Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re:[Friesland-genealogy] Pieter Ynzes Tigchelaar (29-03-1815)

Expand Messages
 • seesdeboer
  Beste Frans, Dat Pieter een voorkind (slippertje) is kan ik me voorstellen, zo iets is van alle tijd. Mijn vraag is meer; waarom krijgt/neemt Pieter de
  Message 1 of 6 , Aug 4, 2007
   Beste Frans,

   Dat Pieter een voorkind (slippertje) is kan ik me voorstellen, zo iets
   is van alle tijd. Mijn vraag is meer; waarom krijgt/neemt Pieter de
   familienaam Tigchelaar aan?

   met vriendelijke groet, Cees
  • reyacta
   Hoi, Hij wordt al met deze achternaam geboren, en neemt hem niet specifiek aan. De naamsaanname is trouwens 4 jaar eerder in 1811. Er is wel een Ynze
   Message 2 of 6 , Aug 5, 2007
    Hoi,

    Hij wordt al met deze achternaam geboren, en neemt hem niet specifiek aan.
    De naamsaanname is trouwens 4 jaar eerder in 1811.

    Er is wel een Ynze Tigchelaar, een Ynze Pieters zelfs, in Barradeel.
    Dat kan de vader zijn, maar ik denk dat Elisabeth haar zoon wel naar
    haar eigen familie noemt. Haar moeder was immers een Ittje Pieters,
    dus ze kan een broer Pieter hebben gehad, of haar zoon zo noemen omdat
    er geen was. (Ik kan enkel nog een zusje Jaantje gb. ca. 1800 vinden )

    groet margreet

    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "seesdeboer"
    <seesdeboer@...> wrote:
    >
    > Wie weet iets over dit gezin:
    >
    > Een vraag over Pieter Ynzes Tigchelaar, op zijn geboorteakte niet
    > vernoemde vader vermeld. Zijn moeder heeft de familienaam van
    > Kuiperus en namen die daar op lijken. Ik kan geen vermelding vinden
    > dat zij trouwt met een Tigchelaar en daardoor mogelijk Pieter de
    > familienaam Tigchaelaar aanneemt.
    >
   • seesdeboer
    Hallo Magreet, Als de vader van Pieter Tigchelaar bekend zou zijn, bij een huwelijk van zijn ouder. Wat zou de reden zijn dat er op zijn geboorteakte niet de
    Message 3 of 6 , Aug 6, 2007
     Hallo Magreet,


     Als de vader van Pieter Tigchelaar bekend zou zijn, bij een huwelijk
     van zijn ouder. Wat zou de reden zijn dat er op zijn geboorteakte
     niet de naam van zijn vader wordt vermeld?
     Pieter zijn naam en patroniem kunnen vernoemingen zijn naar
     overgrootvader van moederskant. beide namen komen daar voor.

     Neemt Ynze Pieters Tigchelaar de naam in 1811 aan?
     Op Treasoar kan ik hem namelijk niet vinden.

     Op genlias kon ik een huwelijk vinden van Lijsbeth Jans Kuiperus,
     mogelijk de moeder van Pieter Tigchelaar.

     De mogelijkheid die jij aangeeft van Ynse Pieters Tigchelaar blijft
     natuurlijk ook nog mogelijk.

     Heb jij nog een idee of antwoord? Ik kan het zusje Jaantje uit 1800
     nergens vinden, mag ik weten waar je haar hebt gevonden?

     Hieronder wast gegevens, die ik heb verzameld.


     I Jan Ynses Kuiperus, geboren rond 1757 (?).

     Jan was gehuwd met Ittje Pieters, geboren rond 1763 (?).
     Uit dit huwelijk:

     1 Lijsbeth Jans Kuipers ook genaamd Lijsbert Jans
     Kuiperus (1815), geboren rond 1794 te Welsrijp (Frl)
     (Hennaarderadeel), volgt onder II.


     II Lijsbeth Jans Kuipers ook genaamd Lijsbert Jans
     Kuiperus (1815), geboren rond 1794 te Welsrijp (Frl)
     (Hennaarderadeel), dochter van Jan Ynses Kuiperus (I) en Ittje
     Pieters.

