Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

Expand Messages
 • Hans Zijlstra
  Appy en Andries, Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het Reboelje in de Dongeradielen , van 2 juli 1749. Hierover is door DP Keizer een boek in het Fries
  Message 1 of 14 , Feb 3, 2001
   Appy en Andries,

   Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
   de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
   DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
   90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
   Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
   pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
   Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
   te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
   grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
   eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
   De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
   grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
   en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
   onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
   vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
   Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
   ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
   Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
   was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
   Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
   Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
   bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
   Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
   Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
   verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.

   Groet, Hans Zijlstra
   --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
   > Appy,
   >
   > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
   > Bloeimaand deezes jaars
   > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
   > Friesland tot geweldige
   > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
   > Friesland,deel 4 blz 115).
   > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
   > ingevoerd, een manier om in
   > het vervolg een belasting op verteringen in te
   > vorderen, gebaseerd op het
   > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
   > idee van Professor N.
   > Ypey.
   > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
   > het anderts, de
   > effecten zijn hetzelfde!)
   > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
   > gaan met de eerlijkheid
   > van belasting-inning.
   > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
   > goederen, "welke van
   > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
   > inderdaad grootelijks
   > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
   > De veroordeling van personen en eventuele
   > onthoofdingen wordt in dit boek
   > niet over gerept.
   > Groeten,
   >
   > Andries
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Appy De Vries <appy@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
   > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
   >
   >
   > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
   > geh-24-02-1770 met
   > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
   > 01-02-1782 <doopsgezindt>
   > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
   > kinderen waarvan hier de namen
   >
   Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
   > bekende schoenmaker>
   > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
   > meer gegevens voor de
   > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
   > heel lang mee bezig er
   > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
   > onthoofd is te
   > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
   > >? Wie weet hier iets
   > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been
   > removed]
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Frysl�n:
   > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
   > alle sinds 8 juli 1999
   > geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg)
   > email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
   >
   > Genealogy yn Frysl�n:
   > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
   > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg)
   > email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >


   __________________________________________________
   Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
   a year! http://personal.mail.yahoo.com/
  • Sake Wagenaar
   Hallo Appy, In De Feanster heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel Min waar en
   Message 2 of 14 , Feb 4, 2001
    Hallo Appy,

    In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer redenen tot onrust waren:

    "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740 begûn mei in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin gers. In protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de summer wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten ha de útfier fan hea doe ferbean.

    Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek it gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts en grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn Tietsjerksteradiel bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en grut mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta. By de opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S. de Haan, in De Feanster, datum onbekend).

    Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over doodstraffen). Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748 kan ik eventueel rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze groep).

    Met vriendelijke groet,

    Sake Wagenaar


    At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
    >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd is te Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier iets van? Ben benieuwd Groetjes Appy
   • j. van der meulen
    Dag Sake/Appy, Misschien ten overvloede: de Feanster heeft een toegankelijk archief, in Surhuisterveen. Mocht je de publicatiedatum willen achterhalen... Jan
    Message 3 of 14 , Feb 4, 2001
     Dag Sake/Appy,
     Misschien ten overvloede: "de Feanster" heeft een toegankelijk archief, in
     Surhuisterveen. Mocht je de publicatiedatum willen achterhalen...
     Jan van der Meulen.

     ----- Original Message -----
     From: "Sake Wagenaar" <s.wagenaar@...>
     To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


