Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Voorouders Jackle Djurres

Expand Messages
 • Piet Reitsma
  Ik ben op zoek naar de voorouders van Jackle Djurres. Jackle is geboren in 1658 in Wons Jackle was getrouwd met Jeltje Douwes in 1686. Jeltje is in 1669
  Message 1 of 7 , Nov 29, 2007
   Ik ben op zoek naar de voorouders van Jackle Djurres.

   Jackle is geboren in 1658 in Wons
   Jackle was getrouwd met Jeltje Douwes in 1686.
   Jeltje is in 1669 geboren in Sandfirden.
   Samen kregen ze 6 kinderen (Douwe, Fookel, Djurre, Jieske, Jackle en Neeltje)
   Alle kinderen zijn geboren/gedoopt in Wons/Engwier
   Jackle Djurres overleed in 1698 in Wons.
   Jeltje overleed in 1706.

   Via DTB in Tresoar kom ik niet verder.
   Ook heb ik het archief van de NH kerk in Witmarsum doorgezocht, maar dat gaat niet ver genoeg in de tijd.

   Wie kan mij aanwijzingen geven waar ik de informatie kan krijgen die ik zoek?

   Mvg Piet Reitsma


   ____________________________________________________________________________________
   Never miss a thing. Make Yahoo your home page.
   http://www.yahoo.com/r/hs

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Judith Henstra
   Hallo Piet, Ook ik ben een nakomeling van Jackle Djurres, via Djurre Jackles, Douwe Djurres Reitsma (trouwde met Ynskje Tietes Wiersma) en diens dochter Doutje
   Message 2 of 7 , Nov 29, 2007
    Hallo Piet,

    Ook ik ben een nakomeling van Jackle Djurres, via Djurre Jackles,
    Douwe Djurres Reitsma (trouwde met Ynskje Tietes Wiersma) en diens
    dochter Doutje Douwes Reitsma.

    Ik heb helaas ook weinig anders over deze familie dan wat jij al
    hebt. Wel heb ik nog dit gevonden in Tresoar:

    Trouwregister Hervormde gemeente Parrega Hieslum Greonterp,
    1625
    DTB nr: 818, 1612 - 1744
    Vermelding: Attestatie afgegeven 6 maart 1625
    Man: Jaeckle Djurres, Idsegahuizum
    Vrouw: Jisk Claeses, Hieslum

    Gestandaardiseerde namen: JAKLE DJURRES en IESKJE KLASES
    NB: met attestatie naar Idsegahuizen

    Dat zouden grootouders van "onze" Jackle Djurres kunnen zijn. Maar
    verder heb ik ook geen aanwijzingen voor verder onderzoek.

    Mocht je geinteresseerd zijn in Doutje Douwes Reitsma's nakomelingen,
    voor zover je die nog niet hebt, dan kan ik die sturen.

    Vriendelijke groeten,

    Judith Hensyta

    Judith Henstra
    genealogie@...
    http://www.henstraweb.com


    On Nov 29, 2007, at 17:19 PM, Piet Reitsma wrote:

    > Ik ben op zoek naar de voorouders van Jackle Djurres.
    >
    > Jackle is geboren in 1658 in Wons
    > Jackle was getrouwd met Jeltje Douwes in 1686.
    > Jeltje is in 1669 geboren in Sandfirden.
    > Samen kregen ze 6 kinderen (Douwe, Fookel, Djurre, Jieske, Jackle
    > en Neeltje)
    > Alle kinderen zijn geboren/gedoopt in Wons/Engwier
    > Jackle Djurres overleed in 1698 in Wons.
    > Jeltje overleed in 1706.
    >
    > Via DTB in Tresoar kom ik niet verder.
    > Ook heb ik het archief van de NH kerk in Witmarsum doorgezocht,
    > maar dat gaat niet ver genoeg in de tijd.
    >
    > Wie kan mij aanwijzingen geven waar ik de informatie kan krijgen
    > die ik zoek?
    >
    > Mvg Piet Reitsma
    >
    >
    >
    > ______________________________________________________________________
    > ______________
    > Never miss a thing. Make Yahoo your home page.
    > http://www.yahoo.com/r/hs
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
    >
    > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
    > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://
    > groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    >
    > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Marten
    Hallo Judith en Piet, Ik heb ook een (veel latere) Jackle Djurres (Tacoma), mijn overgrootvader. Zie hieronder. Hebben jullie een link met mijn Jackle Djurres?
    Message 3 of 7 , Nov 29, 2007
     Hallo Judith en Piet,

     Ik heb ook een (veel latere) Jackle Djurres (Tacoma), mijn overgrootvader. Zie hieronder.
     Hebben jullie een link met mijn Jackle Djurres?