     Haar zoon van een onbekende man:

     1 Pieter Ynzes Tigchelaar, geboren op woensdag 29
     maart 1815 te Mairie Berlikum (Frl) (Menaldumadeel, blad 6)
     Pieter wordt aangegeven op 31 maart 1815; zoon van niet genoemde
     vader en Lijsbert Jans Kuiperus., volgt onder III.

     Lijsbeth is getrouwd op zondag 16 juni 1816 te Berlikum (Frl)
     (Menaldumadeel, akte 17/1-3), op ongeveer 22-jarige leeftijd (2)
     met Marten Douwes Kuiperus (ongeveer 35 jaar oud), geboren rond
     1781 te Berlikum (Frl) (Menaldumadeel), zoon van Douwe Martens
     Kuiperus en Sakse Gerbens.


     III Pieter Ynzes Tigchelaar, geboren op woensdag 29
     maart 1815 te Mairie Berlikum (Frl) (Menaldumadeel, blad 6)
     Pieter wordt aangegeven op 31 maart 1815; zoon van niet genoemde
     vader en Lijsbert Jans Kuiperus., overleden op donderdag 22 januari
     1885 te Menaldumadeel (Frl) (akte 13), 69 jaar en 299 dagen oud,
     natuurlijke zoon van waarschijnlijk Lijsbeth Jans Kuipers (II).

     Pieter is getrouwd op woensdag 13 mei 1835 te Menaldumadeel (Frl)
     (akte 15), op 20-jarige leeftijd (1) met Yke van der Meer ook
     genaamd Ykke van der Meer (1812) (22 jaar oud), geboren op donderdag
     23 juli 1812 te Minnertsga (Frl) (Barradeel, blad 16), overleden op
     dinsdag 14 juni 1859 te Menaldumadeel (Frl) (akte 116), 46 jaar en
     326 dagen oud, dochter van Klaas Jans van der Meer en Sijke Lieuwes
     de Vries.
     Uit dit huwelijk:

     1 Sijke Tigchelaar, geboren op woensdag 6 januari 1836
     te Slappeterp (Frl) (Menaldumadeel, blad 4), volgt onder IV-a.

     2 Lijsbert Tigchelaar, geboren op donderdag 5 oktober
     1837 te Menaldumadeel (Frl) (blad 96).

     3 Klaas Tigchelaar, geboren op zondag 3 februari 1839
     te Slappeterp (Frl) (Menaldumadeel, blad 11).
     Klaas is getrouwd op zaterdag 18 mei 1872 te Menaldumadeel (Frl)
     (akte 38), op 33-jarige leeftijd met Tietje de Jong (ongeveer 25
     jaar oud), geboren rond 1847 te Menaldum (Frl), dochter van Hessel
     Annes de Jong en Lijsbert Klazes de Vries.

     4 Lieuwe Tigchelaar, geboren op vrijdag 22 januari
     1841 te Slappeterp (Frl) (Menaldumadeel, blad 10).

     5 Lieuwe Tigchelaar, geboren op maandag 6 februari
     1843 te Slappeterp (Frl) (Menadldumadeel, blad 16).
     Lieuwe is getrouwd op donderdag 13 mei 1875 te Menaldumadeel (Frl)
     (akte 37), op 32-jarige leeftijd met Pietje de Boer (ongeveer 38
     jaar oud), geboren rond 1837 te Berlikum (Frl), dochter van Dirk
     Martens de Boer en Klaaske Pieters Bijlsma.

     6 Douwe Tigchelaar, geboren op donderdag 20 januari
     1848 te Slappeterp (Frl) (Menaldumadeel, blad 9), volgt onder IV-b.