     > Hallo Appy,
     >
     > In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het
     oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
     feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer redenen
     tot onrust waren:
     >
     > "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740 begûn
     mei in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin gers.
     In protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de
     summer wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten ha
     de útfier fan hea doe ferbean.
     >
     > Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek it
     gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts en
     grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn Tietsjerksteradiel
     bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en grut
     mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta. By de
     opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
     Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S. de
     Haan, in De Feanster, datum onbekend).
     >
     > Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over
     doodstraffen). Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748 kan
     ik eventueel rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze
     groep).
     >
     > Met vriendelijke groet,
     >
     > Sake Wagenaar
     >
     >
     > At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
     > >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd is
     te Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier iets
     van? Ben benieuwd Groetjes Appy
     >
     >
     >
     >
     > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > of: http://go.to/frgen .
     >
     > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
     1999 geposte berichten staat op
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     >
     > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     >
     >
     >
    • Appy De Vries
     Jan Bedankt voor de reactie . Als ik zeker weet dat dit de Jacob Siebes is die met de sweerde onthooft is voor de Kanselarij, zal ik de Feanster misschien nog
     Message 4 of 14 , Feb 5, 2001
      Jan
      Bedankt voor de reactie .
      Als ik zeker weet dat dit de Jacob Siebes is die met de sweerde onthooft is
      voor de Kanselarij,
      zal ik de Feanster misschien nog raadplegen .Isdit net zoiets als de
      Woudklank?
      Groetnis fan Appy.      ----- Original Message -----
      From: j. van der meulen <jan.vdmeulen@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Sunday, February 04, 2001 6:55 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


      > Dag Sake/Appy,
      > Misschien ten overvloede: "de Feanster" heeft een toegankelijk archief, in
      > Surhuisterveen. Mocht je de publicatiedatum willen achterhalen...
      > Jan van der Meulen.
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: "Sake Wagenaar" <s.wagenaar@...>
      > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
      > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)
      >
      >
      > > Hallo Appy,
      > >
      > > In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het
      > oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
      > feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer redenen
      > tot onrust waren:
      > >
      > > "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740 begûn
      > mei in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin
      gers.
      > In protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de
      > summer wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten
      ha
      > de útfier fan hea doe ferbean.
      > >
      > > Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek it
      > gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts en
      > grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn Tietsjerksteradiel
      > bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en grut
      > mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta. By
      de
      > opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
      > Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S. de
      > Haan, in De Feanster, datum onbekend).
      > >
      > > Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over
      > doodstraffen). Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748
      kan
      > ik eventueel rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze
      > groep).
      > >
      > > Met vriendelijke groet,
      > >
      > > Sake Wagenaar
      > >
      > >
      > > At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
      > > >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd
      is
      > te Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier
      iets
      > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > > of: http://go.to/frgen .
      > >
      > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
      > 1999 geposte berichten staat op
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      > >
      > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > >
      > >
      > >
      >
      >
      >
      > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > of: http://go.to/frgen .
      >
      > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
      1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      >
     • Appy De Vries
      Sake Bedankt voor de reactie en de info ,dit deed mij denken aan de verhalen van Twerda { Fan Fryslans ferline!}mar mei hwat mear humor.Voordat ik nog niet
      Message 5 of 14 , Feb 5, 2001
       Sake
       Bedankt voor de reactie en de info ,dit deed mij denken aan de verhalen van
       Twerda { Fan Fryslans ferline!}mar mei hwat mear humor.Voordat ik nog niet
       zeker weet of het de Jacob Siebes is laat ik het maar even zo. Groetnis fan
       Appy


       ----- Original Message -----
       From: Sake Wagenaar <s.wagenaar@...>
       To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


       Hallo Appy,

       In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het
       oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
       feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer redenen
       tot onrust waren:

       "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740 begûn mei
       in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin gers. In
       protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de summer
       wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten ha de
       útfier fan hea doe ferbean.

       Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek it
       gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts en
       grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn Tietsjerksteradiel
       bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en grut
       mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta. By de
       opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
       Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S. de
       Haan, in De Feanster, datum onbekend).

       Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over doodstraffen).
       Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748 kan ik eventueel
       rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze groep).

       Met vriendelijke groet,

       Sake Wagenaar


       At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
       >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd is te
       Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier iets
       van? Ben benieuwd Groetjes Appy
       Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       of: http://go.to/frgen .

       Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
       geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      • Appy De Vries
       Hans Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via er achter te komen of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
       Message 6 of 14 , Feb 5, 2001
        Hans
        Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via
        er achter te komen
        of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare Kostgangers van Dokkum
        van W. Vleer
        kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy


        ----- Original Message -----
        From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


        > Appy en Andries,
        >
        > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
        > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
        > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
        > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
        > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
        > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
        > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
        > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
        > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
        > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
        > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
        > grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
        > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
        > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
        > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
        > Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
        > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
        > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
        > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
        > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
        > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
        > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
        > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
        > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
        > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
        >
        > Groet, Hans Zijlstra
        > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
        > > Appy,
        > >
        > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
        > > Bloeimaand deezes jaars
        > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
        > > Friesland tot geweldige
        > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
        > > Friesland,deel 4 blz 115).
        > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
        > > ingevoerd, een manier om in
        > > het vervolg een belasting op verteringen in te
        > > vorderen, gebaseerd op het
        > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
        > > idee van Professor N.
        > > Ypey.
        > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
        > > het anderts, de
        > > effecten zijn hetzelfde!)
        > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
        > > gaan met de eerlijkheid
        > > van belasting-inning.
        > > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
        > > goederen, "welke van
        > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
        > > inderdaad grootelijks
        > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
        > > De veroordeling van personen en eventuele
        > > onthoofdingen wordt in dit boek
        > > niet over gerept.
        > > Groeten,
        > >
        > > Andries
        > >
        > > ----- Original Message -----
        > > From: Appy De Vries <appy@...>
        > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
        > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
        > >
        > >
        > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
        > > geh-24-02-1770 met
        > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
        > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
        > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
        > > kinderen waarvan hier de namen
        > >
        > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
        > > bekende schoenmaker>
        > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
        > > meer gegevens voor de
        > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
        > > heel lang mee bezig er
        > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
        > > onthoofd is te
        > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
        > > >? Wie weet hier iets
        > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
        > >
        > >
        > > [Non-text portions of this message have been
        > > removed]
        > >
        > >
        > >
        > > Genealogy yn Fryslân:
        > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > of: http://go.to/frgen .
        > >
        > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
        > > alle sinds 8 juli 1999
        > > geposte berichten staat op
        > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > >
        > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
        > > email-bericht naar:
        > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > >
        > >
        > >
        > >
        > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
        > >
        > > Genealogy yn Fryslân:
        > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > of: http://go.to/frgen .
        > >
        > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
        > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
        > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > >
        > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
        > > email-bericht naar:
        > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > >
        > >
        >
        >
        > __________________________________________________
        > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
        > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
        >
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > of: http://go.to/frgen .
        >
        > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
        1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        >
       • j. van der meulen
        Datzou best kunnen. De Feanster is een streekkrant met een mix van (plaatselijk) nieuws en plaatselijke advertenties. Het had een bekende journalist: Joop
        Message 7 of 14 , Feb 5, 2001
         Datzou best kunnen. De Feanster is een streekkrant met een mix van
         (plaatselijk) nieuws en plaatselijke advertenties. Het had een bekende
         journalist: Joop Atsma, kamerlid CDA.
         ----- Original Message -----
         From: "Appy De Vries" <appy@...>
         To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         Sent: Monday, February 05, 2001 2:52 PM
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


