Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 29-08-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 29-08-2007 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Aug 29, 2007
   De onderstaande advertenties zijn op 29-08-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Aldert (Attie) Blauw.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 29-08-2007).

   Jan de Groot.
   geb.: nb. overl.: Ureterp, 20-08-2007. (DrCrt 29-08-2007).

   E. de Haan.
   geb.: nb. overl.: Eastermar, 27-08-2007. (Actief 29-08-2007).

   C. de Vries (partner: Wielinga).
   geb.: nb. overl.: Engwierum, 21-08-2007. (NOF 27-08-2007).

   Auke Dijkstra.
   geb.: nb. overl.: Drachten, 26-08-2007. (DrCrt 29-08-2007).

   K. Havenga (partner: Wierstra).
   geb.: nb. overl.: Damwoude, 20-08-2007. (NOF 27-08-2007).

   Jacob (Jaap) Jansma (partner: Froukje Tijsma).
   geb.: Finkum, 25-08-1934. overl.: Drachten, 25-08-2007. (Actief 29-08-2007).

   Sietske Jongstra (partner: Gerrit Rinkema).
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 29-08-2007).

   Harmen Lindeboom (partner: Jantje Jonker).
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 29-08-2007).

   Gerrit Maring.
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 29-08-2007).

   Andries Riemersma (partner: Annie Jeeninga).
   geb.: Boarnburgum, 07-08-1927. overl.: Drachten, 25-08-2007. (DrCrt 29-08-2007).

   Oeds van der Ploeg (partner: Annigje Postma).
   geb.: Eastermar, 03-01-1924. overl.: Leeuwarden (wonende Buitenpost), 25-08-2007. (NOF 27-08-2007).

   Janny Walstra (partner: Kor Brands).
   geb.: Oranjewoud, 12-10-1933. overl.: Drachten, 22-08-2007. (DrCrt 29-08-2007).

   Corinus Levinus Wattimena (partner: D.R. Malau).
   geb.: 19-09-1924. overl.: Drachten, 27-08-2007. (DrCrt 29-08-2007).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.