     Pieter is getrouwd op donderdag 15 augustus 1861 te Menaldumadeel
     (Frl) (akte 83), op 46-jarige leeftijd (2) met Antje Feitsma (41
     jaar oud), geboren op vrijdag 21 januari 1820 te Deinum (Frl)
     (Menaldumadeel, blad 9), overleden op zaterdag 10 oktober 1896 te
     Barradeel (Frl) (akte 83), 76 jaar en 263 dagen oud, dochter van
     Jacob Ruurds Feitsma en Lolkje Rinzes van Tuinen.
     Antje is eerder getrouwd op woensdag 22 mei 1844 te Menaldumadeel
     (Frl) (akte 56), op 24-jarige leeftijd met Douwe Cuperus (26 jaar
     oud), geboren op donderdag 17 juli 1817 te Berlikum (Frl)
     (Menaldumadeel, blad 61), overleden op zaterdag 9 augustus 1845 te
     Menaldumadeel (Frl) (blad 26), 28 jaar en 23 dagen oud, zoon van
     Marten Douwes Cuperus en Lijsbert Jans Cuperus. Antje is eerder
     getrouwd op woensdag 16 mei 1849 te Menaldumadeel (Frl) (akte 49),
     op 29-jarige leeftijd met Auke Sipkes Bouma (43 jaar oud), geboren
     op zaterdag 7 december 1805, gedoopt op zondag 5 januari 1806 te
     Engelum (Frl) (Nederlands Hervormd), overleden op donderdag 23
     februari 1860 te Menaldumadeel (Frl) (akte 34), 54 jaar en 78 dagen
     oud, zoon van Sipke Sipkes Bouma en Antje Aukes.
     Uit dit huwelijk:

     7 Jacob Tigchelaar, geboren op vrijdag 3 juli 1863 te
     Slappeterp (Frl) (Menaldumadeel, akte 161).
     Jacob is getrouwd op donderdag 5 maart 1885 te Menaldumadeel (Frl)
     (akte 4), op 21-jarige leeftijd met Jantje Dijkstra (ongeveer 24
     jaar oud), geboren rond 1861 te Menaldum (Frl), dochter van Syds
     Sydzes Dijkstra en Akke Hoites Ludinga.


     IV-a Sijke Tigchelaar, geboren op woensdag 6 januari 1836
     te Slappeterp (Frl) (Menaldumadeel, blad 4), dochter van Pieter
     Ynzes Tigchelaar (III) en Yke van der Meer.

     Sijke is getrouwd op woensdag 13 mei 1857 te Menaldumadeel (Frl)
     (akte 45), op 21-jarige leeftijd (1) met Pieter Corée (ongeveer 26
     jaar oud), geboren rond 1831 te Dronrijp (Frl), zoon van Feye
     Jeremias Corée en Jetske Klazes Veldman.
     Uit dit huwelijk:

     1 Yke Corée, geboren op zondag 11 april 1858 te
     Slappeterp (Frl) (Menaldumadeel, blad 45).
     Yke is getrouwd op donderdag 24 mei 1883 te Menaldumadeel (Frl)
     (akte 42), op 25-jarige leeftijd met Willem Nauta (ongeveer 29 jaar
     oud), geboren rond 1854 te Menaldum (Frl), zoon van Jogchum Willems
     Nauta en Antje Gerbens Swart.

     2 Jetske Corée, geboren op dinsdag 11 oktober 1859 te
     Menaldumadeel (Frl) (akte 223).

     3 Doodgeboren dochter Corée, geboren op zondag 17
     maart 1861 te Menaldumadeel (Frl), (akte 71).

     4 Feye Corée, geboren op maandag 17 november 1862 te
     Menaldumadeel (Frl) (akte 251).
     Feye is getrouwd op donderdag 31 mei 1888 te Menaldumadeel (Frl)
     (akte 54), op 25-jarige leeftijd met Klaaske Alberda (ongeveer 24
     jaar oud), geboren rond 1864 te Menaldum (Frl), dochter van Albert
     Martens Alberda en Janke Foppes Reinsma.

     Sijke is getrouwd op woensdag 18 juli 1866 te Menaldumadeel (Frl)
     (akte 65), op 30-jarige leeftijd (2) met Jogchum Bakker (ongeveer
     32 jaar oud), geboren rond 1834 te Dronrijp (Frl), zoon van Jelle
     Jogchums Bakker en Wapke Meintes Agema.


     IV-b Douwe Tigchelaar, geboren op donderdag 20 januari
     1848 te Slappeterp (Frl) (Menaldumadeel, blad 9), zoon van Pieter
     Ynzes Tigchelaar (III) en Yke van der Meer.