     Met vriendelijk groet,
     Marten.

     VIo. Jackle Djurres Tacoma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 15 febr. 1852, ? Franekeradeel 28 maart 1931, tr. 1e Wonseradeel 16 aug. 1877 Reintje Hoitinga, geb. Arum (Wonseradeel) 28 jan. 1853, ? Witmarsum (Wonseradeel) 28 juni 1880, dr. van Tjitte Douwes en Trijntje Cornelis Koster; tr. 2e Franekeradeel 25 nov. 18811 Sjoukje Hendriks Meyer, geb. Minnertsga 4 april 1843, ? Franekeradeel 29 april 1890; tr. 3e Franekeradeel 18 april 18911 Taedje Beinema, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 9 jan. 1863, In 1891 winkelier te Tzum, ? 18 mei 1951, begr. Tzum, dr. van Floris Mintjes en Trijntje Lolkes Wytsma.
     Uit het eerste huwelijk:
     1. Djurre Jackles, volgt VIIf.
     2. Trijntje Jackles Tacoma, geb. Wonseradeel 23 dec. 1879, ? ald. 19 jan. 1881, begr. Witmarsum.
     Uit het tweede huwelijk:
     3. Baukje Jackles Tacoma, geb. Tzum (Franekeradeel) 3 aug. 1882, ? Harlingen 1 mei 1955, tr. Franekeradeel 11 mei 19071 Oepke Bijlsma, geb. Tzum 2 mei 1885, Boer te Tzum, ? Harlingen 13 juni 1954, zn. van Harmen en Minke Salverda.
     4. Hendrik Jackles, volgt VIIg.


     Notitie bij het huwelijk van Jackle Djurres en Taedje: Staat of haar grafsteen vermeld als: Taekje Beintema     [Non-text portions of this message have been removed]
    • van 't Zet
     Piet, Judith en belangstellenden Dit is wat ik heb van Jakle Djurres Volgens mij hoort Dieuwke er ook bij, haar kinderen zijn: Jeltje 2x , Abe 2x en Jakele
     Message 4 of 7 , Nov 29, 2007
      Piet, Judith en belangstellenden
      Dit is wat ik heb van Jakle Djurres
      Volgens mij hoort Dieuwke er ook bij, haar kinderen zijn: Jeltje 2x , Abe 2x en Jakele
      met groet Carla


      Jakle Djurres is geboren omstreeks 1658 in Wons, zoon van Djurre.
      Jakle is overleden omstreeks 1698 in Wonseradeel, ongeveer 40 jaar oud.
      Trouwregister Hervormde gemeente Parrega Hieslum Greonterp, 1625 DTB nr: 818, 1612 - 1744
      Vermelding: Attestatie afgegeven 6 maart 1625
      Man: Jaeckle Djurres, Idsegahuizum
      Vrouw: Jisk Claeses, Hieslum
      NB: met attestatie naar Idsegahuizen
      Jakle trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1687 met Jeltje Douwes, ongeveer 18 jaar oud.
      Jeltje is geboren omstreeks 1669 in Sandfirden. Jeltje is overleden omstreeks 1706, ongeveer 37 jaar oud.

