Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

+ Overlijdensberichten Friesland 04-09-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 04-09-2007 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Sep 4, 2007
  • 0 Attachment
   De onderstaande advertenties zijn op 04-09-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Wieger T. Annema (partner: Janke Zwaagstra, overl.: 31-10-2002).
   geb.: Ikkerw�ld, 10-10-1918. overl.: De Westerein, 01-09-2007. (NOF 03-09-2007).

   Mient de Jager (partner: Joukje Reitsma).
   geb.: nb. (78 jaar). overl.: Kollumerzwaag, 29-08-2007. (NOF 30-08-2007).

   Mient de Jager.
   geb.: nb. overl.: Kollumerzwaag, 29-08-2007. (NOF 03-09-2007).

   Willem Hansma (partner: Klaske van der Heide).
   geb.: Leeuwarden, 07-01-1946. overl.: Kollumerzwaag, 28-08-2007. (NOF 30-08-2007).

   Rindert Leegsma (partner: Wilma Braaksma).
   geb.: nb. overl.: Hasselt, 24-08-2007. (NOF 29-08-2007).

   F. Lei.
   geb.: nb. overl.: Kollum, 26-08-2007. (NOF 30-08-2007).

   Frederik Lei.
   geb.: nb. overl.: Kollum, 26-08-2007. (NOF 29-08-2007).

   Frederik (Freerk) Lei (partner: F.J. Luinstra).
   geb.: Augustinusga, 09-10-1937. overl.: Kollum, 26-08-2007. (NOF 29-08-2007).

   Willemke Meindersma.
   geb.: nb. overl.: Burgum, 29-08-2007. (NOF 03-09-2007).

   Sietske Mulder.
   geb.: Enschede, 08-04-1929. overl.: Kollumerzwaag, 02-09-2007. (NOF 03-09-2007).

   Oeds van der Ploeg (partner: Annigje Postma).
   geb.: Eastermar, 03-01-1924. overl.: Leeuwarden (wonende Buitenpost), 25-08-2007. (NOF 29-08-2007).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.