         > Jan
         > Bedankt voor de reactie .
         > Als ik zeker weet dat dit de Jacob Siebes is die met de sweerde onthooft
         is
         > voor de Kanselarij,
         > zal ik de Feanster misschien nog raadplegen .Isdit net zoiets als de
         > Woudklank?
         > Groetnis fan Appy.
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         > ----- Original Message -----
         > From: j. van der meulen <jan.vdmeulen@...>
         > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > Sent: Sunday, February 04, 2001 6:55 PM
         > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)
         >
         >
         > > Dag Sake/Appy,
         > > Misschien ten overvloede: "de Feanster" heeft een toegankelijk archief,
         in
         > > Surhuisterveen. Mocht je de publicatiedatum willen achterhalen...
         > > Jan van der Meulen.
         > >
         > > ----- Original Message -----
         > > From: "Sake Wagenaar" <s.wagenaar@...>
         > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
         > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)
         > >
         > >
         > > > Hallo Appy,
         > > >
         > > > In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over
         het
         > > oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
         > > feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer
         redenen
         > > tot onrust waren:
         > > >
         > > > "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740
         begûn
         > > mei in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin
         > gers.
         > > In protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de
         > > summer wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten
         > ha
         > > de útfier fan hea doe ferbean.
         > > >
         > > > Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek
         it
         > > gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts
         en
         > > grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn
         Tietsjerksteradiel
         > > bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en
         grut
         > > mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta.
         By
         > de
         > > opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
         > > Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S.
         de
         > > Haan, in De Feanster, datum onbekend).
         > > >
         > > > Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over
         > > doodstraffen). Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748
         > kan
         > > ik eventueel rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze
         > > groep).
         > > >
         > > > Met vriendelijke groet,
         > > >
         > > > Sake Wagenaar
         > > >
         > > >
         > > > At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
         > > > >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd
         > is
         > > te Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier
         > iets
         > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
         > > >
         > > >
         > > >
         > > >
         > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > > of: http://go.to/frgen .
         > > >
         > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
         > > 1999 geposte berichten staat op
         > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > > >
         > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > > >
         > > >
         > > >
         > >
         > >
         > >
         > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > of: http://go.to/frgen .
         > >
         > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
         > 1999 geposte berichten staat op
         > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > >
         > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > >
         > >
         >
         >
         >
         > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > of: http://go.to/frgen .
         >
         > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
         1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         >
         >
         >
        • Hans Zijlstra
         Appy, Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is dat nog te koop ? De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de jouwe is. De namen van de
         Message 8 of 14 , Feb 5, 2001
          Appy,

          Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is
          dat nog te koop ?
          De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de
          jouwe is. De namen van de kinderen die je noemt zie ik
          niet in de naam van zijn vrouw (gezien de strikte
          vernoemingsregels). Volgens de quotisatiekohieren van
          1749 komen er 6 verschillende heren Jacob Sybes in
          Friesland voor. Het is wel leuke heroiek zo'n
          onthoofding maar ik vermoed dat jouw Jacob wat meer
          geluk heeft gehad en niet zo'n rare kostganger was.
          Succes,
          Hans
          --- Appy De Vries <appy@...> wrote:
          > Hans
          > Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd
          > en probeer toch via via
          > er achter te komen
          > of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
          > Kostgangers van Dokkum
          > van W. Vleer
          > kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          > ----- Original Message -----
          > From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
          > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
          > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate
          >
          >
          > > Appy en Andries,
          > >
          > > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje
          > in
          > > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is
          > door
          > > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980,
          > ISBN
          > > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
          > > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
          > > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van
          > de
          > > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de
          > staatsinrichting
          > > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
          > > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis
