Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)

Expand Messages
 • Appy De Vries
  Jan Bedankt voor de reactie . Als ik zeker weet dat dit de Jacob Siebes is die met de sweerde onthooft is voor de Kanselarij, zal ik de Feanster misschien nog
  Message 1 of 14 , Feb 5, 2001
   Jan
   Bedankt voor de reactie .
   Als ik zeker weet dat dit de Jacob Siebes is die met de sweerde onthooft is
   voor de Kanselarij,
   zal ik de Feanster misschien nog raadplegen .Isdit net zoiets als de
   Woudklank?
   Groetnis fan Appy.   ----- Original Message -----
   From: j. van der meulen <jan.vdmeulen@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, February 04, 2001 6:55 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


   > Dag Sake/Appy,
   > Misschien ten overvloede: "de Feanster" heeft een toegankelijk archief, in
   > Surhuisterveen. Mocht je de publicatiedatum willen achterhalen...
   > Jan van der Meulen.
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Sake Wagenaar" <s.wagenaar@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
   > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)
   >
   >
   > > Hallo Appy,
   > >
   > > In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het
   > oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
   > feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer redenen
   > tot onrust waren:
   > >
   > > "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740 begûn
   > mei in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin
   gers.
   > In protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de
   > summer wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten
   ha
   > de útfier fan hea doe ferbean.
   > >
   > > Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek it
   > gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts en
   > grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn Tietsjerksteradiel
   > bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en grut
   > mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta. By
   de
   > opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
   > Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S. de
   > Haan, in De Feanster, datum onbekend).
   > >
   > > Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over
   > doodstraffen). Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748
   kan
   > ik eventueel rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze
   > groep).
   > >
   > > Met vriendelijke groet,
   > >
   > > Sake Wagenaar
   > >
   > >
   > > At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
   > > >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd
   is
   > te Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier
   iets
   > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > of: http://go.to/frgen .
   > >
   > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   > 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
  • Appy De Vries
   Sake Bedankt voor de reactie en de info ,dit deed mij denken aan de verhalen van Twerda { Fan Fryslans ferline!}mar mei hwat mear humor.Voordat ik nog niet
   Message 2 of 14 , Feb 5, 2001
    Sake
    Bedankt voor de reactie en de info ,dit deed mij denken aan de verhalen van
    Twerda { Fan Fryslans ferline!}mar mei hwat mear humor.Voordat ik nog niet
    zeker weet of het de Jacob Siebes is laat ik het maar even zo. Groetnis fan
    Appy


    ----- Original Message -----
    From: Sake Wagenaar <s.wagenaar@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
    Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


    Hallo Appy,

    In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het
    oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
    feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer redenen
    tot onrust waren:

    "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740 begûn mei
    in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin gers. In
    protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de summer
    wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten ha de
    útfier fan hea doe ferbean.

    Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek it
    gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts en
    grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn Tietsjerksteradiel
    bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en grut
    mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta. By de
    opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
    Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S. de
    Haan, in De Feanster, datum onbekend).

    Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over doodstraffen).
    Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748 kan ik eventueel
    rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze groep).

    Met vriendelijke groet,

    Sake Wagenaar


    At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
    >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd is te
    Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier iets
    van? Ben benieuwd Groetjes Appy
    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    of: http://go.to/frgen .

    Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
    geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   • Appy De Vries
    Hans Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via er achter te komen of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
    Message 3 of 14 , Feb 5, 2001
     Hans
     Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via
     er achter te komen
     of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare Kostgangers van Dokkum
     van W. Vleer
     kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy


     ----- Original Message -----
     From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
     To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


     > Appy en Andries,
     >
     > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
     > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
     > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
     > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
     > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
     > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
     > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
     > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
     > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
     > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
     > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
     > grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
     > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
     > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
     > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
     > Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
     > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
     > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
     > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
     > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
     > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
     > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
     > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
     > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
     > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
     >
     > Groet, Hans Zijlstra
     > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
     > > Appy,
     > >
     > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
     > > Bloeimaand deezes jaars
     > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
     > > Friesland tot geweldige
     > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
     > > Friesland,deel 4 blz 115).
     > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
     > > ingevoerd, een manier om in
     > > het vervolg een belasting op verteringen in te
     > > vorderen, gebaseerd op het
     > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
     > > idee van Professor N.
     > > Ypey.
     > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
     > > het anderts, de
     > > effecten zijn hetzelfde!)
     > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
     > > gaan met de eerlijkheid
     > > van belasting-inning.
     > > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
     > > goederen, "welke van
     > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
     > > inderdaad grootelijks
     > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
     > > De veroordeling van personen en eventuele
     > > onthoofdingen wordt in dit boek
     > > niet over gerept.
     > > Groeten,
     > >
     > > Andries
     > >
     > > ----- Original Message -----
     > > From: Appy De Vries <appy@...>
     > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
     > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
     > >
     > >
     > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
     > > geh-24-02-1770 met
     > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
     > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
     > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
     > > kinderen waarvan hier de namen
     > >
     > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
     > > bekende schoenmaker>
     > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
     > > meer gegevens voor de
     > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
     > > heel lang mee bezig er
     > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
     > > onthoofd is te
     > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
     > > >? Wie weet hier iets
     > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
     > >
     > >
     > > [Non-text portions of this message have been
     > > removed]
     > >
     > >
     > >
     > > Genealogy yn Fryslân:
     > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > of: http://go.to/frgen .
     > >
     > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
     > > alle sinds 8 juli 1999
     > > geposte berichten staat op
     > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     > >
     > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
     > > email-bericht naar:
     > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > >
     > >
     > >
     > >
     > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
     > >
     > > Genealogy yn Fryslân:
     > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > of: http://go.to/frgen .
     > >
     > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
     > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
     > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     > >
     > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
     > > email-bericht naar:
     > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > >
     > >
     >
     >
     > __________________________________________________
     > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
     > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
     >
     >
     > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > of: http://go.to/frgen .
     >
     > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
     1999 geposte berichten staat op
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     >
     > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     >
     >
    • j. van der meulen
     Datzou best kunnen. De Feanster is een streekkrant met een mix van (plaatselijk) nieuws en plaatselijke advertenties. Het had een bekende journalist: Joop
     Message 4 of 14 , Feb 5, 2001
      Datzou best kunnen. De Feanster is een streekkrant met een mix van
      (plaatselijk) nieuws en plaatselijke advertenties. Het had een bekende
      journalist: Joop Atsma, kamerlid CDA.
      ----- Original Message -----
      From: "Appy De Vries" <appy@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Monday, February 05, 2001 2:52 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


