Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)

Expand Messages
 • Appy De Vries
  Sake Bedankt voor de reactie en de info ,dit deed mij denken aan de verhalen van Twerda { Fan Fryslans ferline!}mar mei hwat mear humor.Voordat ik nog niet
  Message 1 of 14 , Feb 5, 2001
  • 0 Attachment
   Sake
   Bedankt voor de reactie en de info ,dit deed mij denken aan de verhalen van
   Twerda { Fan Fryslans ferline!}mar mei hwat mear humor.Voordat ik nog niet
   zeker weet of het de Jacob Siebes is laat ik het maar even zo. Groetnis fan
   Appy


   ----- Original Message -----
   From: Sake Wagenaar <s.wagenaar@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


   Hallo Appy,

   In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het
   oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
   feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer redenen
   tot onrust waren:

   "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740 begûn mei
   in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin gers. In
   protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de summer
   wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten ha de
   útfier fan hea doe ferbean.

   Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek it
   gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts en
   grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn Tietsjerksteradiel
   bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en grut
   mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta. By de
   opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
   Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S. de
   Haan, in De Feanster, datum onbekend).

   Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over doodstraffen).
   Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748 kan ik eventueel
   rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze groep).

   Met vriendelijke groet,

   Sake Wagenaar


   At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
   >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd is te
   Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier iets
   van? Ben benieuwd Groetjes Appy
   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
  • Appy De Vries
   Hans Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via er achter te komen of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
   Message 2 of 14 , Feb 5, 2001
   • 0 Attachment
    Hans
    Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via
    er achter te komen
    of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare Kostgangers van Dokkum
    van W. Vleer
    kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy


    ----- Original Message -----
    From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
    Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


    > Appy en Andries,
    >
    > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
    > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
    > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
    > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
    > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
    > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
    > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
    > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
    > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
    > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
    > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
    > grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
    > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
    > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
    > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
    > Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
    > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
    > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
    > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
    > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
    > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
    > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
    > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
    > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
    > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
    >
    > Groet, Hans Zijlstra
    > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
    > > Appy,
    > >
    > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
    > > Bloeimaand deezes jaars
    > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
    > > Friesland tot geweldige
    > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
    > > Friesland,deel 4 blz 115).
    > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
    > > ingevoerd, een manier om in
    > > het vervolg een belasting op verteringen in te
    > > vorderen, gebaseerd op het
    > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
    > > idee van Professor N.
    > > Ypey.
    > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
    > > het anderts, de
    > > effecten zijn hetzelfde!)
    > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
    > > gaan met de eerlijkheid
    > > van belasting-inning.
    > > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
    > > goederen, "welke van
    > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
    > > inderdaad grootelijks
    > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
    > > De veroordeling van personen en eventuele
    > > onthoofdingen wordt in dit boek
    > > niet over gerept.
    > > Groeten,
    > >
    > > Andries
    > >
    > > ----- Original Message -----
    > > From: Appy De Vries <appy@...>
    > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
    > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
    > >
    > >
    > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
    > > geh-24-02-1770 met
    > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
    > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
    > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
    > > kinderen waarvan hier de namen
    > >
    > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
    > > bekende schoenmaker>
    > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
    > > meer gegevens voor de
    > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
    > > heel lang mee bezig er
    > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
    > > onthoofd is te
    > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
    > > >? Wie weet hier iets
    > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
    > >
    > >
    > > [Non-text portions of this message have been
    > > removed]
    > >
    > >
    > >
    > > Genealogy yn Fryslân:
    > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > > of: http://go.to/frgen .
    > >
    > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
    > > alle sinds 8 juli 1999
    > > geposte berichten staat op
    > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    > >
    > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
    > > email-bericht naar:
    > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
    > >
    > > Genealogy yn Fryslân:
    > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > > of: http://go.to/frgen .
    > >
    > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
    > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
    > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    > >
    > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
    > > email-bericht naar:
    > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    > >
    > >
    >
    >
    > __________________________________________________
    > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
    > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
    >
    >
    > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > of: http://go.to/frgen .
    >
    > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
    1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    >
    > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    >
    >
   • j. van der meulen
    Datzou best kunnen. De Feanster is een streekkrant met een mix van (plaatselijk) nieuws en plaatselijke advertenties. Het had een bekende journalist: Joop
    Message 3 of 14 , Feb 5, 2001
    • 0 Attachment
     Datzou best kunnen. De Feanster is een streekkrant met een mix van
     (plaatselijk) nieuws en plaatselijke advertenties. Het had een bekende
     journalist: Joop Atsma, kamerlid CDA.
     ----- Original Message -----
     From: "Appy De Vries" <appy@...>
     To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Sent: Monday, February 05, 2001 2:52 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


