Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

+ Overlijdensberichten Friesland 03-08-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  De onderstaande advertenties zijn op 03-08-2007 toegevoegd aan de database van Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland Voor meer informatie, zie:
  Message 1 of 1 , Aug 3, 2007
   De onderstaande advertenties zijn op 03-08-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Sjoukje .
   geb.: nb. overl.: Drachten, 25-07-2007. (DrCrt 01-08-2007).

   Lamkje Blok (partner: Bijma).
   geb.: nb. overl.: Frieschepalen, 13-07-2007. (DrCrt 18-07-2007).

   Eke Romkje Boonstra.
   geb.: Sumar, 16-05-1919. overl.: Burgum (Berchhiem), 11-07-2007. (Actief 18-07-2007).

   Kees de Boer (partner: Tet Lap).
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 18-07-2007).

   Jouke de Groot.
   geb.: nb. overl.: Frieschepalen, 22-07-2007. (DrCrt 01-08-2007).

   Jouke de Groot (partner: Sj. Tel).
   geb.: 05-11-1918. overl.: 22-07-2007. (DrCrt 25-07-2007).

   Dieuwke de Jong.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 25-07-2007).

   Hendrik de Jong (partner: E. van Zanden).
   geb.: Luxw�ld, 06-05-1916. overl.: Oerterp, 22-07-2007. (DrCrt 25-07-2007).

   Tjippy Elzinga (partner: A. van der Veen).
   geb.: nb. overl.: Burgum, datum nb.. (Actief 18-07-2007).

   Ulbe Durk Hannema.
   geb.: nb. (84 jaar). overl.: Gulpen, 00-07-2007. (DrCrt 25-07-2007).

   Freerk Hoekstra (partner: Jinke Jeensma).
   geb.: Augustinusga, 21-11-1929. overl.: Zuidhorn, 26-07-2007. (DrCrt 01-08-2007).

   Anna Huitema (partner: Gerrit van der Heide).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 25-07-2007).

   Annie Kamps (partner: Hendrik Vermaas, overl.: 15-10-1978).
   geb.: Groningen, 14-08-1933. overl.: Drachten, 16-07-2007. (DrCrt 18-07-2007).

   Jappie Kingma (partner: Klaske Wouda).
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 18-07-2007).

   Klaske Hantje Koning (partner: Linze van der Veen).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 25-07-2007).

   Aaltje Kootstra.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (Actief 01-08-2007).

   Baukje Kootstra (partner: Theodorus van Heerde, overl.: 02-06-1994).
   geb.: Ureterp, 26-10-1924. overl.: Vollenhove, 22-07-2007. (DrCrt 25-07-2007).

   Gjalt Kootstra (partner: Beitske Veenstra, overl.: 05-02-1989).
   geb.: Rottevalle, 30-07-1916. overl.: Drachten, 12-07-2007. (DrCrt 18-07-2007).

   Engbert Kuipers.
   geb.: Surh�sterfean, 18-03-1944. overl.: Drachten, 20-07-2007. (DrCrt 25-07-2007).

   Harmen (Harm) Lindeboom (partner: Jantje Jonker).
   geb.: Drachten, 10-01-1933. overl.: Drachten, 18-07-2007. (DrCrt 25-07-2007).

   Fetty Lolkema (partner: Wietze van der Veer).
   geb.: Oerterp, 25-05-1930. overl.: Drachten (Bertilla), 14-07-2007. (DrCrt 18-07-2007).

   Wijtze Looijenga.
   geb.: nb. overl.: Veenwouden, 00-07-2007. (Actief 25-07-2007).

   Chris Mebius.
   geb.: nb. overl.: 25-07-2000. (DrCrt 25-07-2007).

   Adrie Pool (partner: Tjeerd Wagenaar).
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 18-07-2007).

   Atsje Postma (partner: Siep (Siebe) van der Heide).
   geb.: nb. overl.: Hurdegaryp, 12-07-2007. (Actief 18-07-2007).

   Aize Reitsma.
   geb.: nb. overl.: Dalen, 27-07-2007. (DrCrt 01-08-2007).

   Hermine Frida Schiffer.
   geb.: Klaten, 31-07-1917. overl.: Drachten, 22-07-2007. (DrCrt 01-08-2007).

   Grietje Sijtsma (partner: Coen Jansen).
   geb.: 18-03-1953. overl.: Drachten, 23-07-2007. (DrCrt 25-07-2007).

   Pieter Jacobus Tjeerdsma.
   geb.: nb. overl.: Sumar, datum nb.. (Actief 18-07-2007).

   Wijtske Tjeerdsma.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 25-07-2007).

   Otte Tjepkema (partner: Koos Eijzenga).
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 18-07-2007).

   Piet Tysma.
   geb.: nb. overl.: 27-07-2007. (DrCrt 01-08-2007).

   Marten van der Hoek (partner: Fokje Krol).
   geb.: 23-12-1945. overl.: 30-07-2007. (DrCrt 01-08-2007).

   Jitszke Caeserina van der Tuin (partner: Siebren van der Meer).
   geb.: nb. (83 jaar). overl.: Drachten, 21-07-2007. (DrCrt 25-07-2007).

   Linze van der Veer.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 25-07-2007).

   Tjitse van der Wal (partner: Lutske van der Woude).
   geb.: Drachten, 09-09-1939. overl.: Peschiera del Garda, 26-07-2007. (Actief 01-08-2007).

   Tjitse (Tjitze) van der Wal (partner: Lutske van der Woude).
   geb.: Drachten, 09-09-1939. overl.: Peschiera del Garda, 26-07-2007. (DrCrt 01-08-2007).

   Jan Veenstra.
   geb.: nb. overl.: Ureterp, 25-07-2007. (DrCrt 01-08-2007).

   Heero Visser (partner: Alie Huitsing).
   geb.: nb. overl.: Drachten, datum nb.. (DrCrt 18-07-2007).

   Gosse Wijma (partner: Jannigje Feenstra, overl.: 27-01-1998).
   geb.: nb. (80 jaar). overl.: Hurdegaryp, 16-07-2007. (Actief 18-07-2007).

   Sieger Wouda (partner: Tjitske Laanstra).
   geb.: nb. overl.: Drachtster Kompenije, datum nb.. (DrCrt 18-07-2007).

   Tjeerd-Harmen Zijlstra.
   geb.: nb. overl.: Drachten, 16-07-2007. (DrCrt 18-07-2007).

   Ynze Zijlstra.
   geb.: nb. overl.: datum nb.. (DrCrt 01-08-2007).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.