          > van
          > > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
          > > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
          > > grond, ondanks het luiden van de klokken her en
          > der,
          > > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
          > > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
          > > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
          > > Volgens het boek waren overigens de echte
          > opstokers
          > > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl
          > Jacob
          > > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren.
          > Jacob
          > > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
          > > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
          > > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ?
          > Een
          > > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
          > > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
          > > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
          > > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
          > >
          > > Groet, Hans Zijlstra
          > > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
          > > > Appy,
          > > >
          > > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
          > > > Bloeimaand deezes jaars
          > > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters
          > in
          > > > Friesland tot geweldige
          > > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
          > > > Friesland,deel 4 blz 115).
          > > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
          > > > ingevoerd, een manier om in
          > > > het vervolg een belasting op verteringen in te
          > > > vorderen, gebaseerd op het
          > > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was
          > een
          > > > idee van Professor N.
          > > > Ypey.
          > > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men
          > noemde
          > > > het anderts, de
          > > > effecten zijn hetzelfde!)
          > > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander
          > mis te
          > > > gaan met de eerlijkheid
          > > > van belasting-inning.
          > > > Dit verving de belasting die betaald moest
          > worden op
          > > > goederen, "welke van
          > > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd,
          > en
          > > > inderdaad grootelijks
          > > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
          > > > De veroordeling van personen en eventuele
          > > > onthoofdingen wordt in dit boek
          > > > niet over gerept.
          > > > Groeten,
          > > >
          > > > Andries
          > > >
          > > > ----- Original Message -----
          > > > From: Appy De Vries <appy@...>
          > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
          > > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
          > > >
          > > >
          > > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747
          > te?
          > > > geh-24-02-1770 met
          > > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
          > > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
          > > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
          > > > kinderen waarvan hier de namen
          > > >
          > >
          >
          Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
          > > > bekende schoenmaker>
          > > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik
          > wel
          > > > meer gegevens voor de
          > > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben
          > ik al
          > > > heel lang mee bezig er
          > > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de
          > Knijpe
          > > > onthoofd is te
          > > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer
          > <1752
          > > > >? Wie weet hier iets
          > > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
          > > >
          > > >
          > > > [Non-text portions of this message have been
          > > > removed]
          > > >
          > > >
          > > >
          > > > Genealogy yn Frysl�n:
          > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > > > of: http://go.to/frgen .
          > > >
          > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
          > daarin
          > > > alle sinds 8 juli 1999
          > > > geposte berichten staat op
          > > >
          > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          > > >
          > > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een
          > (leeg)
          > > > email-bericht naar:
          > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > > >
          > > >
          > > >
          > > >
          > > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
          > > >
          > > > Genealogy yn Frysl�n:
          > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > > > of: http://go.to/frgen .
          > > >
          > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
          > daarin
          > > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat
          > op
          > > >
          > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          > > >
          > > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een
          > (leeg)
          > > > email-bericht naar:
          > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > > >
          > > >
          > >
          > >
          > > __________________________________________________
          > > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail
          > - only $35
          > > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
          > >
          > >
          > > Genealogy yn Frysl�n:
          > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > > of: http://go.to/frgen .
          > >
          > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
          > daarin alle sinds 8 juli
          > 1999 geposte berichten staat op
          > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          > >
          > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg)
          > email-bericht naar:
          > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > >
          > >
          >
          >
          >
          === message truncated ===