      Kinderen van Jakle en Jeltje:
      1 Dieuwke Jakeles. Dieuwke trouwde op 16-02-1710 in Schraard met Claas Abes.
      Wonseradeel, huwelijken 1710
      Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 februari 1710
      Man : Claes Abes
      Vrouw : Dieuke Jakles
      Trrouwregister Hervormde gemeente Schraard 1688-1810
      2 Douwe (Djurre) Jakeles (Jakles). Hij is gedoopt op 21-08-1687 in Wons/Engwier.
      Wonseradeel, dopen, doopjaar 1687
      Dopeling: Douwe
      Gedoopt op 21 augustus 1687 in Wons/Engwier
      Kind van Jakle Djurres en niet genoemde moeder
      Douwe trouwde, 28 jaar oud, op 01-01-1716 in Schraard met
      Hinke Jacobs Reitsma, 21 jaar oud.
      Wonseradeel, huwelijken 1716
      Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 januari 1716
      Man : Djurre Jackles afkomstig van Schraard
      Vrouw : Hincke Jacobs Reitsma afkomstig van Schraard
      Trouwregister Hervormde gemeente Schraard 1688-1810 Inventarisnr.: 825
      Hinke is geboren in 1695 in Schraard, dochter van Jacob Martens Reitsma en Geertje Pieters.
      3 Fookel Jakeles. Zij is gedoopt op 02-03-1690 in Wons/Engwier.
      Wonseradeel, dopen, doopjaar 1690
      Dopeling: Fookel
      Gedoopt op 2 maart 1690 in Wons/Engwier
      Dochter van Jakle Djurres en niet genoemde moeder
      Fookel:
      (1) trouwde, 19 jaar oud, op 06-10-1709 in Schraard met
      Baucke Pieters.
      Wonseradeel, huwelijken 1709
      Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 oktober 1709
      Man : Baucke Piters
      Vrouw : Fokel Jakles
      Trouwregister Hervormde gemeente Schraard 1688-1810 Inventarisnr.: 825
      Baucke is overleden vóór 1729.
      (2) trouwde, 38 jaar oud, op 09-01-1729 in Schraard met
      Sjoerd Hansens.
      Wonseradeel, huwelijken 1729
      Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 januari 1729
      Man : Sjoerd Hanses afkomstig van Schraard
      Vrouw : Fokel Jackles afkomstig van Schraard
      Opmerking : zij is weduwe van Baucke Pijters
      Trouwregister Hervormde gemeente Schraard 1688-1810 Inventarisnr.: 825
      4 Jakeles. Hij is gedoopt op 22-11-1691 in Wons/Engwier.
      Wonseradeel, dopen, doopjaar 1691
      Dopeling: niet genoemd
      Gedoopt op 22 november 1691 in Wons/Engwier
      Kind van Jakle Djurres en niet genoemde moeder
      Hij is overleden omstreeks 1691, ongeveer geen jaar oud.
      5 Jieske Jakeles. Zij is gedoopt op 07-05-1693 in Wons/Engwier.
      Wonseradeel, dopen, doopjaar 1693
      Dopeling: Jieske
      Gedoopt op 7 mei 1693 in Wons/Engwier
      Dochter van Jakle Djurres en niet genoemde moeder
      Jieske trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1715 in Schraard met
      Dirck Dircks.
      Wonseradeel, huwelijken 1715
      Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 mei 1715
      Man : Dirck Dircks afkomstig van Schraard
      Vrouw : Jisckjen Jackles afkomstig van Schraard
      Trouwregister Hervormde gemeente Schraard 1688-1810 Inventarisnr.: 825
      6 Jackle Jakeles. Hij is gedoopt op 17-05-1696 in Wons/Engwier.
      Wonseradeel, dopen, doopjaar 1696
      Dopeling: Jackle
      Gedoopt op 17 mei 1696 in Wons/Engwier
      Zoon van Jakle Djurres en niet genoemde moeder
      7 Neeltie Jakeles. Zij is gedoopt op 15-05-1698 in Wons/Engwier.
      Wonseradeel, dopen, doopjaar 1698
      Dopeling: Neeltie
      Gedoopt op 15 mei 1698 in Wons/Engwier
      Dochter van Jakle Djurres en niet genoemde moeder
      Neeltie trouwde, 23 jaar oud, op 15-06-1721 in Schraard met
      Symen Symens Posthumus.
      Wonseradeel, huwelijken 1721
      Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 juni 1721
      Man : Sijmen Sijmens Posthumus afkomstig van Schraard
      Vrouw : Neeltje Jackles afkomstig van Schraard
      Trouwregister Hervormde gemeente Schraard 1688-1810 Inventarisnr.: 825

      ._,___

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • klaaspera
      Beste Marten, Judith en Piet, Op www.rootsweb.com vind ik de volgende gegevens: _____________________________________________________________________ 1. Jackle
      Message 5 of 7 , Nov 29, 2007
       Beste Marten, Judith en Piet,

       Op www.rootsweb.com vind ik de volgende gegevens:

       _____________________________________________________________________

       1. Jackle DJURRES. He was the son of 2. Djurre JACKLES and 3. Hinke
       Jacobs REITSMA.

       ________________________________________
       Ahnentafel, Generation No. 2
       ________________________________________
       2. Djurre JACKLES.

       3. Hinke Jacobs REITSMA died 1773 in Schraard. She was the daughter of
       6. Jacob Martens REITSMA and 7. Geertje PYTERS.


