Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

AW: [Friesland-genealogy] hemrica

Expand Messages
 • fokko kloostra
  hendrik jacobs ged te garijp 9-11-1725 acten: S23 311 (analf: merk kloet) - S24 182 Alle jurjens ged oenkerk 26-3-1730 - zoon vann jurjen pieters en aaltje
  Message 1 of 1 , Dec 5 6:55 AM
  • 0 Attachment
   hendrik jacobs ged te garijp 9-11-1725
   acten: S23 311 (analf: merk kloet) - S24 182

   Alle jurjens ged oenkerk 26-3-1730 - zoon vann jurjen pieters en aaltje alles - veenbaas op molendend , onder oenkerk - speciecohier 1752 nr 60 - 1764 zijn vrouw overleden -
   kinderen gedoopt te oenkerk:
   mettje 4-3-1764 geboren 12-5-1758
   Acten: DAN K13 16, 41, 42, 74, 82, en 323 - S26 411 - S27 168 en 260

   anne pieters gedoopt te oenkerk 28-4-1726 - zoon van pieter annes en pietjes gosses - arbeider te oenkerk - quot: arbeider die dec cost kan verdienen en niet meer, 1 9-1 - overleden oenkerk 1764. huwde 5-4-1750 met akke jacobs beiden van oenkerk - belijdenis gedaan op 23-5-1757 -
   Akten TIE S21 105 (koopt een praam) - S23 78 (1764) - speciecohier oenkerk nr 17 gebruiker -
   1765 de weduwe gealimenteerd, woont in armenkamer - 1770 niet meer vermeld -
   kinderen gedoopt in oenkerk
   mettje 5-6-1757 (geb 1-4-1751)
   pieter geb 30-4-1757
   pietje 15-2-1761
   jacob en antje 25-3-1764

   groetjes
   fokko sumar


   ----- Ursprüngliche Mail ----
   Von: Bert Hemrika <s.hemrika@...>
   An: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Gesendet: Dienstag, den 4. Dezember 2007, 22:50:26 Uhr
   Betreff: RE: [Friesland-genealogy] hemrica

   Dit is toch weer een uitbreiding van mijn gegevens. Ik had wel wat: zie
   www.familie- hemrika.nl

   Van: Friesland-genealogy @yahoogroups. com
   [mailto:Friesland-genealogy @yahoogroups. com] Namens fokko_kloostra
   Verzonden: dinsdag 4 december 2007 20:50
   Aan: Friesland-genealogy @yahoogroups. com
   Onderwerp: [Friesland-genealog y] hemrica

   Bert

   jan sytses hemrica geboren ca 1668 te bergum - zoon van sytse
   lefferts en pietertje pieters - schoolmeester, dorpsrechter en
   ontvanger te oenkerk(1720) - waarschijnlijk ook nog herbergier.
   overleden oenkerk 2-11-1733 - huwde martjen remmerts (remery) -
   belijdenis in oenkerk ca 1707 - op lidmatenstaat oenkerk 1723 en
   1728 -tekent diaconierekeningen in 1726, 1729 en 1731.
   Acten: S16 579 (1720) borg hendrik remeri - S19 101 -
   kinderen gedoopt in oenkerk
   pieter 10-9-1713
   remmert 24-2-1715
   sytse 20-8-1716
   klaas 12-11-1717
   leffert 16-6-1719
   trijntje 26-12-1724 12 dagen oud
   klaas 9-2-1727
   trijntje 3-9-1730

   Mr Sytse Lefferts Hemrica geb 1654 - koopman en organist te bergum -
   schoolmeester van 1714/1718 - overleden te bergum 6-7-1718.
   Huwde te drachten 30-6-1678 met grietje sytses - huwde met pietertje
   pieters - huwde te bergum 29-11-1696 met sanneke alberts (beiden van
   Bergum); Belijdenis gedaan op 30-11-1677 te drachten - te oudega met
   attestaie van drachten 13-7-1679 - naar drachten met attestatie 4-6-
   1682 - ca 1682 aangenomen te bergum - op lidmatenlijst bergum 1690
   (met zijn tweede vrouw). in 1693 alleen - is in 1692 curator over
   beern wierds - 1698 eigenaar stem nrs 7 en 8 te Hemrik -Uit
   inventaris blijkt dat het vastgoed in 1714 te hemrik is verkocht;
   Akten: M8 20 - M12 387(1714) - M13 (inventaris 15-7-1718) - testament
   d.d. 22-6-1718 -
   kinderen tweede huwelijk:
   grietje gedoopt te drachten 23-5-1686
   volgenden gedoopt te bergum:
   pieter 3-8-1690
   leffert en bartel (tweeling) 11-9- 1692 (bartel overleden)
   kinderen derde huwelijk:
   albert 25-4-1697
   albert 26=6=1698
   aukje 9-10-1701
   pietertje 25-2-1703
   pietertje 6-4-1704
   bartel 11-4-1706
   gerritje 1-1-1708
   wytske 29-4-1710
   bartel 3-5-1711
   sierd 3=9=11713
   wytske 29-3-1716

