden bewijzen is de zaak via de classis
    verwezen naar het nedergerecht.

    Je ziet: mogelijheden te over :-)

    Met vriendelijke groet,
    Nynke van den Hooven.

    ----- Original Message -----
    From: Wilco de Jonge
    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Sent: Thursday, January 03, 2008 12:37 AM
    Subject: [Friesland-genealogy] betekenis van "verspieren"

    Groepsgenoten,

    Voorbeeld: "Ancke Saeckedr te Goëngahuizen verspiert de boden daar zij en
    Baucke Annes elkander trouw beloften hadden gepresteerd"

    Is de onderstaande verklaring eigenlijk wel helemaal correct?

    Verspieren - zeg maar blokkeren - dat is het door de achtergebleven
    muurbloem formeel protest aantekenen bij of juist voor de
    huwelijksvoltrekking, omdat er door de gewraakte trouwlustige al eerder een
    trouwbelofte is gedaan, namelijk aan een achtergebleven muurbloem.
    Trouwbelofte deed je zeker onder Friese boeren krachtig-symbolisch door een
    in doek geknoopte gouden/zilveren munt aan te bieden. Als je dit had gedaan
    kon je eigenlijk nauwelijks meer onder het huwelijk uit. Het telde feitelijk
    zwaarder dan wat wij verloving noemen. En toch bedacht men zich dan nog wel
    eens ... of moest men gewoon met iemand anders trouwen. En dan bleef de boze
    muurbloem achter. En die had dan - bij gelegenheid van de proclamaties en
    bij de huwelijksvoltrekking zelf - het recht om formeel bezwaar aan te
    tekenen.
    Aanleidingen voor verspieren konden ook wel eens zijn: bigamie, te nauwe
    familierelatie, etc

    Wilco<knip>
   • Wilco de Jonge
    Dankjewel Nynke, een heel compleet verhaal! Over die bekrachting met een knottendoek: In de 15e, 16e 17 en ook nog wel in de 18e eeuw werd de bruidsschat in de
    Message 3 of 4 , Jan 3, 2008
    • 0 Attachment
     Dankjewel Nynke, een heel compleet verhaal!
     Over die bekrachting met een knottendoek: In de 15e, 16e 17 en ook nog wel in de 18e eeuw werd de bruidsschat in de knottendoek geknoopt, en als de bruid de knottendoek aannam, was dat een trouwbelofte. Ik weet niet in hoeverre dit nou specifiek Fries is. Ik leid het onder meer ook af uit de hieronder ingekopieerde bronnen.
     Wilco     Over de naam van het huis Drie Ducatons, tussen Leeuwarden en Jelsum

     (zie http://www.fryk.nl/printview.php?t=3106&start=0&sid=78cd0fe62ee3f30bd0aa62a38f2733d5 )
     In Letterkundige Naoogst van J.H. Halbertsma, uit 1840-1845 het volgende (zie http://www.wumkes.nl/docs/HalbertsmaJH_LetterkundigeNaoogst.pdf )     Zoo veel van den koop-prijs; wij komen nu aan den doek, waarin de Fries het geld overreikte. Van dien doek, gewoonlijk de knottedoek,en bij verkorting knotte genoemd, zijn mij slechts twee exemplaren voorgekomen. Het eene een doek van wit en tamelijk fija linnen, reeds

     beschreven door mijnen vriend Posthumus, is tusschen twee kettingsteek - randen bestikt met het volgende omschrift.·

     Boek gesocht gevonden

     Geknopt gebonden

     iïîin hart en soate lief vitferlmren

     Ghi bloidt als een hagedoren

     Ghi rvickt als een eegelantíer

     Min hart is bi ν en ick ben hu-

     Op V staet een taek van mennen

     lek fri ν met gestadige sinnen.

     Deze knottedoek, afkomstig uit de nalatenschap van wijlen den Ecrw. P. Brouwer Pz. een a£stammeling van Mcnno Simons, bij wien ik denïelven mogt zien, is, meen ik, nog in wezen. De andere knottedoek, afkomstig uit den boedel der gebroeders Jan en Dirk Hindelojien te Workum, is ook nog voorhanden. Hij is weder van

     fijn wit linnen, en draagt midden i n , rondom een gestikten boom, het volgende kreupelrijm:

     Schoen lief ken jent,

     Ontfanc die gaven , die ick ju sint.

     Al is die gaven clin,

     Ghi vet vel vat ick mien.

     ----- Original Message -----
     From: Nynke van den Hooven
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Sent: Thursday, January 03, 2008 2:08 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] betekenis van "verspieren"


     Wilco,

     Het is een wat 'gekleurde' verklaring. Maar het was wél zo dat een
     huwelijksbelofte nagekomen diende te worden. Of die belofte werd bekrachtigd
     door een in een doek geknoopte munt aan te bieden, is me niet bekend.

