Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

Expand Messages
 • Appy De Vries
  Hallo Andries Bedankt voor jou reactie en een stukje geschiedenis dus minder geweldadig dan dat er verteld werd Er komen verder nog geen reacties binnen en
  Message 1 of 14 , Feb 3, 2001
   Hallo Andries Bedankt voor jou reactie en een stukje geschiedenis dus
   minder geweldadig dan dat er verteld werd Er komen verder nog geen reacties
   binnen en wacht dus maar af! Groetnis Appy

   ----- Original Message -----
   From: andries de Vries <ajadevries@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, February 02, 2001 4:34 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


   > Appy,
   >
   > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de Bloeimaand deezes jaars
   > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in Friesland tot geweldige
   > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van Friesland,deel 4 blz 115).
   > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd ingevoerd, een manier om
   in
   > het vervolg een belasting op verteringen in te vorderen, gebaseerd op het
   > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een idee van Professor N.
   > Ypey.
   > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde het anderts, de
   > effecten zijn hetzelfde!)
   > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te gaan met de
   eerlijkheid
   > van belasting-inning.
   > Dit verving de belasting die betaald moest worden op goederen, "welke van
   > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en inderdaad grootelijks
   > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
   > De veroordeling van personen en eventuele onthoofdingen wordt in dit boek
   > niet over gerept.
   > Groeten,
   >
   > Andries
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Appy De Vries <appy@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
   > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
   >
   >
   > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te? geh-24-02-1770 met
   > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe 01-02-1782
   <doopsgezindt>
   > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7 kinderen waarvan hier de
   namen
   > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de bekende
   schoenmaker>
   > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel meer gegevens voor de
   > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al heel lang mee bezig
   er
   > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd is te
   > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier iets
   > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   1999
   > geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
  • Hans Zijlstra
   Appy en Andries, Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het Reboelje in de Dongeradielen , van 2 juli 1749. Hierover is door DP Keizer een boek in het Fries
   Message 2 of 14 , Feb 3, 2001
    Appy en Andries,

    Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
    de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
    DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
    90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
    Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
    pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
    Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
    te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
    grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
    eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
    De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
    grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
    en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
    onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
    vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
    Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
    ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
    Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
    was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
    Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
    Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
    bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
    Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
    Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
    verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.

    Groet, Hans Zijlstra
    --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
    > Appy,
    >
    > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
    > Bloeimaand deezes jaars
    > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
    > Friesland tot geweldige
    > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
    > Friesland,deel 4 blz 115).
    > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
    > ingevoerd, een manier om in
    > het vervolg een belasting op verteringen in te
    > vorderen, gebaseerd op het
    > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
    > idee van Professor N.
    > Ypey.
    > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
    > het anderts, de
    > effecten zijn hetzelfde!)
    > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
    > gaan met de eerlijkheid
    > van belasting-inning.
    > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
    > goederen, "welke van
    > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
    > inderdaad grootelijks
    > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
    > De veroordeling van personen en eventuele
    > onthoofdingen wordt in dit boek
    > niet over gerept.
    > Groeten,
    >
    > Andries
    >
    > ----- Original Message -----
    > From: Appy De Vries <appy@...>
    > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
    > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
    >
    >
    > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
    > geh-24-02-1770 met
    > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
    > 01-02-1782 <doopsgezindt>
    > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
    > kinderen waarvan hier de namen
    >
    Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
    > bekende schoenmaker>
    > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
    > meer gegevens voor de
    > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
    > heel lang mee bezig er
    > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
    > onthoofd is te
    > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
    > >? Wie weet hier iets
    > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been
    > removed]
    >
    >
    >
    > Genealogy yn Frysl�n:
    > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > of: http://go.to/frgen .
    >
    > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
    > alle sinds 8 juli 1999
    > geposte berichten staat op
    > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    >
    > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg)
    > email-bericht naar:
    > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    >
    >
    >
    >
    > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
    >
    > Genealogy yn Frysl�n:
    > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > of: http://go.to/frgen .
    >
    > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
    > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
    > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    >
    > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg)
    > email-bericht naar:
    > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    >
    >


    __________________________________________________
    Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
    a year! http://personal.mail.yahoo.com/
   • Sake Wagenaar
    Hallo Appy, In De Feanster heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel Min waar en
    Message 3 of 14 , Feb 4, 2001
     Hallo Appy,

     In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer redenen tot onrust waren:

     "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740 begûn mei in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin gers. In protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de summer wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten ha de útfier fan hea doe ferbean.

     Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek it gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts en grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn Tietsjerksteradiel bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en grut mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta. By de opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S. de Haan, in De Feanster, datum onbekend).

     Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over doodstraffen). Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748 kan ik eventueel rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze groep).

     Met vriendelijke groet,

     Sake Wagenaar


     At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
     >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd is te Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier iets van? Ben benieuwd Groetjes Appy
    • j. van der meulen
     Dag Sake/Appy, Misschien ten overvloede: de Feanster heeft een toegankelijk archief, in Surhuisterveen. Mocht je de publicatiedatum willen achterhalen... Jan
     Message 4 of 14 , Feb 4, 2001
      Dag Sake/Appy,
      Misschien ten overvloede: "de Feanster" heeft een toegankelijk archief, in
      Surhuisterveen. Mocht je de publicatiedatum willen achterhalen...
      Jan van der Meulen.

      ----- Original Message -----
      From: "Sake Wagenaar" <s.wagenaar@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


      > Hallo Appy,
      >
      > In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het
      oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
      feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer redenen
      tot onrust waren:
      >
      > "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740 begûn
      mei in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin gers.
      In protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de
      summer wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten ha
      de útfier fan hea doe ferbean.
      >
      > Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek it
      gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts en
      grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn Tietsjerksteradiel
      bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en grut
      mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta. By de
      opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
      Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S. de
      Haan, in De Feanster, datum onbekend).
      >
      > Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over
      doodstraffen). Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748 kan
      ik eventueel rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze
      groep).
      >
      > Met vriendelijke groet,
      >
      > Sake Wagenaar
      >
      >
      > At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
      > >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd is
      te Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier iets
      van? Ben benieuwd Groetjes Appy
      >
      >
      >
      >
      > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > of: http://go.to/frgen .
      >
      > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
      1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      >
      >
     • Appy De Vries
      Jan Bedankt voor de reactie . Als ik zeker weet dat dit de Jacob Siebes is die met de sweerde onthooft is voor de Kanselarij, zal ik de Feanster misschien nog
      Message 5 of 14 , Feb 5, 2001
       Jan
       Bedankt voor de reactie .
       Als ik zeker weet dat dit de Jacob Siebes is die met de sweerde onthooft is
       voor de Kanselarij,
       zal ik de Feanster misschien nog raadplegen .Isdit net zoiets als de
       Woudklank?
       Groetnis fan Appy.       ----- Original Message -----
       From: j. van der meulen <jan.vdmeulen@...>
       To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Sunday, February 04, 2001 6:55 PM
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


       > Dag Sake/Appy,
       > Misschien ten overvloede: "de Feanster" heeft een toegankelijk archief, in
       > Surhuisterveen. Mocht je de publicatiedatum willen achterhalen...
       > Jan van der Meulen.
       >
       > ----- Original Message -----
       > From: "Sake Wagenaar" <s.wagenaar@...>
       > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       > Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
       > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)
       >
       >
       > > Hallo Appy,
       > >
       > > In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het
       > oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
       > feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer redenen
       > tot onrust waren:
       > >
       > > "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740 begûn
       > mei in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin
       gers.
       > In protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de
       > summer wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten
       ha
       > de útfier fan hea doe ferbean.
       > >
       > > Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek it
       > gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts en
       > grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn Tietsjerksteradiel
       > bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en grut
       > mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta. By
       de
       > opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
       > Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S. de
       > Haan, in De Feanster, datum onbekend).
       > >
       > > Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over
       > doodstraffen). Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748
       kan
       > ik eventueel rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze
       > groep).
       > >
       > > Met vriendelijke groet,
       > >
       > > Sake Wagenaar
       > >
       > >
       > > At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
       > > >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd
       is
       > te Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier
       iets
       > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
       > >
       > >
       > >
       > >
       > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > of: http://go.to/frgen .
       > >
       > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
       > 1999 geposte berichten staat op
       > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       > >
       > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > >
       > >
       > >
       >
       >
       >
       > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > of: http://go.to/frgen .
       >
       > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
       1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       >
       > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       >
      • Appy De Vries
       Sake Bedankt voor de reactie en de info ,dit deed mij denken aan de verhalen van Twerda { Fan Fryslans ferline!}mar mei hwat mear humor.Voordat ik nog niet
       Message 6 of 14 , Feb 5, 2001
        Sake
        Bedankt voor de reactie en de info ,dit deed mij denken aan de verhalen van
        Twerda { Fan Fryslans ferline!}mar mei hwat mear humor.Voordat ik nog niet
        zeker weet of het de Jacob Siebes is laat ik het maar even zo. Groetnis fan
        Appy


        ----- Original Message -----
        From: Sake Wagenaar <s.wagenaar@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


        Hallo Appy,

        In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over het
        oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
        feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer redenen
        tot onrust waren:

        "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740 begûn mei
        in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin gers. In
        protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de summer
        wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten ha de
        útfier fan hea doe ferbean.

        Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek it
        gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts en
        grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn Tietsjerksteradiel
        bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en grut
        mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta. By de
        opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
        Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S. de
        Haan, in De Feanster, datum onbekend).

        Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over doodstraffen).
        Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748 kan ik eventueel
        rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze groep).

        Met vriendelijke groet,

        Sake Wagenaar


        At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
        >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd is te
        Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier iets
        van? Ben benieuwd Groetjes Appy
        Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        of: http://go.to/frgen .

        Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
        geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       • Appy De Vries
        Hans Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via er achter te komen of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
        Message 7 of 14 , Feb 5, 2001
         Hans
         Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via
         er achter te komen
         of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare Kostgangers van Dokkum
         van W. Vleer
         kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy


         ----- Original Message -----
         From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
         To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


         > Appy en Andries,
         >
         > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
         > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
         > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
         > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
         > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
         > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
         > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
         > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
         > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
         > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
         > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
         > grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
         > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
         > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
         > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
         > Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
         > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
         > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
         > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
         > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
         > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
         > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
         > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
         > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
         > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
         >
         > Groet, Hans Zijlstra
         > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
         > > Appy,
         > >
         > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
         > > Bloeimaand deezes jaars
         > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
         > > Friesland tot geweldige
         > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
         > > Friesland,deel 4 blz 115).
         > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
         > > ingevoerd, een manier om in
         > > het vervolg een belasting op verteringen in te
         > > vorderen, gebaseerd op het
         > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
         > > idee van Professor N.
         > > Ypey.
         > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
         > > het anderts, de
         > > effecten zijn hetzelfde!)
         > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
         > > gaan met de eerlijkheid
         > > van belasting-inning.
         > > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
         > > goederen, "welke van
         > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
         > > inderdaad grootelijks
         > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
         > > De veroordeling van personen en eventuele
         > > onthoofdingen wordt in dit boek
         > > niet over gerept.
         > > Groeten,
         > >
         > > Andries
         > >
         > > ----- Original Message -----
         > > From: Appy De Vries <appy@...>
         > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
         > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
         > >
         > >
         > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
         > > geh-24-02-1770 met
         > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
         > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
         > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
         > > kinderen waarvan hier de namen
         > >
         > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
         > > bekende schoenmaker>
         > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
         > > meer gegevens voor de
         > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
         > > heel lang mee bezig er
         > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
         > > onthoofd is te
         > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
         > > >? Wie weet hier iets
         > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
         > >
         > >
         > > [Non-text portions of this message have been
         > > removed]
         > >
         > >
         > >
         > > Genealogy yn Fryslân:
         > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > of: http://go.to/frgen .
         > >
         > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
         > > alle sinds 8 juli 1999
         > > geposte berichten staat op
         > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > >
         > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
         > > email-bericht naar:
         > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > >
         > >
         > >
         > >
         > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
         > >
         > > Genealogy yn Fryslân:
         > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > of: http://go.to/frgen .
         > >
         > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
         > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
         > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > >
         > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
         > > email-bericht naar:
         > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > >
         > >
         >
         >
         > __________________________________________________
         > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
         > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
         >
         >
         > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > of: http://go.to/frgen .
         >
         > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
         1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         >
         >
        • j. van der meulen
         Datzou best kunnen. De Feanster is een streekkrant met een mix van (plaatselijk) nieuws en plaatselijke advertenties. Het had een bekende journalist: Joop
         Message 8 of 14 , Feb 5, 2001
          Datzou best kunnen. De Feanster is een streekkrant met een mix van
          (plaatselijk) nieuws en plaatselijke advertenties. Het had een bekende
          journalist: Joop Atsma, kamerlid CDA.
          ----- Original Message -----
          From: "Appy De Vries" <appy@...>
          To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          Sent: Monday, February 05, 2001 2:52 PM
          Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)


