Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

van Dijk

Expand Messages
 • Roelof Varkevisser
  Lijstgenoten, Er zijn makkelijke en moeilijke namen. Makkelijk om te verzinnen moeilijk te achterhalen. Hierbij een Hendrik Taekes van Dijk uit
  Message 1 of 1 , Feb 3, 2001
   Lijstgenoten,

   Er zijn 'makkelijke' en moeilijke namen. Makkelijk om te verzinnen moeilijk
   te achterhalen.
   Hierbij een Hendrik Taekes van Dijk uit Ferwerderadeel
   met connecties Dorhout, Hilbrands van Dijk, Dijkstra.
   De nummer 1, Tjitske van Dijk komt uit mijn vrouws kwartierstaat.
   Wie weet er meer ??
   B.v.d. Roelof


   1 Tjitske Hendriks van Dijk, geboren 31-10-1783, gedoopt 9-11-1783 te
   Nijkerk (Ferwerderadeel), † 22-3-1864 te Ferwerd
   Overleden op 80-jarige leeftijd als weduwe van Anne Joekes DORHOUT, op
   no 92.
   2 Hendrik Taekes van Dijk, geboren 1757, † 13-1-1823 te onder Ferwerd
   Bij trouwen en bij het huw. van hun dochter Antje wonend te Marrum.
   Hendrik Taekes neemt in 1811 in Ferwerd de naam van Dijk aan
   k. Taeke 26, Antje 20, Doeke 18, Dirk 9
   kk. (van ?) Hendrik 1
   Mairie Ferwerd, fol. 25v
   De genoemde Hendrik is van Taeke.
   Hij was 61 het trouwen van zijn zoon Doeke met Tjaltje Jacobs DIJKSTRA.
   getrouwd op 19-5-1782 te W. Nijkerk met
   3 Janke Doekes, geboren ca. 1760 te Oude Bildtzijl, † 12-10-1824 te Ferwerd
   Bij trouwen uit Boxum
   Overleden in het armenhuis van Ferwerd, als weduwe van Hendrik Taekes
   Dijkstra.
   kinderen
   a. Tjitske Hendriks van Dijk, geboren 31-10-1783, gedoopt 9-11-1783
   te Nijkerk (Ferwerderadeel), † 22-3-1864 te Ferwerd,(= nr 1)
   Overleden op 80-jarige leeftijd als weduwe van Anne Joekes
   Dorhout, op no 92.
   b. Taeke Hendriks van Dijk, geboren 28-11-1785, gedoopt 8-1-1786 te
   Ferwerd, † 8-9-1849 te Ferwerd,
   arbeider(1818-1820), gardenier(1823),
   arbeider(1825-1828,1833,1842,1849)
   Taeke kon niet schrijven.
   Bij de naamsaangifte in 1811 door zijn vader werden hij en zijn
   zoon Hendrik beiden genoemd.
   Hij zal dus voor 1811 getrouwd zijn. Ook is er na 1811 van Teake
   geen huwelijk gevonden.
   Hij was getuige van het huwelijk van zijn broer Doeke met Tjaltje
   Jacobs Dijkstra.(19-11-1818)
   Hij gaf het overlijden aan van Bauke Thomas Wijnstra(18-3-1833),
   hij was toen 47
   Tevens gaf hij de geboorte aan van Tjitske van Dijk(27-8-1842),
   de natuurlijke dochter van zijn dochter Janke.
   Hij overleed in het dorpsarmhuis van Ferwerd, op nummer 92, als
   weduwnaar van Hiltje HILBRANDS van DIJK.
   c. Antje Hendriks van Dijk, geboren 25-6-1790, gedoopt 1-8-1790 te
   Ferwerd,
   Zij kon niet schrijven (1813)
   d. Doeke Hendriks van Dijk, geboren 22-1-1793, gedoopt 10-3-1793 te
   Ferwerd, † 21-8-1833 te onder Ferwerd, arbeider(1818-1833)
   Zijn broer Taeke was getuige van zijn huwelijk met Tjaltje Jacobs
   DIJKSTRA.
   overleden in zijn huis nr 165.
   e. Dirk Hendriks van Dijk, geboren 11-7-1795, gedoopt 23-8-1795 te
   Ferwerd, voor 1811,
   Waarschijnlijk voor 1811 overleden, gezien het ontbreken bij de
   1811-naamaangifte en een tweede Dirk.
   f. Dirk Hendriks van Dijk, geboren 20-12-1802, gedoopt 23-1-1803 te
   Ferwerd,

   4 Take Sybrens, geboren ca. 1730
   samen met
   5 Antje Geerts, geboren ca. 1730
   kinderen
   a. Hendrik Taekes van Dijk, geboren 1757, † 13-1-1823 te onder Ferwerd,
   arbeider(1813-1818)
   Hij was 61 het trouwen van zijn zoon Doeke met Tjaltje Jacobs
   Dijkstra.

   6 Doeke Jacobs, geboren ca. 1735
   getrouwd op wonende te Oude Bildtzijl met
   7 Tjitske Frederiks, geboren ca. 1735
   kinderen
   a. Janke Doekes, geboren ca. 1760 te Oude Bildtzijl, † 12-10-1824 te
   Ferwerd, arbeidster(1813-1824)
   In de overl.akte staat geboren te Oude Bildtzijl onder Lieve
   Vrouwen Parochie.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.