     Een vrouw kon de geboden / proclamatiën verspieren wanneer de desbetreffende
     bruidegom haar eerder een huwelijksbelofte had gedaan. Maar ook het
     omgekeerde kwam voor, nl dat het huwelijk van een bruidspaar werd verspierd
     omdat de bruid eerder al aan iemand anders een huwelijksbelofte gedaan had.
     Of omdat bruid of bruidegom minderjarig was. Of om nog andere redenen.
     Als je zoekt in de DTB van Tresor met als zoekterm verspier* kom je de
     nodige verspieringen tegen, waar ook de reden van verspiering wordt vermeld.
     Een greep daaruit:

     Dokkum 1634: de geboden zijn wegens minderjarigheid verspierd door Jan
     Thonis, de vader van de bruidegom;
     Dokkum 1636: verspiering van de proclamaties door Hiltie Lipckes, aan wie de
     bruidegom een eerdere trouwbelofte had gedaan;
     Kollummerland c.a. 1779: de proclamaties zijn na verspiering door "een
     mededinger van haar" op last van het nedergerecht Kollumerland hervat;
     gehuwd te Bergum op 1 augustus 1779;
     Tietjerksteradeel 1687: Met toestemming van het dorpsgerecht; Verspieringe
     door Wouter Thijssen (de vader van de bruid);
     Weststellingwef 1631: Hendrick Harmens van Elslo verspiert dit huwelijk tot
     Jacopien (de bruid) hem haar gekregen pand teruggeven zal hebben; protest
     "gecasseert" (vernietigd) volgens sententie van 8 september 1631;
     Schoterland 1662: de geboden zijn gespierd door Antie Jacob Thoenesdr; de
     bruidegom verklaart de verspiering ongeldig, aangezien die niet met een eed
     is bekrachtigd, waarop haar vader Jacob Thoenes van de verspiering afziet;
     Schoterland 1665: beide tekenen met handtekening; verspiering door de
     curatoren Hylcke Egberts c.s., omdat de bruidegom te jong is; de eerste
     proclamatie op 5 april 1665; hij heeft uiteindelijk het venia aetatis
     (meerderjarigheidsverklaring) verkregen;
     Harlingen 1749: de bruid wordt gecompareerd door haar vader Claas Joosten de
     Graaf; verspiering door Johanna Wintzelijn wegens het hebben van
     schriftelijke trouwbeloften van Johannes Gloor (de bruidegom) met haar zelf;
     Wonseradeel 1615: hij is een zoon van Pijtter Annis, het huwelijk is
     verspierd door Gerrijt Pijtters, lakenkoper te Bolsward, die de bruid ervan
     beticht dat zij een trouwbelofte heeft gedaan aan zijn zoon Wijbe Gerrits,
     hetgeen zij ontkent;
     Wonseradeel 1687: het huwelijk is na de tweede proclamatie verspierd, omdat
     haar vorige echtgenoot nog zou leven op de vaart, omdat bruid en bruidegom
     hiervan het tegendeel niet konden bewijzen is de zaak via de classis
     verwezen naar het nedergerecht.

     Je ziet: mogelijheden te over :-)

     Met vriendelijke groet,
     Nynke van den Hooven.

     ----- Original Message -----
     From: Wilco de Jonge
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Sent: Thursday, January 03, 2008 12:37 AM
     Subject: [Friesland-genealogy] betekenis van "verspieren"

     Groepsgenoten,

     Voorbeeld: "Ancke Saeckedr te Goëngahuizen verspiert de boden daar zij en
     Baucke Annes elkander trouw beloften hadden gepresteerd"

     Is de onderstaande verklaring eigenlijk wel helemaal correct?

     Verspieren - zeg maar blokkeren - dat is het door de achtergebleven
     muurbloem formeel protest aantekenen bij of juist voor de
     huwelijksvoltrekking, omdat er door de gewraakte trouwlustige al eerder een
     trouwbelofte is gedaan, namelijk aan een achtergebleven muurbloem.
     Trouwbelofte deed je zeker onder Friese boeren krachtig-symbolisch door een
     in doek geknoopte gouden/zilveren munt aan te bieden. Als je dit had gedaan
     kon je eigenlijk nauwelijks meer onder het huwelijk uit. Het telde feitelijk
     zwaarder dan wat wij verloving noemen. En toch bedacht men zich dan nog wel
     eens ... of moest men gewoon met iemand anders trouwen. En dan bleef de boze
     muurbloem achter. En die had dan - bij gelegenheid van de proclamaties en
     bij de huwelijksvoltrekking zelf - het recht om formeel bezwaar aan te
     tekenen.
     Aanleidingen voor verspieren konden ook wel eens zijn: bigamie, te nauwe
     familierelatie, etc

     Wilco<knip>

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Hinke
     Ook bestond het knottekistje. Over gebruiken bij huwelijke staat ook het e.e.a. te lezen op de site van het West-Fries museum:
     Message 4 of 4 , Jan 3, 2008
     • 0 Attachment
      Ook bestond het knottekistje. Over gebruiken bij huwelijke staat ook het
      e.e.a. te lezen op de site van het West-Fries museum:

      http://www.wfm.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=72&lang=nl

      groet, Hinke Woudt-Westra.

      Wilco de Jonge schreef:
      >
      > Dankjewel Nynke, een heel compleet verhaal!
      > Over die bekrachting met een knottendoek: In de 15e, 16e 17 en ook nog
      > wel in de 18e eeuw werd de bruidsschat in de knottendoek geknoopt, en
      > als de bruid de knottendoek aannam, was dat een trouwbelofte. Ik weet
      > niet in hoeverre dit nou specifiek Fries is. Ik leid het onder meer
      > ook af uit de hieronder ingekopieerde bronnen.
      > Wilco
      knip
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.