Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

AW: [Friesland-genealogy] 2x vraagje over SIKKEMA

Expand Messages
 • fokko kloostra
  bij de gegevens van nieuwland staat gerben pieters vermeld: Gerben pieters ; boer te rijperkerk (zie KW 940) Mogelijk bij tresoar informeren hoe je hier
  Message 1 of 1 , Jul 30, 2007
   bij de gegevens van nieuwland staat gerben pieters vermeld:
   Gerben pieters ; boer te rijperkerk (zie KW 940)

   Mogelijk bij tresoar informeren hoe je hier verder mee kunt zoeken.

   groeten fokko sumar


   ----- Ursprüngliche Mail ----
   Von: dikjager <dikjager@...>
   An: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Gesendet: Sonntag, den 29. Juli 2007, 16:22:12 Uhr
   Betreff: [Friesland-genealogy] 2x vraagje over SIKKEMA

   Hallo,

   Voor een familielid (Gerben Sikkema) dat een huwelijkjubileum viert,
   ben ik bezig met een stamreeks/fragmentg enealogie.

   vraag 1
   De oudst bekende voorouder is Gerben Pieters. Van diens vrouw heb ik
   de doopdatum kunnen achterhalen, van hem niet. Is er iemand die
   aanvulling heeft?

   INFO 1
   I. Gerben Pytters, j.m. van Rijperkerk
   kerk.huw. (Nederduits- gereformeerd) op 2 feb 1690 te
   Rijperkerk
   met Diuycke Sickes, dr. van Sikke Klazes en Rinske Tjittes,
   ged. op 8 feb 1663 te Rijperkerk.
   Uit dit huwelijk:
   1. Pieter Gerbens,
   ged. Nederduits-gereform eerd op 4 okt 1691 te Rijperkerk.
   2. Pieter Gerbens,
   ged. Nederduits-gereform eerd op 11 aug 1693 te Rijperkerk.
   3. Rinske Gerbens,
   ged. Nederduits-gereform eerd op 4 jul 1697 te Rijperkerk.
   4. Sikke Gerbens,
   ged. Nederduits-gereform eerd op 8 feb 1702 te Rijperkerk,
   volgt IIa.
   5. Jan Gerbens,
   ged. Nederduits-gereform eerd op 12 apr 1705 te Rijperkerk.
   6. Klaas Gerbens,
   ged. Nederduits-gereform eerd op 25 nov 1708 te Rijperkerk.
   7. Durk Gerbens,
   ged. Nederduits-gereform eerd op 25 nov 1711 te Rijperkerk,
   volgt IIb.

   vraag 2

   Van Douwe Gerbens en zijn vrouw weet ik niet veel; omdat bij de 2
   huwelijken van zijn dochter hij geen familienaam heeft, veronderstel
   ik dat hij voor 1811 overleden is. Is er ioemand die zo vriendelijk
   is uit de huwelijksbijlagen de sterfdata over te nemen?

   INFO 2
   IVb. Douwe Gerbens, zn. van Gerben Sikkes (IIIa) en Grietje
   Pieters,
   geb. op 25 mei 1766, ged. op 29 jun 1766 te Menaldumadeel,
   kerk.huw. (Nederduits- gereformeerd) op 25 sep 1796 te
   Tietjerksteradeel
   met Sijke Jans.
   Uit dit huwelijk:
   1. Ankje Douwes SIKKEMA,
   geb. op 7 okt 1796 te Het Bildt, ged. Nederduits-
   gereformeerd op 13 nov 1796 te Het Bildt, ovl. op 17 apr 1846 te Het
   Bildt,
   tr. (1) op 15 apr 1821 te Het Bildt
   met Marten Dirks KOOY, zn. van Dirk Pieters KOOY en Akke
   Jetzes,
   geb. op 1 nov 1798 te St. Annaparochie, ged. Nederduits-
   gereformeerd op 21 apr 1811 te St. Annaparochie, ovl. op 20 mrt 1826
   te Menaldumadeel,
   tr. (2) op 6 sep 1829 te Het Bildt
   met Pieter Dirks KOOY, zn. van Dirk Pieters KOOY en Akke
   Jetzes,
   geb. op 7 jan 1792 te St. Annaparochie, ged. Nederduits-
   gereformeerd op 29 jan 1792 te St. Annaparochie.

   In de huwelijksakte van 1821 staat als bruid: Ankje Douwes de
   VRIES, oud 24 jaar, geboren te Beetgum, dochter van Douwe Gerbens en
   Sijke Jans

   Huwelijksakte Het Bildt, 1821
   Man : Marten Dirks Kooy, oud 22 jaar, geboren te St.
   Annaparochie ovl 20-3-1826 Menaldumadeel
   Ouders: Dirk Pieters Kooy en Akke Jetzes
   Vrouw : Ankje Douwes de Vries, oud 24 jaar, geboren te
   Beetgum, gemeente Menaldumadeel
   Ouders: Douwe Gerbens en Sijke Jans
   Datum : 15 april 1821, akte nr. 8

   Huwelijksakte Het Bildt, 1829
   Man : Pieter Dirks Kooy, oud 37 jaar, geboren te St.
   Annaparochie
   Ouders: Dirk Pieters Kooy en Akke Jetzes
   Vrouw : Ankje Douwes Sikkema, oud 32 jaar, geboren te
   Beetgum, gemeente Menaldumadeel
   Ouders: Douwe Gerbens en Sijke Jans
   Datum : 6 september 1829, akte nr. 47

   Tot wederdienst bereid in streekarchief Eindhoven.

   Groetend,
   Dik Jager

   Genealogische belangstelling voor JAGER (Groningen) BODAAN(den Haag,
   Delft), NAEREBOUT (Vlissingen) , TEEUWEN (Straelen, Leiden)

   dddd

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.