          > Jan
          > Bedankt voor de reactie .
          > Als ik zeker weet dat dit de Jacob Siebes is die met de sweerde onthooft
          is
          > voor de Kanselarij,
          > zal ik de Feanster misschien nog raadplegen .Isdit net zoiets als de
          > Woudklank?
          > Groetnis fan Appy.
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          > ----- Original Message -----
          > From: j. van der meulen <jan.vdmeulen@...>
          > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > Sent: Sunday, February 04, 2001 6:55 PM
          > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)
          >
          >
          > > Dag Sake/Appy,
          > > Misschien ten overvloede: "de Feanster" heeft een toegankelijk archief,
          in
          > > Surhuisterveen. Mocht je de publicatiedatum willen achterhalen...
          > > Jan van der Meulen.
          > >
          > > ----- Original Message -----
          > > From: "Sake Wagenaar" <s.wagenaar@...>
          > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > > Sent: Sunday, February 04, 2001 1:01 PM
          > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate (Oproer van 1748)
          > >
          > >
          > > > Hallo Appy,
          > > >
          > > > In 'De Feanster' heeft een oom van mij ooit een serie artikelen over
          het
          > > oproer van 1748 geschreven. Een fragment uit zijn artikel 'Min waar en
          > > feepest' geeft aan dat er behalve belastingperikelen heel wat meer
          redenen
          > > tot onrust waren:
          > > >
          > > > "It siet de boeren net mei yn de jierren 1740 - 1750. It jier 1740
          begûn
          > > mei in tige strange winter. Oan't mids juny groeide der praktysk gjin
          > gers.
          > > In protte fee moast slachte wurde of stoar fan de honger. Yn 1741 wie de
          > > summer wer tige skraal. Yn 1742 wie der in slimme mûzeplaech. De steaten
          > ha
          > > de útfier fan hea doe ferbean.
          > > >
          > > > Yn de winter fan 1744/45 sloech de feepest wer ta. Yn 1714 wie dat ek
          it
          > > gefal west, mar do wie Achtkarspelen der relatief goed weikommen. Lyts
          en
          > > grut mei-inoar stoaren do yn Achtkarspelen 280 kij, yn
          Tietsjerksteradiel
          > > bygelyks 2134. Yn de winter 1744/45 stoaren yn Achtkarspelen lyts en
          grut
          > > mei-inoar 3154 kij. Ek yn it foarjier fan 1748 sloech de sykte wer ta.
          By
          > de
          > > opjefte foar de "Fiif specien" (der oer dalik mear) wienen der yn
          > > Achtkarspelen yn 1749 mear hynders (905) as melke kij (892)" (bron: S.
          de
          > > Haan, in De Feanster, datum onbekend).
          > > >
          > > > Ik heb nog wel meer knipsels liggen (daarin niets gezien over
          > > doodstraffen). Een gescand artikel over de Buitengewone Landdag van 1748
          > kan
          > > ik eventueel rechtstreeks toesturen (iets te lang voor plaatsing in deze
          > > groep).
          > > >
          > > > Met vriendelijke groet,
          > > >
          > > > Sake Wagenaar
          > > >
          > > >
          > > > At 10:54 2-02-01 +0100, you wrote:
          > > > >(...) er gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd
          > is
          > > te Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier
          > iets
          > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
          > > >
          > > >
          > > >
          > > >
          > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > > > of: http://go.to/frgen .
          > > >
          > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
          > > 1999 geposte berichten staat op
          > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          > > >
          > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > > >
          > > >
          > > >
          > >
          > >
          > >
          > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > > of: http://go.to/frgen .
          > >
          > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
          > 1999 geposte berichten staat op
          > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          > >
          > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > >
          > >
          >
          >
          >
          > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > of: http://go.to/frgen .
          >
          > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
          1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          >
          > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          >
          >
          >
         • Hans Zijlstra
          Appy, Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is dat nog te koop ? De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de jouwe is. De namen van de
          Message 9 of 14 , Feb 5, 2001
           Appy,

           Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is
           dat nog te koop ?
           De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de
           jouwe is. De namen van de kinderen die je noemt zie ik
           niet in de naam van zijn vrouw (gezien de strikte
           vernoemingsregels). Volgens de quotisatiekohieren van
           1749 komen er 6 verschillende heren Jacob Sybes in
           Friesland voor. Het is wel leuke heroiek zo'n
           onthoofding maar ik vermoed dat jouw Jacob wat meer
           geluk heeft gehad en niet zo'n rare kostganger was.
           Succes,
           Hans
           --- Appy De Vries <appy@...> wrote:
           > Hans
           > Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd
           > en probeer toch via via
           > er achter te komen
           > of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
           > Kostgangers van Dokkum
           > van W. Vleer
           > kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           > ----- Original Message -----
           > From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
           > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           > Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
           > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate
           >
           >
           > > Appy en Andries,
           > >
           > > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje
           > in
           > > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is
           > door
           > > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980,
           > ISBN
           > > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
           > > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
           > > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van
           > de
           > > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de
           > staatsinrichting
           > > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
           > > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis
           > van
           > > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
           > > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
           > > grond, ondanks het luiden van de klokken her en
           > der,
           > > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
           > > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
           > > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
           > > Volgens het boek waren overigens de echte
           > opstokers
           > > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl
           > Jacob
           > > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren.
           > Jacob
           > > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
           > > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
           > > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ?
           > Een
           > > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
           > > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
           > > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
           > > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
           > >
           > > Groet, Hans Zijlstra
           > > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
           > > > Appy,
           > > >
           > > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
           > > > Bloeimaand deezes jaars
           > > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters
           > in
           > > > Friesland tot geweldige
           > > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
           > > > Friesland,deel 4 blz 115).
           > > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
           > > > ingevoerd, een manier om in
           > > > het vervolg een belasting op verteringen in te
           > > > vorderen, gebaseerd op het
           > > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was
           > een
           > > > idee van Professor N.
           > > > Ypey.
           > > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men
           > noemde
           > > > het anderts, de
           > > > effecten zijn hetzelfde!)
           > > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander
           > mis te
           > > > gaan met de eerlijkheid
           > > > van belasting-inning.
           > > > Dit verving de belasting die betaald moest
           > worden op
           > > > goederen, "welke van
           > > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd,
           > en
           > > > inderdaad grootelijks
           > > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
           > > > De veroordeling van personen en eventuele
           > > > onthoofdingen wordt in dit boek
           > > > niet over gerept.
           > > > Groeten,
           > > >
           > > > Andries
           > > >
           > > > ----- Original Message -----
           > > > From: Appy De Vries <appy@...>
           > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           > > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
           > > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
           > > >
           > > >
           > > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747
           > te?
           > > > geh-24-02-1770 met
           > > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
           > > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
           > > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
           > > > kinderen waarvan hier de namen
           > > >
           > >
           >
           Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
           > > > bekende schoenmaker>
           > > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik
           > wel
           > > > meer gegevens voor de
           > > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben
           > ik al
           > > > heel lang mee bezig er
           > > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de
           > Knijpe
           > > > onthoofd is te
           > > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer
           > <1752
           > > > >? Wie weet hier iets
           > > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
           > > >
           > > >
           > > > [Non-text portions of this message have been
           > > > removed]
           > > >
           > > >
           > > >
           > > > Genealogy yn Frysl�n:
           > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           > > > of: http://go.to/frgen .
           > > >
           > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
           > daarin
           > > > alle sinds 8 juli 1999
           > > > geposte berichten staat op
           > > >
           > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
           > > >
           > > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een
           > (leeg)
           > > > email-bericht naar:
           > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           > > >
           > > >
           > > >
           > > >
           > > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
           > > >
           > > > Genealogy yn Frysl�n:
           > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           > > > of: http://go.to/frgen .
           > > >
           > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
           > daarin
           > > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat
           > op
           > > >
           > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
           > > >
           > > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een
           > (leeg)
           > > > email-bericht naar:
           > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           > > >
           > > >
           > >
           > >
           > > __________________________________________________
           > > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail
           > - only $35
           > > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
           > >
           > >
           > > Genealogy yn Frysl�n:
           > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           > > of: http://go.to/frgen .
           > >
           > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
           > daarin alle sinds 8 juli
           > 1999 geposte berichten staat op
           > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
           > >
           > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg)
           > email-bericht naar:
           > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           > >
           > >
           >
           >
           >
           === message truncated ===


           __________________________________________________
           Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
           a year! http://personal.mail.yahoo.com/
          • Appy De Vries
           Hans De boekjes , Rare Kostgangers , zijn uitgegeven door Micro Print te Hardegarijp en geschreven door W. TSJ. Vleer [1960] en bevat 15 delen uit heel
           Message 10 of 14 , Feb 6, 2001
            Hans
            De boekjes , Rare Kostgangers ,
            zijn uitgegeven door Micro Print te Hardegarijp en
            geschreven door W. TSJ. Vleer [1960] en bevat 15 delen
            uit heel Friesland .Volgens mij alleen nog te koop in tweedehands
            boekwinkeltjes.
            Zelf heb ik 5 deeltjes [ dus nog 10] Ik heb er al wat fam- o.a..Siebe
            Jacobs uit de Bovenknijpe uitgeplukt
            i.v.b.m. een doopsgezinde dominee die zijn plichten verzaakte en meer met
            politiek bezig was,
            dan met zijn schaapjes ! [1795] Dus Hans toch een rare kostganger .
            Veel groetjes Appy            ----- Original Message -----
            From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
            To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            Sent: Monday, February 05, 2001 11:16 PM
            Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