          __________________________________________________
          Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
          a year! http://personal.mail.yahoo.com/
         • Appy De Vries
          Hans De boekjes , Rare Kostgangers , zijn uitgegeven door Micro Print te Hardegarijp en geschreven door W. TSJ. Vleer [1960] en bevat 15 delen uit heel
          Message 9 of 14 , Feb 6, 2001
           Hans
           De boekjes , Rare Kostgangers ,
           zijn uitgegeven door Micro Print te Hardegarijp en
           geschreven door W. TSJ. Vleer [1960] en bevat 15 delen
           uit heel Friesland .Volgens mij alleen nog te koop in tweedehands
           boekwinkeltjes.
           Zelf heb ik 5 deeltjes [ dus nog 10] Ik heb er al wat fam- o.a..Siebe
           Jacobs uit de Bovenknijpe uitgeplukt
           i.v.b.m. een doopsgezinde dominee die zijn plichten verzaakte en meer met
           politiek bezig was,
           dan met zijn schaapjes ! [1795] Dus Hans toch een rare kostganger .
           Veel groetjes Appy           ----- Original Message -----
           From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
           To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           Sent: Monday, February 05, 2001 11:16 PM
           Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


           > Appy,
           >
           > Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is
           > dat nog te koop ?
           > De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de
           > jouwe is. De namen van de kinderen die je noemt zie ik
           > niet in de naam van zijn vrouw (gezien de strikte
           > vernoemingsregels). Volgens de quotisatiekohieren van
           > 1749 komen er 6 verschillende heren Jacob Sybes in
           > Friesland voor. Het is wel leuke heroiek zo'n
           > onthoofding maar ik vermoed dat jouw Jacob wat meer
           > geluk heeft gehad en niet zo'n rare kostganger was.
           > Succes,
           > Hans
           > --- Appy De Vries <appy@...> wrote:
           > > Hans
           > > Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd
           > > en probeer toch via via
           > > er achter te komen
           > > of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
           > > Kostgangers van Dokkum
           > > van W. Vleer
           > > kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy
           > >
           > >
           > >
           > >
           > >
           > >
           > > ----- Original Message -----
           > > From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
           > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           > > Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
           > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate
           > >
           > >
           > > > Appy en Andries,
           > > >
           > > > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje
           > > in
           > > > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is
           > > door
           > > > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980,
           > > ISBN
           > > > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
           > > > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
           > > > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van
           > > de
           > > > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de
           > > staatsinrichting
           > > > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
           > > > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis
           > > van
           > > > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
           > > > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
           > > > grond, ondanks het luiden van de klokken her en
           > > der,
           > > > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
           > > > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
           > > > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
           > > > Volgens het boek waren overigens de echte
           > > opstokers
           > > > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl
           > > Jacob
           > > > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren.
           > > Jacob
           > > > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
           > > > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
           > > > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ?
           > > Een
           > > > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
           > > > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
           > > > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
           > > > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
           > > >
           > > > Groet, Hans Zijlstra
           > > > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
           > > > > Appy,
           > > > >
           > > > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
           > > > > Bloeimaand deezes jaars
           > > > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters
           > > in
           > > > > Friesland tot geweldige
           > > > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
           > > > > Friesland,deel 4 blz 115).
           > > > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
           > > > > ingevoerd, een manier om in
           > > > > het vervolg een belasting op verteringen in te
           > > > > vorderen, gebaseerd op het
           > > > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was
           > > een
           > > > > idee van Professor N.
           > > > > Ypey.
           > > > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men
           > > noemde
           > > > > het anderts, de
           > > > > effecten zijn hetzelfde!)
           > > > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander
           > > mis te
           > > > > gaan met de eerlijkheid
           > > > > van belasting-inning.
           > > > > Dit verving de belasting die betaald moest
           > > worden op
           > > > > goederen, "welke van
           > > > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd,
           > > en
           > > > > inderdaad grootelijks
           > > > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
           > > > > De veroordeling van personen en eventuele
           > > > > onthoofdingen wordt in dit boek
           > > > > niet over gerept.
           > > > > Groeten,
           > > > >
           > > > > Andries
           > > > >
           > > > > ----- Original Message -----
           > > > > From: Appy De Vries <appy@...>
           > > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           > > > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
           > > > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
           > > > >
           > > > >
           > > > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747
           > > te?
           > > > > geh-24-02-1770 met
           > > > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
           > > > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
           > > > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
           > > > > kinderen waarvan hier de namen
           > > > >
           > > >
           > >
           > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
           > > > > bekende schoenmaker>
           > > > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik
           > > wel
           > > > > meer gegevens voor de
           > > > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben
           > > ik al
           > > > > heel lang mee bezig er
           > > > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de
           > > Knijpe
           > > > > onthoofd is te
           > > > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer
           > > <1752
           > > > > >? Wie weet hier iets
           > > > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
           > > > >
           > > > >
           > > > > [Non-text portions of this message have been
           > > > > removed]
           > > > >
           > > > >
           > > > >
           > > > > Genealogy yn Fryslân:
           > > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           > > > > of: http://go.to/frgen .
           > > > >
           > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
           > > daarin
           > > > > alle sinds 8 juli 1999
           > > > > geposte berichten staat op
           > > > >
           > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
           > > > >
           > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een
           > > (leeg)
           > > > > email-bericht naar:
           > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           > > > >
           > > > >
           > > > >
           > > > >
           > > > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
           > > > >
           > > > > Genealogy yn Fryslân:
           > > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           > > > > of: http://go.to/frgen .
           > > > >
           > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
           > > daarin
           > > > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat
           > > op
           > > > >
           > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
           > > > >
           > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een
           > > (leeg)
           > > > > email-bericht naar:
           > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           > > > >
           > > > >
           > > >
           > > >
           > > > __________________________________________________
           > > > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail
           > > - only $35
           > > > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
           > > >
           > > >
           > > > Genealogy yn Fryslân:
           > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           > > > of: http://go.to/frgen .
           > > >
           > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
           > > daarin alle sinds 8 juli
           > > 1999 geposte berichten staat op
           > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
           > > >
           > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
           > > email-bericht naar:
           > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           > > >
           > > >
           > >
           > >
           > >
           > === message truncated ===
           >
           >
           > __________________________________________________
           > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
           > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
           >
           >
           > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           > of: http://go.to/frgen .
           >
           > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
           1999 geposte berichten staat op
           http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
           >
           > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           >
           >
          • Movision
           Hoi Hans, Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters Boersma? Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma
           Message 10 of 14 , Feb 10, 2001
            Hoi Hans,

            Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters
            Boersma?
            Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma geb
            1725-1745 in-rond Dongeradeel, daar huwelijken van de kinderen van Jacob
            Boersma (voor zover bekend; Renger, Antje, Sybe, Wytske, Houkje en Kornelis)
            alle in Oostdongeradeel zijn getrouwd en daar kinderen hebben gekregen.
            Tot op heden is de lijn Jacob-Sybe compleet en mijn oudste zoon heet dan ook
            weer Sybe, naar zijn opa, hetzij het via moeders kant.

            Misschien kun jij me verder helpen, ik vindt dit een grappige ontwikkeling.

            Groeten,

            John Besseling

            The Opportunity

            Your 1st choice for digital promotional tools! Ask us about: 3D & "Motion"
            software! CD-R in Business Card, 8 & 12 cm dia sizes! Plus the "Multi-Flip
            2000+ All New CD Labelling Kit" and ALL consumables; first quality labels,
            screens and more!

            -----Oorspronkelijk bericht-----
            Van: Hans Zijlstra [mailto:hzijlstra@...]
            Verzonden: zaterdag 3 februari 2001 17:54
            Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

            Appy en Andries,

            Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
            de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
            DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
            90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
            Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
            pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
            Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
            te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
            grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
            eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
            De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
            grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
            en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
            onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
            vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
            Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
            ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
            Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
            was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
            Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
            Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
            bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
            Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
            Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
            verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.

            Groet, Hans Zijlstra
            --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
            > Appy,
            >
            > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
            > Bloeimaand deezes jaars
            > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
            > Friesland tot geweldige
            > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
            > Friesland,deel 4 blz 115).
            > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
            > ingevoerd, een manier om in
            > het vervolg een belasting op verteringen in te
            > vorderen, gebaseerd op het
            > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
            > idee van Professor N.
            > Ypey.
            > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
            > het anderts, de
            > effecten zijn hetzelfde!)
            > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
            > gaan met de eerlijkheid
            > van belasting-inning.
            > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
            > goederen, "welke van
            > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
            > inderdaad grootelijks
            > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
            > De veroordeling van personen en eventuele
            > onthoofdingen wordt in dit boek
            > niet over gerept.
            > Groeten,
            >
            > Andries
            >
            > ----- Original Message -----
            > From: Appy De Vries <appy@...>
            > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
            > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
            >
            >
            > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
            > geh-24-02-1770 met
            > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
            > 01-02-1782 <doopsgezindt>
            > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
            > kinderen waarvan hier de namen
            >
            Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
            > bekende schoenmaker>
            > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
            > meer gegevens voor de
            > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
            > heel lang mee bezig er
            > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
            > onthoofd is te
            > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
            > >? Wie weet hier iets
            > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
            >
            >
            > [Non-text portions of this message have been
            > removed]
            >
            >
            >
            > Genealogy yn Fryslân:
            > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > of: http://go.to/frgen .
            >
            > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
            > alle sinds 8 juli 1999
            > geposte berichten staat op
            > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            >
            > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
            > email-bericht naar:
            > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            >
            >
            >
            >
            > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
            >
            > Genealogy yn Fryslân:
            > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > of: http://go.to/frgen .
            >
            > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
            > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
            > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            >
            > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
            > email-bericht naar:
            > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            >
            >


            __________________________________________________
            Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
            a year! http://personal.mail.yahoo.com/


            Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            of: http://go.to/frgen .

            Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
            geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

            Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
            Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           • Movision
            Hoi Appy, Ik stuur je dit ook maar even; Hoi Hans, Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters Boersma? Het lijkt me dat er haast
            Message 11 of 14 , Feb 10, 2001
             Hoi Appy,

             Ik stuur je dit ook maar even;

             Hoi Hans,

             Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters
             Boersma?
             Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma geb
             1725-1745 in-rond Dongeradeel, daar huwelijken van de kinderen van Jacob
             Boersma (voor zover bekend; Renger, Antje, Sybe, Wytske, Houkje en Kornelis)
             alle in Oostdongeradeel zijn getrouwd en daar kinderen hebben gekregen.
             Tot op heden is de lijn Jacob-Sybe compleet en mijn oudste zoon heet dan ook
             weer Sybe, naar zijn opa, hetzij het via moeders kant.

             Misschien kun jij me verder helpen, ik vindt dit een grappige ontwikkeling.

             Groeten,

             John Besseling

             -----Oorspronkelijk bericht-----
             Van: Appy De Vries [mailto:appy@...]
             Verzonden: maandag 5 februari 2001 15:24
             Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

             Hans
             Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via
             er achter te komen
             of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare Kostgangers van Dokkum
             van W. Vleer
             kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy


             ----- Original Message -----
             From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
             To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
             Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
             Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


             > Appy en Andries,
             >
             > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
             > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
             > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
             > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
             > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
             > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
             > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
             > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
             > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
             > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
             > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
             > grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
             > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
             > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
             > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
             > Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
             > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
             > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
             > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
             > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
             > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
             > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
             > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
             > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
             > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
             >
             > Groet, Hans Zijlstra
             > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
             > > Appy,
             > >
             > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
             > > Bloeimaand deezes jaars
             > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
             > > Friesland tot geweldige
             > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
             > > Friesland,deel 4 blz 115).
             > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
             > > ingevoerd, een manier om in
             > > het vervolg een belasting op verteringen in te
             > > vorderen, gebaseerd op het
             > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
             > > idee van Professor N.
             > > Ypey.
             > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
             > > het anderts, de
             > > effecten zijn hetzelfde!)
             > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
             > > gaan met de eerlijkheid
             > > van belasting-inning.
             > > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
             > > goederen, "welke van
             > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
             > > inderdaad grootelijks
             > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
             > > De veroordeling van personen en eventuele
             > > onthoofdingen wordt in dit boek
             > > niet over gerept.
             > > Groeten,
             > >
             > > Andries
             > >
             > > ----- Original Message -----
             > > From: Appy De Vries <appy@...>
             > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
             > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
             > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
             > >
             > >
             > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
             > > geh-24-02-1770 met
             > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
             > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
             > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
             > > kinderen waarvan hier de namen
             > >
             > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
             > > bekende schoenmaker>
             > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
             > > meer gegevens voor de
             > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
             > > heel lang mee bezig er
             > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
             > > onthoofd is te
             > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
             > > >? Wie weet hier iets
             > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
             > >
             > >
             > > [Non-text portions of this message have been
             > > removed]
             > >
             > >
             > >
             > > Genealogy yn Fryslân:
             > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             > > of: http://go.to/frgen .
             > >
             > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
             > > alle sinds 8 juli 1999
             > > geposte berichten staat op
             > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
             > >
             > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
             > > email-bericht naar:
             > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             > >
             > >
             > >
             > >
             > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
             > >
             > > Genealogy yn Fryslân:
             > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             > > of: http://go.to/frgen .
             > >
             > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
             > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
             > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
             > >
             > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
             > > email-bericht naar:
             > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             > >
             > >
             >
             >
             > __________________________________________________
             > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
             > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
             >
             >
             > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             > of: http://go.to/frgen .
             >
             > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
             1999 geposte berichten staat op
             http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
             >
             > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
             > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             >
             >             Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             of: http://go.to/frgen .

             Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
             geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

             Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
             Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.