   leffert sytses hemrica zoon van sytse lefferts en pietje pieters -
   gedoopt te bergum 11-9-1692 - woont 1714 te blija - woont 1718 te
   noorderdrachten.

   sanneke (susanna) alberts, geboren 1672 - dochter van Albert johannes
   en namkje geerts - overleden bergum 31-10-1746 - huwde te bergum 29-
   11-sytse lefferts (hemrica) - beiden van bergum - belijdenis bergum
   25-2-1694 - op lidmaten lijst bergum 1722 (buurt in ''t oosten) -
   1729 weduwe -
   Akten M13 355 (namen ouders blijken uit kroes, aanwezig in
   inventaris) - S16 636

   pietertje pieters overleden bergum voor 1693 - huwde ca 1685 met
   sytse lefferts (henrica) - komt 20-9-1685 te drachten met attestatie
   van bovenkarspel (n-Holland) - aangenoemen te bergum op ca 1688 - op
   lidmatenlijst bergum 1690

   grietje sytses huwde te drachten 30-6-1678 met sytse lefferts -
   belijdenis gedaan te drachten op 6-9-1687 - 13-7-1679 met attestatie
   van drachten naar Oudega - woont 1682 in drachten.

   grietje sytses gedoopt te drachten 23-5-1686 dochter van sytse
   lefferts en pietertje pieters - huwde te oenkerk 17-8- 1710 gosse
   jacobs (hij van oudkerk, zij van oenkerk) belijdenis oenkerk ca 1707
   woont 1720 in oenkerk - 1723 weduwe niet op lidmatenlijst
   Acten S17 271

   gosse jacobs gedoopt te oudkerk 19-2-1688 - zoon van jacob binnerts
   en sikje tjalles - bakker te oenkerk - overleden oenkerk voor 1723 -
   huwde 17-8-1710 met grietje sytses
   acten M12 387 - S17 271 (medeeigenaar van het veerschip van oudkerk
   naar leeuwarden
   kinderen gedoopt te oenkerk
   pietertje 12-1-1711
   sikje
   aaltje

   Gerritje sytses gedoopt 1-1-1708 te bergum - overleden bergum 1797
   huwde te bergum 16-2-1743 met hidde symens (beiden van bergum/)
   belijdenis gedaan te bergum 29-8-1728 - op lidmatenlijst 1729, 1761
   en 1772 (steeds in Buurt in ''t oosten)
   pers koh: 1768 - 1793 f 500

   Hidde symens zoon van symen gerrits en tietje luitjens - veenbaas -
   overleden te bergum 1770 - huw te bergum 16-2-1743 Gerritje sytses
   (bieden van bergum) - belijdenis gedaan te bergum 23-22-1725 - op
   lidmatenlijst bergum 1729 (woont op gaastmaburen d.i. hardegarijp) -
   op lidmatenlijst 1761 ouderling, woont aan de oostkant - is 1737
   erfgenaam van willem luitjens - quot: een veenbaas en redelijk
   welgesteld, 2+1, 29-19 - pers coh 1768 bergum nom.ux. f 214-6 - 1774
   f 500 - 1778 de weduwe(tot 1793)
   Acten: S19 499 - S20 215 - S22 201 - S24 117
   kinderen gedoopt te bergum
   sytse 24-5-1744
   tietje 7-9-1749 ( 1 maand oud)

   albert sytses ged bergum 26-6-1698 - schoolmeester en ontvanger te
   blessum van 1716 tot 1784 - overleden te blessum 1784 - huwde fokje
   sybrens - huwde te blessum maaike jurjens (van blessum) 4-5-1777 -
   kinderen geboren in blessum:
   doetje 1-6-1732
   susanna 19-9-1741
   beide kinderen zijn in 1772 gehuwd en wonen niet meer in blessum.

   voor zover eerst
   groetjes
   fokko sumar

   [Non-text portions of this message have been removed]

   Heute schon einen Blick in die Zukunft von E-Mails wagen? Versuchen Sie´s mit dem neuen Yahoo! Mail. www.yahoo.de/mail

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.