       Children of Hinke Jacobs REITSMA and Djurre JACKLES are:
       1. i. Jackle DJURRES.

       ii. Jakle DJURRES.

       iii. Geertje DJURRES died 1784 in Schraard. She married Sijmen
       SIJMENS, son of Sijmen Sijmens POSTHUMUS and Neeltje JACKLES.
       iv. Jeltie DJURRES.

       v. Pytje DJURRES was born 22 JULI 1729 in Schraard.

       vi. Ancke DJURRES.

       vii. Jacob DJURRES was born 30 JUNI 1732 in Schraard.

       viii. Ancke DJURRES was born 4 OKTOBER 1735 in Schraard, and died
       19 SEP 1773 in Schraard.
       ix. Douwe Djurres REITSMA was born 6 JAN 1739 in Schraard. He
       married Ynskje Tietes WIERSMA 25 JAN 1761 in Schraard, daughter of
       Tiete Baukes WIERSMA and Douwtje Sybes HAITSMA. She was born 25 NOV
       1738 in Exmorra.

       ________________________________________
       Ahnentafel, Generation No. 3
       ________________________________________
       6. Jacob Martens REITSMA was born in Schettens, and died CIR 1743 in
       Schraard.

       7. Geertje PYTERS.


       Child of Geertje PYTERS and Jacob Martens REITSMA is:
       3. i. Hinke Jacobs REITSMA died 1773 in Schraard. She married Djurre
       JACKLES 1 JAN 1716 in Schraard.

       ______________________________________________________________________


       Bron:
       http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=AHN&db=:402382&id=I1824

       ________________________________________________________________________

       Hartelijke groeten,

       Klaas Pera

       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Marten" <m.tacoma@...> wrote:
       >
       > Hallo Judith en Piet,
       >
       > Ik heb ook een (veel latere) Jackle Djurres (Tacoma), mijn
       overgrootvader. Zie hieronder.
       > Hebben jullie een link met mijn Jackle Djurres?
       >
       > Met vriendelijk groet,
       > Marten.
       >
       > VIo. Jackle Djurres Tacoma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 15 febr.
       1852, ? Franekeradeel 28 maart 1931, tr. 1e Wonseradeel 16 aug. 1877
       Reintje Hoitinga, geb. Arum (Wonseradeel) 28 jan. 1853, ? Witmarsum
       (Wonseradeel) 28 juni 1880, dr. van Tjitte Douwes en Trijntje Cornelis
       Koster; tr. 2e Franekeradeel 25 nov. 18811 Sjoukje Hendriks Meyer,
       geb. Minnertsga 4 april 1843, ? Franekeradeel 29 april 1890; tr. 3e
       Franekeradeel 18 april 18911 Taedje Beinema, geb. Wolsum
       (Wymbritseradeel) 9 jan. 1863, In 1891 winkelier te Tzum, ? 18 mei
       1951, begr. Tzum, dr. van Floris Mintjes en Trijntje Lolkes Wytsma.
       > Uit het eerste huwelijk:
       > 1. Djurre Jackles, volgt VIIf.
       > 2. Trijntje Jackles Tacoma, geb. Wonseradeel 23 dec. 1879, ? ald. 19
       jan. 1881, begr. Witmarsum.
       > Uit het tweede huwelijk:
       > 3. Baukje Jackles Tacoma, geb. Tzum (Franekeradeel) 3 aug. 1882, ?
       Harlingen 1 mei 1955, tr. Franekeradeel 11 mei 19071 Oepke Bijlsma,
       geb. Tzum 2 mei 1885, Boer te Tzum, ? Harlingen 13 juni 1954, zn. van
       Harmen en Minke Salverda.
       > 4. Hendrik Jackles, volgt VIIg.
       >
       >
       > Notitie bij het huwelijk van Jackle Djurres en Taedje: Staat of haar
       grafsteen vermeld als: Taekje Beintema
       >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
      • Judith Henstra
       Hallo Marten, Het was even puzzelen, maar kijk eens of je hiermee verder kan: Geboorteakte Wonseradeel, 1827 Aangiftedatum 1 maart 1827, akte nr. 65 Djurre
       Message 6 of 7 , Nov 29, 2007
        Hallo Marten,

        Het was even puzzelen, maar kijk eens of je hiermee verder kan:

        Geboorteakte Wonseradeel, 1827
        Aangiftedatum 1 maart 1827, akte nr. 65
        Djurre Takema, geboren 28 februari 1827
        Zoon van Jakkele Hessels Takema en Doutzen Djurres Reitsma

        Dat zou dan de vader van jouw Jackle Djurres Tacoma zijn.