     > Jan
     > Bedankt voor de reactie .
     > Als ik zeker weet dat dit de Jacob Siebes is die met de sweerde onthooft
     is
     > voor de Kanselarij,
     > zal ik de Feanster misschien nog raadplegen .Isdit net zoiets als de
     > Woudklank?
     > Groetnis fan Appy.
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > ----- Original Message -----
     > From: j. van der meulen <jan.vdmeulen@...>
     > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > Sent: Sunday, February 04, 2001 6:55 PM
     > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)
     >
     >
     > > Dag Sake/Appy,
     > > Misschien ten overvloede: "de Feanster" heeft een toegankelijk archief,
     in
     > > Surhuisterveen. Mocht je de publicatiedatum willen achterhalen...
     > > Jan van der Meulen.
     > >
     > > ----- Original Message -----
     > > From: "Sake Wagenaar" <s.wagenaar@...>
     > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > > Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
     > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)
     > >
     > >
     > > > Hallo Appy,
     > > >
     > > > In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over
     het
     > > oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
     > > feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer
     redenen
     > > tot onrust waren:
     > > >
     > > > "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740
     begûn
     > > mei in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin
     > gers.
     > > In protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de
     > > summer wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten
     > ha
     > > de útfier fan hea doe ferbean.
     > > >
     > > > Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek
     it
     > > gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts
     en
     > > grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn
     Tietsjerksteradiel
     > > bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en
     grut
     > > mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta.
     By
     > de
     > > opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
     > > Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S.
     de
     > > Haan, in De Feanster, datum onbekend).
     > > >
     > > > Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over
     > > doodstraffen). Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748
     > kan
     > > ik eventueel rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze
     > > groep).
     > > >
     > > > Met vriendelijke groet,
     > > >
     > > > Sake Wagenaar
     > > >
     > > >
     > > > At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
     > > > >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd
     > is
     > > te Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier
     > iets
     > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > > of: http://go.to/frgen .
     > > >
     > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
     > > 1999 geposte berichten staat op
     > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     > > >
     > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > > >
     > > >
     > > >
     > >
     > >
     > >
     > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > of: http://go.to/frgen .
     > >
     > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
     > 1999 geposte berichten staat op
     > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     > >
     > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > >
     > >
     >
     >
     >
     > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > of: http://go.to/frgen .
     >
     > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
     1999 geposte berichten staat op
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     >
     > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     >
     >
     >
    • Hans Zijlstra
     Appy, Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is dat nog te koop ? De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de jouwe is. De namen van de
     Message 4 of 14 , Feb 5, 2001
     • 0 Attachment
      Appy,

      Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is
      dat nog te koop ?
      De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de
      jouwe is. De namen van de kinderen die je noemt zie ik
      niet in de naam van zijn vrouw (gezien de strikte
      vernoemingsregels). Volgens de quotisatiekohieren van
      1749 komen er 6 verschillende heren Jacob Sybes in
      Friesland voor. Het is wel leuke heroiek zo'n
      onthoofding maar ik vermoed dat jouw Jacob wat meer
      geluk heeft gehad en niet zo'n rare kostganger was.
      Succes,
      Hans
      --- Appy De Vries <appy@...> wrote:
      > Hans
      > Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd
      > en probeer toch via via
      > er achter te komen
      > of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
      > Kostgangers van Dokkum
      > van W. Vleer
      > kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
      > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
      > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate
      >
      >
      > > Appy en Andries,
      > >
      > > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje
      > in
      > > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is
      > door
      > > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980,
      > ISBN
      > > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
      > > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
      > > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van
      > de
      > > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de
      > staatsinrichting
      > > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
      > > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis
      > van
      > > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
      > > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
      > > grond, ondanks het luiden van de klokken her en
      > der,
      > > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
      > > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
      > > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
      > > Volgens het boek waren overigens de echte
      > opstokers
      > > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl
      > Jacob
      > > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren.
      > Jacob
      > > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
      > > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
      > > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ?
      > Een
      > > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
      > > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
      > > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
      > > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
      > >
      > > Groet, Hans Zijlstra
      > > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
      > > > Appy,
      > > >
      > > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
      > > > Bloeimaand deezes jaars
      > > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters
      > in
      > > > Friesland tot geweldige
      > > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
      > > > Friesland,deel 4 blz 115).
      > > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
      > > > ingevoerd, een manier om in
      > > > het vervolg een belasting op verteringen in te
      > > > vorderen, gebaseerd op het
      > > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was
      > een
      > > > idee van Professor N.
      > > > Ypey.
      > > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men
      > noemde
      > > > het anderts, de
      > > > effecten zijn hetzelfde!)
      > > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander
      > mis te
      > > > gaan met de eerlijkheid
      > > > van belasting-inning.
      > > > Dit verving de belasting die betaald moest
      > worden op
      > > > goederen, "welke van
      > > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd,
      > en
      > > > inderdaad grootelijks
      > > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
      > > > De veroordeling van personen en eventuele
      > > > onthoofdingen wordt in dit boek
      > > > niet over gerept.
      > > > Groeten,
      > > >
      > > > Andries
      > > >
      > > > ----- Original Message -----
      > > > From: Appy De Vries <appy@...>
      > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
      > > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
      > > >
      > > >
      > > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747
      > te?
      > > > geh-24-02-1770 met
      > > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
      > > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
      > > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
      > > > kinderen waarvan hier de namen
      > > >
      > >
      >
      Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
      > > > bekende schoenmaker>
      > > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik
      > wel
      > > > meer gegevens voor de
      > > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben
      > ik al
      > > > heel lang mee bezig er
      > > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de
      > Knijpe
      > > > onthoofd is te
      > > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer
      > <1752
      > > > >? Wie weet hier iets
      > > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
      > > >
      > > >
      > > > [Non-text portions of this message have been
      > > > removed]
      > > >
      > > >
      > > >
      > > > Genealogy yn Frysl�n:
      > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > > > of: http://go.to/frgen .
      > > >
      > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
      > daarin
      > > > alle sinds 8 juli 1999
      > > > geposte berichten staat op
      > > >
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      > > >
      > > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een
      > (leeg)
      > > > email-bericht naar:
      > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > > >
      > > >
      > > >
      > > >
      > > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
      > > >
      > > > Genealogy yn Frysl�n:
      > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > > > of: http://go.to/frgen .
      > > >
      > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
      > daarin
      > > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat
      > op
      > > >
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      > > >
      > > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een
      > (leeg)
      > > > email-bericht naar:
      > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > > >
      > > >
      > >
      > >
      > > __________________________________________________
      > > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail
      > - only $35
      > > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
      > >
      > >
      > > Genealogy yn Frysl�n:
      > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > > of: http://go.to/frgen .
      > >
      > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
      > daarin alle sinds 8 juli
      > 1999 geposte berichten staat op
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      > >
      > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg)
      > email-bericht naar:
      > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > >
      > >
      >
      >
      >
      === message truncated ===


      __________________________________________________
      Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
      a year! http://personal.mail.yahoo.com/
     • Appy De Vries
      Hans De boekjes , Rare Kostgangers , zijn uitgegeven door Micro Print te Hardegarijp en geschreven door W. TSJ. Vleer [1960] en bevat 15 delen uit heel
      Message 5 of 14 , Feb 6, 2001
      • 0 Attachment
       Hans
       De boekjes , Rare Kostgangers ,
       zijn uitgegeven door Micro Print te Hardegarijp en
       geschreven door W. TSJ. Vleer [1960] en bevat 15 delen
       uit heel Friesland .Volgens mij alleen nog te koop in tweedehands
       boekwinkeltjes.
       Zelf heb ik 5 deeltjes [ dus nog 10] Ik heb er al wat fam- o.a..Siebe
       Jacobs uit de Bovenknijpe uitgeplukt
       i.v.b.m. een doopsgezinde dominee die zijn plichten verzaakte en meer met
       politiek bezig was,
       dan met zijn schaapjes ! [1795] Dus Hans toch een rare kostganger .
       Veel groetjes Appy       ----- Original Message -----
       From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
       To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Monday, February 05, 2001 11:16 PM
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