      > Jan
      > Bedankt voor de reactie .
      > Als ik zeker weet dat dit de Jacob Siebes is die met de sweerde onthooft
      is
      > voor de Kanselarij,
      > zal ik de Feanster misschien nog raadplegen .Isdit net zoiets als de
      > Woudklank?
      > Groetnis fan Appy.
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: j. van der meulen <jan.vdmeulen@...>
      > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > Sent: Sunday, February 04, 2001 6:55 PM
      > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)
      >
      >
      > > Dag Sake/Appy,
      > > Misschien ten overvloede: "de Feanster" heeft een toegankelijk archief,
      in
      > > Surhuisterveen. Mocht je de publicatiedatum willen achterhalen...
      > > Jan van der Meulen.
      > >
      > > ----- Original Message -----
      > > From: "Sake Wagenaar" <s.wagenaar@...>
      > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > > Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
      > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)
      > >
      > >
      > > > Hallo Appy,
      > > >
      > > > In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over
      het
      > > oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
      > > feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer
      redenen
      > > tot onrust waren:
      > > >
      > > > "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740
      begûn
      > > mei in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin
      > gers.
      > > In protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de
      > > summer wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten
      > ha
      > > de útfier fan hea doe ferbean.
      > > >
      > > > Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek
      it
      > > gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts
      en
      > > grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn
      Tietsjerksteradiel
      > > bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en
      grut
      > > mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta.
      By
      > de
      > > opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
      > > Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S.
      de
      > > Haan, in De Feanster, datum onbekend).
      > > >
      > > > Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over
      > > doodstraffen). Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748
      > kan
      > > ik eventueel rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze
      > > groep).
      > > >
      > > > Met vriendelijke groet,
      > > >
      > > > Sake Wagenaar
      > > >
      > > >
      > > > At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
      > > > >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd
      > is
      > > te Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier
      > iets
      > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
      > > >
      > > >
      > > >
      > > >
      > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > > > of: http://go.to/frgen .
      > > >
      > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
      > > 1999 geposte berichten staat op
      > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      > > >
      > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > > >
      > > >
      > > >
      > >
      > >
      > >
      > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > > of: http://go.to/frgen .
      > >
      > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
      > 1999 geposte berichten staat op
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      > >
      > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > >
      > >
      >
      >
      >
      > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > of: http://go.to/frgen .
      >
      > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
      1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      >
      >
     • Hans Zijlstra
      Appy, Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is dat nog te koop ? De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de jouwe is. De namen van de
      Message 5 of 14 , Feb 5, 2001
       Appy,

       Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is
       dat nog te koop ?
       De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de
       jouwe is. De namen van de kinderen die je noemt zie ik
       niet in de naam van zijn vrouw (gezien de strikte
       vernoemingsregels). Volgens de quotisatiekohieren van
       1749 komen er 6 verschillende heren Jacob Sybes in
       Friesland voor. Het is wel leuke heroiek zo'n
       onthoofding maar ik vermoed dat jouw Jacob wat meer
       geluk heeft gehad en niet zo'n rare kostganger was.
       Succes,
       Hans
       --- Appy De Vries <appy@...> wrote:
       > Hans
       > Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd
       > en probeer toch via via
       > er achter te komen
       > of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
       > Kostgangers van Dokkum
       > van W. Vleer
       > kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       > ----- Original Message -----
       > From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
       > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       > Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
       > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate
       >
       >
       > > Appy en Andries,
       > >
       > > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje
       > in
       > > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is
       > door
       > > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980,
       > ISBN
       > > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
       > > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
       > > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van
       > de
       > > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de
       > staatsinrichting
       > > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
       > > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis
       > van
       > > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
       > > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
       > > grond, ondanks het luiden van de klokken her en
       > der,
       > > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
       > > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
       > > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
       > > Volgens het boek waren overigens de echte
       > opstokers
       > > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl
       > Jacob
       > > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren.
       > Jacob
       > > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
       > > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
       > > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ?
       > Een
       > > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
       > > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
       > > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
       > > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
       > >
       > > Groet, Hans Zijlstra
       > > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
       > > > Appy,
       > > >
       > > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
       > > > Bloeimaand deezes jaars
       > > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters
       > in
       > > > Friesland tot geweldige
       > > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
       > > > Friesland,deel 4 blz 115).
       > > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
       > > > ingevoerd, een manier om in
       > > > het vervolg een belasting op verteringen in te
       > > > vorderen, gebaseerd op het
       > > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was
       > een
       > > > idee van Professor N.
       > > > Ypey.
       > > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men
       > noemde
       > > > het anderts, de
       > > > effecten zijn hetzelfde!)
       > > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander
       > mis te
       > > > gaan met de eerlijkheid
       > > > van belasting-inning.
       > > > Dit verving de belasting die betaald moest
       > worden op
       > > > goederen, "welke van
       > > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd,
       > en
       > > > inderdaad grootelijks
       > > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
       > > > De veroordeling van personen en eventuele
       > > > onthoofdingen wordt in dit boek
       > > > niet over gerept.
       > > > Groeten,
       > > >
       > > > Andries
       > > >
       > > > ----- Original Message -----
       > > > From: Appy De Vries <appy@...>
       > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       > > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
       > > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
       > > >
       > > >
       > > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747
       > te?
       > > > geh-24-02-1770 met
       > > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
       > > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
       > > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
       > > > kinderen waarvan hier de namen
       > > >
       > >
       >
       Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
       > > > bekende schoenmaker>
       > > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik
       > wel
       > > > meer gegevens voor de
       > > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben
       > ik al
       > > > heel lang mee bezig er
       > > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de
       > Knijpe
       > > > onthoofd is te
       > > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer
       > <1752
       > > > >? Wie weet hier iets
       > > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
       > > >
       > > >
       > > > [Non-text portions of this message have been
       > > > removed]
       > > >
       > > >
       > > >
       > > > Genealogy yn Frysl�n:
       > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > > of: http://go.to/frgen .
       > > >
       > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
       > daarin
       > > > alle sinds 8 juli 1999
       > > > geposte berichten staat op
       > > >
       > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       > > >
       > > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een
       > (leeg)
       > > > email-bericht naar:
       > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
       > > >
       > > > Genealogy yn Frysl�n:
       > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > > of: http://go.to/frgen .
       > > >
       > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
       > daarin
       > > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat
       > op
       > > >
       > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       > > >
       > > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een
       > (leeg)
       > > > email-bericht naar:
       > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > > >
       > > >
       > >
       > >
       > > __________________________________________________
       > > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail
       > - only $35
       > > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
       > >
       > >
       > > Genealogy yn Frysl�n:
       > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > of: http://go.to/frgen .
       > >
       > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
       > daarin alle sinds 8 juli
       > 1999 geposte berichten staat op
       > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       > >
       > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg)
       > email-bericht naar:
       > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > >
       > >
       >
       >
       >
       === message truncated ===