            > Appy,
            >
            > Lijkt me een leuk boek over die Rare kostgangers. Is
            > dat nog te koop ?
            > De logica zegt dat de Jacob Sybes van Ternaard niet de
            > jouwe is. De namen van de kinderen die je noemt zie ik
            > niet in de naam van zijn vrouw (gezien de strikte
            > vernoemingsregels). Volgens de quotisatiekohieren van
            > 1749 komen er 6 verschillende heren Jacob Sybes in
            > Friesland voor. Het is wel leuke heroiek zo'n
            > onthoofding maar ik vermoed dat jouw Jacob wat meer
            > geluk heeft gehad en niet zo'n rare kostganger was.
            > Succes,
            > Hans
            > --- Appy De Vries <appy@...> wrote:
            > > Hans
            > > Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd
            > > en probeer toch via via
            > > er achter te komen
            > > of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare
            > > Kostgangers van Dokkum
            > > van W. Vleer
            > > kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy
            > >
            > >
            > >
            > >
            > >
            > >
            > > ----- Original Message -----
            > > From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
            > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            > > Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
            > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate
            > >
            > >
            > > > Appy en Andries,
            > > >
            > > > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje
            > > in
            > > > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is
            > > door
            > > > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980,
            > > ISBN
            > > > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
            > > > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
            > > > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van
            > > de
            > > > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de
            > > staatsinrichting
            > > > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
            > > > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis
            > > van
            > > > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
            > > > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
            > > > grond, ondanks het luiden van de klokken her en
            > > der,
            > > > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
            > > > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
            > > > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
            > > > Volgens het boek waren overigens de echte
            > > opstokers
            > > > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl
            > > Jacob
            > > > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren.
            > > Jacob
            > > > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
            > > > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
            > > > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ?
            > > Een
            > > > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
            > > > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
            > > > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
            > > > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
            > > >
            > > > Groet, Hans Zijlstra
            > > > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
            > > > > Appy,
            > > > >
            > > > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
            > > > > Bloeimaand deezes jaars
            > > > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters
            > > in
            > > > > Friesland tot geweldige
            > > > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
            > > > > Friesland,deel 4 blz 115).
            > > > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
            > > > > ingevoerd, een manier om in
            > > > > het vervolg een belasting op verteringen in te
            > > > > vorderen, gebaseerd op het
            > > > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was
            > > een
            > > > > idee van Professor N.
            > > > > Ypey.
            > > > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men
            > > noemde
            > > > > het anderts, de
            > > > > effecten zijn hetzelfde!)
            > > > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander
            > > mis te
            > > > > gaan met de eerlijkheid
            > > > > van belasting-inning.
            > > > > Dit verving de belasting die betaald moest
            > > worden op
            > > > > goederen, "welke van
            > > > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd,
            > > en
            > > > > inderdaad grootelijks
            > > > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
            > > > > De veroordeling van personen en eventuele
            > > > > onthoofdingen wordt in dit boek
            > > > > niet over gerept.
            > > > > Groeten,
            > > > >
            > > > > Andries
            > > > >
            > > > > ----- Original Message -----
            > > > > From: Appy De Vries <appy@...>
            > > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            > > > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
            > > > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
            > > > >
            > > > >
            > > > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747
            > > te?
            > > > > geh-24-02-1770 met
            > > > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
            > > > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
            > > > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
            > > > > kinderen waarvan hier de namen
            > > > >
            > > >
            > >
            > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
            > > > > bekende schoenmaker>
            > > > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik
            > > wel
            > > > > meer gegevens voor de
            > > > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben
            > > ik al
            > > > > heel lang mee bezig er
            > > > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de
            > > Knijpe
            > > > > onthoofd is te
            > > > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer
            > > <1752
            > > > > >? Wie weet hier iets
            > > > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
            > > > >
            > > > >
            > > > > [Non-text portions of this message have been
            > > > > removed]
            > > > >
            > > > >
            > > > >
            > > > > Genealogy yn Fryslân:
            > > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > > > > of: http://go.to/frgen .
            > > > >
            > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
            > > daarin
            > > > > alle sinds 8 juli 1999
            > > > > geposte berichten staat op
            > > > >
            > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            > > > >
            > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een
            > > (leeg)
            > > > > email-bericht naar:
            > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            > > > >
            > > > >
            > > > >
            > > > >
            > > > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
            > > > >
            > > > > Genealogy yn Fryslân:
            > > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > > > > of: http://go.to/frgen .
            > > > >
            > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
            > > daarin
            > > > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat
            > > op
            > > > >
            > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            > > > >
            > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een
            > > (leeg)
            > > > > email-bericht naar:
            > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            > > > >
            > > > >
            > > >
            > > >
            > > > __________________________________________________
            > > > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail
            > > - only $35
            > > > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
            > > >
            > > >
            > > > Genealogy yn Fryslân:
            > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > > > of: http://go.to/frgen .
            > > >
            > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
            > > daarin alle sinds 8 juli
            > > 1999 geposte berichten staat op
            > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            > > >
            > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
            > > email-bericht naar:
            > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            > > >
            > > >
            > >
            > >
            > >
            > === message truncated ===
            >
            >
            > __________________________________________________
            > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
            > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
            >
            >
            > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            > of: http://go.to/frgen .
            >
            > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
            1999 geposte berichten staat op
            http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            >
            > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
            > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            >
            >
           • Movision
            Hoi Hans, Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters Boersma? Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma
            Message 11 of 14 , Feb 10, 2001
             Hoi Hans,

             Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters
             Boersma?
             Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma geb
             1725-1745 in-rond Dongeradeel, daar huwelijken van de kinderen van Jacob
             Boersma (voor zover bekend; Renger, Antje, Sybe, Wytske, Houkje en Kornelis)
             alle in Oostdongeradeel zijn getrouwd en daar kinderen hebben gekregen.
             Tot op heden is de lijn Jacob-Sybe compleet en mijn oudste zoon heet dan ook
             weer Sybe, naar zijn opa, hetzij het via moeders kant.

             Misschien kun jij me verder helpen, ik vindt dit een grappige ontwikkeling.

             Groeten,

             John Besseling

             The Opportunity

             Your 1st choice for digital promotional tools! Ask us about: 3D & "Motion"
             software! CD-R in Business Card, 8 & 12 cm dia sizes! Plus the "Multi-Flip
             2000+ All New CD Labelling Kit" and ALL consumables; first quality labels,
             screens and more!

             -----Oorspronkelijk bericht-----
             Van: Hans Zijlstra [mailto:hzijlstra@...]
             Verzonden: zaterdag 3 februari 2001 17:54
             Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

             Appy en Andries,

             Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
             de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
             DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
             90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
             Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
             pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
             Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
             te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
             grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
             eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
             De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
             grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
             en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
             onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
             vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
             Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
             ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
             Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
             was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
             Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
             Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
             bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
             Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
             Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
             verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.

             Groet, Hans Zijlstra
             --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
             > Appy,
             >
             > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
             > Bloeimaand deezes jaars
             > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
             > Friesland tot geweldige
             > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
             > Friesland,deel 4 blz 115).
             > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
             > ingevoerd, een manier om in
             > het vervolg een belasting op verteringen in te
             > vorderen, gebaseerd op het
             > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
             > idee van Professor N.
             > Ypey.
             > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
             > het anderts, de
             > effecten zijn hetzelfde!)
             > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
             > gaan met de eerlijkheid
             > van belasting-inning.
             > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
             > goederen, "welke van
             > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
             > inderdaad grootelijks
             > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
             > De veroordeling van personen en eventuele
             > onthoofdingen wordt in dit boek
             > niet over gerept.
             > Groeten,
             >
             > Andries
             >
             > ----- Original Message -----
             > From: Appy De Vries <appy@...>
             > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
             > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
             > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
             >
             >
             > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
             > geh-24-02-1770 met
             > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
             > 01-02-1782 <doopsgezindt>
             > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
             > kinderen waarvan hier de namen
             >
             Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
             > bekende schoenmaker>
             > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
             > meer gegevens voor de
             > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
             > heel lang mee bezig er
             > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
             > onthoofd is te
             > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
             > >? Wie weet hier iets
             > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
             >
             >
             > [Non-text portions of this message have been
             > removed]
             >
             >
             >
             > Genealogy yn Fryslân:
             > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             > of: http://go.to/frgen .
             >
             > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
             > alle sinds 8 juli 1999
             > geposte berichten staat op
             > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
             >
             > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
             > email-bericht naar:
             > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             >
             >
             >
             >
             > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
             >
             > Genealogy yn Fryslân:
             > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             > of: http://go.to/frgen .
             >
             > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
             > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
             > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
             >
             > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
             > email-bericht naar:
             > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             >
             >


             __________________________________________________
             Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
             a year! http://personal.mail.yahoo.com/


             Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             of: http://go.to/frgen .

             Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
             geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

             Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
             Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            • Movision
             Hoi Appy, Ik stuur je dit ook maar even; Hoi Hans, Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters Boersma? Het lijkt me dat er haast
             Message 12 of 14 , Feb 10, 2001
              Hoi Appy,

              Ik stuur je dit ook maar even;

              Hoi Hans,

              Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters
              Boersma?
              Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma geb
              1725-1745 in-rond Dongeradeel, daar huwelijken van de kinderen van Jacob
              Boersma (voor zover bekend; Renger, Antje, Sybe, Wytske, Houkje en Kornelis)
              alle in Oostdongeradeel zijn getrouwd en daar kinderen hebben gekregen.
              Tot op heden is de lijn Jacob-Sybe compleet en mijn oudste zoon heet dan ook
              weer Sybe, naar zijn opa, hetzij het via moeders kant.

              Misschien kun jij me verder helpen, ik vindt dit een grappige ontwikkeling.

              Groeten,

              John Besseling

              -----Oorspronkelijk bericht-----
              Van: Appy De Vries [mailto:appy@...]
              Verzonden: maandag 5 februari 2001 15:24
              Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
              Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

              Hans
              Bedankt voor de informatie .Ik heb alles genoteerd en probeer toch via via
              er achter te komen
              of dit inderdaad de Jacob Siebes is. p.s. In de Rare Kostgangers van Dokkum
              van W. Vleer
              kon ik niets vinden! Groetnis fan Appy


              ----- Original Message -----
              From: Hans Zijlstra <hzijlstra@...>
              To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
              Sent: Saturday, February 03, 2001 5:54 PM
              Subject: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate


              > Appy en Andries,
              >
              > Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
              > de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
              > DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
              > 90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
              > Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
              > pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
              > Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
              > te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
              > grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
              > eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
              > De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
              > grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
              > en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
              > onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
              > vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
              > Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
              > ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
              > Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
              > was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
              > Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
              > Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
              > bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
              > Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
              > Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
              > verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.
              >
              > Groet, Hans Zijlstra
              > --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
              > > Appy,
              > >
              > > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
              > > Bloeimaand deezes jaars
              > > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
              > > Friesland tot geweldige
              > > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
              > > Friesland,deel 4 blz 115).
              > > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
              > > ingevoerd, een manier om in
              > > het vervolg een belasting op verteringen in te
              > > vorderen, gebaseerd op het
              > > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
              > > idee van Professor N.
              > > Ypey.
              > > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
              > > het anderts, de
              > > effecten zijn hetzelfde!)
              > > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
              > > gaan met de eerlijkheid
              > > van belasting-inning.
              > > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
              > > goederen, "welke van
              > > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
              > > inderdaad grootelijks
              > > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
              > > De veroordeling van personen en eventuele
              > > onthoofdingen wordt in dit boek
              > > niet over gerept.
              > > Groeten,
              > >
              > > Andries
              > >
              > > ----- Original Message -----
              > > From: Appy De Vries <appy@...>
              > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
              > > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
              > > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
              > >
              > >
              > > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
              > > geh-24-02-1770 met
              > > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
              > > 01-02-1782 <doopsgezindt>
              > > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
              > > kinderen waarvan hier de namen
              > >
              > Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
              > > bekende schoenmaker>
              > > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
              > > meer gegevens voor de
              > > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
              > > heel lang mee bezig er
              > > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
              > > onthoofd is te
              > > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
              > > >? Wie weet hier iets
              > > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
              > >
              > >
              > > [Non-text portions of this message have been
              > > removed]
              > >
              > >
              > >
              > > Genealogy yn Fryslân:
              > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
              > > of: http://go.to/frgen .
              > >
              > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
              > > alle sinds 8 juli 1999
              > > geposte berichten staat op
              > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
              > >
              > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
              > > email-bericht naar:
              > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
              > >
              > >
              > >
              > >
              > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
              > >
              > > Genealogy yn Fryslân:
              > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
              > > of: http://go.to/frgen .
              > >
              > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
              > > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
              > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
              > >
              > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
              > > email-bericht naar:
              > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
              > >
              > >
              >
              >
              > __________________________________________________
              > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
              > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
              >
              >
              > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
              > of: http://go.to/frgen .
              >
              > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
              1999 geposte berichten staat op
              http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
              >
              > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
              > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
              >
              >              Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
              of: http://go.to/frgen .

              Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
              geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

              Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
              Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.