Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Nieuw lid van de lijst Frieskand-genealogy.

Expand Messages
 • jan van der Meulen
  Dag Kees, Welkom op de Friesland-site. Zelf ben ik er ook pas een dpaar dagen bij en heb er gelijk al voordeel van ondervonden. Heb geen nieuws voor je, geen
  Message 1 of 3 , Dec 22, 1999
   Dag Kees,
   Welkom op de Friesland-site. Zelf ben ik er ook pas een dpaar dagen bij en
   heb er gelijk al voordeel van ondervonden. 'Heb geen nieuws voor je, geen
   links gevonden. Dank voor je goede wensen; bij dezen terug. Groet, Jan van
   dere Meulen

   ----- Original Message -----
   From: C.J.Los <los@...>
   To: Friesland-genealogy <Friesland-genealogy@onelist.com>
   Sent: Tuesday, December 21, 1999 3:51 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Nieuw lid van de lijst Frieskand-genealogy.


   > Hallo hobbygenoten,
   >
   > Enkele dagen geleden heb ik me aangemeld als lid van o.a. deze lijst. Mijn
   belangstelling voor deze lijst komt voort uit het feit dat mijn vrouw
   afstamt van de doopsgezinde familie GROENVELD uit IJlst en omgeving.
   Gegevens heb ik vanaf een huwelijk in 1730 te IJlst.
   >
   > Verder doe ik onderzoek naar alle families LOS in Nederland. Tot nu toe
   heb ik 3 families Los in Friesland (nog) niet samen kunnen brengen. Alle
   families komen uit Gorredijk en omgeving.
   >
   > Voorts stamt mijn moeder af van Zweeris JANSEN, geb. 4-5-1749 te Visvliet
   en gedoopt te Luttekegast. De doop heb ik tot op heden nog niet gevonden.
   Zijn ouders heetten waarschijnlijk Jan Alberts en N.N. Genoemde Jan Alberts
   is vermoedelijk 2. x getrouwd met Froukjen Jans. Van Jan en Froukje zijn
   uit de periode 1768-1778 6 kinderen bekend, waaronder zoon Albert geb. zou
   zijn te Visvliet en ged. 28-2-1768 te Munnekezijl (Burum), dochter Ingetje
   (Engeltje) geb. ca. 1769 in (de provincie) Groningen en de overige kinderen
   geb. en/of ged. te Visvliet 1770-1778
   > Alle kinderen komen uiteindelijk in Voorschoten terecht. Van hieruit vond
   verspreiding in Z-Holland plaats onder de namen JANSEN (Voorschoten en
   Stompwijk) en JANSZE (Voorhout).
   >
   > Onderstaand nog enkele families voorkomend in de kwartierstaat van mijn
   vrouw :
   >
   > Meinte Rinks GROENVELD 1784-1859 IJlst, z.v. Rink Keimpes GROENVELD
   (1746-1825) en Fokjen Pyters DIKLAND (1753-1813)
   > 1809 getr. met
   > Martzen Jans BUITENHOFF 1788-1814 IJlst, d.v. Jan Symens BUITENHOFF alias
   de BOER (1755-1839) en Wijtske Gosses uit Oostham (1762 - voor 1804)
   >
   > Waling Gerkes WALINGA 1791 Langweer - 1832 IJlst, z.v. Gerke Walings
   WALINGA (1761 Langweer-1829 Heeg) en Tietje Klazes OVERMEER (ca. 1762
   Gaastmeer- 1833 Heeg)
   > 1815 te Nijland getr. met
   > Wypkjen Sybrens BROUWER, Geb. 1784 Bolsward, overl. 1869 IJlst, d.v.
   Sybren Jans BROUWER (ca. 1755-1809 Bolsward) en Jeltje Hantjes de BOER (ca.
   1752-1812 Bolsward) (gezin Doopsgez.)
   >
   > Gerben Annes GERBENSMA, Geb. 1773 Oppenhuizen, overl. 1827 Oppenhuizen,
   z.v. Anne Gerbens (ged. 1726 te Oppenhuizen) en Jeltje Klaze, van
   Oppenhuizen
   > 1820 getr. te Wymbritseradeel met
   > Tjitske Andries BOELENS, Geb. 1796 Oppenhuizen, overl. 1870 IJlst, z.v.
   Andries Minnes BOELENS (1746-1828 Oppenhuizen) en Sjoukjen Haayes HIEMSTRA
   (1761 Menaldum-1839 Oppenhuizen)
   >
   > Hopenlijk geeft bovenstaande voldoende informatie om tot uitwisseling van
   gegevens te komen.
   >
   > Verder wens ik allen prettige feestdagen en een goed jaar 2000 toe.
   >
   > Kees Los
   > Veersemeerstraat 10
   > 4456 AZ Lewedorp
   > Netherlands
   > Telefoon : +31 113 612 571
   > e-mail : los@...
   >
   >
   >
   > [Attachments have been removed from this message]
   >
   > > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.