Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Beslinga State in Friens

Expand Messages
 • klaaspera
  Hallo Margreet, Bedankt voor je reactie. Over het familie-archief van de Van Sytzama s heb ik al contact gehad met Tresoar. Volgens hen zijn de stukken nogal
  Message 1 of 3 , Dec 31, 2007
   Hallo Margreet,

   Bedankt voor je reactie. Over het familie-archief van de Van Sytzama's
   heb ik al contact gehad met Tresoar. Volgens hen zijn de stukken nogal
   persoonlijk van aard en gaan ze niet over het personeel. Inmiddels heb
   ik een brief geschreven aan een barones, die een nakomelinge is van
   Johannes Galenus van Sytzama. Als dat niets oplevert, moet ik vanuit
   Veenendaal maar eens afreizen naar Leeuwarden. Het Nederlands
   Adelsboek zal vermoedelijk ook geen informatie over het personeel
   geven. Het tweede boek dat je noemt, heb ik al aangeschaft via een
   internetboekhandel. Een goede jaarwisseling!

   Hartelijke groeten,

   Klaas Pera

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mvh@...> wrote:
   >
   > Hoi Klaas en allen,
   >
   > Sytzama in de aquabrowser op de tresoar-site leerde mij:
   >
   > Toegangsnummer: 334-04
   > Familiearchief Van Sytzama
   > 1. Inventaris van het archief van de familie Van Sytzama (1528)
   1613-1941
   > 1.01. Inleiding
   > De familie Van Sytzama stamt oorspronkelijk uit Arum, waar zij al in
   > de 15de eeuw woonde. Later vestigde één van de leden zich op
   > Beslingastate te Friens, dat tot aan de afbraak in 1849 als
   > familiehuis diende. In 1822 werden J.G. en W.H. van Sytzama erkend tot
   > het voeren van de titel van baron. Tot de belangrijkste leden
   > behoorden generaal J.G. baron van Sytzama (1767-1839), die in 1814 een
   > eigen regiment oprichtte en M.P.D. baron van Sytzama (1789-1848), die
   > van 1840 tot aan zijn dood gouverneur van Friesland was.
   > Voor achtergrondinformatie over deze familie raadplege men:
   > - Nederland's Adelsboek, 1952.
   > - D.J. van der Meer, Friens en de Van Sytzama's. Alphen aan den Rijn,
   > 1994.
   >
   > Stukken van deze familie bevinden zich voorts in de familiearchieven
   > Van Sytzama-Gevaerts, Van Haersma-Van Sytzama en Van Harinxma thoe
   > Slooten (alle berustend in het Ryksargyf).
   > 1.02. Inventaris
   >
   > en meer.
   > Misschien zit er toch iets tussen omtrent personeel?
   >
   > Goed uiteinde 2007 - goed begin 2008,
   > margreet
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.