        Doutzen Djurres Reitsma is de dochter van Djurre Douwes Reitsma en
        Hinke Reinders Tacoma (alweer deze achternaam!). Djurre was de zoon
        van Douwe Djurres Reitsma en Ynskje Tietes Wiersma (waarvan ook nog
        ettelijke voorouders in mijn database), Douwe is de zoon van Djurre
        Jakles en Hinke Jacobs Reitsma (de naam Reitsma is via haar in de
        Djurre Jackles familie gekomen), en Djurre was de zoon van Jakle
        Djurres en Jeltje Douwes.

        En dat zijn dan weer de Jakle en Jeltje waar Piet Reitsma het over had.

        Mijn eigen informatie heb ik via Tresoar, aangevuld met gegevens van
        deze website:

        http://members.tripod.com/~Sybrand_Bonsma/stamboom/bongen9.html#284

        Aan jou dus de taak om de verbinding te vinden tussen Djurre Takema
        van 1827 en Jakle Djurres Tacoma, jouw overgrootvader. Zou niet al te
        moeilijk moeten zijn, maar ik heb even genoeg gespit in de database
        van Tresoar voor vandaag.

        Alles bij elkaar heb je er dan een heleboel voorouders bij.

        Groetjes, Judith


        Judith Henstra
        genealogie@...
        http://www.henstraweb.com


        On Nov 29, 2007, at 18:46 PM, Marten wrote:

        > Hallo Judith en Piet,
        >
        > Ik heb ook een (veel latere) Jackle Djurres (Tacoma), mijn
        > overgrootvader. Zie hieronder.
        > Hebben jullie een link met mijn Jackle Djurres?
        >
        > Met vriendelijk groet,
        > Marten.
        >
        > VIo. Jackle Djurres Tacoma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 15 febr.
        > 1852, ? Franekeradeel 28 maart 1931, tr. 1e Wonseradeel 16 aug.
        > 1877 Reintje Hoitinga, geb. Arum (Wonseradeel) 28 jan. 1853, ?
        > Witmarsum (Wonseradeel) 28 juni 1880, dr. van Tjitte Douwes en
        > Trijntje Cornelis Koster; tr. 2e Franekeradeel 25 nov. 18811
        > Sjoukje Hendriks Meyer, geb. Minnertsga 4 april 1843, ?
        > Franekeradeel 29 april 1890; tr. 3e Franekeradeel 18 april 18911
        > Taedje Beinema, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 9 jan. 1863, In 1891
        > winkelier te Tzum, ? 18 mei 1951, begr. Tzum, dr. van Floris
        > Mintjes en Trijntje Lolkes Wytsma.
        > Uit het eerste huwelijk:
        > 1. Djurre Jackles, volgt VIIf.
        > 2. Trijntje Jackles Tacoma, geb. Wonseradeel 23 dec. 1879, ? ald.
        > 19 jan. 1881, begr. Witmarsum.
        > Uit het tweede huwelijk:
        > 3. Baukje Jackles Tacoma, geb. Tzum (Franekeradeel) 3 aug. 1882, ?
        > Harlingen 1 mei 1955, tr. Franekeradeel 11 mei 19071 Oepke Bijlsma,
        > geb. Tzum 2 mei 1885, Boer te Tzum, ? Harlingen 13 juni 1954, zn.
        > van Harmen en Minke Salverda.
        > 4. Hendrik Jackles, volgt VIIg.
        >
        >
        > Notitie bij het huwelijk van Jackle Djurres en Taedje: Staat of
        > haar grafsteen vermeld als: Taekje Beintema
        >
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
        >
        > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
        > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://
        > groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        > Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Marten
        Hallo Judith, Deze Djurre (Jackles) Tacoma is inderdaad mijn betbetovergrootvader. Ik was geintredseerd in de herkomst van de namen Djurre en Jackle in onze
        Message 7 of 7 , Nov 30, 2007
         Hallo Judith,

         Deze Djurre (Jackles) Tacoma is inderdaad mijn betbetovergrootvader. Ik was geintredseerd in de herkomst van de namen Djurre en Jackle in onze stamboom. Het is zeker dat Djurre afkomstig is van de vader van Doutzen Reidsma (bij mij met een d ipv t(?)). Jackle komt bij mij een generatie eerder voor, dat het lijkt dat daar geen connectie is met de Jackle Djurres van Piet.
         Mijn stamboom van de Tacoma's staat op http://home.hccnet.nl/m.tacoma/.