       > Appy,
       >
       > Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is
       > dat nog te koop ?
       > De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de
       > jouwe is. De namen van de kinderen die je noemt zie ik
       > niet in de naam van zijn vrouw (gezien de strikte
       > vernoemingsregels). Volgens de quotisatiekohieren van
       > 1749 komen er 6 verschillende heren Jacob Sybes in
       > Friesland voor. Het is wel leuke heroiek zo'n
       > onthoofding maar ik vermoed dat jouw Jacob wat meer
       > geluk heeft gehad en niet zo'n rare kostganger was.
       > Succes,
       > Hans
       > --- Appy De Vries <appy@...> wrote:
       > > Hans
       > > Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd
       > > en probeer toch via via
       > > er achter te komen
       > > of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
       > > Kostgangers van Dokkum
       > > van W. Vleer
       > > kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > > ----- Original Message -----
       > > From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
       > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       > > Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
       > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate
       > >
       > >
       > > > Appy en Andries,
       > > >
       > > > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje
       > > in
       > > > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is
       > > door
       > > > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980,
       > > ISBN
       > > > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
       > > > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
       > > > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van
       > > de
       > > > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de
       > > staatsinrichting
       > > > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
       > > > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis
       > > van
       > > > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
       > > > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
       > > > grond, ondanks het luiden van de klokken her en
       > > der,
       > > > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
       > > > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
       > > > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
       > > > Volgens het boek waren overigens de echte
       > > opstokers
       > > > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl
       > > Jacob
       > > > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren.
       > > Jacob
       > > > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
       > > > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
       > > > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ?
       > > Een
       > > > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
       > > > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
       > > > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
       > > > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
       > > >
       > > > Groet, Hans Zijlstra
       > > > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
       > > > > Appy,
       > > > >
       > > > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
       > > > > Bloeimaand deezes jaars
       > > > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters
       > > in
       > > > > Friesland tot geweldige
       > > > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
       > > > > Friesland,deel 4 blz 115).
       > > > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
       > > > > ingevoerd, een manier om in
       > > > > het vervolg een belasting op verteringen in te
       > > > > vorderen, gebaseerd op het
       > > > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was
       > > een
       > > > > idee van Professor N.
       > > > > Ypey.
       > > > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men
       > > noemde
       > > > > het anderts, de
       > > > > effecten zijn hetzelfde!)
       > > > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander
       > > mis te
       > > > > gaan met de eerlijkheid
       > > > > van belasting-inning.
       > > > > Dit verving de belasting die betaald moest
       > > worden op
       > > > > goederen, "welke van
       > > > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd,
       > > en
       > > > > inderdaad grootelijks
       > > > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
       > > > > De veroordeling van personen en eventuele
       > > > > onthoofdingen wordt in dit boek
       > > > > niet over gerept.
       > > > > Groeten,
       > > > >
       > > > > Andries
       > > > >
       > > > > ----- Original Message -----
       > > > > From: Appy De Vries <appy@...>
       > > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       > > > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
       > > > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
       > > > >
       > > > >
       > > > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747
       > > te?
       > > > > geh-24-02-1770 met
       > > > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
       > > > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
       > > > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
       > > > > kinderen waarvan hier de namen
       > > > >
       > > >
       > >
       > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
       > > > > bekende schoenmaker>
       > > > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik
       > > wel
       > > > > meer gegevens voor de
       > > > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben
       > > ik al
       > > > > heel lang mee bezig er
       > > > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de
       > > Knijpe
       > > > > onthoofd is te
       > > > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer
       > > <1752
       > > > > >? Wie weet hier iets
       > > > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
       > > > >
       > > > >
       > > > > [Non-text portions of this message have been
       > > > > removed]
       > > > >
       > > > >
       > > > >
       > > > > Genealogy yn Fryslân:
       > > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > > > of: http://go.to/frgen .
       > > > >
       > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
       > > daarin
       > > > > alle sinds 8 juli 1999
       > > > > geposte berichten staat op
       > > > >
       > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       > > > >
       > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een
       > > (leeg)
       > > > > email-bericht naar:
       > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > > > >
       > > > >
       > > > >
       > > > >
       > > > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
       > > > >
       > > > > Genealogy yn Fryslân:
       > > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > > > of: http://go.to/frgen .
       > > > >
       > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
       > > daarin
       > > > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat
       > > op
       > > > >
       > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       > > > >
       > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een
       > > (leeg)
       > > > > email-bericht naar:
       > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > > > >
       > > > >
       > > >
       > > >
       > > > __________________________________________________
       > > > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail
       > > - only $35
       > > > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
       > > >
       > > >
       > > > Genealogy yn Fryslân:
       > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > > of: http://go.to/frgen .
       > > >
       > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
       > > daarin alle sinds 8 juli
       > > 1999 geposte berichten staat op
       > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       > > >
       > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
       > > email-bericht naar:
       > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > > >
       > > >
       > >
       > >
       > >
       > === message truncated ===
       >
       >
       > __________________________________________________
       > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
       > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
       >
       >
       > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > of: http://go.to/frgen .
       >
       > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
       1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       >
       > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       >
      • Movision
       Hoi Hans, Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters Boersma? Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma
       Message 6 of 14 , Feb 10, 2001
       • 0 Attachment
        Hoi Hans,

        Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters
        Boersma?
        Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma geb
        1725-1745 in-rond Dongeradeel, daar huwelijken van de kinderen van Jacob
        Boersma (voor zover bekend; Renger, Antje, Sybe, Wytske, Houkje en Kornelis)
        alle in Oostdongeradeel zijn getrouwd en daar kinderen hebben gekregen.
        Tot op heden is de lijn Jacob-Sybe compleet en mijn oudste zoon heet dan ook
        weer Sybe, naar zijn opa, hetzij het via moeders kant.

        Misschien kun jij me verder helpen, ik vindt dit een grappige ontwikkeling.

        Groeten,

        John Besseling

        The Opportunity

        Your 1st choice for digital promotional tools! Ask us about: 3D & "Motion"
        software! CD-R in Business Card, 8 & 12 cm dia sizes! Plus the "Multi-Flip
        2000+ All New CD Labelling Kit" and ALL consumables; first quality labels,
        screens and more!

        -----Oorspronkelijk bericht-----
        Van: Hans Zijlstra [mailto:hzijlstra@...]
        Verzonden: zaterdag 3 februari 2001 17:54
        Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

        Appy en Andries,

        Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
        de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
        DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
        90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
        Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
        pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
        Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
        te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
        grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
        eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
        De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
        grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
        en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
        onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
        vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
        Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
        ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
        Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
        was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
        Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
        Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
        bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
        Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
        Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
        verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.

        Groet, Hans Zijlstra
        --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
        > Appy,
        >
        > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
        > Bloeimaand deezes jaars
        > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
        > Friesland tot geweldige
        > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
        > Friesland,deel 4 blz 115).
        > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
        > ingevoerd, een manier om in
        > het vervolg een belasting op verteringen in te
        > vorderen, gebaseerd op het
        > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
        > idee van Professor N.
        > Ypey.
        > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
        > het anderts, de
        > effecten zijn hetzelfde!)
        > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
        > gaan met de eerlijkheid
        > van belasting-inning.
        > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
        > goederen, "welke van
        > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
        > inderdaad grootelijks
        > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
        > De veroordeling van personen en eventuele
        > onthoofdingen wordt in dit boek
        > niet over gerept.
        > Groeten,
        >
        > Andries
        >
        > ----- Original Message -----
        > From: Appy De Vries <appy@...>
        > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
        > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
        >
        >
        > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
        > geh-24-02-1770 met
        > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
        > 01-02-1782 <doopsgezindt>
        > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
        > kinderen waarvan hier de namen
        >
        Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
        > bekende schoenmaker>
        > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
        > meer gegevens voor de
        > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
        > heel lang mee bezig er
        > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
        > onthoofd is te
        > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
        > >? Wie weet hier iets
        > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been
        > removed]
        >
        >
        >
        > Genealogy yn Fryslân:
        > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > of: http://go.to/frgen .
        >
        > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
        > alle sinds 8 juli 1999
        > geposte berichten staat op
        > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
        > email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        >
        >
        >
        > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
        >
        > Genealogy yn Fryslân:
        > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > of: http://go.to/frgen .
        >
        > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
        > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
        > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
        > email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        >


        __________________________________________________
        Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
        a year! http://personal.mail.yahoo.com/


        Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        of: http://go.to/frgen .

        Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
        geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       • Movision
        Hoi Appy, Ik stuur je dit ook maar even; Hoi Hans, Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters Boersma? Het lijkt me dat er haast
        Message 7 of 14 , Feb 10, 2001
        • 0 Attachment
         Hoi Appy,

         Ik stuur je dit ook maar even;

         Hoi Hans,

         Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters
         Boersma?
         Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma geb
         1725-1745 in-rond Dongeradeel, daar huwelijken van de kinderen van Jacob
         Boersma (voor zover bekend; Renger, Antje, Sybe, Wytske, Houkje en Kornelis)
         alle in Oostdongeradeel zijn getrouwd en daar kinderen hebben gekregen.
         Tot op heden is de lijn Jacob-Sybe compleet en mijn oudste zoon heet dan ook
         weer Sybe, naar zijn opa, hetzij het via moeders kant.

         Misschien kun jij me verder helpen, ik vindt dit een grappige ontwikkeling.

         Groeten,

         John Besseling

         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: Appy De Vries [mailto:appy@...]
         Verzonden: maandag 5 februari 2001 15:24
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

         Hans
         Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via
         er achter te komen
         of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare Kostgangers van Dokkum
         van W. Vleer
         kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy


         ----- Original Message -----
         From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
         To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


         > Appy en Andries,
         >
         > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
         > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
         > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
         > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
         > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
         > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
         > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
         > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
         > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
         > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
         > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
         > grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
         > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
         > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
         > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
         > Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
         > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
         > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
         > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
         > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
         > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
         > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
         > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
         > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
         > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
         >
         > Groet, Hans Zijlstra
         > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
         > > Appy,
         > >
         > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
         > > Bloeimaand deezes jaars
         > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
         > > Friesland tot geweldige
         > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
         > > Friesland,deel 4 blz 115).
         > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
         > > ingevoerd, een manier om in
         > > het vervolg een belasting op verteringen in te
         > > vorderen, gebaseerd op het
         > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
         > > idee van Professor N.
         > > Ypey.
         > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
         > > het anderts, de
         > > effecten zijn hetzelfde!)
         > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
         > > gaan met de eerlijkheid
         > > van belasting-inning.
         > > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
         > > goederen, "welke van
         > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
         > > inderdaad grootelijks
         > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
         > > De veroordeling van personen en eventuele
         > > onthoofdingen wordt in dit boek
         > > niet over gerept.
         > > Groeten,
         > >
         > > Andries
         > >
         > > ----- Original Message -----
         > > From: Appy De Vries <appy@...>
         > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
         > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
         > >
         > >
         > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
         > > geh-24-02-1770 met
         > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
         > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
         > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
         > > kinderen waarvan hier de namen
         > >
         > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
         > > bekende schoenmaker>
         > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
         > > meer gegevens voor de
         > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
         > > heel lang mee bezig er
         > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
         > > onthoofd is te
         > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
         > > >? Wie weet hier iets
         > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
         > >
         > >
         > > [Non-text portions of this message have been
         > > removed]
         > >
         > >
         > >
         > > Genealogy yn Fryslân:
         > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > of: http://go.to/frgen .
         > >
         > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
         > > alle sinds 8 juli 1999
         > > geposte berichten staat op
         > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > >
         > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
         > > email-bericht naar:
         > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > >
         > >
         > >
         > >
         > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
         > >
         > > Genealogy yn Fryslân:
         > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > of: http://go.to/frgen .
         > >
         > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
         > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
         > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > >
         > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
         > > email-bericht naar:
         > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > >
         > >
         >
         >
         > __________________________________________________
         > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
         > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
         >
         >
         > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > of: http://go.to/frgen .
         >
         > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
         1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         >
         >         Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         of: http://go.to/frgen .

         Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
         geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.