     Douwe is getrouwd op donderdag 15 mei 1873 te Menaldumadeel (Frl)
     (akte 36), op 25-jarige leeftijd met Sjoukje Bouma (22 jaar oud),
     geboren op zondag 6 oktober 1850 te Menaldumadeel (Frl) (blad 114),
     dochter van Auke Sipkes Bouma en Antje Feitsma.
     Uit dit huwelijk:

     1 Pieter Tigchelaar, geboren op dinsdag 12 mei 1874 te
     Menaldumadeel (Frl) (akte 149).
    • reyacta
     Hallo allemaal, Ze staat in zijn gb-akte, en Pieter krijgt een Lijsbert, dus die Lysbeth-Kuiperus-moeder lijkt me wel zeker. Vraag info@tresoar.nl anders maar
     Message 4 of 6 , Aug 7, 2007
      Hallo allemaal,

      Ze staat in zijn gb-akte, en Pieter krijgt een Lijsbert, dus die
      Lysbeth-Kuiperus-moeder lijkt me wel zeker. Vraag info@...
      anders maar even waarom ze niet in de online-akte staat.

      Als het een buitenechtelijk kind is, en de vader wilde hem niet, staan
      er geen vaders in de aktes. Soms trouwden mensen later toch nog, en
      werd het kind bij huwelijk erkend. En heel soms kun je aan de namen
      afleiden wie de vader was. Meestal blijft het een raadsel.

      Aangezien ze niet dopen, heb ik gewoon met de oudernamen bij de
      huwelijken na 1811 gekeken:
      Huwelijksakte Menaldumadeel, 1821
      Man : Salvus Tjeerds Faber, oud 20 jaar, geboren te Berlikum
      Ouders: Tjeerd Feers en Richtje Salvus de Jong
      Vrouw : Jaantje Jans Kuperus, oud 21 jaar, geboren te Welsrijp,
      gemeente Hennaarderadeel
      Ouders: Jan Ynzes en Ytje Pieters
      Datum : 19 december 1821, akte nr. 50

      Ik vond nu toch nog ook een Pieter Kuperus:

      Huwelijksakte Menaldumadeel, 1823
      Man : Pieter Jans Kuperus, oud 31 jaar, geboren te
      Baijum, gemeente Hennaarderadeel
      Ouders: Jan Yntes Kuperus en Ytje Pieters van der Schaaf
      Vrouw : Reinouw Jans Smits, oud 32 jaar, geboren te Engelum
      Ouders: Jan Klases Smits en Grietje Joosten Jellema
      Datum : 26 maart 1823, akte nr. 7

      Ynze Pieters staat nog bij zijn vader in 1811, de schrijfwijzen varieren::

      Tichelaar, Pieter Ynses, Franeker
      k. Yttje 26, Sietske 23, Ynze 20, Jan 16, Hyltje 7
      Mairie Franeker, fol. 40v

      Huwelijksakte Barradeel, 1824
      Man : Ynse Pieters Tichelaar
      Vrouw : Trijntje Douwes van der Schaaf
      Datum : 9 mei 1824, akte nr. 12

      Geboorteakte Barradeel, 1825 (Almenum in zijn huwelijksakte)
      Aangiftedatum 23 april 1825, blad nr. 32
      Pieter Tigchelaar, geboren 22 april 1825
      Zoon van Ynse Pieters Tigchelaar en Trijntje Douwes van der Schaaf

      groet margreet

      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "seesdeboer"
      <seesdeboer@...> wrote:
      >
      > Hallo Magreet,
      >
      >
      > Als de vader van Pieter Tigchelaar bekend zou zijn, bij een huwelijk
      > van zijn ouder. Wat zou de reden zijn dat er op zijn geboorteakte
      > niet de naam van zijn vader wordt vermeld?
      > Pieter zijn naam en patroniem kunnen vernoemingen zijn naar
      > overgrootvader van moederskant. beide namen komen daar voor.
      >
      > Neemt Ynze Pieters Tigchelaar de naam in 1811 aan?
      > Op Treasoar kan ik hem namelijk niet vinden.
      >
      > Op genlias kon ik een huwelijk vinden van Lijsbeth Jans Kuiperus,
      > mogelijk de moeder van Pieter Tigchelaar.
      >
      > De mogelijkheid die jij aangeeft van Ynse Pieters Tigchelaar blijft
      > natuurlijk ook nog mogelijk.
      >
      > Heb jij nog een idee of antwoord? Ik kan het zusje Jaantje uit 1800
      > nergens vinden, mag ik weten waar je haar hebt gevonden?
      >
      KNIPKNIPKNIP
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.