         Met vriendelijke groet,
         Marten.         ----- Original Message -----
         From: Judith Henstra
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Sent: Thursday, November 29, 2007 9:19 PM
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Voorouders Jackle Djurres


         Hallo Marten,

         Het was even puzzelen, maar kijk eens of je hiermee verder kan:

         Geboorteakte Wonseradeel, 1827
         Aangiftedatum 1 maart 1827, akte nr. 65
         Djurre Takema, geboren 28 februari 1827
         Zoon van Jakkele Hessels Takema en Doutzen Djurres Reitsma

         Dat zou dan de vader van jouw Jackle Djurres Tacoma zijn.

         Doutzen Djurres Reitsma is de dochter van Djurre Douwes Reitsma en
         Hinke Reinders Tacoma (alweer deze achternaam!). Djurre was de zoon
         van Douwe Djurres Reitsma en Ynskje Tietes Wiersma (waarvan ook nog
         ettelijke voorouders in mijn database), Douwe is de zoon van Djurre
         Jakles en Hinke Jacobs Reitsma (de naam Reitsma is via haar in de
         Djurre Jackles familie gekomen), en Djurre was de zoon van Jakle
         Djurres en Jeltje Douwes.

         En dat zijn dan weer de Jakle en Jeltje waar Piet Reitsma het over had.

         Mijn eigen informatie heb ik via Tresoar, aangevuld met gegevens van
         deze website:

         http://members.tripod.com/~Sybrand_Bonsma/stamboom/bongen9.html#284

         Aan jou dus de taak om de verbinding te vinden tussen Djurre Takema
         van 1827 en Jakle Djurres Tacoma, jouw overgrootvader. Zou niet al te
         moeilijk moeten zijn, maar ik heb even genoeg gespit in de database
         van Tresoar voor vandaag.

         Alles bij elkaar heb je er dan een heleboel voorouders bij.

         Groetjes, Judith

         Judith Henstra
         genealogie@...
         http://www.henstraweb.com

         On Nov 29, 2007, at 18:46 PM, Marten wrote:

         > Hallo Judith en Piet,
         >
         > Ik heb ook een (veel latere) Jackle Djurres (Tacoma), mijn
         > overgrootvader. Zie hieronder.
         > Hebben jullie een link met mijn Jackle Djurres?
         >
         > Met vriendelijk groet,
         > Marten.
         >
         > VIo. Jackle Djurres Tacoma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 15 febr.
         > 1852, ? Franekeradeel 28 maart 1931, tr. 1e Wonseradeel 16 aug.
         > 1877 Reintje Hoitinga, geb. Arum (Wonseradeel) 28 jan. 1853, ?
         > Witmarsum (Wonseradeel) 28 juni 1880, dr. van Tjitte Douwes en
         > Trijntje Cornelis Koster; tr. 2e Franekeradeel 25 nov. 18811
         > Sjoukje Hendriks Meyer, geb. Minnertsga 4 april 1843, ?
         > Franekeradeel 29 april 1890; tr. 3e Franekeradeel 18 april 18911
         > Taedje Beinema, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 9 jan. 1863, In 1891
         > winkelier te Tzum, ? 18 mei 1951, begr. Tzum, dr. van Floris
         > Mintjes en Trijntje Lolkes Wytsma.
         > Uit het eerste huwelijk:
         > 1. Djurre Jackles, volgt VIIf.
         > 2. Trijntje Jackles Tacoma, geb. Wonseradeel 23 dec. 1879, ? ald.
         > 19 jan. 1881, begr. Witmarsum.
         > Uit het tweede huwelijk:
         > 3. Baukje Jackles Tacoma, geb. Tzum (Franekeradeel) 3 aug. 1882, ?
         > Harlingen 1 mei 1955, tr. Franekeradeel 11 mei 19071 Oepke Bijlsma,
         > geb. Tzum 2 mei 1885, Boer te Tzum, ? Harlingen 13 juni 1954, zn.
         > van Harmen en Minke Salverda.
         > 4. Hendrik Jackles, volgt VIIg.
         >
         >
         > Notitie bij het huwelijk van Jackle Djurres en Taedje: Staat of
         > haar grafsteen vermeld als: Taekje Beintema
         >
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         >
         > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
         >
         > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
         > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://
         > groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         >
         > Yahoo! Groups Links
         >
         >
         >

         [Non-text portions of this message have been removed]

         [Non-text portions of this message have been removed]
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.