Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 31-12-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 31-12-2007 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Dec 31, 2007
   De onderstaande advertenties zijn op 31-12-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Martje Boelens.
   geb.: Boelenslaan, 04-02-1951. overl.: Drachten, 28-11-2007. (Feanster 04-12-2007).

   Baukje Brouwer-Piersma (partner: Lieuwe Brouwer, overl.: 20-10-1979).
   geb.: 15-02-1914. overl.: Noardburgum, 15-12-2007. (Feanster 18-12-2007).

   Aaltje de Wal.
   geb.: nb. overl.: Surhuisterveen?, 01-12-2007. (Feanster 11-12-2007).

   Geert Folkerts (partner: Grietje Folkerts-Wijma).
   geb.: 17-02-1926. overl.: Surhuisterveen?, 02-12-2007. (Feanster 04-12-2007).

   Geert Folkerts.
   geb.: nb. overl.: Surhuisterveen, 02-12-2007. (Feanster 11-12-2007).

   Antje Hamstra-Wijbenga (partner: Sierd Hamstra, overl.: 08-06-1952).
   geb.: Zwaagwesteinde, 17-07-1911. overl.: Buitenpost, 13-12-2007. (Feanster 18-12-2007).

   Tjitze Hettema (partner: Tjitske Hettema-Noordman).
   geb.: Huizum, 09-01-1926. overl.: Buitenpost, 30-11-2007. (Feanster 04-12-2007).

   Tjitze Hettema.
   geb.: nb. overl.: Buitenpost, 30-11-2007. (Feanster 11-12-2007).

   Klaas Jongsma.
   geb.: nb. overl.: Surhuisterveen, 07-12-2007. (Feanster 18-12-2007).

   Klaas Jongsma (partner: Fokje Jongsma-van der Weij).
   geb.: Vrouwenparochie, 19-04-1931. overl.: Noardburgum, 07-12-2007. (Feanster 11-12-2007).

   Klaas Tiemen Jongsma (partner: Fokje Jongsma-van der Weij).
   geb.: Vrouwenparochie, 19-04-1931. overl.: Noardburgum, 07-12-2007. (Feanster 11-12-2007).

   Roel Kuipers.
   geb.: nb. overl.: Jistrum, 03-12-2007. (Feanster 11-12-2007).

   Tine Laanstra-Miedema (partner: Romke Laanstra, overl.: 1992).
   geb.: 09-05-1937. overl.: Surhuisterveen?, 14-12-2007. (Feanster 18-12-2007).

   Anne Stoppelen-van der Wijk.
   geb.: nb. overl.: Apeldoorn, datum nb.. (Feanster 11-12-2007).

   Mindert van Dekken.
   geb.: Surhuizum, 12-07-1931. overl.: Augustinusga, 05-12-2007. (Feanster 11-12-2007).

   Gerrit Fokkes van der Heide.
   geb.: nb. (80 jaar). overl.: Leeuwarden, 27-11-2007. (Feanster 04-12-2007).

   Ruurd van der Veen (partner: Martje van der Veen-Pander).
   geb.: Harkema, 09-04-1942. overl.: Harkema, 09-12-2007. (Feanster 11-12-2007).

   Michiel Veenstra.
   geb.: nb. overl.: Assen, 28-11-2007. (Feanster 04-12-2007).

   Aaltje Vellinga (partner: Sjoerd de Wal, overl.: 03-07-1982).
   geb.: Tietjerk, 30-08-1924. overl.: Drachten, 01-12-2007. (Feanster 04-12-2007).

   Ritske Vries (partner: Antje Anna Kooistra, overl.: 07-12-1977).
   geb.: 18-04-1947. overl.: Drogeham?, 15-12-2007. (Feanster 18-12-2007).

   Hermien (Miep) Wagenaar (partner: Gerard Eekels).
   geb.: 09-09-1974. overl.: Leeuwarden, 01-12-2007. (Feanster 04-12-2007).

   Andries Witteveen (partner: Hendrikje (Hinke) Witteveen-Ytsma).
   geb.: 29-04-1928. overl.: Drogeham, 08-12-2007. (Feanster 11-12-2007).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.