Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Overlijdensberichten Friesland 03-10-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 03-10-2007 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Oct 3, 2007
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 03-10-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Geert Alma (partner: Sjieuwke Bosma).
   geb.: Droegeham, 02-03-1932. overl.: Twizelerheide, 27-09-2007. (NOF 01-10-2007).

   Gosse Beerda.
   geb.: nb. overl.: Kollum, 25-09-2007. (NOF 01-10-2007).

   Marten Huizenga (partner: Adrie Veenstra).
   geb.: Dantumawoude, 06-02-1925. overl.: Leeuwarden (wonende Broeksterwoude), 31-08-1992. (NOF 01-10-2007).

   Sieger Visser (partner: Adrie Visser, overl.: 09-11-1995).
   geb.: Oudwoude, 06-05-1940. overl.: Buitenpost, 28-09-2007. (NOF 01-10-2007).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.