Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

AW: [Friesland-genealogy] Re: Wat is een Galileeer Kerk?

Expand Messages
 • fokko kloostra
  Cornelis sjoerds geboren aan de kant van Veenwouden onder bergum 1732 - zoon van sjoerd minnes en bieuwke cornelis - boer onder bergum - huwde onder bergum
  Message 1 of 1 , Dec 5, 2007
   Cornelis sjoerds geboren aan de kant van Veenwouden onder bergum 1732 - zoon van sjoerd minnes en bieuwke cornelis - boer onder bergum - huwde onder bergum 5-4-1760 met geeske sybrens van leeuwarden - quot Bergum: nopens de havenpachten, 14-2 - pers cohier 1768
   f 2000 - 1781 onder ede f 800 (t/m 1793) - erfgenaam van zuster antje -

   Akten: DAN K13 21 - Tie A nr 4 (1794 zekere C. Sj. op de heidestreek onder tietjerksteradeel bij veenwouden beschuldigsd van diefstel) - S20 264 - S22 265, 394, 436. - S23 252 - S24 39, 94, 133, 209, 243, 378, en 443 - S25 90, 122, 124. - verkoopt 1779 voor f 3800 aan vaste goederen -

   kinderen gedoopt in veenwouden:
   sjoerd 26-4-1761 (geb 20-3-1761)
   beukjen 16-1-1763

   groetjes
   fokko sumar

   ----- Ursprüngliche Mail ----
   Von: reyacta <mvh@...>
   An: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Gesendet: Mittwoch, den 5. Dezember 2007, 02:22:03 Uhr
   Betreff: [Friesland-genealogy] Re: Wat is een Galileeer Kerk?

   Hi,

   Ze doopten wel, maar slechts eentje:
   Leeuwarden, dopen, doopjaar 1758
   Dopeling: Gerben
   Gedoopt op 5 november 1758 in Leeuwarden
   Kind van Gerben Clases en Geeske Sybrens

   Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
   Dopeling : GERBEN of GERBRICHJE
   Vader : GERBEN KLASES
   Moeder : GEESKE SIEBRENS

   Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   Herv. gem. Leeuwarden, doop 1754-1759
   Inventarisnr. : 944

   Gerben zal overleden zijn en daarom vernoemd worden.
   Geeske hertrouwt:
   Leeuwarden, huwelijken 1760
   Vermelding: Ondertrouw op 5 april 1760
   Man : Cornelis Sjoerds afkomstig van Bergum
   Vrouw : Geeske Sybrens afkomstig van Leeuwarden

   Leeuwarden, huwelijken 1760
   Vermelding: Attestatie afgegeven op 20 april 1760
   Man : Cornelis Sjoerds afkomstig van Bergum
   Vrouw : Geeske Sybrens afkomstig van Leeuwarden
   Opmerking : met attestatie naar Bergum

   Tietjerksteradeel, huwelijken 1760
   Vermelding: Ondertrouw op 5 april 1760 in Bergum
   Man : Cornelis Sjoerds afkomstig van onder Bergum
   Vrouw : Geeske Zybrens afkomstig van Oldegalile&# 65533;n

   Zoek je deze?
   Overlijdensakte Barradeel, 1841
   Aangiftedatum 19 november 1841, blad nr. 24
   Klaas Gerbens Hoekstra, overleden 19 november 1841, man
   Oud 61 jaar, weduwnaar
   Die is aan alle kanten onbekend in Leeuwarden.

   Hij hertrouwde - dus die bijlagen kunnen ook nog ouders vermelden:
   Huwelijksakte Barradeel, 1828
   Man : Klaas Gerbens Hoekstra
   Vrouw : Aaltje Lases de Haan
   Datum : 4 oktober 1828, akte nr. 44

   Franekeradeel, huwelijken 1806
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 september 1806
   Man : Klaas Gerbens afkomstig van Midlum
   Vrouw : Renia Redmers afkomstig van Midlum

   Na 1811 heet zij ook Bergsma, haar broers in 1811 te Woudsend.
   Na 1811 knd Geeske Gettje Eeble Redmer Hette
   daarvoor???

   Waarom denk je dat Geeske zijn moeder is?
   IJlst, dopen, geboortejaar 1781
   Kind: Ringjen
   Geboren op 23 januari 1781
   Dochter van Redmer Eebles en Akke Tiebles

   IJlst, dopen, geboortejaar 1770
   Kind: Geeske
   Geboren op 4 juli 1770
   Dochter van Redmer Eebles en Akke Tiebles
   Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   Doopsgezinde Vlaamse Gemeente IJlst, geboorten 1745-1850
   Inventarisnr. : 444

   Gezocht met klaas gerben Doopsgez*:
   Harlingen, dopen, geboortejaar 1780
   Kind: Klaas Gerbens
   Geboren op 17 april 1780 in Harlingen
   Zoon van Gerben Hanses en Berber Klaases

   Opm.: De moeder lid der gemeente sinds januari 1798
   Gecombineerde Doopsgez. gem Harlingen, geboorten 1799-1812
   Inventarisnr. : 343
   Dat ligt wel vlak bij Almenum, waar jouw Klaas zijn kinderen geboren
   werden.

   Missen we nog een Berber-dochter. .....
   Deze was er wel:
   Overlijdensakte Franekeradeel, 1827
   Aangiftedatum 14 juni 1827, blad nr. 17
   Berber Klaazes Hoekstra, overleden 12 juni 1827, vrouw
   Oud 75 jaar, weduwe

   Franeker, huwelijken 1775
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 oktober 1775
   Man : Gerben Hanses afkomstig van Franeker
   Vrouw : Berber Claases afkomstig van Franeker

   en deze:
   Het Bildt, dopen, geboortejaar 1776, doopjaar 1805
   Dopeling: Aaltje
   Geboren op 20 april 1776 in Midlum
   Gedoopt op 5 mei 1805 in St. Jacobiparochie
   Kind van Gerben Hansens en Berber Clases

   Opm.: Huisvrouw van Sijger Obbes

   en deze:
   Harlingen, dopen, geboortejaar 1789
   Kind: Hette Gerbens
   Geboren op 20 augustus 1789 in Harlingen
   Kind van Gerben Hanses en Berber Klaases

   Opm.: De moeder lid der gemeente sinds januari 1798
   Gecombineerde Doopsgez. gem Harlingen, geboorten 1799-1812
   Inventarisnr. : 343

   En wel meer, maar met die Hette en dat Midlum lijkt het allemaal te
   kloppen.

   mvg, margreet

   --- In Friesland-genealogy @yahoogroups. com, "rinskevb" <rinskevb@.. .>
   wrote:
   >
   > Hallo Fellow Seekers,
   > Did vond ik in een trouw akte "trouwd in de Galileeër kerk".
   > Weet iemand ook wat voor kerk dit is, en worden de kinderen dan ook
   gedoopt?
   > Ik kan geen kinderen vinden van dit echtpaar. Ik zoek naar Klaas
   Gerbens Hoekstra, geboren rond 1780.
   >
   > Leeuwarden, huwelijken 1756
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 augustus 1756
   > Man : Gerben Clasen afkomstig van Leeuwarden
   > Vrouw : Geeske Sybrens afkomstig van Leeuwarden
   > Opmerking : getrouwd in de Galileeër kerk
   > Gestandaardiseerde namen: GERBEN KLASES en GEESKE SIEBRENS
   >
   > met vriendelijke groeten,
   >
   > Rinske
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >

   __________________________________ Ihr erstes Baby? Holen Sie sich Tipps von anderen Eltern. www.yahoo.de/clever

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.