       __________________________________________________
       Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
       a year! http://personal.mail.yahoo.com/
      • Appy De Vries
       Hans De boekjes , Rare Kostgangers , zijn uitgegeven door Micro Print te Hardegarijp en geschreven door W. TSJ. Vleer [1960] en bevat 15 delen uit heel
       Message 6 of 14 , Feb 6, 2001
        Hans
        De boekjes , Rare Kostgangers ,
        zijn uitgegeven door Micro Print te Hardegarijp en
        geschreven door W. TSJ. Vleer [1960] en bevat 15 delen
        uit heel Friesland .Volgens mij alleen nog te koop in tweedehands
        boekwinkeltjes.
        Zelf heb ik 5 deeltjes [ dus nog 10] Ik heb er al wat fam- o.a..Siebe
        Jacobs uit de Bovenknijpe uitgeplukt
        i.v.b.m. een doopsgezinde dominee die zijn plichten verzaakte en meer met
        politiek bezig was,
        dan met zijn schaapjes ! [1795] Dus Hans toch een rare kostganger .
        Veel groetjes Appy        ----- Original Message -----
        From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Monday, February 05, 2001 11:16 PM
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


        > Appy,
        >
        > Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is
        > dat nog te koop ?
        > De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de
        > jouwe is. De namen van de kinderen die je noemt zie ik
        > niet in de naam van zijn vrouw (gezien de strikte
        > vernoemingsregels). Volgens de quotisatiekohieren van
        > 1749 komen er 6 verschillende heren Jacob Sybes in
        > Friesland voor. Het is wel leuke heroiek zo'n
        > onthoofding maar ik vermoed dat jouw Jacob wat meer
        > geluk heeft gehad en niet zo'n rare kostganger was.
        > Succes,
        > Hans
        > --- Appy De Vries <appy@...> wrote:
        > > Hans
        > > Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd
        > > en probeer toch via via
        > > er achter te komen
        > > of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
        > > Kostgangers van Dokkum
        > > van W. Vleer
        > > kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > > ----- Original Message -----
        > > From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
        > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > > Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
        > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate
        > >
        > >
        > > > Appy en Andries,
        > > >
        > > > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje
        > > in
        > > > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is
        > > door
        > > > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980,
        > > ISBN
        > > > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
        > > > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
        > > > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van
        > > de
        > > > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de
        > > staatsinrichting
        > > > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
        > > > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis
        > > van
        > > > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
        > > > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
        > > > grond, ondanks het luiden van de klokken her en
        > > der,
        > > > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
        > > > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
        > > > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
        > > > Volgens het boek waren overigens de echte
        > > opstokers
        > > > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl
        > > Jacob
        > > > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren.
        > > Jacob
        > > > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
        > > > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
        > > > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ?
        > > Een
        > > > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
        > > > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
        > > > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
        > > > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
        > > >
        > > > Groet, Hans Zijlstra
        > > > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
        > > > > Appy,
        > > > >
        > > > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
        > > > > Bloeimaand deezes jaars
        > > > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters
        > > in
        > > > > Friesland tot geweldige
        > > > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
        > > > > Friesland,deel 4 blz 115).
        > > > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
        > > > > ingevoerd, een manier om in
        > > > > het vervolg een belasting op verteringen in te
        > > > > vorderen, gebaseerd op het
        > > > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was
        > > een
        > > > > idee van Professor N.
        > > > > Ypey.
        > > > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men
        > > noemde
        > > > > het anderts, de
        > > > > effecten zijn hetzelfde!)
        > > > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander
        > > mis te
        > > > > gaan met de eerlijkheid
        > > > > van belasting-inning.
        > > > > Dit verving de belasting die betaald moest
        > > worden op
        > > > > goederen, "welke van
        > > > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd,
        > > en
        > > > > inderdaad grootelijks
        > > > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
        > > > > De veroordeling van personen en eventuele
        > > > > onthoofdingen wordt in dit boek
        > > > > niet over gerept.
        > > > > Groeten,
        > > > >
        > > > > Andries
        > > > >
        > > > > ----- Original Message -----
        > > > > From: Appy De Vries <appy@...>
        > > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > > > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
        > > > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
        > > > >
        > > > >
        > > > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747
        > > te?
        > > > > geh-24-02-1770 met
        > > > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
        > > > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
        > > > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
        > > > > kinderen waarvan hier de namen
        > > > >
        > > >
        > >
        > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
        > > > > bekende schoenmaker>
        > > > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik
        > > wel
        > > > > meer gegevens voor de
        > > > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben
        > > ik al
        > > > > heel lang mee bezig er
        > > > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de
        > > Knijpe
        > > > > onthoofd is te
        > > > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer
        > > <1752
        > > > > >? Wie weet hier iets
        > > > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
        > > > >
        > > > >
        > > > > [Non-text portions of this message have been
        > > > > removed]
        > > > >
        > > > >
        > > > >
        > > > > Genealogy yn Fryslân:
        > > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > > of: http://go.to/frgen .
        > > > >
        > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
        > > daarin
        > > > > alle sinds 8 juli 1999
        > > > > geposte berichten staat op
        > > > >
        > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > > > >
        > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een
        > > (leeg)
        > > > > email-bericht naar:
        > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > > > >
        > > > >
        > > > >
        > > > >
        > > > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
        > > > >
        > > > > Genealogy yn Fryslân:
        > > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > > of: http://go.to/frgen .
        > > > >
        > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
        > > daarin
        > > > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat
        > > op
        > > > >
        > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > > > >
        > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een
        > > (leeg)
        > > > > email-bericht naar:
        > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > > > >
        > > > >
        > > >
        > > >
        > > > __________________________________________________
        > > > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail
        > > - only $35
        > > > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
        > > >
        > > >
        > > > Genealogy yn Fryslân:
        > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > of: http://go.to/frgen .
        > > >
        > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
        > > daarin alle sinds 8 juli
        > > 1999 geposte berichten staat op
        > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > > >
        > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
        > > email-bericht naar:
        > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > > >
        > > >
        > >
        > >
        > >
        > === message truncated ===
        >
        >
        > __________________________________________________
        > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
        > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
        >
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > of: http://go.to/frgen .
        >
        > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
        1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        >
       • Movision
        Hoi Hans, Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters Boersma? Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma
        Message 7 of 14 , Feb 10, 2001
         Hoi Hans,

         Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters
         Boersma?
         Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma geb
         1725-1745 in-rond Dongeradeel, daar huwelijken van de kinderen van Jacob
         Boersma (voor zover bekend; Renger, Antje, Sybe, Wytske, Houkje en Kornelis)
         alle in Oostdongeradeel zijn getrouwd en daar kinderen hebben gekregen.
         Tot op heden is de lijn Jacob-Sybe compleet en mijn oudste zoon heet dan ook
         weer Sybe, naar zijn opa, hetzij het via moeders kant.

         Misschien kun jij me verder helpen, ik vindt dit een grappige ontwikkeling.

         Groeten,

         John Besseling

         The Opportunity

         Your 1st choice for digital promotional tools! Ask us about: 3D & "Motion"
         software! CD-R in Business Card, 8 & 12 cm dia sizes! Plus the "Multi-Flip
         2000+ All New CD Labelling Kit" and ALL consumables; first quality labels,
         screens and more!

         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: Hans Zijlstra [mailto:hzijlstra@...]
         Verzonden: zaterdag 3 februari 2001 17:54
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

         Appy en Andries,

         Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
         de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
         DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
         90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
         Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
         pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
         Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
         te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
         grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
         eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
         De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
         grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
         en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
         onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
         vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
         Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
         ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
         Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
         was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
         Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
         Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
         bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
         Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
         Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
         verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.

         Groet, Hans Zijlstra
         --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
         > Appy,
         >
         > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
         > Bloeimaand deezes jaars
         > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
         > Friesland tot geweldige
         > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
         > Friesland,deel 4 blz 115).
         > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
         > ingevoerd, een manier om in
         > het vervolg een belasting op verteringen in te
         > vorderen, gebaseerd op het
         > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
         > idee van Professor N.
         > Ypey.
         > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
         > het anderts, de
         > effecten zijn hetzelfde!)
         > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
         > gaan met de eerlijkheid
         > van belasting-inning.
         > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
         > goederen, "welke van
         > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
         > inderdaad grootelijks
         > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
         > De veroordeling van personen en eventuele
         > onthoofdingen wordt in dit boek
         > niet over gerept.
         > Groeten,
         >
         > Andries
         >
         > ----- Original Message -----
         > From: Appy De Vries <appy@...>
         > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
         > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
         >
         >
         > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
         > geh-24-02-1770 met
         > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
         > 01-02-1782 <doopsgezindt>
         > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
         > kinderen waarvan hier de namen
         >
         Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
         > bekende schoenmaker>
         > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
         > meer gegevens voor de
         > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
         > heel lang mee bezig er
         > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
         > onthoofd is te
         > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
         > >? Wie weet hier iets
         > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been
         > removed]
         >
         >
         >
         > Genealogy yn Fryslân:
         > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > of: http://go.to/frgen .
         >
         > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
         > alle sinds 8 juli 1999
         > geposte berichten staat op
         > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
         > email-bericht naar:
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         >
         >
         >
         >
         > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
         >
         > Genealogy yn Fryslân:
         > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > of: http://go.to/frgen .
         >
         > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
         > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
         > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
         > email-bericht naar:
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         >
         >


         __________________________________________________
         Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
         a year! http://personal.mail.yahoo.com/


         Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         of: http://go.to/frgen .

         Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
         geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        • Movision
         Hoi Appy, Ik stuur je dit ook maar even; Hoi Hans, Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters Boersma? Het lijkt me dat er haast
         Message 8 of 14 , Feb 10, 2001
          Hoi Appy,

          Ik stuur je dit ook maar even;

          Hoi Hans,

          Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters
          Boersma?
          Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma geb
          1725-1745 in-rond Dongeradeel, daar huwelijken van de kinderen van Jacob
          Boersma (voor zover bekend; Renger, Antje, Sybe, Wytske, Houkje en Kornelis)
          alle in Oostdongeradeel zijn getrouwd en daar kinderen hebben gekregen.
          Tot op heden is de lijn Jacob-Sybe compleet en mijn oudste zoon heet dan ook
          weer Sybe, naar zijn opa, hetzij het via moeders kant.

          Misschien kun jij me verder helpen, ik vindt dit een grappige ontwikkeling.

          Groeten,

          John Besseling

          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: Appy De Vries [mailto:appy@...]
          Verzonden: maandag 5 februari 2001 15:24
          Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

          Hans
          Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via
          er achter te komen
          of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare Kostgangers van Dokkum
          van W. Vleer
          kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy


          ----- Original Message -----
          From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
          To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
          Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


          > Appy en Andries,
          >
          > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
          > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
          > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
          > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
          > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
          > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
          > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
          > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
          > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
          > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
          > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
          > grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
          > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
          > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
          > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
          > Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
          > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
          > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
          > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
          > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
          > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
          > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
          > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
          > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
          > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
          >
          > Groet, Hans Zijlstra
          > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
          > > Appy,
          > >
          > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
          > > Bloeimaand deezes jaars
          > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
          > > Friesland tot geweldige
          > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
          > > Friesland,deel 4 blz 115).
          > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
          > > ingevoerd, een manier om in
          > > het vervolg een belasting op verteringen in te
          > > vorderen, gebaseerd op het
          > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
          > > idee van Professor N.
          > > Ypey.
          > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
          > > het anderts, de
          > > effecten zijn hetzelfde!)
          > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
          > > gaan met de eerlijkheid
          > > van belasting-inning.
          > > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
          > > goederen, "welke van
          > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
          > > inderdaad grootelijks
          > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
          > > De veroordeling van personen en eventuele
          > > onthoofdingen wordt in dit boek
          > > niet over gerept.
          > > Groeten,
          > >
          > > Andries
          > >
          > > ----- Original Message -----
          > > From: Appy De Vries <appy@...>
          > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
          > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
          > >
          > >
          > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
          > > geh-24-02-1770 met
          > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
          > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
          > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
          > > kinderen waarvan hier de namen
          > >
          > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
          > > bekende schoenmaker>
          > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
          > > meer gegevens voor de
          > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
          > > heel lang mee bezig er
          > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
          > > onthoofd is te
          > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
          > > >? Wie weet hier iets
          > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
          > >
          > >
          > > [Non-text portions of this message have been
          > > removed]
          > >
          > >
          > >
          > > Genealogy yn Fryslân:
          > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > > of: http://go.to/frgen .
          > >
          > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
          > > alle sinds 8 juli 1999
          > > geposte berichten staat op
          > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          > >
          > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
          > > email-bericht naar:
          > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > >
          > >
          > >
          > >
          > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
          > >
          > > Genealogy yn Fryslân:
          > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > > of: http://go.to/frgen .
          > >
          > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
          > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
          > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          > >
          > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
          > > email-bericht naar:
          > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > >
          > >
          >
          >
          > __________________________________________________
          > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
          > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
          >
          >
          > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > of: http://go.to/frgen .
          >
          > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
          1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          >
          > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          >
          >          Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          of: http://go.to/frgen .

          Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
          geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.