Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Van Dijk/Dirks (Hallum/Marrum); Tziaerdts (Blija?); Baukes/Romcke (Stiens?)

Expand Messages
 • Cornélius Boekema
  In de stamboom van Claas Durks heb ik n Petrus Hessel Boekema, geb. 30 Juni 1916 (Bolsward), overl. 2 Dec. 1995 (Franeker) die getrouwd was met Sabina van
  Message 1 of 1 , Dec 31, 1999
   In de stamboom van Claas Durks heb ik 'n Petrus Hessel Boekema, geb. 30 Juni
   1916 (Bolsward), overl. 2 Dec. 1995 (Franeker) die getrouwd was met Sabina van
   Dijk. Ze hadden 7 kinderen die aangegeven staan op mijn website (Boekemastate).
   Maar ik heb geen andere gegevens, geen trouwdatum en niets betreffende Sabina.
   veel geluk met het onderzoek in 2000.
   Cor Boekema

   Meindert van Dijk a �crit :

   > From: "Meindert van Dijk" <dijk0517@...>
   >
   > Hieronder volgt een beknopte stamreeks van mijn grootvader Meindert van
   > Dijk, geb. te Hallum
   > Graag zou ik in contact komen met mensen, die ook met de vermelde families
   > bezig zijn (geweest) of aanvullende informatie beschikbaar hebben.
   >
   > Vr.gr. Meindert van Dijk
   >
   > ==========================
   > Stamreeks van Meindert van DIJK
   >
   > Generatie I
   >
   > 1 Meindert (Meint) van DIJK, landarbeider, geboren op 01-06-1892 te
   > Hallum, overleden op 31-05-1935 te Leeuwarden.
   > Gehuwd op 29-06-1916 te Ferwerd met Fokeltje WINKEL, geboren op
   > 22-11-1894 te Ferwerd, overleden op 09-08-1977 te Veenwouden, begraven te
   > Hallum, dochter van Jan (Gerrits) WINKEL, arbeider en Renske (Kornelis)
   > BURMANIA.
   >
   > Generatie II
   >
   > 2 Kornelis (Sijes) van DIJK, landarbeider, geboren op 24-11-1845 te
   > Nijkerk, overleden op 22-11-1910 te Hallum?
   > Gehuwd op 21-05-1872 te Ferwerderadeel met de 21-jarige
   > 3 Wytske Dirks DIRKS, zonder beroep, geboren op 13-07-1850 te
   > Hallum, overleden 1921, dochter van Dirk Pieters DIRKS, arbeider en Antje
   > Baukes van DIJK.
   >
   > Generatie III
   >
   > 4 Seije (Meijnderts) (Seie, Sije) van DIJK, boerarbeider te Marrum,
   > geboren op 08-04-1805 te Nijkerk, overleden op 22-10-1888 te Nijkerk.
   > Gehuwd (1) op 23-05-1830 te Leeuwarden met Wilhelmina (Fransen)
   > (Mina) van der HEIDE, 20 jaar oud (zie 5).
   > Gehuwd (2) op 09-05-1857 te Ferwerderadeel met Trijntje Ti(e)les
   > BERGSMA, arbeider (voor huwelijk), geboren te Hallum, dochter van Tile
   > BERGSMA en Renske (Sijes) de HOND (of WIND)???
   > 5 Wilhelmina (Fransen) (Mina) van der HEIDE, dienstmeid te
   > Leeuwarden, geboren op 02-07-1809 te Leeuwarden, overleden op 19-08-1854 te
   > Nijkerk, dochter van Frans Geerts van der HEIDE, wieldraaier en Marrigje
   > (W)ALSUM (ALSEN?).
   >
   > Generatie IV
   >
   > 8 Mei(j)ndert (Baukes) van DIJK, arbeider, geboren op 07-07-1770 te
   > Marrum, overleden op 16-06-1849 te Nijkerk op 78-jarige leeftijd.
   > Gehuwd (1) op 19-08-1792 te Ferwerd met Martje MINKES, overleden
   > 1801 te Marrum.
   > Gehuwd (2) op 07-06-1802 te Marrum met Y(e)beltje Jillerts
   > HOEKSTRA, (zie 9).
   > 9 Y(e)beltje Jillerts HOEKSTRA, gedoopt op 24-01-1768 te Marrum,
   > overleden op 20-09-1843 te Nijkerk, dochter van Jillert Taekes HOEKSTRA en
   > Yttje JENTJES (of YNTJES).
   >
   > Generatie V
   >
   > 16 Bauke HILBRANDS, boerenarbeider, gedoopt op 20-07-1732 te Marrum.
   > Gehuwd op 03-05-1760 te Marrum met
   > 17 Syke HENDRIKS.
   >
   > Generatie VI
   >
   > 32 Hillebrand(t) (Hilbrand) BAUKES, arbeider, gedoopt op 18-10-1699
   > te Marrum.
   > Gehuwd op 22-08-1731 te Nijkerk met
   > 33 Hiltje JACOBS.
   >
   > Generatie VII
   >
   > 64 Bauke HILBRANDS, gedoopt op 28-07-1675 te Marrum.
   >
   > Generatie VIII
   >
   > 128 Hilbrand (Hillebrand) PYTTERS (PITERS), overleden te Marrum.
   > Gehuwd op 26-05-1671 te Stiens met
   > 129 Jeltie PIETERS, gedoopt op 28-04-1648 te Stiens, dochter van Pyter
   > JACOBS en Reinsk(e) JANS.
   >
   > Generatie IX
   >
   > 256 Pijter HILLEBRANTS, geboren te Stiens ?
   > Gehuwd op 03-10-1641 te Stiens met
   > 257 Trijntje TZIAERDTS, geboren te Blija ?
   >
   > Generatie X
   >
   > 512 Hilbrand BAUKES, geboren circa 1608 te Stiens ?
   > Gehuwd met
   > 513 Zits ROMCKE.
   >
   > > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.